PASSMAP ZESENNDERTIGSTE NUMMER JANUARI 2019 Het magazine van Passwerk en TRplus, Wij zetten de talenten van mensen met een autismespectrumprofiel in. VOORWOORD TWEEDE PASSWERK LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD DOOR HET FONDS ‘ICT COMMUNITY FOR ASD’ ONDERSTEUNDE PROJECTEN VIERDE KANTOOR VAN PASSWERK OPENT IN BRUSSEL NIEUWE SAMENSTELLING ADVIESCOMITÉ KORT NIEUWS Voorwoord Erg geslaagd 2018 Foto: Nico De Cleen in kantoor van Passwerk te Berchem We blikken met grote tevredenheid terug op 2018! In 2018 hebben we onze derde vestiging geopend (in Roeselare), zijn we van 66 test engineers naar 91 test engineers gegroeid en hebben we het jaar afgesloten met een omzet van meer dan 4,7 miljoen euro en een EBITDA (wat eigenlijk staat voor onze brutobedrijfswinst) die marktconform is. Maar er is veel meer dan dat! Intussen hebben we TRplus verder uitgebouwd en hebben we naast de softwareontwikkelaars die we inzetten bij bedrijven en organisaties, ook zes x-ray screeners gerekruteerd en ondersteund bij hun opleiding tot bewakingsagent. We begeleiden ze nu bij hun tewerkstelling via G4S op de luchthaven van Zaventem. Hier zal de diversifiëring niet stoppen: we onderzoeken momenteel een mogelijke opstart van bijkomende activiteiten voor mensen met autisme in de farmaceutische sector en aanverwanten. Als één of meerdere piste haalbaar blijken, dan starten we daarvoor binnen TRplus een nieuwe business line op. Vanaf 1 februari betrekken we in Brussel een vierde vestiging in het kantorencomplex Be-Here op de terreinen van Tour & Taxis. Vanuit deze vestiging zullen we ook Franstalige klanten in de Brusselse regio en voornamelijk in Waals-Brabant bedienen. Ook tal van media hebben ons succesverhaal nog maar eens opgepikt. Vooral in het najaar werd, mede door ons mediamoment begin december in Roeselare, zowel op televisie en radio als in de geschreven pers ruimschoots aandacht aan ons besteed. In november hadden we de uitreiking van onze tweede Passwerk Lifetime Achievement Award. Deze keer was de laureaat Cis Schiltmans. U kunt uitgebreid kennis met haar maken dankzij een interview in deze Passmap. Wilt u nóg meer weten, waag dan uw kans om een gratis exemplaar van haar biografie te winnen! In deze Passmap kunt u verder nog kennis maken met de projecten die in 2018 door het fonds ‘ICT Community for ASD’ financieel werden ondersteund en, wie de leden van ons vernieuwde adviescomité zijn. Tot slot kunt u in de rubriek ‘kort nieuws’ nog lezen over andere ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Veel leesplezier! Tweede Passwerk Lifetime Achievement Award Foto: Dirk Rombaut kust Cis Schiltmans en overhandigt haar een ruiker bloemen Foto: Zicht op de genodigden die praten met elkaar in het kantoor van Passwerk rond partytafels en met glas drank in hun hand Foto: Cas Raaijmakers spreekt genodigden toe met micro in de hand Foto: De genodigden staan rond partytafels met elkaar te praten Foto: Twee personen poseren voor de banner van de PLAA, de een met glas wijn in de hand de andere met een glas met hapje Foto: Genodigden luisteren naar een van de toespraken Foto: Cis Schiltmans spreekt nog als laatste de genodigden toe met een micro in de ene hand en een papier in de andere hand Biografie te winnen! Benieuwd naar de biografie van Cis Schiltmans? Stuur uw mail met als onderwerp ‘biografie Cis’ naar dirk@passwerk.be en maak kans op één van de vier biografieën die wij wegschenken. Een onschuldige hand trekt de winnaars, en krijgen een bericht. Vergeet niet uw volledige adres in uw mail te vermelden zodat wij u de biografie kunnen bezorgen. Het event Op dinsdag 27 november 2018 vond de plechtige uitreiking van de tweede Passwerk Lifetime Achievement Award plaats, kortweg de 'PLAA'. Met de award probeert Passwerk jaarlijks een