Passmap - Vierentwintigste nummer - januari 2015 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis inzet Limburg here we come! Afbeelding: Nico De Cleen, directeur Passwerk Zoals in de Passmap van september al te lezen was, ging Passwerk enkele maanden door commercieel zwaar weer. Gelukkig is het tij gekeerd en konden we 2014 positief en met winst afsluiten. 2015 dient zich veelbelovend aan, maar toch willen we het nieuwe jaar niet te optimistisch inschatten rekening houden met de huidige sociale en economische situatie. We hopen dat we dit jaar Passwerk Limburg op de kaart kunnen zetten en ook daar succesvolle resultaten kunnen behalen. Tegelijkertijd moet dit kunnen leiden tot een lichte groei van het totale personeelsbestand. In 2015 wordt verder bekeken of de piste van 'big data' en/of 3D-printing levensvatbaar kan zijn en of we daarvoor gespecialiseerde profielen kunnen vinden. Ook zal verder uitgekeken worden naar andere mogelijke verbreding van onze dienstverlening. Na overleg met onze Raad van Bestuur werd beslist dit jaar de levensvatbaarheid te onderzoeken van een internationale associatie die zich toelegt op het uitbouwen van expertise over autisme en werk. Het is de bedoeling een wereldwijde organisatie vorm te geven die zowel al bestaande bedrijven – zoals Passwerk – samenbrengt, als mogelijke nieuwe starters en bedrijven die – zonder daarom uitsluitend te werken met mensen met een ASS – de competenties van mensen met autisme onderkennen en inzetten in hun bedrijf. In een eerste fase zal worden onderzocht of er al een soortgelijke organisatie bestaat, of het financieel haalbaar is er een op te richten, wat de doelstellingen kunnen zijn en volgens welke spelregels de associatie zal functioneren. Als een dergelijke associatie wordt opgericht, dan moet iemand worden aangeworven om operationeel een en ander concreet uit te werken. Wij zijn ervan overtuigd dat we door zulke organisatie op te richten, voor alle aangeslotenen een aanzienlijke meerwaarde kunnen realiseren. De laatste meeting van het adviescomité 2014 vond eind januari plaats. De samenstelling van het nieuwe adviescomité is inmiddels bekend. Die vindt u elders in deze Passmap. In november 2014 werden door het bestuurscomité van het fonds 'ICT Community for ASD' vier projecten financieel ondersteund. In deze Passmap kan je in de rubriek 'kort nieuws' met deze initiatieven kennismaken. Inmiddels is een nieuwe account manager voor Limburg aan de slag gegaan en zijn zeven nieuwe test engineers voor Limburg opgeleid en inzetbaar. Wij hopen dat we snel aansluiting vinden bij de markt en al onze test engineers snel met een eerste boeiende opdracht kunnen starten! In dit nummer: Getuigenis Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse Overheid Interview met Mike Hernieuwde samenstelling Adviescomité voor 2015 Team van Passwerk Limburg is compleet ... de eerste klanten kunnen vanuit Limburg worden bediend! Bezoek aan Meticulon in Calgary Kort nieuws Getuigenis Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse Overheid Afbeelding: Passwerker team aan het werk achter zijn computer met onderschrift: "Passwerker Nick aan het werk bij de aansluiting van nieuwe klanten. Heel vaak moeten er scripts gebruikt worden voor het opladen van gegevens in de Vlimpers toepassing. Meerdere pc’s tegelijkertijd aan het werk zetten is bijna dagelijkse kost voor Nick." Afbeelding: logo Vlimpers De afdeling Gemeenschappelijk Vlimpers Dienstencentrum (GVDC) situeert zich binnen het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) binnen de Vlaamse Overheid. AgO biedt een breed gamma aan producten en diensten rond verschillende HR- en organisatiethema’s, gaande van adviesverlening en coaching (o.b.v. toolboxen, raamcontracten en bevragingsinstrumenten) en een waaier aan opleidingen en leermogelijkheden tot en met het beheer van het e-HRM systeem Vlimpers en de daarmee gepaard gaande dienstverlening. De toepassing Vlimpers (Vlaams Intermodulair Personeelssysteem) wordt beheerd binnen het GVDC die in hoofdzaak bestaat uit 2 grote pijlers. De pijler