PASSMAP VIERËNDERTIGSTE NUMMER MEI 2018 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat kwaliteiten van mensen met een autismespectrumprofiel inzet. INHOUD VOORWOORD GETUIGENIS ACERTA ONZE ACTIVITEITEN IN WEST-VLAANDEREN NEMEN VORM GEEN OPDRACHT ALS EEN ANDER DE UITDAGINGEN VAN EEN JOBCOACH TRPLUS LEGT FOCUS OP SOFTWARE DEVELOPERS KORT NIEUWS Voorwoord Foto: Nico De Cleen in kantoor van Passwerk te Berchem Passwerk actief in gans Vlaanderen en mogelijke opstart in Wallonië Passwerk doet het uitstekend! Het tweede assessment van dit jaar is afgerond en we zijn volop bezig met een derde assessment, deze keer voor de toekomstige test engineers van ons kantoor in Roeselare. We zijn nu dus ook in West-Vlaanderen actief! We hebben inmiddels onze intrek genomen in ons nieuwe kantoor in het Accent Business Park in de Kwadestraat in Roeselare. De lokale jobcoach en account manager werden aangeworven en vertrouwd gemaakt met onze werkwijze. Nog vóór de vakantiemaanden zullen de test engineers voor West-Vlaanderen opgeleid zijn en regionaal kunnen worden ingezet. Wij hopen alvast dat onze activiteiten in deze regio met evenveel enthousiasme door de potentiële klanten wordt onthaald als in de rest van Vlaanderen. Momenteel wordt ook onderzocht of opstarten in Wallonië een haalbare kaart is. Het businessplan dat wordt opgemaakt zal uitwijzen of er voldoende geschikte kandidaten zijn en voldoende interesse is van mogelijke klanten en of er in Wallonië voldoende ondersteunende maatregelen beschikbaar zijn voor werkgevers die medewerkers met een autismespectrumprofiel aanwerven. De raad van bestuur van Passwerk zal tijdens de vergadering van juni beslissen of we al dan niet in Wallonië van start zullen gaan. Ook binnen onze zusterorganisatie TRplus zitten we niet stil. TRplus zal in de toekomst als consultant voornamelijk software ontwikkelaars inzetten. Ook wordt verder gezocht naar extra markten en activiteiten. Zo wordt momenteel geëvalueerd of er een businesscase is voor de functie van calculator in de bouwsector. Als alle parameters hoopvol zijn, dan overwegen wij ook daarin diensten met medewerkers met een autismespectrumprofiel aan te bieden. Nadien zullen nog andere mogelijke pistes worden onderzocht. De verschillende artikels in deze Passmap geven een goed overzicht van de gebeurtenissen gedurende de voorbije periode. Veel leesplezier! Getuigenis Acerta Foto: Test engineer Jan omringd door drie van zijn Acerta-collega's overleggen samen achter hun bureau, kijkend naar twee laptops Afbeelding: logo van Acerta We werken bij Acerta sinds januari 2018 samen met Passwerk. Concreet waren we op dat moment op zoek naar een testanalist voor de automatisatie van testscenario’s voor onze klantentool Acerta Connect. Elk kwartaal plannen we een nieuwe software release en we moeten dan steeds rekenen op de dossierbeheerders uit de payroll kantoren om de software uitvoerig te komen testen. We vonden het opportuun om de regressietesten te automatiseren om hiervoor zodoende in de toekomst minder te moeten rekenen op de kostbare tijd van onze medewerkers. Voor ons was dit een grote uitdaging omdat we qua testautomatisatie zelf geen expertise in huis hadden. We zijn dan ook eind vorig jaar een project gestart in samenwerking met een externe partner. We contacteerden in dit kader Passwerk omdat we een testanalist nodig hadden om de bestaande scenario’s te regelen in de ‘robotic process automation’-tool. Na een gesprek over de concrete opdracht en onze verwachtingen, kwam meteen het voorstel om Passwerker Jan hiervoor in te schakelen. Begin januari is Jan bij Acerta gestart. Hij heeft meteen samen met een aantal interne medewerkers een intensieve opleiding gevolgd en een actieve rol opgenomen binnen het project. Jan vond heel snel zijn weg in de nieuwe tool en werkwijze en is meteen met