PASSMAP VIJFËNDERTIGSTE NUMMER SEPTEMBER 2018 Het magazine van Passwerk en TRplus, Wij zetten de talenten van mensen met een autismespectrumprofiel in. INHOUD VOORWOORD TRPLUS IS GELANCEERD: GETUIGENIS VAN MIVB ACTIVITEITEN IN WEST-VLAANDEREN NEMEN VLIEGENDE START JOBCOACHTEAM BREIDT UIT KORT NIEUWS Voorwoord Foto: Nico De Cleen in kantoor van Passwerk te Berchem Zowel Passwerk als TRplus doen het goed! Het aantal test engineers én het aantal softwareontwikkelaars groeien gestaag. West-Vlaanderen nam een vliegende start, met als gevolg dat er nog dit jaar voor deze bedrijfszetel een tweede selectieronde zal plaatsvinden voor bijkomende test engineers. Maar ook in de rest van Vlaanderen gaan de zaken goed. Daarom zal er voor het eerst gelijktijdig in twee vestigingen (Berchem en Roeselare) een selectieronde en assessment worden georganiseerd. Intussen werd door onze raad van bestuur beslist ook activiteiten op te starten met Franstalige test engineers. De voorbereidingen daarvoor zijn volop aan de gang. Vermoedelijk zal een extra kantoor in de eerste helft van 2019 worden geopend. In eerste instantie zal vooral gefocust worden op Waals-Brabantse en Brusselse klanten met een voorkeur voor Franstalige test engineers. Ook de talenten van onze softwareontwikkelaars van TRplus worden steeds vaker ontdekt en door onze klanten gewaardeerd. Intussen hebben we al meer dan tien ontwikkelaars waarvan een vijftal op verschillende projecten bij klanten worden ingezet. In november zal naar jaarlijkse gewoonte een aantal bij het fonds ‘ICT community for ASD’ ingediende projecten financieel worden ondersteund. Tot 4 oktober aanstaande kunnen nog aanvragen worden ingediend via de Koning Boudewijnstichting. Intussen werden al 27 projecten financieel geholpen. Eveneens in november zal de tweede editie van de ‘Passwerk Lifetime Achievement Award’ worden uitgereikt. Ook deze keer gaat de PLAA naar een vrouw. In ons volgende nummer zullen we hier uitgebreid op terugkomen. Einde november wordt de PLAA officieel uitgereikt . Zoals jullie weten bestaat deze prijs uit een biografie over de winnares en een oorkonde. Daarnaast mag de winnaar het daaropvolgende jaar mee beslissen welke projecten door het fonds ‘ICT community for ASD’ worden ondersteund. De namen van de winnaars prijken in ons hoofdkantoor op een speciaal daarvoor ontworpen bord en een vergaderzaal/kamer wordt naar haar/hem vernoemd. Veel leesplezier! TRplus is gelanceerd: getuigenis van MIVB Foto: Elias in een kantine omgeving bij MIVB Rond Q2 2017 ervaarden we een nood aan een technische tester om in te schakelen voor meerdere projecten binnen de MIVB. Tijdens de selectieprocedure werd er ook een profiel van TRplus voorgesteld. Het was toen dat we bij MIVB voor het eerst in contact kwamen met TRplus. We hadden reeds positieve ervaringen met Passwerk achter de rug en twijfelden dus niet om voor dit gezochte technische profiel beroep te doen op TRplus. TRplusser Tim werd ons voorgesteld en het bleek snel dat dit een goede match zou zijn. Tim kwam terecht in het transversaal technisch test team en werd ingezet voor het testen van de migratie voor het 1ste deel van een groot transitieprogramma van de MIVB. Aangezien Tim dit zeer goed had volbracht, werd hij ook ingeschakeld voor het 2de en het 3de deel van het transitieprogramma dat momenteel nog lopende is. Naast deze taken kreeg hij ook de verantwoordelijkheid om een aantal activiteiten te automatiseren en enkele performantie tests uit te voeren. In juli 2018 kwam er vervolgens een bijkomende vraag voor een junior technische tester vanuit het service delivery team van de MIVB, dit in het kader van het Windows 10 migratieproject. Ook hierbij legden we meteen de link met TRplus. TRplusser Elias werd uitgenodigd voor een interview en kon snel starten. Ook hij levert prima werk. TRplus