rond dienstverlening staat in voor de uitvoering van de sociale en fiscale verplichtingen en de loonberekening voor alle Vlaamse ambtenaren. De 2de pijler omvat het beheer en de exploitatie van de verschillende modules binnen de toepassing zelf, alsook de interfaces naar de randsystemen. Zo is er een selfservice waarin personeelsleden hun eigen dossier kunnen raadplegen en aanpassen, verloven kunnen aanvragen, de volledige Ploegcyclus (evaluatie en planningsfase) kunnen opvolgen, vormingen kunnen aanvragen en opvolgen enz. In het kader van de 2de pijler is er een samenwerking aangegaan met Passwerk ingevolge de noodzaak om over een pakket testscripts te beschikken om o.a. de releasewerking te ondersteunen (voor o.a. regressietesten), het testen van verschillende (nieuwe) modules en ondersteuning bij aansluiting van nieuwe klanten. Getuigenis van Kristel De Boeck (leidinggevende e-HRM diensten; de 2de pijler): door de contacten en de informatie vooraf met een coach van bij Passwerk, is de indiensttreding van Nick vlot verlopen. Intern hebben we een van onze medewerkers (Luk Verschooren) als begeleider aangeduid, zodat Nick een vertrouwenspersoon heeft op de werkvloer en weet bij wie hij terecht kan. Er is ook een vaste werkplek voor Nick voorzien. We zien tevens dat er zeer goede begeleiding en ondersteuning is vanuit Passwerk zelf o.a. via de wekelijkse opvolgmomenten. Al vlug stelden we vast dat Nick heel wat meer in zijn mars heeft dan alleen testscripts maken en uitvoeren. Zo werd hij ingeschakeld  bij de automatisatie van enkele manuele handelingen en processen. Hij wordt ook nauw betrokken ingeval van piekmomenten die gepaard gaan met o.a. de aansluiting en integratie van nieuwe klanten in Vlimpers. Nick is ondertussen aanvaard en ingeburgerd in de organisatie en wordt gezien als een van onze collega’s. Hij is een waardevolle aanwinst. Getuigenis van Luk Verschooren (begeleider): Een productieve en aangename samenwerking, zo kan ik de (werk)relatie met Passwerker Nick omschrijven. Nick is ondertussen anderhalf jaar tewerkgesteld  bij het GVDC en we hebben samen al vele mooie projecten afgerond. Nick heeft uitstekend werk geleverd in het uitschrijven van scripts mbv Selenium (Firefox toepassing) voor het automatiseren van allerlei dagelijkse acties. Daarnaast heeft hij zich statig ingewerkt in de Vlimpers toepassing en verschillende testscripts uitgeschreven om de trimestriële releases vlotter op te volgen. Een fijne en leerrijke ervaring. Passwerk heeft voor goede begeleiding en informatie gezorgd, maar die eerste momenten van samenwerking zijn altijd spannend. We wisten dat een collega met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) graag duidelijke afspraken hanteert en daar hebben we samen met Nick ook sterk op in gezet. Gaandeweg leerden we elkaar kennen en al was Nick een beetje schuchter in het begin, lang heeft het niet geduurd voor hij een volwaardig (en ook openhartig) lid van het team werd. Al snel bleek dat Nick zeer sterk is in problem solving en spielerei met verschillende modules van Vlimpers. Iemand die een oplossing voorstelt waar andere collega’s misschien niet aan denken. Kortom, een sterke aanwinst voor het team! Interview met Mike Afbeelding: test engineer Mike poseert rechtopstaand voor een muur. Mike, hoe ben je bij Passwerk terechtgekomen? Je mag me gerust een laatbloeier noemen. Pas sinds mei 2012, drie maanden na mijn 45ste verjaardag werd ben ik officieel multidisciplinair ASS-mens! Ik heb me gelukkig niet eerst door 45 jaar kommer en kwel moeten worstelen voor eindelijk de diagnose werd gesteld: ik leidde tot dan toe een betrekkelijk rustig, evenwichtig leven, met een normale, bevredigende bediendenloopbaan in het gewone werkcircuit. De meningen van werkgevers en collega’s in mijn twintigjarige loopbaan klonken nooit extremer dan 'enorm nauwkeurige en betrouwbare medewerker met een groot gevoel voor humor en een discrete klant- en collegavriendelijke aanpak'. Het was mijn partner die zich bij mijn bijwijlen overdreven egocentrische gedrag vragen begon te stellen