een aantal cases aan de slag gegaan. In het begin was er nog begeleiding van onze externe partner nodig, maar een paar maanden later kunnen we stellen dat Jan de meeste cases zelfstandig tot een goed einde brengt. Wat ons vooral verbaasde was het feit dat Jan, buiten de lijntjes van de concrete opdracht, met ideeën of verbetervoorstellen afkwam, maar ook soms terecht op pijnpunten wees. Bovendien zijn we, mede door het werk van Jan, gaan inzien dat we met de tool die we ter beschikking hebben, verder kunnen gaan dan enkel het automatiseren van testscenario’s. Op dit moment onderzoeken we bij Acerta welke tijdrovende repetitieve processen we via hetzelfde principe kunnen automatiseren. En ook bij deze oefening neemt Jan een actieve rol op. We kunnen alleen maar concluderen dat de samenwerking met Passwerk erg goed verloopt. Je merkt dat de intensieve training van de Passwerk-medewerkers alsook de goede opvolging van de jobcoach effectief zijn vruchten afwerpt. Onze activiteiten in West-Vlaanderen nemen vorm Foto: zicht op een aantal kantoorgebouwen in het Accent Business Park met aanduiding door een blauwe pijl van het kantoorgebouw waarin Passwerk in Roeselare gevestigd is. Foto: Guillaume Dewyn, account manager bij Passwerk in Roeselare en Hanne Derudder, jobcoach bij Passwerk in Roeselare poseren achter hun laptop om een bureau in het kantoor te Roeselare. Zowel Hanne, een lokaal jobcoach, als Guillaume, een lokaal accountmanager, werd aangeworven voor West-Vlaanderen. Beiden staan te trappelen om ook in deze regio van Passwerk een succes te maken. Inmiddels werd een kantoorruimte gehuurd in het Accent Business Park in de Roeselaarse Kwadestraat, tegenover het in aanbouw zijnde hospitaal AZ Delta. Momenteel is het wat openbaar vervoer naar ons kantoor betreft nog even behelpen, maar daar zal snel verandering in komen. Zodra het hospitaal zijn deuren opent zullen nieuwe buslijnen, onder meer vanaf het station van Roeselare, operationeel worden. Half juni zullen de eerste West-Vlaamse test engineers effectief bij klanten kunnen worden ingezet. Dan zullen zij het assessment succesvol hebben afgerond, de opleiding tot test engineer hebben beëindigd en het ISTQB-examen hebben afgelegd. Verschillende bedrijven hebben al aangegeven om een samenwerking met ons te willen opstarten. We hopen dat deze trend wordt voortgezet en we op korte termijn nieuwe mensen met een autismespectrumprofiel kunnen aantrekken en in de regio aan het werk kunnen zetten. Wij kijken er alvast naar uit om met verschillende partijen aan tafel te gaan zitten om ons model uit te leggen en te verkennen waar wij bedrijven uit deze regio meerwaarde kunnen bieden. Geen opdracht als een ander Foto: Test engineer Jarl en test engineer Sijmen met tussen hen in Eric Verbustel van RVA poseren voor een muur waarop staat "leren om te ontwikkelen, ontwikkelen om te veranderen" Doorheen het afgelopen decennium maakten we met onze Passwerkers deel uit van zeer diverse omgevingen. Het aantal Vlaamse bedrijven en organisaties die we onze diensten hebben verleend, is al lang de honderd gepasseerd. Ook bij éénzelfde klant kregen onze consultants vaak de verantwoordelijkheid voor diverse opdrachten en projecten. Terugkijkend op al deze projecten en taken, vooral in het kader van Quality Assurance-opdrachten, zijn heel wat ‘bijzondere’ uitdagingen niet onopgemerkt de revue gepasseerd. Een recent voorbeeld is het zeer nauwkeurig vergelijken van satellietbeelden met topografische kaarten bij de Vlaamse Overheid. Het doorgaans sterke oog voor detail van onze Passwerkers was hierbij een enorme troef. Ook vandaag worden onze consultants ingezet op projecten die net dat tikkeltje specialer zijn. Zo zetten we hier Sijmen en Jarl graag even in de spotlights. Zij worden ingezet bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Hoelang