Passmap - Eenentwintigste nummer - januari 2014 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis inzet Voor mensen met een ASS het positieve verschil maken Afbeelding: Nico De Cleen, directeur Passwerk Voor mensen met ASS het positieve verschil maken. Daar gaat het bij Passwerk om. Het gaat erom dat we de positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis inzetten in het normale economische circuit, dat we maatschappelijke initiatieven ondersteunen die de situatie van mensen met een ASS verbeteren, dat we andere informeren over ASS zodat stigmatisering rond autisme vermindert, dat we onze kennis en ervaring delen met anderen die eveneens de kwaliteiten van mensen met een ASS willen inzetten, dat we een luisterend oor zijn voor mensen met een ASS en hun omgeving, dat we waar we kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van hun leef-, woon- en werkomstandigheden. Om dit alles te realiseren, is er de dagelijkse inzet van tal van betrokkenen noodzakelijk. In de eerste plaats zijn er onze test engineers zelf, die door hun inzet economische meerwaarde creëren en winsten genereren die opnieuw kunnen worden geïnvesteerd. Bovendien kan het uitstekende werk dat ze afleveren de collega’s van het bedrijf waar ze werken laten zien wat hun toegevoegde waarde is. Dankzij onze winsten, voor 2013 zullen die ongeveer 270.000 euro bedragen, kunnen wij ons bedrijf verder uitbouwen maar tegelijkertijd ook andere initiatieven die voor mensen met een ASS een positief verschil maken, met tijd, geld en advies ondersteunen. Dit doen we onder meer door winsten over te dragen naar het fonds ICT community for ASD en door projecten via dit fonds financieel te steunen, door zelf actief deel te nemen aan werkgroepen die projecten uitwerken en door acties te organiseren die voor het bovenvermelde fonds extra geld inzamelen. Dit jaar kunt u aan zo’n actie deelnemen in het kader van het Wereldkampioenschap Voetbal in Brazilië. U kunt via de website www.sportfans4autism.be deelnemen aan een pronostiek voor dit WK. Wij trachten ook de stigmatisering rond ASS te verminderen door geregeld voordrachten te geven, in diverse media ons verhaal te doen, mee te werken aan publicaties en in onze Passmap aandacht te besteden aan de kwaliteiten van mensen met een ASS. Wij vinden het erg belangrijk een luisterend oor te bieden aan de vele ouders en de personen met een ASS die ons met hun persoonlijke verhaal contacteren. Tot slot vinden wij het vanzelfsprekend onze opgedane kennis en ervaring zoveel mogelijk met anderen te delen. We doen dat in binnen- en buitenland. In 2012 hebben we onze kennis en ervaring overgedragen aan het Duitse Auticon, in 2013 deden we hetzelfde voor het Canadese Meticulon. Daarnaast startten we vorig jaar regelmatig overleg met Nederlandse bedrijven die met mensen met een ASS werken. In dit nummer: Getuigenis KanDesign Interview met Jelle Passwerk-café has lift off! Hernieuwd adviescomité 2014 Zij waren op onze tweede open dag Kort nieuws Getuigenis KanDesign Afbeelding: Logo KanDesign. Afbeelding: Test engineer Jimmy aan het werk achter zijn computer in een werkruimte waarin eveneens collega's van KanDesign werken. Kandesign is een ontwerpbureau voor cross-media branding en design. Ze ontwerpen merken, apps en producten voor bedrijven die stand willen houden in een interactieve wereld. Kandesign gaat verder waar anderen stoppen en bouwt merken uit tot inspirerende, duurzame ervaringen voor klant en gebruiker. Dit doen ze al voor zo’n 25 jaar. Momenteel werken er een twintigtal mensen bij het bedrijf, een succesvolle mix van persoonlijkheden en vaardigheden. De spontane groei van de laatste jaren zorgde ervoor dat het team aangevuld werd met jonge, creatieve en ambitieuze zielen. Het maakt dat Kandesign leeft op een krachtige combinatie van ervaring en innovatie. Zowel jong als minder jong ontwerpen en ontwikkelen voor een uitgebreide klantenportefeuille, die nationale en internationale klanten behelst. Onder hen herkennen we onder andere KBC, VRT, Truvo, Universiteit Antwerpen en Cartamundi. Bij Kandesign is