Autisme Leerkrachten Sterke kAnten Via tekeningetjes worden de hierna volgende zinnen uitgedrukt: Blijft zich verdiepen in ASS Vat reacties niet persoonlijk op Ziet ouders als ervaringsdeskundigen Geeft duidelijk aan wat, waar, wanneer, met wie en wat daarna Verduidelijkt met visualisaties Kan aan klasgenoten uitleggen dat iedereen wel ergens extra hulp voor nodig heeft Geeft de leerling extra ‘voordenk’ en nadenktijd Ondersteunt samenwerking en spelen Stemt de aanpak met andere betrokkenen af (thuis, school, wereld) Bedenkt praktische oplossingen voor leerlingen met ASS Durft voor deze leerling een uitzondering te maken Gaat uit van de onmacht, niet van onwil Benadrukt wat de leerling goed kan Weet: stress = signaal gedrag, dus aan de slag! Is voorspelbaar Spreekt de leerling aan bij de naam Zegt wat ie doet en doet wat ie zegt Helpt met plannen en organiseren Helpt vrije tijd in te vullen Reageert rustig, neutraal en geduldig Is bereid om een aanbod van hulp te aanvaarden Vertelt en laat zien wat het gewenste gedrag is Geeft de leerling ruimte om zichzelf te zijn Helpt de leerling hulp te vragen Heeft plezier in de begeleiding en ziet er de lol van in tekst en ontwerp: Ellen Luteijn, Hans Nieuwenstein en Harry van Nielen De op deze poster getoonde sterke kanten kunnen bij leerkrachten van leerlingen met en zonder autisme in uiteenlopende mate voorkomen. Deze poster is gemaakt om zichtbaar te maken dat leerkrachten van leerlingen met autisme veel sterke kanten hebben. Wij kunnen hier gebruik van maken wanneer we met ze samenwerken. Sterke kanten gemist? of poster bestellen? mail naar poster@ambelt.nl