en mij daar voorzichtig over aansprak. Tegen het einde van 2011 was ikzelf voldoende nieuwsgierig geworden om me toch eens te laten testen. Ik was zelf verbaasd over het resultaat van de screening, maar de diagnose verschafte me tegelijk eindelijk de sluitende inzichten in de typische kenmerken van mijn Aspiegedrag: natuurlijke en duidelijk onbedwingbaar sterke drang naar orde en regelmaat, mijn soms morbide angst voor onzekerheden in werksituaties, mijn uitgesproken voorkeur voor nauwkeurig doordachte schriftelijke communicatie boven snel geïmproviseerde telefonische contacten, mijn 'angst voor het onbekende', zoals mijn eerste psycholoog die ik in 2001 raadpleegde het verwoordde. 'Onderhuidse onrust' was er dus zeker wel, onrust die zich een paar keer in ernstig depressieve periodes vertaalde. Zodra de diagnose gesteld was, heb ik als typisch logisch denkende Aspie (mijn geliefde koosnaampje voor Asperger-mens) besloten dat ik evengoed van mijn 'nood' een deugd kon maken, en dus te proberen voor een bedrijf te gaan werken dat zo zeldzaam verstandig was om onze Aspiegeesten naar hun juiste economische waarde in te schatten. In december 2012 had ik me aangesloten bij de PASS-groep Oost-Vlaanderen, waartoe ook Roeland behoorde. Die laatste was vol lof over Passwerk, ik stuurde daarom in maart 2013 mijn sollicitatiebrief en sinds 4 maart 2014 ben ik dus Passwerk-medewerker. Waarom heb je voor Passwerk gekozen? Ik was ondertussen aan de Bibliotheekschool in Gent ook begonnen met een Initiatie in de Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde . De aanwervingsprocedure bij Passwerk duurde net lang genoeg om die éénjarige studie met succes te beëindigen – ik had mijn diploma net op zak toen de assessmentweken eindelijk begonnen. Het was kiezen tussen twee paden, maar aangezien Passwerk net de rode loper had uitgerold... Hoe zag je loopbaan eruit voor je bij Passwerk begon? Na mijn studies vertaalkunde ben ik als commercieel-administratief bediende meteen het bedrijfsleven ingestapt. Voor één van die jobs vroegen ze mij het computernetwerkje van dertien mensen in het oog te houden. Uiteraard wilde ik dat alleen maar doen als ik ook écht begreep wat ik deed. Zo ben ik Dummies-boeken beginnen te lezen en voelde ik steeds beter hoe goed IT bij mijn gestructureerde aanpak paste. Bij het zoeken naar een volgende job ben ik dan bewust bij IT-gerelateerde bedrijven gaan solliciteren, en heb zo acht en een half jaar voor een IT-distributeur gewerkt, nog altijd als commercieel-administratief medewerker, maar in steeds technischer functies. Hoe heb je het assessment en de opleiding ervaren? Had je een goed contact met je collega's? Een zeer fijne ervaring was dat, zowel het assessment als de opleiding. Het assessment was natuurlijk de langste sollicitatieronde ooit, drie weken lang, maar met een heel laag stressniveau en heel wat echt leuke en grappige momenten. De opleiders van M2Q waren tegenover ons compleet zichzelf, geen spatje 'we moeten hier speciaal ons best doen om alles voor die Rare Mensen uitgelegd te krijgen'. Ik denk dat dat nog het allerbelangrijkste punt was. Het liet ons alle zes ontdooien en enthousiast en actief studeren. Vanuit Aalst naar Berchem betekende voor mij elke dag heel vroeg opstaan en twee keer anderhalf uur met de trein, heen en weer, maar geen enkele dag stond me tegen. Vind je het fijn om op verschillende locaties te werken of zou je liever altijd in dezelfde testomgeving blijven? Ik voel me wel degelijk graag verbonden met het werk en met het bedrijf waarvoor ik het uitvoer, maar voor ultrakorte opdrachten wordt dat natuurlijk erg moeilijk. Een hapklaar brokje tussen twee langere opdrachten in, dat lijkt me dan wel weer een leuke afwisseling.Hoe ervaar jij de opdracht bij MIVB? Dat is meteen de diepe kant van het vijftig-meterbad! 'Vlooi dat analysedocument van 138 pagina's voor de nieuwe website van de business-to-businessafdeling maar uit, en creëer alle testcases die je aan de hand daarvan kunt bedenken', tot daar de instructies. 