Universiteiten roepen op tot betere begeleiding Ook met autisme kun je geschikte job vinden Mensen met autisme kunnen zich erg goed concentreren en zijn perfectionistisch. Het zijn talenten die hen kunnen helpen op de arbeidsmarkt. Twee universiteiten willen hen daarin beter begeleiden, met steun van de overheid. VAN   ONZE   REDACTRICE   MARTHE SAELENS BRUSSEL De universiteiten van Gent en Leuven en de Vlaamse minister van Welzijn, Jo Vandeurzen (CD&V), willen de drempels die mensen met autisme ervaren verlagen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen stuiten op tal van hindernissen, onder andere op het vlak van onderwijs, werk, wonen en mobiliteit. Door onderzoekers en praktijkorganisaties samen te brengen in de ‘Academische Werkplaats Autisme’, kunnen deze pijnpunten blootgelegd worden en zoeken de universiteiten, professionelen en ervaringsdeskundigen samen naar efficiënte oplossingen. Er zijn vandaag al veel (lokale) initiatieven waar mensen met autisme terechtkunnen voor begeleiding en (vrijwilligers)werk. ‘Dat zijn allemaal positieve projecten die we samen met de werkgevers willen onderzoeken op hun effectiviteit’, zegt minister Vandeurzen. ‘Bij een opname in de psychiatrie wordt verwacht  dat je deelneemt aan groepssessies en dat je altijd eet in groep. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend voor ons’, zegt ervaringsdeskundige Inge (39). Negen jaar geleden werd bij haar autisme met een normale begaafdheid vastgesteld. ‘Iemand met autisme heeft vooral nood aan individuele begeleiding en rust. Opnames binnen de psychiatrie houden zelden rekening met de noden van mensen met autisme.’ Drie diploma’s, geen job Inge heeft drie diploma’s, maar ze slaagde er niet in een geschikte job te vinden. Negen jaar geleden stopte ze met werken. ‘Ik ga twaalf uur per week naar Assjette (een organisatie die mensen met een autismespectrumstoornis en normale begaafdheid begeleidt, red.)’, vertelt ze. ‘Ik zou heel graag opnieuw werken, maar zelfs die twaalf uur per week bij Assjette zijn soms te zwaar voor mij. Binnen het reguliere arbeidscircuit zijn er geen jobs met zo’n beperkt aantal uren. Dat vormt een deel van het probleem.’ Maar er zijn oplossingen. Passwerk in Berchem (Antwerpen) is een bedrijf dat omkadering en jobcoaching voor mensen met autisme aanbiedt. ‘We stellen bijna honderd “passwerkers”, mensen met een autismespectrumprofiel, tewerk’, zegt Dirk Rombaut, commercieel directeur van Passwerk. ‘Ze doen vooral aan softwareontwikkeling. Onze “passwerkers” werken sneller zonder daarom aan kwaliteit in te boeten. Ze vinden bugs in de software die anderen over het hoofd zien, omdat mensen met autisme op een andere manier met informatie omgaan. Hun concentratie is bovendien hoog en ze zijn ook perfectionistisch en datagericht. We volgen het stressniveau van onze IT’ers dagelijks en onze jobcoach bezoekt hen (twee)wekelijks.’ Wetenschappelijk evalueren Structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid zijn de sleutelwoorden om mensen met autisme tewerk te stellen, meent Rombaut. ‘Probeer de werkomgeving ook zo flexibel en prikkelarm mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door geuren te vermijden, de plafonds laag en goed geïsoleerd te houden en geen open vloeren te leggen die veel lawaai maken als er iemand overheen loopt. Zet mensen met autisme ook niet aan een doorgang in een openlandschapskantoor waar veel collega’s passeren als ze naar het toilet moeten of willen gaan roken. Vermijd dus zo veel mogelijk visuele prikkels en zorg voor een rustige, werkbare ruimte.’