werken jullie al bij Passwerk? Jarl: Sinds eind januari, begin februari van dit jaar. Het was voor mij puur toeval dat ik de vacature van Passwerk zag. Ik heb m’n kans gewaagd en hier zit ik dan als software tester. Sijmen: Ik zat in hetzelfde assessment als Jarl en ben er dus even lang bij. Hebben jullie hogere studies gevolgd? Sijmen: Ik ben wel begonnen aan verdere studies in het hoger onderwijs, maar dat bleek dan toch niet helemaal iets voor mij te zijn. Ik ben toen begonnen met wiskunde en daarvoor ook economie, maar ik ondervond bij mezelf dat ik als student niet de nodige discipline had om elke avonds m’n boeken te openen. Ik heb dan besloten naar een job op zoek te gaan en ben toen dus in aanraking gekomen met de vacature bij Passwerk. Uiteindelijk, na het afleggen van alle selectieprocedures, mocht ik er aan de slag gaan. Jarl: Ik ben met toegepaste informatica gestart, maar heb die studies door omstandigheden niet afgemaakt. Ik heb dan bij mezelf vastgesteld dat ik echt schoolmoe was en ben m’n zoektocht naar werk begonnen. Een tijdje had ik daarbij weinig geluk, tot ik Passwerk leerde kennen. Hebben jullie voor Passwerk nog ergens anders gewerkt? Jarl: Hier en daar als interim, bijvoorbeeld bij het bedrijf waar m’n vader werkt. Maar voor de rest had ik amper ervaring. Sijmen: Vóór Passwerk had ik nog nergens vast gewerkt. Al wel heel wat vakantiejobs gedaan en tijdens weekends wat bijgeklust in de horeca. Maar een échte voltijdse baan heb ik dus vóór Passwerk nooit gehad. Op dit moment combineer ik m’n baan bij Passwerk trouwens ook met een job als kelner in een restaurant, maar dat alleen op zondagen. Dat is totaal iets anders dan software testen bij Passwerk, maar toch is het iets wat ik ook heel erg graag doe. Nu werken jullie voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Wat houdt jullie opdracht daar precies in? Jarl: Wij worden hier vooral ingezet om de webapplicaties te testen, bijvoorbeeld rond het platform Break@Work waarmee mensen die een loopbaanonderbreking nemen kunnen nagaan op welk bedrag ze aanspraak kunnen maken. Dat hangt samen met de sector waarin je werkt, het regime enzovoort. Als je bedenkt dat elke Belg in z’n leven wel eens in aanraking zal komen met de RVA, dan beseffen we het belang van onze verantwoordelijkheden wel. Wij dragen ons steentje bij zodat het contact tussen RVA en de eindklant op een vlotte manier kan verlopen. Sijmen: Ik dacht dat de RVA momenteel 1,3 miljoen actieve klanten heeft, maar Jarl heeft gelijk dat iedere Belg wel eens met de RVA in aanraking zal komen. Bijvoorbeeld rond werkloosheidsuitkeringen, medische bijstand of ouderschapsverlof. Het is dan aan de RVA om de financiële bijstand of het tijdskrediet in orde te brengen. Hoe ervaren jullie deze opdracht, zeker wetende dat dit jullie allereerste project is? Sijmen: Ik vind het bij de RVA erg aangenaam werken en ook het project Break@Work vond ik erg fijn. Niet alleen door het besef dat het een heel belangrijk platform is, maar ook omdat we er vanaf het begin bij betrokken werden. Sinds een paar dagen is Break@Work trouwens in productie gegaan en kunnen de mensen er thuis mee aan de slag. Jarl: Waar Sijmen en ik binnen Break@Work vooral aan gewerkt hebben, is het bepalen van de grootte van de financiële bijstand waar iemand recht op heeft. Dit wordt bepaald door heel wat criteria die allemaal van belang zijn, maar natuurlijk mag hier niets in foutlopen. Sijmen: Een van de grote bugs was bijvoorbeeld dat de bedragen nog niet geïndexeerd waren. Die moesten allemaal nog met 1,02 worden vermenigvuldigd om de juiste bedragen te verkrijgen. Dat is uiteraard geen onbelangrijk detail. Hoe ervaren jullie de begeleiding die jullie binnen de RVA krijgen? Jarl: Onze baas hier is heel erg begripvol. Wat ik erg apprecieer, is dat hij goed begrijpt dat hij beter