uitverkoren persoon in de bloemetjes en de spotlights te zetten. Iemand die met zijn of haar inspanningen voor de autismegemeenschap een enorme meerwaarde betekent. Nadat Kristiene Reyniers in 2017 tot laureate van de eerste PLAA werd uitgeroepen, was deze eer in 2018 opnieuw weggelegd voor een dame: Cis Schiltmans. Cis Schiltmans, moeder van een zoon met autisme en schrijfster van het boek 'Partners in autisme: relaas van een (on)gewone relatie', ontving de award uit handen van Passwerk-medeoprichter Dirk Rombaut tijdens een feestelijke avond in ons hoofdkantoor. Omringd door heel wat familie, vrienden en andere genodigden, werden de spotlights volledig op haar gericht en klonk een welgemeend applaus voor de buitengewone inspanningen die Cis al vele jaren in het belang van de autismegemeenschap levert. Naast de symbolische waarde die aan de PLAA gekoppeld is, ontvangt de laureaat of laureate ook een persoonlijke biografie, geschreven door auteur en goede vriend Cas Raaijmakers. Aan de hand van de talrijke gesprekken die Cas het voorbije jaar met Cis heeft gevoerd, probeert hij de persoon Cis Schiltmans te doorgronden en gaat hij op zoek naar de fundamenten van haar uitzonderlijke daadkracht. Voor het tweede jaar op rij heeft dit geresulteerd in een prachtige biografie, waarvan we er trouwens enkele wegschenken (zie hierboven). Cas deelde tijdens de uitreikingsplechtigheid ook zijn ervaringen doorheen dit hele schrijfproces met het publiek. Het interview De voorbije periode heb je verschillende gesprekken gehad met Cas Raaijmakers, de schrijver van jouw biografie die werd geschreven naar aanleiding van deze tweede PLAA. Hoe heb je deze gesprekken ervaren? Het was best wel spannend omdat ik niet goed wist wat ik ervan mocht verwachten. Maar Cas heeft me tijdens ons eerste gesprek meteen gerustgesteld: wat er van onze gesprekken op papier zou komen lag in mijn handen. Voor we het tweede van de in totaal zeven gesprekken, kon ik het verslag van onze eerste gesprek lezen. Dat klopte naar mijn gevoel helemaal met wat ik had verteld. Daarna ging het eigenlijk als vanzelf. Cas stelde de vragen en ik hoefde er alleen maar op los te babbelen in de wetenschap dat hij er een samenhangend verhaal van zou maken. Heb je in jouw biografie een bepaalde boodschap willen meegeven? Zo ja, welke boodschap is dat dan? Dat was niet meteen mijn bedoeling. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk toch een aantal overtuigingen ingeslopen. Cas heeft ze ongeveer als volgt samengevat: mensen met een autismeprofiel zijn uniek en hebben originele talenten, omgaan met elkaar vraagt een voortdurende aanpassing van twee kanten waarbij de twee partijen van elkaar leren (een interactieproces waar vele ‘neurotypicals’ eveneens baat bij zouden kunnen hebben) en relaties onderhouden op basis van gelijkwaardigheid. En misschien wel de meest essentiële boodschap: zoek gelijkgestemden en creëer netwerken. Niet geheel toevallig vind ik alle bovenstaande overtuigingen helemaal terug in de filosofie én in de dagelijkse werking van Passwerk. Is dit jouw eerste award? Wat doet dit met je? Al veel beloningen gehad, maar nog geen 'officiële' award. Het is altijd fijn vast te stellen dat je werk gezien én gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd voelt het als een mooie erkenning voor de hele groep mensen waarmee ik in de VVA (Vlaamse Vereniging Autisme) gedurende bijna meer dan veertig jaar aan de slag ben geweest. Wie zijn voor jou binnen de wereld van autisme grote inspirators geweest? Hoe en waarom? Ten eerste is er natuurlijk mijn zoon Bart. Hij is er als geen ander in geslaagd mij de wereld op een nieuwe manier te leren zien en te beleven. Daarnaast zijn er de vele mensen met een autismespectrumstoornis én hun gezinsleden. En er zijn de professionelen die