Afbeelding: Logo van Passwerk Passwerk, ondertussen met meer dan 60 werknemers is een uniek concept, een uniek bedrijf met unieke mensen. Wij zetten de kwaliteiten van mensen met een autismespectrumprofiel (ASS) met een normale tot hoge begaafdheid in voor het testen van software. Passwerk denkt in competenties van mensen en omkaderen ons personeel door middel van jobcoaching. Zoekt mensen met autisme Ben u afkomstig uit Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg of Oost-Vlaanderen? Hebt u interesse in een job in de IT sector? Spreekt het testen van software u aan? Meer infor over het concept Passwerk en onze selectie procedure kan u vinden op: www.passwerk.be