een coachende aanpak hanteert in plaats van met ijzeren hand te bevelen. Sijmen: Hier binnen het testteam van de RVA is iedereen heel vriendelijk. We kunnen bij iedereen terecht met onze vragen. Ik denk dat we zeker niet mogen klagen over de manier waarop we hier worden benaderd. Krijgen jullie binnen de RVA de mogelijkheid om als test engineer verdere stappen te zetten? Sijmen: Ja. Zo hebben we hier onlangs nog een tweedaagse opleiding gekregen samen met onze andere collega’s van het testteam. Dat ging over een nieuw testautomatisatieprogramma, maar er volgen nog andere nieuwe opleidingen waarbij wij telkens bij betrokken zullen worden. Jarl: Bij Passwerk hebben we tijdens de opleiding het Foundation Level binnen ISTQB behaald, maar hier bij RVA hebben we al de kans gekregen de syllabus van het Advanced Level door te nemen, bijvoorbeeld tijdens dode momenten. Ikzelf heb hier al heel wat interessante stukken in ontdekt, zoals bijvoorbeeld security testing. Ik heb dan aan Eric, onze baas, aangegeven dat ik het interessant zou vinden ook hieraan mee te kunnen werken en hij heeft hier meteen rekening mee gehouden. Sijmen: Wat het voor ons bij RVA ook erg interessant maakt, is het feit dat we terecht zijn gekomen in een jong test team dat nog niet zo lang bestaat. Dit geeft ons de kans om bij alle aspecten betrokken te worden en echt mee te werken aan de basis. De uitdagingen van een jobcoach Foto: Peter van der Velden poseert met zijn beide handen in een zijvoor een grijze achtergrond. Foto: Jobcoaches Yolande Pacco, Tim Schampheleer, Lien Lamon, An Lambrechts, Katelijne Bervoets, Femke Van De Voorde en Marijke Peeters in een groene, natuurlijke achtergrond. Peter van der Velden, jobcoach, 13 mei 2018 Het is al ruim na etenstijd en eindelijk zit het hele gezin aan tafel. Ik wil net de eerste hap van mijn zelfbereide maaltijd nemen als ik gebeld wordt door Leo. Aangezien ik heb aangegeven dat mijn Passwerkers mij altijd mogen bellen als het nodig is, ga ik ervan uit dat er iets aan de hand is wat niet kan wachten. Ik beslis dan ook mijn bestek terug op tafel te leggen en mij te verontschuldigen. 'Dag Leo', begin ik. 'Dag Peter,' zegt Leo, 'Ik bel om te zeggen dat er iets aan de hand is met uw fiets.'. Allemaal spookbeelden komen spontaan in mijn hoofd tot leven. Leo was net begonnen met zijn eerste opdracht in een stad op drie kwartier reisafstand en het laatste stuk van de reis ging met de plooifiets. De bus vanaf het treinstation tot bij de campus is gewoonlijk (te) vol met studenten, zoals we de eerste keer op kennismakingsgesprek hadden ervaren. Nog een overstap op een andere trein naar een kleiner station en van daaruit sportief de plooifiets op was een stuk fijner. Aangezien de plooifiets van Passwerk nog niet beschikbaar was, had ik mijn vrouw overgehaald haar plooifiets beschikbaar te stellen tot ik Leo die van het werk kon geven. Maar ja, nu wordt dus gebeld met de mededeling dat er met die fiets iets aan de hand is... Diefstal, spontaan uit elkaar vallen, een ongeluk en vandalisme zijn slechts vier mogelijkheden die in die split second tot mijn verbeelding doordringen. Terwijl ik vanop afstand naar mijn vrouw kijk en bedenk dat het wel weer eens tijd is voor wat verse bloemen op tafel, vraag ik met enige bezorgdheid in mijn stem aan Leo wat gebeurde. 