ik op mijn weg ben tegengekomen. Daarbij denk ik dan heel bijzonder aan Theo Peeters. Hij is zonder twijfel een van de pioniers die autisme in Vlaanderen op de kaart hebben gezet. Na zijn jaar stage bij het TEACCH programma in North Carolina overtuigde hij in het begin van de jaren '80 zowel het toenmalige VVA-bestuur als een aantal leerkrachten en professionele hulpverleners resoluut te kiezen voor een aanpak die er vandaag nog altijd staat: een specifieke in autisme gespecialiseerde educatieve benadering, levenslange individueel aangepaste ondersteuning en een nauwe samenwerking tussen ouders en professionelen. Zo heeft Theo vanuit zijn doorleefde betrokkenheid op inspirerende wijze sleutels aangereikt om de leefwereld van mensen met een autismespectrumstoornis toegankelijk te maken voor hun ouders, maar ook voor iedereen die met hen in contact komt én onze wereld voor hen te ontsluiten. Zijn er bepaalde mensen die volgens jou deze PLAA ooit moeten winnen? Wie en waarom? Dat zijn er veel, en wel om veel verschillende redenen. Om er enkele te noemen (niet in volgorde van belangrijkheid): Jeanine Janssen, moeder van een dochter met autisme die zich samen met haar gezin al vele jaren met hart en ziel inzet om de talenten van jongeren met een autismeprofiel een plek te geven in en buiten haar zorgboerderij en onlangs ook met een woonproject gestart is. (www.zorghoeve-sintjansberg.be) Pat Hamelrijck, een moeder die samen met haar man De Okkernoot uit de grond stampte. (www.deokkernoot.be) Bieke Lambrechts (zus van Cis) en Colette (haar moeder) die de talenten van mensen met een ASS-profiel (helpen) ontdekken en ermee aan de slag gaan. (www.assjette.be) Marleen Clissen die, eerst als pionierleerkracht en later als beleidsverantwoordelijke in de Guimardstraat (vrij onderwijs) alles in het werk gesteld heeft om (ook) normaal begaafde kinderen met ASS op weg te helpen en de laatste jaren (als ik me niet vergis) vooral met 'universal design' in het onderwijs is bezig geweest. M., iemand met autisme, die door het ontwikkelen van een inleefformule als geen ander mensen kan laten aanvoelen wat het betekent autisme te hebben. Wat vindt jij van het uiteindelijke resultaat van jouw biografie? Het was een boeiend proces. En ja, ik ben er zeker tevreden over. Het is fijn de verbanden tussen allerlei losse gebeurtenissen en verhalen te ontdekken waardoor een soort helikopterzicht op je eigen leven ontstaat. Toch was het best wel spannend om een en ander, in het bijzonder mijn belevenissen met Bart, los te laten. Maar de reacties van een aantal mensen die het intussen gelezen hebben maken het de moeite waard. Mijn zoon Peter vond er bijvoorbeeld heel wat – voor hem – nog ontbrekende schakels in terug. En iemand die ik zeer waardeer schreef 'nergens heb ik het gevoel dat je te veel prijsgeeft, dat je dingen zegt die je beter niet had laten publiceren. Integendeel, ik ben blij dat je hiermee naar buiten bent gekomen.' Jouw naam zal vereeuwigd worden door jouw biografie, de gedenkplaat, de zaal in het kantoor van Passwerk die jouw naam draagt. Hoe voelt dat aan? Vereeuwigd is hier misschien wel een héél groot woord. Wat de biografie betreft is het wel fijn te weten dat onze kinderen en kleinkinderen een tastbare herinnering hebben gekregen aan wie Bart was en welke invloed hij op mij en vele andere mensen heeft gehad. Op de gedenkplaat (en de zalen) zullen nog namen komen en ik ben er best trots op dat ik deel mag uitmaken van een groep van mensen die zich hebben ingezet voor een meer autismevriendelijke samenleving. Zijn er bepaalde zaken die je op dit domein nog zou willen realiseren? Ik denk dat we na een hele periode van 'waarin verschillen mensen met en zonder ASS' het best opnieuw gaan kijken naar wat ons verbindt. Als ik daar op een of andere