er oog voor cultuur en voor de gemeenschap. Dit bewijzen ze door bijvoorbeeld De Roma in Antwerpen te sponsoren en werk te leveren voor Kom op tegen Kanker. Via de media en onze website maakten ze kennis met Passwerk en zagen ze toekomst in een samenwerking. Marc Kan, partner in het bedrijf, licht toe waarom de samenwerking werkt: Halverwege juni 2013 kwam Jimmy vanuit Passwerk bij ons, de man die ons werk ging verlichten. We zagen namelijk een oplossing in het aannemen van Jimmy voor een probleem waar we eerder mee geconfronteerd werden. Bij Kandesign moeten er op regelmatige basis templates geschreven worden voor klanten. Dit is een werk van lange duur, dat concentratie en doorzettingsvermogen vergt van ons personeel. We merkten dat personeelsleden het er moeilijk mee hadden de ganse dag lang ditzelfde werk uit te voeren. Samenwerken met Passwerk bleek een uiterst efficiënte oplossing te bieden. Jimmy werkt niet alleen aan de templates. Ook DTP, werken met het webdevelopmentprogramma Typo3 en het uitvoeren van testings behoort tot zijn takenpakket. Het is in die zin geschikt werk voor hem omdat hij langer geconcentreerd kan werken. Bovendien is het gedetailleerd werk, iets wat hem uitdaagt maar waar de andere collega’s vaak te snel afgeleid voor zijn. Niels, crossmedia designer bij Kandesign, neemt de verantwoordelijkheid over zijn prestaties en heeft alleen maar goede dingen te zeggen over zijn inzet en resultaten. Hij heeft nog geen problemen ondervonden die een ander zouden afschrikken om de samenwerking met Passwerk aan te gaan. In tegendeel, Jimmy past prima in de groep. Sociaal klikt het met de hele hoop collega’s en hij is er steeds bij als we met de groep gaan lunchen of een drink organiseren. We kunnen dus niet anders dan een positieve getuigenis afleveren voor Passwerk. Nu is het aan andere bedrijven om de samenwerking aan te durven gaan. Het loont! Interview met Jelle Afbeelding: Jelle met op de achtergrond het bureau waaraan hij werkt. Dag Jelle, hoe zag jouw loopbaan eruit vooraleer je bij Passwerk bent beginnen werken? Ik heb enkel stages gedaan onder de vorm van GIBO-contracten. Ik heb als magazijnier, webdesigner en orderpicker gewerkt. De meeste van deze stages werden vroegtijdig afgebroken omdat men vond dat ik te traag werkte. Ik was te gedetailleerd en te voorzichtig bezig. Het waren voor mij dan ook geen positieve ervaringen. Waarom heb je op een gegeven moment besloten bij Passwerk te solliciteren? Via De Kiem had ik van Passwerk gehoord. Ik ben dan op de site gaan kijken en wat ik daar las, sprak me aan. Testwerk in combinatie met begeleiding leek me zeer interessant. Ik heb dan meteen mijn CV verstuurd en zo is het gestart. Heb je door Passwerk bepaalde zaken geleerd? Ja. Ik heb leren testen en nieuwe tools leren kennen. Andere mensen zeggen ook dat ik zelf veranderd ben sinds ik bij Passwerk aan de slag ben. Ze vinden me spraakzamer en opener. Zelf kan ik moeilijk zeggen of ik anders ben. Wel is het goed dat ik nu kan doen waar ik goed in ben. Ik krijg nu meer respect en voel me goed op het werk. Met welke opdracht ben je momenteel bezig? Ik ben nu een applicatie en een website aan het testen bij RSVZ. Ik moet testscenario's opmaken en uitvoeren. Waar ben je voor je huidige opdracht erg goed in? In SQL en VBScript. Ik doe ook meerdere projecten tegelijkertijd. Vroeger kon ik dat absoluut niet, maar nu lukt het wel omdat ik me goed voel en ik het werk goed kan. Word je anders benaderd door mensen zodra ze weten dat je een ASS hebt? Door vrienden en familie niet, op het werk misschien wel. Ik merk zo'n zaken niet echt. Maar ik heb veel vrienden met autisme, dus daar kan ik zeker mezelf zijn. Heb je er iets aan dat ook je collega’s binnen Passwerk een ASS hebben? Soms wel, soms niet. Ik werk samen met twee andere Passwerkers en we kunnen over het werk wel veel informatie met elkaar uitwisselen. Dit geeft wel een zeker gevoel van veiligheid. Ik vind het makkelijker omgaan met mensen met autisme die mondig zijn. Ik weet dan goed wat ik aan die mensen heb en dat vind ik het best. Welke tips heb jij