'Niet voor beginnertjes', zou je dan zeggen, maar dat ben ik nu net wél, voordien nog nooit één testcase op papier gezet. Doordat er echter nog alle tijd voor de oplevering van de website was – de IT-afdeling van de MIVB is constant met een dozijn verschillende projecten bezig – kon ik echt alles rustig in mijn eigen tempo onderzoeken en ontdekken, en mijn volgens-het-boekjeaanpak (zoals we die in de opleiding van Jürgen van M2Q hebben gezien) bleek bij mijn directe oversten alleen maar lof te oogsten. Dat boekje hadden ze bij de MIVB duidelijk nog niet gelezen, en ze vinden het wel mooi. Vind je voldoende uitdaging in deze opdracht? De MIVB behandelt haar medewerkers als volwassenen, er zit niemand constant over je schouder mee te kijken of en wat je precies doet. De uitdaging bestaat er dus in jezelf tot de best mogelijke prestaties te brengen, en dat is me mijn hele carrière altijd al aardig gelukt. Hoe verloopt de communicatie tussen jou en je begeleider bij MIVB? Is het voor jou belangrijk bij de klant een centraal aanspreekpunt te hebben? Mijn officieel aangeduide begeleider heeft het altijd erg druk, maar als ik hem nodig heb, dan is hij er meteen. Voor mijn eigenlijke opdracht zijn er heel wat andere collega's die ik met specifieke vragen kan aanspreken. Zoals ik al zei, het gaat om een volwassen manier van omgaan met de medewerkers, iedereen helpt elkaar, we moeten, als er wat is, niet altijd eerst naar mama of in dit geval papa lopen. Hoe verloopt het contact met je andere collega’s? 'De andere collega's', dat is dé factor die maakt dat ik zo graag voor de MIVB werk. Ik kan me niet herinneren me in een job ooit al zo snel zo op mijn gemak te hebben gevoeld. Met duizenden medewerkers die letterlijk van alle hoeken van het land komen toegestroomd om elke dag samen te werken, is een zeer open bedrijfsgeest gegarandeerd. Mijn directe collega's appreciëren duidelijk mijn persoonlijke stijl en die heeft mij in die vijf maanden tijd zelfs al enkele echte vrienden opgeleverd. Heb je nog contact met andere Passwerkers? Passwerk zendt continu haar zonen (en een paar dochters) uit, ook alweer naar alle hoeken van het land, en dus hebben we nauwelijks weet van elkaar en van wat we precies doen. Mijn eerste vijf werkmaanden zijn voorbijgevlogen, ik blijf 's avonds regelmatig in Brussel hangen en in het weekend bij collega-vrienden, en dan heb ik thuis nog een partner en een paar heel specifieke, typische aspergerbezigheden. Als ik tegenwoordig nog érgens stress voel, dan is het wel van 'so little time, so much to do'. Dat zal wel een heel goed teken zijn, zeker? En dat ik elke werkdag om vijf uur opsta, om zoveel mogelijk leuks en nuttigs in één dag te kunnen doen... Ik probeer die bovenste beste Roeland – mijn allereerste contact bij Passwerk – er ook nog bij te krijgen, een goed voornemen voor het nieuwe jaar, het is weer een paar maanden geleden dat we elkaar nog zagen. Hoe verloopt het contact met je jobcoach? Geeft zij een meerwaarde aan de invulling van jouw job bij Passwerk? Ook daar weer een zo heerlijk volwassen aanpak: Lien geeft ons niets meer en niets minder dan wat we écht nodig hebben. Ik onthou voor altijd dat ze tijdens mijn evaluatiegesprek na de allereerste assessmentweek, begin februari 2014, zei dat ze vrolijk werd van mij bezig te zien en te horen, en ik denk dat dat nog altijd aardig lukt. Wat is voor jou belangrijk om in een werkomgeving goed te kunnen functioneren? Die volwassen aanpak komt steeds weer terug: daarin zitten respect en vertrouwen, en die voeden dan weer je zelfrespect en zelfvertrouwen. Wat zijn jouw beste kwaliteiten? Waaraan zou je nog willen werken om nóg beter te kunnen functioneren? Eerlijkheid en openheid, zou dat niet zijn wat ons allemaal, alle aspergerbroeders en -zusters met elkaar verbindt? Dat zit gewoon in onze bedrading, het is onze defaultstand. Het hangt helemaal van onze omgeving af of wij het aandurven al onze DIP-switches in die lekker comfortabele defaultpositie te laten staan. Driewerf hoera voor de MIVB dus! Voor mijn huidige, allereerste opdracht bij de MIVB lijkt tot nu toe alles zo vanzelfsprekend