zorgt voor een interne opvolging. Meer specifiek komt hierbij een jobcoach om de twee weken ter plaatse om het verloop op te volgen en eventuele problemen te bespreken. Zo kan er steeds, in samenwerking met de klant, kort op de bal gespeeld worden en kunnen de geleverde prestaties nog worden verbeterd. We kunnen hoe dan ook besluiten dat de samenwerking met TRplus zeer vlot verloopt en we zullen dan ook in de toekomst beroep blijven doen op hun diensten. Activiteiten in West-Vlaanderen nemen vliegende start Foto: Vijf kandidaat Passwerkers zitten achter een computerscherm te werken tijdens het assessment. Op de voorgrond een jobcoach die werkt aan haar computer. In 2014 kwamen we tijdens ons vooronderzoek tot de conclusie het niet te doen. Het openen van een kantoor in West-Vlaanderen om er lokale consultants aan de slag te laten gaan, werd afgedaan als een plan met erg weinig perspectieven. Kort samengevat werd namelijk van de veronderstelling uitgegaan dat de lokale West-Vlaamse markt niet meteen zat te wachten op externe werkkrachten. 'Het klimaat' bleek er ongunstig. Met deze adviezen op zak, keerden we de neuzen naar het oosten en vonden we in maart 2015 onze tweede thuis op de Corda Campus in Hasselt. Limburg werd op die manier het tweede speerpunt van Passwerk. Drie jaar later heeft Passwerk een stevige voet aan de Limburgse grond weten te zetten en werd het West-Vlaamse idee opnieuw op tafel gelegd. In tegenstelling tot 2014, pleitte het oordeel van het vooronderzoek nu wél in ons voordeel. Het West-Vlaamse klimaat voor ons bedrijfsmodel werd als gematigder beoordeeld en de lokale nood aan sterke IT-profielen bleek sterk te zijn toegenomen. Gesterkt door deze voorspellingen vonden we kort nadien een geschikt kantoor in het Access Business Center in Roeselare en werd Guillaume Dewyn als onze nieuwe collega aangetrokken om de West-Vlaamse markt aan te spreken. Vandaag, een drietal maanden later, kijken we er de commerciële uitdagingen met vertrouwen in de ogen. Uit het assessment met West-Vlaamse potentiële test engineers eind juni, kwamen uiteindelijk vijf nieuwe Passwerkers. Voor enkelen van hen ging het erg snel. De maanden voordien werden namelijk al enkele samenwerkingen overeengekomen. Onder andere Picanol en TUI namen elk een test engineer onder de vleugels en ook voor twee andere Passwerkers ging hun prille carrière als softwaretester inmiddels van start. Met het oog op het najaar zijn ook al heel wat bijkomende gunstige vooruitzichten zichtbaar. Eind oktober zullen er immers opnieuw een vijftal West-Vlaamse Passwerkers uit het assessment doorstromen. In apart kader: Getuigenis van Arnold Normon, contactpersoon bij Picanol. Sinds halfweg juni 2018 is een Passwerker in Ieper gestart bij Picanol. In de afdeling Marketing, Sales & Services werkt het Business Support Team aan een vrij groot project om een bestaande IT-toepassing te vervangen door een ander platform. Het project heeft een strikte deadline, waardoor we op zoek waren naar externe ondersteuning. Door de huidige krapte in de IT-markt, vonden we niet snel vrije consultancy capaciteit op de markt. Al of niet toevallig ondersteunde de firma M2Q op dat ogenblik al onze IT-afdeling in een ander project, vooral op het vlak van testen. M2Q bracht ons in contact met Passwerk. Vrij snel kon Passwerk ons een medewerker voorstellen; in eerste instantie om tests uit te voeren op de al geïmplementeerde onderdelen van de toepassing. Na een korte interne check, om er zeker van te zijn dat deze medewerker de nodige skills had om ons in het project te helpen, kon de Passwerker bij ons starten. Tot onze tevredenheid, en intussen al drie maanden later, maakt deze persoon nog altijd deel uit van ons projectteam. De kennismaking met Passwerk is voor Picanol tot op heden een win-winverhaal gebleken! Getuigenis van test