voor anderen om hun communicatie met jou te optimaliseren en de samenwerking met je optimaal te laten verlopen? Wees duidelijk in wat je zegt en doet. Ik kan niet tegen achterklap. Zeg zonder omwegen wat je denkt, maar wel op een opbouwende manier. Aan negatieve kritiek heb ik niks. Wat vinden je familie en vrienden ervan dat je nu bij Passwerk werkt? Ze zijn blij dat ik een stabiele job heb gevonden waar ik mij goed in voel. Nu moet ik niet meer op zoek naar werk, waardoor ik rustiger ben en ook dat vindt mijn omgeving goed. Ze moeten zich minder zorgen maken of het wel goed komt met mij. Zou jij andere personen met een ASS aanraden bij Passwerk te komen werken? Zeker. Het testwerk, de begeleiding en het samenwerken met andere mensen met autisme is leuk! Wat vind jij voor jezelf zo belangrijk aan het werken bij Passwerk? De persoonlijke ondersteuning die je krijgt en het werken met de computer. Passwerk-café has lift off! Afbeelding: Een aantal test engineers in gesprek met elkaar met een pintje in de hand. Afbeelding: Twee test engineers en een jobcoach spelen een drie-demensioneel spel. Afbeelding: Twee test engineers met tablets in de hand wisselen van gedachten. Afbeelding: Twee zittende test engineers luisteren naar wat een derde test engineer die rechtstaand verteld. Afbeelding: Een test engineer in gesprek met een jobcoach. Afbeelding: Drie lachende test engineers in gesprek. Afbeelding: Jobcoach Tim, half liggend op een bureau, toont iets op zijn smartphone aan jobcoach Katelijne. Afbeelding: Drie test engineers staan bij elkaar, waarvan er twee met tablet, en overleggen. Ons bedrijf gaat de nodige dosis teambuilding nooit uit de weg. Ook al is dit, in ons specifieke geval, niet zo altijd evident. Zo is er het gegeven dat onze werknemers vaak lange periodes software aan het testen zijn op locatie bij de klant. Het komt dus voor dat een passwerker een collega (nog) nooit heeft ontmoet. Bovendien vraagt onze groep van werknemers, personen met een ASS, soms om een welbepaalde aanpak of visie die niet per definitie courant hoeft te zijn. We schrijven ‘soms’, want voor het Passwerk-café hebben we niet lang over de aanpak getwijfeld. Het mocht alvast en vooral niets kunstmatigs worden. Een aantal voorgaande activiteiten evalueerden we achteraf als overkill omwille van te georkestreerd. Vandaar de idee voor de eenvoud  van het Passwerk-café. Toch was het niet zomaar een gokje. We hebben het voordeel niet bang te zijn ooit de noden van onze werknemers uit het oog te verliezen. Passwerk ademt autisme. Passwerk is ermee verweven! Deze eerste café-avond was meteen een succes. Er werd, zoals dat er op café aan toegaat, gepraat, gelachen, gegeten en gedronken. Sommigen kwamen rechtstreeks van het bedrijf waar ze werken. Anderen waren overdag al ter plaatse of waren al even langs huis geweest. Alle aanwezigen gingen goedgeluimd weer naar huis! Verder kan ik bij deze bevestigen dat beelden vaak meer zeggen dan woorden … Een eenvoudige avond onder collega's werkt echt en behoeft wat ons betreft gelukkig geen extra uitleg of betoog. Less is more! Tim - jobcoach. Hernieuwd adviescomité 2014 Afbeelding: Kris Cloots Afbeelding: Gerdy De Clercq Afbeelding: Matthew Fite Afbeelding: Eric Goris Afbeelding: Geert Smits Naar jaarlijkse gewoonte werd ook dit jaar ons adviescomité opnieuw samengesteld. Elk jaar wordt in overleg met de betrokkenen geëvalueerd of zijn/haar mandaat in ons adviescomité wordt verlengd en wordt aan anderen gevraagd of zij tot ons adviescomité willen toetreden. Tijdens onze laatste bijeenkomst van dit werkjaar, in januari 2014, namen we afscheid van Filip Michiels (Jetair)/TUI), Eric Van Bael (HP), Yves Vander Auwera (Fedict), Johan Vandewalle (ACV), Koen Van Gerven (bpost) en Geert Van Hove (Telenet). Wij wensen hen langs deze weg nogmaals te bedanken voor hun actief meedenken en voor hun suggesties, adviezen, introducties en enthousiasme. Het komende werkjaar zullen Kris Cloots (Managing Director ISS Belux), Gerdy De Clercq (Director Business Support Services Belgacom), Matthew Fite (Country CFO Randstad & director B-bridge), Eric Goris (IT Director Services Bpost) en Geert Smits (Directeur ICT UZ Antwerpen) deel uitmaken van ons adviescomité. Hieronder vindt u de nieuwe samenstelling van ons adviescomité: Els Blaton (Everis, CEO) Kris Cloots (ISS Belux, CEO) Alain Conrath (Christelijke Mutualiteit, CIO) Paul Danneels (VDAB, CIO) Gerdy De Clercq (Belgacom, Director Business Support Services) Frank De Saer (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, CIO) Dany Dewulf (VAPH, Algemeen Directeur) Matthew Fite (Randstad, Country CFO & director B-bridge) Eric Goris (Bpost, IT Director Services) Frank Hubloue (Belfius, CIO) Jorg Leenaards (FOD Buitenlandse Zaken, CIO) Nick Marly (RIZIV, CIO) Frank Robben (Smals, CEO) Geert Smits (UZ Antwerpen, Directeur ICT) Jef Van Der Wee (Departement WSE, CIO) Zij waren op onze tweede open dag Afbeelding: Nico De Cleen in gesprek met twee bezoekers met op de voorgrond Noor van Magenta luisterend naar iemand van het Dr. Leo Kannerhuis die de toepassing Quli toont op het scherm. Afbeelding: Bezoekers van Belfius met jobcoach Tim. Afbeelding: Dirk Rombaut in gesprek met iemand van Sibelco. Afbeelding: Jobcoach Tim in gesprek met bezoekers van Belfius. Afbeelding: Bezoekers in onze assessment ruimte. Afbeelding: Klanten in gesprek met elkaar. Afbeelding: Danny van Cronos met Nico De Cleen. Op 17 december laatstleden vond onze tweede open dag plaats. Er waren wat minder aanwezigen dan op onze eerste dag, maar toch kwamen heel wat geïnteresseerde kandidaat-werknemers, klanten en potentiële klanten, professionele hulpverleners en sympathisanten opdagen. Hieronder alvast een impressie. Kort nieuws Afbeelding: Nico De Cleen met Marijke Kinnaer, winnares van de eerst Passwerk prijs. Afbeelding: Logo van het fonds ICT community for ASD. Eerste Passwerk prijs gaat naar Marijke Kinnaer Marijke Kinnaer wint met haar masterproef ‘Autisme van bovenaf of binnenuit - architectuur aan de hand van getuigenissen van (jong)volwassenen met ASS’ de prijs (1500 euro) die door ons werd uitgeschreven naar aanleiding van ons vijfjarig bestaan. Een jury, bestaande uit een aantal professoren van de KULeuven , een vertegenwoordigster van de Vlaamse Vereniging voor Autisme en iemand van Passwerk zelf, heeft deze masterproef uit de drie kandidaturen als beste inzending gekozen. De scriptie is erg toegankelijk, bevat erg bruikbare informatie over mogelijke architecturale aandachtspunten in het kader van autisme, geeft een genuanceerd beeld, werkt inspirerend en heeft een grote meerwaarde voor de ASS-gemeenschap. Dat is onder meer zo omdat Marijke Kinnaer de persoon met een ASS zelf met zijn/haar specifieke woonnoden en -wensen in beeld brengt. De masterproef kunt u raadplegen op onze website (onder de rubriek ‘downloads’). Vier projecten ondersteund door fonds ICT community for ASD Uit de veertien ingediende projecten selecteerde het fonds vier projecten voor ondersteuning. ASBL Fantastiques (financiële ondersteuning van 7500 Euro) Deze Waals-Brabantse vzw opende in september 2013 een privéschool voor middelbaar onderwijs waarin de TEACCH-methode wordt toegepast. MPI GO Zonneken (financiële ondersteuning van 5470 Euro) Dit Medisch Pedagogisch Instituut in Sint-Niklaas gaat een bestaand programma voor training van sociale vaardigheden en preventie van gedragsproblemen (LIFT) aanpassen en uitwerken voor kinderen met een ASS en een licht verstandelijke beperking. VZW Indigo (financiële ondersteuning van 7500 Euro) Deze vzw, gevestigd in Mechelen, zal workshops organiseren rond draagkracht voor (jong)volwassenen met een ASS. Hasselt University: het ingediende project voor jongvolwassenen met een ASS ter bevordering van het leren autorijden en van het veilig deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer, zal in principe financieel ondersteund worden mits er een concreet voorstel wordt uitgewerkt en voorgelegd over de uitwerking van de rijvaardigheid Ê Ê@ó_°YeːÀʐÀʐeken wordt de ondersteuning toegekend mits de voorwaarde van uitwerking naar een bredere maatschappelijke impact van het project wordt nageleefd.