'Tja, ik wilde het hangslot van de fiets terug in zijn houder doen, maar het lipje van de houder is afgebroken waardoor ik het slot niet meer op zijn plek kan hangen. Het spijt me heel erg, maar het schroefje van het lipje was al behoorlijk roestig'. Ik vertel hem dat het helemaal niet erg is en dat hij het slot dan maar gewoon in zijn tas moet steken of aan het stuur moet hangen. Op mijn vraag of dat mogelijk was gaf hij aan dat dat helemaal geen probleem was. De zaak is dus gelukkig opgelost en de bloemen kunnen nog wel even wachten. Met een gerust hart keer ik terug naar mijn etende gezin, vertel ze dat alles in orde is en eet. Nu is het bovenstaande op feiten gebaseerde verhaal goed afgelopen en had het weinig impact op de Passwerker en mijn privéleven. Het toont echter aan dat elk probleem, hoe klein het in dit geval voor de ‘normale’ mens ook mag lijken, door onze Passwerkers wel als een grote zorg kan worden ervaren. Leo vond het namelijk verschrikkelijk dat hij iets kapot had gemaakt aan mijn fiets, en kon niet overzien dat dit voor mij maar een detail was. En daar ligt wat mij betreft de grootste uitdaging van de job: hoe zorg ik ervoor dat mijn Passwerkers goed aan het werk kunnen blijven in onze complexe wereld van ongeschreven regels en (sociale) wetten. Het gaat om uitdagingen waarbij het advies, de coaching, begrip of gewoon een luisterend oor van ons als jobcoach het verschil kan maken of een Passwerker aan het werk kan (blijven) of ziek of ellendig thuis op de bank blijft zitten. Want het is als jobcoach onze kerntaak ervoor te zorgen dat onze mannen en vrouwen aan het werk kunnen en blijven. Naast de gewone problemen waar ieder werkend individu op het werk mee te maken krijgt, kan hun autisme ertoe leiden dat ze problemen die voor de gewone mens niet als iets groots worden gezien, door hen wél zo worden ervaren. Gelukkig kunnen wij als jobcoach terugvallen op onze collega-jobcoaches. Zij zijn het, samen met de teamlead, die mij kennis hebben laten maken met de ins en outs van het bestaan en het werk van de ‘Jobcoach bij Passwerk’. Ook al had ik zelf al veel ervaring met het werken met jongeren met een autismespectrumprofiel, niemand kon mij precies vertellen wat mij te wachten stond in deze nieuwe professionele richting. ‘Je moet het ervaren’, werd mij nog verteld. En dat heb ik zeker. En het is nog steeds een keuze waar geen haar op mijn hoofd spijt van heeft. Ik ben warm door het team ontvangen en de eerste twee maanden heb ik zo veel als mogelijk meegelopen op hun rondes langs Passwerkers en klanten en heb daarbij veel gezien en gehoord. Ook over alle uitdagingen waar zij zelf tegen aanlopen en zijn aangelopen, en ik moet zeggen dat dat er veel zijn. In alle gradaties van ‘zwaarte’ en van elk mogelijk probleem dat je zou kunnen bedenken. Nu heb ik zelf al gemerkt dat een van de grootste uitdagingen is te bepalen hoe ver je advies of hulp moet reiken als je Passwerker in de privésfeer problemen ervaart. Het is immers wel onze taak ervoor zorg te dragen dat de Passwerker ‘goed genoeg in zijn/haar vel zit’ om de taken op het werk naar volle tevredenheid van de klant te kunnen uitvoeren, maar hoe ver kan en moet je daarin gaan? Tot waar ligt het in de professionele taak van de jobcoach en waar begint het gebied van bijvoorbeeld een auticoach, psycholoog of ouder? Zeker voor mij als nieuwe collega een interessante vraag en gelukkig besteden wij daar als team ook veel aandacht aan. We maken tijd vrij om casussen te bespreken waarbij ieder lid van het team de mogelijkheid krijgt om (mede door ervaring en expertise) zijn of haar inbreng te geven. Met deze manier van werken, waarbij binnen het team geen gespreksonderwerp taboe is, iedereen zonder schrik zijn mening mag geven en waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten, komen we samen tot wat we denken de beste begeleiding te zijn die we kunnen en moeten bieden. Los van de onderwerpen die direct met het werk te maken hebben, wordt overigens nog veel meer besproken. Het is erg fijn om op de dinsdagen samen te komen omdat het werk verder erg solistisch is: als jobcoach bestaat het werk vooral uit alleen onderweg zijn op werkbezoek. Op deze dagen kunnen we, juist omdat het zo’n hecht team is, onze voor- en tegenslagen op alle gebieden bespreken. Het begeleiden van onze Passwerkers is slechts één aspect