engineer Lucie, momenteel aan de slag bij TUI te Oostende Het werken bij Passwerk is voor mij een zeer goede beslissing geweest aangezien ik mij nu niet meer moet verantwoorden voor mijn vermoeidheid en men weet dat extra prikkels lastig voor me zijn. Ik hoef geen energie meer te verspillen met de gedachte wat men zal denken van mijn soms vreemde manier van communiceren. Passwerk ondersteunt mij hierin en je kunt ook tot een oplossing op maat komen (bijvoorbeeld als het openbaar vervoer echt niet haalbaar is). Op een andere werkplaats zou ik deze mogelijkheden allemaal niet kunnen bespreken en zou ik mij op den duur meer en meer afsluiten doordat er weinig geluisterd wordt. Bij Passwerk is dit wél het geval. Jobcoachteam breidt uit Foto: 10 van de 11 jobcoaches poseren in een groene omgeving naast ons kantoorgebouw. Foto: Jobcoaches Paulien en Seppe poseren zittend op een bank in een groene omgeving. Een appreciatie die we regelmatig van de markt mogen vernemen, is dat we met ons bedrijfsmodel verre van de makkelijkste piste bewandelen om zo een maatschappelijk verschil te kunnen realiseren. Hiermee wordt dan vooral verwezen naar de omkadering die we op maat van iedere medewerker met het jobcoachteam aanbieden. Niet alleen de coaching on the job, maar ook de uitgebreide, voorafgaande selectieprocedure van consultants vraagt heel wat inspanningen en financiële middelen vanuit de organisatie. Om de kwaliteit van deze omkadering voor de consultants te kunnen garanderen, moeten we kunnen terugvallen op een team van professionele, bekwame en betrokken jobcoaches. Dit team heeft het afgelopen anderhalf jaar een echte transitieperiode doorgemaakt om het alsmaar stijgende aantal medewerkers met een autismespectrumprofiel op een hoog niveau te kunnen blijven begeleiden. Met veel plezier stellen we in deze Passmap dan ook twee nieuwe jobcoaches aan jullie voor: Paulien en Seppe. Als tiende en elfde van het team, zullen zij alles in het werk stellen om iedere test engineer de nodige coaching te bieden. Veel succes gewenst! Kort nieuws Honderd test engineers: ambitie wordt bijna realiteit We maken even een sprong terug in de tijd, meer bepaald naar het voorjaar van 2008. Passwerk cvba was net boven het doopvont gehouden en Nico De Cleen, tot op vandaag onze algemeen directeur, werd gevraagd enkele interviews te geven. Tijdens een van deze gesprekken, werd hem de vraag gesteld waar de grenzen van het bedrijf volgens hem zouden liggen. Nico toonde hierop zijn ambitieuze zelf en liet zich ontvallen dat Passwerk op een dag honderd medewerkers met een autismespectrumprofiel tewerk zou stellen. Het was een doel waarin hij rotsvast geloofde. Een decennium en 35 edities van onze Passmap later, kunnen we in de verte alvast een glimp van deze mijlpaal opvangen. Als alles volgens plan verloopt, dan zullen we met het nieuwe assessment in november de kaap van negentig test engineers ronden en hopen we 6 of 7 ontwikkelaars via TRplus bij klanten te hebben geactiveerd. De optelsom is dan snel gemaakt. Hoewel het nog wat vroeg is om de bubbels koud te zetten, kijken we er als team toch al stiekem naar uit om deze mijlpaal van honderd actieve medewerkers met een autismespectrumprofiel te vieren. Het zal ons ongetwijfeld een enorme boost geven om onze lat nog wat hoger te leggen. Foto: Infographic van Passwerk en TRplus. Via deze infographic geven we in enkele beelden een zicht op ons bedrijf. Testers voor Passwerk en softwareontwikkelaars voor TRplus gezocht Foto: logo van Passwerk Foto: logo van TRplus Passwerk Wegens het grote succes van onze activiteiten zijn we op zoek naar bijkomende testers. De Passwerkers naar wie wij op zoek zijn: 1) hebben minimaal een meer dan gemiddelde interesse voor informatica; 2) beschikken over een zeer goede kennis van het Engels; 3) kunnen zelfstandig reizen met