Mensen met autisme testen software voorde toegangspoortjes in de Brusselse metro. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB doet een beroep op mensen met autismespectrumstoornis (ASS) om software te testen. Daarvoor sloot de MIVB een open overeenkomst met het bedrijf Passwerk, dat zich specialiseert In het outsourcen van test engineers met ASS. Bij de MIVB testen de Passwerkers onder meer de software en chipkaart voor het openen van de toegangspoortjes in de metro. Passwerk is een bedrijf met sociaal oogmerk dat software test. De om en bij de veertig test engineers zijn allemaal mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) die beschikken over een normale tot hoge begaafdheid. Zij beschikken van nature over kwaliteiten zoals detailgerichtheid, zin voor nauwgezet werken, een uitstekend geheugen, logisch en analytisch denkvermogen, hoog concentratievermogen ... Die eigenschappen komen erg goed van pas bij het testen van software. Bovendien doen zij, vaak in tegenstelling tot mensen zonder een ASS, dit eerder repetitieve werk erg graag. De resultaten zijn dan ook bijzonder positief. Het groeiend aantal klanten is er een bewijs van, maar ook de feedback die Passwerk van hen krijgt. De test engineers van Passwerk testen namelijk gemiddeld sneller en beter dan mensen zonder een ASS. De M1VB doet sinds enkele maanden een beroep op de test engineers van Passwerk en bestempelt deze ervaring als bijzonder positief. Drie Passwerkers werken op de ICT -dienst van de MIVB en één in het testlabo voor de toegangspoortjes die in de metrostations worden geïnstalleerd. En door de positieve resultaten is de vraag binnen de MIVB naar Passwerkers groot Ook de coaching die Passwerk verstrekt, is uitermate belangrijk voor de integratie in het bedrijfsleven. Kris Lauwers, adjunct-CEO van de MIVB: "voor een overheidsbedrijf als de MIVB is CSR (corporale social responsability) geen modegril maar een doorleefde werkelijkheid. Toch werd ik diep getroffen door het project dat Passwerk ons voorstelde en ik heb zonder veel aarzeling beslist om met hen in zee te gaan. Wat is er mooier dan mensen met een beperking te laten uitblinken op een terrein waar ze net beter en efficiënter zijn dan de gemiddelde collega. Dit initiatief is én maatschappelijk én economisch relevant." Nico De Cleen, directeur van Passwerk, voegt eraan toe dat de samenwerking met de M1VB zeer positief wordt ervaren door de test engineers. "Onze test engineers waren echt welkom bij de MIVB. De open bedrijfscultuur en positieve sfeer maken dat onze mensen zeer graag werken voor de MIVB. Na een beperkte eerste kennismaking was het enthousiasme over de prestaties van de Passwerkers groot bij de medewerkers van MIVB en werd beslist om de samenwerking uit te breiden." De MIVB voert een duidelijk beleid rond Corporale Social Responsability (CSR), ondersteund door het top management. CSR is opgenomen in het beheerscontract 2007-2011 en het ondernemingsplan (2008-2012) en stond ook al sinds 2006 in bet richtplan rond duurzame ontwikkeling. Wat het sociale luik betreft, bestaat er een Etiscbe en deontologische code die onder meer discriminatie moet uitsluiten en diversiteit promoot. Begin 2007 was de MIVB trouwens het eerste openbaar bedrijf dat bet diversiteitscharter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondertekende. Daarnaast voorziet de MIVB in opleiding en in ontwikkelingskansen voor de loopbaan van de werknemers. Meer info: www.passwerk.be Zin om bij de MIVB te werken? www.mivb.be Samuel Derous: "Dit is best creatief werk" "Testcases aflopen vind ik absoluut niet saai. Integendeel, ik vind dat zelfs creatief werk", zegt Passwerker Samuel Derous. Samuel test bij de MIVB vervoersbewijzen en software van de toegangspoortjes in de metro. "Daarvoor heb ik een testlabo ter beschikking met een proefopstelling met toegangspoortjes. Maar om verschillende tickets te testen ga ik ook de bus en de tram op." Samuel kwam te weten dat hij lijdt aan een autismespectrumstoornis (ASS) nadat bij een artikel las en er heel wat van zichzelf in herkende. "Ik sprak erover met mijn psychiater die mij opvolgde voor ADHD en na enkele gesprekken en onderzoeken bleek dat het ASS was." Samuel heeft het vooral moeilijk in sociale situaties. Uit werken gaan is daarom geen evidentie. Maar via Passwerk lukt bet wel. De organisatie knoopt niet alleen gesprekken aan met bedrijven om de test engineers aan werk te helpen, maar zorgt ook voor een doorgedreven begeleiding en opvolging via een job coach.