wat onder de noemer ‘uitdagingen’ geplaatst kan worden. Zelf ben ik pas sinds afgelopen december werkzaam bij Passwerk en het begeleiden van ‘mijn’ Passwerkers, waarvan de meesten tegelijkertijd begonnen zijn als ik, zie ik als een uitdaging die ik samen met deze heren en dame tegemoet ga. In de tijd dat ik ze ken heb ik ze goed leren kennen, wat essentieel is om ze goed te kunnen begeleiden. Het vertrouwen wederzijds is daarbij al zo groot dat ik ook bekend ben met de thuissituatie, ook als die een reden is om ons zorgen over te maken en van invloed kan zijn op de prestaties op het werk. Samen met de Passwerker kijk ik dan naar mogelijke oplossingen en voeren we die indien mogelijk uit. Het is ook zo dat sommige Passwerkers meer begeleiding nodig hebben dan anderen. Soms is een luisterend oor voldoende, soms een wat vermanend gesprek, en ook heb ik de Passwerker al het dringende advies gegeven de hulp in te schakelen van een externe partij zoals een psycholoog of auticoach. En daarbij kan ik gelukkig dus altijd rekenen op het advies van mijn collega’s. Solistisch werk met in het achterhoofd de geruststellende gedachte dat we nooit alleen staan. Ik heb tot hier vooral interactie met onze Passwerkers belicht. Daar zou ik met alle casussen die het vermelden waard zijn nog uren over kunnen schrijven. Maar naast deze begeleiding, zijn er nog veel meer uitdagingen die ik niet of nauwelijks vermeld heb. Een paar voorbeelden: de interactie met de klant en contactpersonen en alles wat daarbij kan komen kijken, de soms onvoorspelbare planning van je agenda door afspraken die op het allerlaatste moment verschoven worden waardoor je de rest van de week in elkaar moet puzzelen. En niet te vergeten de techniek, die zeker bij de opstart van een project vaak de zijde van Murphy kiest waardoor een vooraf perfect geplande opstart voor onze Passwerker uitloopt in een mogelijke ramp omdat de login niet werkt of de laptop het niet doet. Wellicht voldoende stof voor een vervolgartikel. Afsluitend zou ik willen zeggen dat al deze uitdagingen als geheel het werk als jobcoach bij Passwerk typeren. Deel uit te maken van dit geweldige team van jobcoaches in een bedrijf met zulk uniek concept, maakt dit werk voor mij de ultieme job. Graag ga ik dan ook samen met ‘mijn’ Passwerkers en mijn lieve collega-jobcoaches Tim, Katelijne, Yolande, Lien, Femke, Marijke, An en Hanne en de rest van het team alle toekomstige uitdagingen aan. TRplus legt focus op software developers Afbeelding: logo van TRplus Sinds het ontstaan van Passwerk een decennium geleden, geldt het activeren van zoveel mogelijk mensen met een autismespectrumstoornis in de professionele arbeidsmarkt als dé ambitie bij uitstek. De geboorte van TRplus ('Top Resources' plus) in 2016 kadert perfect in deze doelstelling, aangezien het een grote stap betekende voor onze poging heel wat meer mensen op basis van ons model te activeren. Met Top Resources plus ambieerden we initieel de brede groep van 'hoog opgeleide IT’ers met een autismespectrumstoornis' op basis van hun specifieke profiel in de markt te (re)activeren. IT-functies en specialisaties zoals onder meer ethical hacker, technical analyst, big data scientist en business intelligence specialist leken ons hiervoor veelbelovend. Met verschillende stakeholders werd de idee om het succesmodel van Passwerk naar dit type IT-functies met consultants van masterniveau te vertalen, geëvalueerd en bekrachtigd. Recent, ongeveer twee jaar later, hebben we de focus van TRplus verlegd. De brede scope van IT-functies waarop we ons met TRplus probeerden te richten, maakte het niet evident makkelijk voet aan de grond te krijgen. Een vernauwing van de focus drong zich alsmaar sterker op en uiteindelijk werd de beslissing genomen (voorlopig) enkel software developers met een autismespectrumstoornis via