het openbaar vervoer; 4) hebben een diagnose binnen het autismespectrum die bespreekbaar is; 5) kunnen een gunstig uittreksel uit het strafregister (voorheen: bewijs van ‘goed gedrag en zeden’) voorleggen. Een diploma is niet noodzakelijk, maar wij zoeken wel medewerkers met een normale tot hoge begaafdheid. Meer informatie kunt u vinden op onze website onder de rubriek ’werken@passwerk’. Ook worden Franstalige test engineers gezocht. Zij vinden op de Franstalige pagina’s van onze website meer informatie onder de rubriek ‘travailler@Passwerk’. TRplus Ook Top Resources Plus is nog op zoek naar bijkomende softwareontwikkelaars, het liefst met enige ervaring. Wij zijn onder andere op zoek naar ontwikkelaars met een autismespectrumprofiel die ervaring hebben in het programmeren in onder andere: 1) .Net 2) Java 3) C 4) C# 5) C++ 6) JavaScript 7) Python 8) Visual Basic 9) PHP 10) HTML Als je graag als consultant bij ons aan de slag wilt stuur dan een mail met bijgevoegd cv en motivatiebrief naar nico.decleen@trplus.be Test engineer Mike valt in de prijzen In Het Paleis der Academiën in Brussel vond op 7 juni laatstleden de jaarlijkse Eureka-prijsuitreiking plaats. Deze gala-avond wordt georganiseerd door de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB om de beste ideeën binnen de MIVB te honoreren. Dit jaar werd de publieksprijs toegekend aan de ‘Babbellunch’. Dit is een wekelijkse middagbreak die binnen de MIVB op donderdag wordt gehouden en waar Nederlandstalige coaches Franstalige tafelgenoten helpen een hele lunch lang enkel Nederlands te praten. De idee van de Babbellunch werd gelanceerd door onze collega Mike die jaren bij de MIVB als consultant werd ingezet. Ook al heeft Mike nu een nieuwe opdracht gekregen bij een andere klant, werd hij alsnog als special guest op deze gala-avond uitgenodigd en mocht hij mee de Eureka-prijs in ontvangst nemen. Foto: De trofee verbonden aan de Eureka prijs: een glazen figuur met de handen in de lucht Foto: De winnaars, een 15-tal, van de trofee staan enthousiast op een podium om de prijs een trofee en oorkonde in ontvangst te nemen. Tweede Passwerk Lifetime Achievement Award Eind november wordt voor de tweede keer de ‘Passwerk Lifetime Achievement Award’ uitgereikt. Dit jaar gaat de prijs naar Cis Schiltmans, actief bij de ‘Vlaamse Vereniging Autisme’. De officiële uitreiking zal, in beperkte kring, einde november plaatsvinden. In onze volgende Passmap komen we uitgebreid op deze uitreiking en op de verdiensten van Cis terug. Foto: Cis Schiltmans poseert voor een stenen muur. Foto: De oorkonde die zal worden uitgereikt aan Cis Schiltmans naar aanleiding van de Passwerk Lifetime Achievement Award. Input vanuit Passwerk wordt gewaardeerd Op 20 juni werd Dirk Rombaut, commercieel directeur van Passwerk, uitgenodigd op de public hearing 'Persons with disabilities as a human capital: their contribution to the economy and society’ die werd georganiseerd door het European Economic and Social Committee. De titel van zijn presentatie was ‘arbeid en inclusie’. Op 1 mei 2018 werd Dirk door de Vlaamse Regering benoemd als onafhankelijk deskundige in de Commissie Sociale Economie ondergebracht in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Binnen de Commissie Sociale Economie wordt minimaal driemaandelijks overleg gepleegd over bestaande of toekomstige beleidsmaatregelen op het vlak van sociale economie. Dit overleg gaat over: 1) de hoofdlijnen van het beleid; 2) de ontwikkeling van een beleidsvisie; 3) beleidsvoornemens, beleidsplannen en regelgeving in voorbereiding op het niveau van de Europese Unie en over internationale verdragen in voorbereiding. Foto: een aantal sprekers zitten achter een bureau tijdens de hearing in de gebouwen van de Europese Unie. Voor hen zitten toehoorders en wordt de tekst door een gebarentolk vertaald.