manier aan kan meewerken, dan zal ik het niet laten. Heb je een advies voor ouders van een kind met autisme? Kijk met een open blik naar de aparte wereld van je kind. Uit eigen ervaring weet ik dat dat niet vanzelfsprekend is. Het roept immers vragen op bij je eigen normen en waarden – en bij uitbreiding die van 'de maatschappij'. Zoek contact met andere ouders. Door ervaringen uit te wisselen help je elkaar om (betere) keuzes te maken. Voor je kind én voor jezelf. Werk nauw samen met de professionelen die je op je weg tegenkomt. En vooral, praat met mensen met een autismespectrumstoornis. Zij verruimen je blik als geen ander. Last but not least, maak tijd voor jezelf en je familie en vrienden en laat je helpen wanneer dat nodig is. Is de inclusie van mensen met autisme voor jou een belangrijk doel? Hoe moeten we die inclusie bereiken? Het moeilijke aan het begrip inclusie is dat mensen er vaak heel verschillende dingen onder verstaan. Voor mij is het evident dat mensen met een ASS er gewoon bij horen. Hoe, waar, met wie en wanneer kan verschillen van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Ik ben er wel van overtuigd dat het goed is als er voldoende en dus extra gelegenheden gecreëerd worden om elkaar te ontmoeten. Zowel thuis als op het werk, in de vrije tijd én op de plaatsen waar beleid gemaakt en uitgevoerd wordt. Mijn ervaringen hebben me geleerd dat elkaar beter leren kennen het samenleven tot iets (buiten)gewoon(s) kan maken. Dringen zich bepaalde politieke of beleidsmatige optimaliseringen op? Overheden kunnen belangrijke hefbomen plaatsen om mensen met een ASS en hun direct betrokkenen de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Het Autismeplan van Jo Vandeurzen is bijvoorbeeld zo’n hefboom (www.jovandeurzen.be/nieuws/autismeplan-zet-in-op-een-autismevriendelijke...). Heel belangrijk daarbij is dat de betrokkenen zelf aan de uitvoering van allerlei plannen participeren. Er is bijvoorbeeld een NOOZO-beleidsgroep (Niets Over Ons Zonder Ons) van personen met autisme en ouders die om de drie maanden met het Departement Welzijn overlopen hoe de uitvoering van het strategisch plan autisme verloopt. Zij voeren een aantal opdrachten ook zelf uit, zoals bijvoorbeeld de autismevriendelijke vertaling van het plan. Op die manier geeft de overheid het goede voorbeeld over hoe je een autismevriendelijke maatschappij kunt creëren. Maar laat het duidelijk zijn dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Inzetten op de onmiddellijke woonomgeving door bijvoorbeeld het stimuleren van autismevriendelijke buurten, gemeenten en steden lijkt me een belangrijke uitdaging voor de volgende jaren. Niet minder belangrijk zijn de nodige aanpassingen in de regelgeving rond werk. Talenten worden verspild omdat mensen met autisme én hun collega’s, werkgevers, enz. niet of onvoldoende kunnen rekenen op aangepaste coaching. Met als gevolg dat té veel mensen niet aan het werk raken of gedurende korte of lange tijd uitvallen of hun werk definitief kwijtraken. Wat zijn de grootste uitdagingen voor een gezin met een kind met autisme? Op het juiste moment de juiste ondersteuning vinden. Genoeg tijd vinden om ieders batterijen (weer) op te laden. Want hoe je het draait of keert, het grootbrengen van een kind met autisme is letterlijk en figuurlijk een boeiende onderneming die van iedereen (soms héél veel) energie vraagt. Niet in de laatste plaats van het kind met autisme zelf. Wil je nog een boodschap meegeven aan de lezer? Volgend Keniaans gezegde drukt volgens mij mooi uit waarom ik samenwerking zo belangrijk vind: 'Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.' Wil je nog iemand in het bijzonder bedanken voor wat je bereikt hebt? Eigenlijk alle mensen die ik op mijn weg ben tegengekomen. Elkeen heeft me op zijn of haar