TRplus aan te bieden. Via onze website www.trplus.be/consultants, kunt u het profiel van de beschikbare software developers bekijken en opvolgen. Zo kunt u hier vandaag onder meer kennismaken met specialisten in Java, Javascript, C, C++, C# en .Net. Gebaseerd op deze nieuwe insteek, werd de voorbije periode al het materiaal rond TRplus bijgewerkt. De komende maanden zullen we verder alles in het werk stellen om op een zo kort mogelijke termijn heel wat gediplomeerde, talentvolle softwareontwikkelaars te activeren! Kort nieuws Instroom nieuwe test engineers houdt aan Foto: zeven (Bram, Ben, Michiel, Jeroen, Geert, Lucas en Silke) van de acht (Maurijn ontbreekt) nieuwe test engineers zitten aan een witte tafel met achter hen een kantoorruimte met glazen muur. De titel van het voorwoord van deze alweer 34ste Passmap laat er geen twijfel over bestaan: het gaat Passwerk voor de wind. Waarom we daar zo overtuigd van zijn? Er zijn heel wat criteria die voor deze conclusie meespelen, maar voor ons geldt het alsmaar toenemende aantal tewerkgestelde consultants met een autismespectrumprofiel als de allerbelangrijkste maatstaf. De gunstige economische resultaten die voortvloeien uit de expansie van het bedrijf zijn natuurlijk belangrijk, maar ze stellen ons vooral in staat de lat alsmaar hoger te leggen. Zo hebben we voor onszelf de nodige ademruimte gecreëerd om het ene instroomproces na het andere te organiseren en kunnen we onze maatschappelijke doelstellingen realiseren. We zijn dan ook erg tevreden dat we in deze Passmap opnieuw een nieuwe groep Passwerkers aan jullie kunnen voorstellen. Met deze nieuwe groep gemotiveerde en getalenteerde test engineers, werd de kaap van tachtig gerond. Gezien de goede vooruitzichten in de markt, gaan we ervan uit dat we dit jaar nog bijkomende assessments zullen moeten opstarten. We zijn alvast benieuwd met welk aantal we het jaar zullen afsluiten. Stadswandeling Hasselt Foto: de deelnemers aan één van de twee deelnemende groepen luisteren voor een gebouw naar de uitleg van de gids. Foto: de deelnemers zitten aan een lange tafel tijdens de lunch Foto: de deelnemers aan de stadswandeling zitten aan tafels in een café een glas bier te drinken. Na de stadswandeling van vorig jaar in Brussel, was in februari Hasselt aan de beurt. Onder deskundige leiding van een gids werd, in twee groepen, de stad verkend. Het jenevermuseum, met natuurlijk het proeven van een borrel, ontbrak uiteraard niet. Na een gezamenlijke lunch werd onze wandeling na de middag voortgezet rond talrijke bezienswaardigheden. Het was erg leuk de collega’s nog eens te ontmoeten in een ander kader en een prachtige stad te ontdekken waarin Passwerk een vestiging heeft. De geslaagde dag werd afgesloten met een al dan niet lokaal biertje of frisdrank. Bezoek aan Auticonsult in Parijs Foto: An en Yolande, jobcoaches van Passwerk poseren samen met Flora, Samantha en Cyriële van Auticonsult in Parijs voor de ingang van hun kantoor met de logo's van Passwerk en Auticonsult in handen. In februari trokken twee van onze jobcoaches naar Auticonsult in Parijs om er nieuwe ideeën rond assessment op te doen. Auticonsult werd een tweetal jaren geleden opgestart en is het eerste Franse bedrijf dat uitsluitend IT consultants met een ASS aanwerft. Voor Passwerk was dit een welkome ervaring, zeker omdat wij al tien jaar onze eigen expertise doorgeven aan andere opstartende initiatieven. Op deze manier konden we nieuwe ideeën opdoen, taken en vormingen uitwisselen en ’s avonds samen over de eigen werking reflecteren. Het besef dat er over de grenzen heen, met een gelijkaardige aanpak aan hetzelfde doel wordt gewerkt, gaf een extra boost om ons verder te perfectioneren en op de arbeidsmarkt te profileren. We zijn het Auticon-team dankbaar voor de hartelijke ontvangst gedurende deze twee leerrijke dagen!