Affiche "Naar een autismevriendelijk bedrijf ..." Deze affiche werd ontwikkeld in het kader van het project "autisme en tewerkstelling" van het Departement Onderwijs. Bovenaan de affiche staat "elke persoon met autisme is een unieke persoon en vertoont enkele kenmerken van autisme maar nooit alle". De achtergrondkleur van de affiche is zwart. De affiche bestaat uit 4 tekstblokken, één (linksboven) in het groen die gaat over "autivriendelijke collega's", daarnaast een blauwkleurig blok over "autivriendelijke communicatie". Linkonder de affiche staat een oranjekleurig blok met als titel "autivriendelijke werkplek" en daarnaast staat rechtsonder een blok in het roze met als onderwerp "autivriendelijke opdrachten". Tussen de twee blokken boven en de twee blokken onder staat een zwartkleurige rechthoek van waaruit naar ieder gekleurd blok een pijl vertrek. In de zwartkleurige rechthoek staat "naar een autismevriendelijk bedrijf ..." met daaronder "voorspelbaarheid, duidelijkheid, veiligheid. Het groenkleurig blok: "autivriendelijke collega's" - staat links bovenaan de affiche. 1) bieden vast aanspreekpunt; 2) geven voldoende feedback; 3) bewaren fysieke afstand; 4) kondigen verandering op voorhand aan. Het blauwkleurig blok: "autivriendelijke communicatie" - staat rechts bovenaan de affiche. 1) is concreet; 2) is visueel ondersteund; 3) is een korte boodschap; 4) is tijd geven om boodschap te verwerken. Het oranjekleurig blok "autivriendelijke werkplek" - staat links onderaan de affiche. 1) is prikkelarm; 2) is overzichtelijk; 3) is individueel aangepast; 4) is onberispelijk. Het rozekleurig blok "autivriendelijke opdrachten" - staat rechts onderaan de affiche. 1) duidelijk omlijnd takenpakket; 2) neergeschreven en concreet; 3) productief en betekenisvol; 4) onderscheid prioritaire taken en reservetaken.