manier geïnspireerd én gesteund. Er iemand uitpikken zou anderen onrecht aandoen. Wat is er allemaal ten goede verandert in de voorbije periode (10 jaar)? Er wordt steeds meer gekeken naar wat mensen met autisme wél kunnen én naar wat ze daarvoor nodig hebben. Door de vele verhalen die mensen met een ASS zélf zijn gaan vertellen, hebben we veel geleerd over hoe zij de wereld ervaren. Vroeger moesten we vooral afgaan op wat anderen over hen vertelden. Vandaag zien we beter het hele plaatje. De gevoeligheid voor de noden van de mensen met autisme en hun gezin wordt groter. Dat geldt zowel voor beleidsmakers, professionele hulpverleners en misschien nog belangrijker voor iedereen die in het dagelijks leven met hen in contact komt. Hoewel er nog veel misverstanden bestaan groeit het begrip. Wie weet, hoop doet leven nietwaar :- ), naderen we stilaan een tijd waarin mensen met een ASS er gewoon bij horen, maar wel zonder hun specifieke behoeften uit het oog te verliezen. Door het fonds ‘ICT Community for ASD’ ondersteunde projecten Foto: Logo van fonds ICT community for ASD. De naam van het fonds staat in donkerblauw voor een at teken in lichtblauw. Sportfans4Autism Ter gelegenheid van het WK voetbal 2018 werd opnieuw een WK-pronostiek georganiseerd door Sportfans4Autism. De winnaar verwierf eeuwige roem en erkenning! De pronostiek bracht deze keer 2937,14 euro op die integraal naar het fonds ‘ICT Community for ASD’ gingen. Hartelijk dank aan iedereen die bij de organisatie van deze pronostiek betrokken was! In november 2018 vond het nieuw samengestelde bestuurscomité van het fonds ‘ICT Community for ASD’ plaats. Dit fonds werd in 2012 op initiatief van Passwerk opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. De samenstelling van het bestuurscomité is momenteel de volgende: Voorzitster Ilse Noens (coördinatrice van Gezins– en Orthopedagogiek en Docent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven) Afgevaardigden van de oprichters Nico De Cleen (algemeen directeur van Passwerk) Dirk Rombaut (commercieel directeur van Passwerk) Alice Suls (Ambassadrice van Passwerk Brussel/Wallonië) Externe vertegenwoordigers Peter Billiau (CIO, Yare International) Gerdy De Clercq (CIO, Fednot) Sabine Demey (Senior Director Research & Technologies, Materialise) André Gubbels (Directeur-Generaal, FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap) Cis Schiltmans (voorheen aanspreekpunt externe organisaties Vlaamse Vereniging Autisme) Eric Willaye (Algemeen Directeur, SUSA asbl) Vanuit de KBS Françoise Pissart Isabelle Swolfs (secretariaat) Het bovenstaande bestuurscomité werd dit jaar aangevuld met juryleden Nicolas Deconinck en Kristiene Reyniers (winnares van de Passwerk Lifetime Achievement Award 2017) om te bepalen welk van de 25 in 2018 ingediende projecten financiële ondersteuning kunnen ontvangen. Zoals ieder jaar was het ook dit jaar weer ontzettend moeilijk om uit de ingediende dossiers een keuze te maken. Het enthousiasme, de goedhartigheid en de gedrevenheid spatten wederom van de ingediende dossiers. Na rijp beraad, zoals ze dat dan plechtstatig noemen, werd het volgende beslist: Krijgen financiële ondersteuning Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs – Gent – 7500 euro 'Ontwikkeling van een evidence-based onlinebegeleidingsinstrument voor studenten met autisme in de transitie naar hoger onderwijs'. Dit begeleidingsinstrument biedt studenten met een autismespectrumstoornis inzicht in veel voorkomende participatieproblemen in het academische leven, het studentenleven en het dagelijkse leven en reikt efficiënte copingstrategieën aan die gepersonaliseerd kunnen worden naar de context van de student. Een planningsysteem en een onlinedagboek maken het mogelijk het functioneren en het welbevinden van de student te monitoren. Met een chatfunctie kunnen vragen van studenten laagdrempelig door hun begeleiders worden opgevolgd. SBSO De Passer – Brugge – 7500 euro 'Éénjarig begeleidingstraject waarop jongeren met autisme na het laatste jaar middelbaar kunnen instappen voor ze de stap zetten naar het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt.' Een schakeljaar waarbij ze onder begeleiding gehuisvest worden, los van het schoolse gebeuren, maar wel gekoppeld aan een bekend, veilig gegeven. Intekenen kan mits duidelijke motivatie. In dit jaar worden ze geoefend in zelfredzaamheid en voorbereid op de mogelijke valkuilen die het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt met zich meebrengt. Les Jacinthes – Braine-le-Château – 7500 euro 'Ondersteuning van de (her)scholing van kinderen met autisme: intensieve ondersteuning bij de scholing van kinderen met moeilijkheden op school en die worden uitgesloten door hun autisme.' Zij werken specifiek op het aanleren van eisen voor scholing op basis van een internationaal gevalideerde schaal voor kinderen met moeilijkheden. Dit doen ze op een intensieve, individuele en progressieve manier (deeltijdse en nadien volledige scholing) volgens de aanbevolen internationale procedures. Brake-Out – Sint-Amandsberg – 7500 euro 'Brake-Out, jouw springplank naar een leven met pit!' Brake-Out is een gloednieuw leerprogramma voor jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar met een verstandelijke beperking en/of autisme. Na het BUSO krijgen zij de kans om hun vleugels te spreiden en dit drie jaar lang. Twee dagen per week kunnen ze op zoek te gaan naar hun talenten en hoe ze die kunnen ontwikkelen. Daarbij doen ze nieuwe ervaringen op en proberen ze nieuwe rollen uit! Erbij horen, talent ontwikkelen, een rol van betekenis spelen en zelfregie in de transitie naar de volwassenenwereld zijn de kernelementen waarop Brake-Out inzet. Jaarthema in 2019 Voor 2019 is een oproep voorzien met als thema ‘autisme en geluk’. Tot eind oktober kunnen daarvoor aanvragen worden ingediend. Nieuwe samenstelling adviescomité Op 23 januari vond de laatste bijeenkomst van ons adviescomité in zijn samenstelling van 2018 plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd teruggeblikt op het voorbije jaar en werden de plannen voor 2019 besproken. Zoals gebruikelijk werden de marktopportuniteiten bekeken en werd een overzicht gegeven van de commerciële vooruitzichten. Vervolgens werd een update gegeven van een aantal evoluties binnen Passwerk/TRplus. Tot slot werd afscheid genomen van de uittredende leden Peter Billiau (Yara International), Paul Danneels (Fednot), Erik Lamoral (H. Essers), Pierre-André Rulmont (MIVB) en Erwin Verstraelen (Port of Antwerp). Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het adviescomité in mei zullen we Tom Beeckmans (Wolters Kluwer), Brigitte Buyle (Ethias), Philip De Bie (Picanol), Jan Dobbenie (VDAB) en Filip Van Rompaey (Fluvius) als nieuwe leden verwelkomen. De volledige samenstelling van ons vernieuwde adviescomité vindt u hieronder: Katia Battheu, Proximus, Director Customer Service Center Tom Beeckmans, Wolters Kluwer, Head of Software Stijn Bijnens, Cegeka, CEO Brigitte Buyle, Ethias, CDTO Jo Coutuer, BNP Paribas Fortis, Chief Data Officer Philip De Bie, Picanol, VP Accessories & CIO Marc Debois, UCB, VP IT Gerdy De Clercq, Fednot, CIO Frank De Saer, Atrias, CEO Jan Dobbenie, VDAB, CIO Günther Ghijsels, Randstad Group, Directeur ICT Dirk Houtekeete, Janssen Companies, VP IT Application Services EMEA Nancy Kuhn, Securitas, IT/IS Cluster Director West Europa Frank Robben, Smals, CEO Carl Tilkin-Franssens, Acerta, CIO Barbara Van Den Haute, Vlaamse Overheid, Administrateur-Generaal Agentschap Informatie Vlaanderen Gert Vanhaecht, Belfius Insurance, CIO & Belfius Bank, Head of IT Digital & CRM Filip Van Rompaey, Fluvius, CIO Kort nieuws Nieuwe assessments in Berchem, Brussel en Roeselare In voorgaande edities van de Passmap werd er al enkele keren naar gerefereerd, binnenkort wordt het werkelijkheid: de kaap van honderd Passwerkers. In de begindagen van Passwerk, intussen al elf jaar geleden, was het nog een wilde droom, ooit expliciet uitgesproken tijdens een interview met Nico. Met de nieuwe assessments in zowel Berchem, Brussel als Roeselare die allemaal dit voorjaar op de planning staan, wordt dit ambitieuze doel echt bereikt. Het eerste nieuwe assessment dat dit jaar van start zal gaan, is er een voor het hoofdkantoor in Berchem. In de tweede helft van januari zal een tiental deelnemers het acht weken durende selectieproces aanvatten. Kort na de opstart in Berchem volgen vrijwel onmiddellijk zowel het assessment in Roeselare als in Brussel. Hoewel het precieze aantal deelnemers hierbij op dit moment nog moeilijk in te schatten is, durven we voor beide vestigingen toch mikken op minstens tien starters. Zonder al te grote verrassingen, zouden we met deze drie nieuwe selectierondes de kaap van honderd Passwerkers moeten kunnen ronden. Of we hier effectief in zullen slagen, verneemt u ongetwijfeld in de volgende Passmap! Test engineers worden opgeleid in test automatisatie Een echte hoeksteen van het Passwerkmodel is ongetwijfeld het uitgebreide selectieproces van kandidaten. Doorheen dit intensieve parcours, waarbij de laatste fase een ISTQB-opleiding tot software tester inhoudt, wordt tot op vandaag slechts een beperkte kennis over test automatisering bijgebracht. Aan deze leemte wordt vanaf nu stelselmatig een mouw gepast. Alsmaar vaker wordt tijdens meetings met bestaande en nieuwe klanten gepolst naar de mogelijkheden om tests te automatiseren. Die vaardigheid past duidelijk binnen de teststrategie die veel bedrijven vandaag wensen te volgen, maar waarvoor men moeilijk de juiste mensen vindt. Omdat onze huidige mogelijkheden in dit kader veeleer beperkt zijn – hiervoor heb je immers programmeerkennis nodig waarover slechts een minderheid van onze test engineers beschikt – zal deze technische bagage rond automatisering stelselmatig worden bijgebracht aan een zo groot mogelijk aantal van onze consultants. Samen met onze partner M2Q, die tijdens het selectieproces onder meer invulling geeft aan de ISTQB-opleiding, zal de meest efficiënte aanpak hiervan nog worden geconcretiseerd tegen de start van de nieuwe assessments. In volgende edities van de Passmap houden we u graag op de hoogte. TRplus goes West Flanders Mede gesteund door de succesvolle start van Passwerk in West-Vlaanderen, spelen we sinds enkele maanden alsmaar concreter met de idee om er ook het TRplus-aanbod te lanceren. Door de vele gesprekken en contacten met West-Vlaamse bedrijven, is duidelijk gebleken dat er een grote behoefte is aan getalenteerde softwareontwikkelaars. Daarom zullen we de komende maanden acties ondernemen om lokale TRplus-consultants aan te trekken. Dat het vinden en aantrekken van talentvolle ontwikkelaars een niet zo eenvoudige uitdaging is, heeft het voorbije anderhalf jaar ons zeker geleerd. Hoe dan ook kijken we deze nieuwe opdracht met volle overgave in de ogen en hopen we zo snel mogelijk enkele West-Vlaamse TRplus-consultants aan de markt te kunnen voorstellen. Eerste jobcoaches vieren tinnen jubileum Halfweg november, tijdens de jaarlijkse teamdag, werd het volledige Passwerkteam culinair in de watten gelegd. Het is een collectieve beloning voor de geleverde inspanningen van het afgelopen jaar en een mooi moment om de spreekwoordelijke riem er even af te leggen. Naast het feit dat de terugblik op het succesjaar 2018 voor een ware feeststemming zorgde, werd van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om drie jobcoaches in de bloemetjes te zetten. Yolande, Lien en Katelijne vierden in 2018 namelijk hun professionele 'tinnen jubileum' bij Passwerk, ofwel tien jaar trouwe dienst. Dat verdient natuurlijk een mooi boeket en drie kussen van algemeen directeur Nico De Cleen. Proficiat aan alle drie, bedankt voor de voorbije tien jaar en hopelijk mogen we nog vele jaren van jullie deskundigheid en fijne aanwezigheid genieten! Nieuwe bedrijfsvideo Foto: Cameraman staat achter zijn filmcamera en maakt opnames in kantoor van Belfius Onze nieuwe bedrijfsvideo is klaar! Indien u hem nog niet zou hebben ontdekt, dan kunt u hem bekijken op onze website of op YouTube. Onze vorige versie dateert van 2012 en was aan vernieuwing toe. De nieuwe video is korter dan de vorige en besteedt ook aandacht aan TRplus. De nieuwe bedrijfsvideo is gemaakt door BUT uit Schelle. In het verleden werd voor andere opdrachten al met dit bedrijf samengewerkt. BUT heeft intussen ook twee rekruteringsvideo’s voor ons gemaakt. In de bedrijfsvideo leggen twee van onze klanten een getuigenis af over onze samenwerking. Katia Battheu van Proximus en Gert Vanhaecht van Belfius geven elk aan wat de meerwaarde van onze samenwerking is. Wij zijn blij met het uiteindelijke resultaat en danken van harte iedereen die eraan heeft meegewerkt. Aandacht in verschillende media Mediamoment West-Vlaanderen Foto: Een drietal journalisten zitten op een houten bank met tafel voor hen en een tiental genodigden op het mediamoment staan recht en luisteren naar een presentatie Foto: Dirk Rombaut, test engineers Lucie en Jonas en jobcoach Hannen zitten voor een projectscherm op de bank tijdens hun presentatie Op 10 december 2018 vond een mediamoment plaats in ons kantoor in Roeselare. Na een korte inleiding getuigden Philip De Bie (Picanol) en Filip Michiels (TUI) over hun samenwerking met ons en vertelden test engineers Lucie en Jonas over hun ervaringen bij Passwerk. Dit mediamoment werd bijgewoond door journalisten van Kanaal Z, Focus|WTV , datanews , Krant van West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Radio 2 en Het Laatste Nieuws. De televisie- en radiofragmenten en de artikelen die naar aanleiding van dit event werden gepubliceerd kunt u bekijken, beluisteren of lezen op onze website. Franstalige media Foto: Een journalist van RTBF, met naast hem een cameraman met camera, intervieuwt jobcoach Yolande in een ruimte waar selectieproeven worden afgenomen Op 19 november 2018 verscheen een uitgebreid artikel in La Libre Belgique onder de titel ‘Ne plus gaspiller le talent des autistes’, op 23 november 2018 werd op radiozender La Première een bijdrage uitgezonden over Passwerk en tot slot in het journaal op La Une een reportage getoond over Passwerk/TRplus. Andere publicaties Foto: Pagina uit het magazine Nina met test engineer Kristiaan op de foto zittend achter zijn bureau In het magazine Nina, een bijlage bij Het Laatste Nieuws, verscheen een interview met test engineer Kristiaan onder de titel ‘Mijn oog voor detail is mijn gave’. Naar aanleiding van de oprichting van de ‘Academische Werkplaats Autisme’ verscheen in De Standaard een artikel waarin ook Passwerk ruim aan bod kwam. Congressen Journée Annuelle Op 25 november 2018 namen we deel aan de ‘Journée Annuelle” georganiseerd door APEPA (Association de Parents pour l’Épanouissement des Personnes Autistes) op de provinciale campus in Namen. Een tweehonderd aanwezigen konden kennis maken met ons bedrijf en luisteren naar de plenaire voorstelling ervan. Congres Autismevriendelijk Vlaanderen Op 13 december 2018 waren we met een stand aanwezig op het eerste congres georganiseerd door de Liga Autisme Vlaanderen. Onze stand werd daar door heel wat geïnteresseerden, vooral mensen actief in het autismespectrumwerkveld, bezocht.