te verlopen, dat ik op dit ogenblik nauwelijks werkpunten opmerk die ik niet lekker vind gaan. Vanaf dit jaar begin ik aan de uitvoering van mijn helemaal zelfgeschreven testcases, en misschien dat ik dan zal merken dat ik zal moeten werken aan het inperken van mijn natuurlijke drang om alles 'volgens het boekje te doen'? Ik weet het jullie over een halfjaar te zeggen ! Hernieuwde samenstelling Adviescomité voor 2015 Afbeeldingen: pasfoto's van Stijn Bijnens, Peter Billiau, Nico Cras, Günther Ghijsels, Ben Lambrechts en Rudi Maerschalck. Naar jaarlijkse gewoonte werd ook nu weer ons adviescomité opnieuw samengesteld. Elk jaar wordt in overleg met de betrokkenen geëvalueerd of zijn/haar mandaat in ons adviescomité wordt verlengd en wordt aan anderen gevraagd of zij tot ons adviescomité willen toetreden. Tijdens onze laatste bijeenkomst van dit werkjaar, in januari, namen we afscheid van Dany Dewulf (VAPH), Frank Hubloue (Belfius), Jorg Leenaards (FOD Buitenlandse Zaken), Nick Marly (RIZIV) en André Van Aken. Wij wensen hen langs deze weg nogmaals te bedanken voor hun actief meedenken en voor hun suggesties, adviezen, introducties en enthousiasme. Het komende werkjaar zullen ook Stijn Bijnens (Algemeen Directeur, LRM), Peter Billiau (CIO, EDF Luminus), Nico Cras (CEO, Cipal), Günther Ghijsels (Directeur ICT, Baloise Insurance), Ben Lambrechts (Algemeen Directeur, Hogeschool PXL) en Rudi Maerschalck (Senior VP transport systems, MIVB) deel uitmaken van ons adviescomité. Hieronder vindt u de nieuwe samenstelling van ons adviescomité. De vet weergegeven namen zijn die van de nieuwkomers. In vet Stijn Bijnens (LRM, Algemeen Directeur) In vet Peter Billiau (EDF Luminus, CIO) Els Blaton (Everis, CEO) Kris Cloots (ISS Belux, CEO) Alain Conrath (Christelijke Mutualiteit, Strategic Executive Advisor) In vet Nico Cras (Cipal, CEO) Paul Danneels (VDAB, CIO) Gerdy De Clercq (Proximus, Director Business Support Services) Frank De Saer (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, CIO) Matthew Fite (Randstad, Country CFO & director B-bridge) In vet Günther Ghijsels (Baloise Insurance, Directeur ICT) Eric Goris (Tabonia, Delivery Director Digital Business Solutions) In vet Ben Lambrechts (Hogeschool PXL, Algemeen Directeur) In vet Rudi Maerschalck (MIVB, Senior VP transport systems) Frank Robben (Smals, CEO) Jef Van Der Wee (Departement WSE, CIO) Team van Passwerk Limburg is compleet … de eerste klanten kunnen vanuit Limburg worden bediend! Afbeelding: Damien Tindemans, account manager voor Limburg Afbeelding: zes van de zeven test engineers uit Limburg met als onderschrift: "De Passwerkers die zullen werken vanuit ons kantoor te Hasselt vlnr: Tim, Jeppe, Dave, Sien, Joey en Simon (één persoon ontbreekt op de foto)" Sinds november 2014 is de nieuwe account manager voor Limburg, Damien Tindemans, bij Passwerk in dienst. In onze Passmap van september 2014 heeft u al kennis kunnen maken met An Lambrechts, onze jobcoach die vanuit Hasselt zal werken. De eerste zeven Passwerkers kwamen succesvol uit het assessment, hebben hun opleiding half januari afgerond en hebben intussen hun ISTQB-certificaat behaald. Intussen is ook de eerste fase van het prospectieplan voor de regio Limburg afgewerkt. Een groot deel van de Limburgse bedrijven wordt momenteel gecontacteerd en de filosofie van Passwerk wordt in de provincie verspreid. De eerste gesprekken met potentiële klanten werden reeds gevoerd. In eerste instantie wordt voornamelijk gefocust op vier types van bedrijven: ontwikkelaars van software, integratoren, bedrijven die bestaande software aan hun specifieke noden aanpassen en grotere bedrijven die software ontwikkelen voor intern gebruik. In een latere fase volgt een meer gerichte prospectie inzake quality-assuranceopdrachten. Met een achtergrond Politieke en Sociale Wetenschappen, een eerste ervaring in Sales en Accountmanagement, maar vooral met een pak enthousiasme en overtuiging, is Damien ervan overtuigd dat hij in de Limburgse markt zal kunnen doordringen en dat hij in de hele provincie de commerciële activiteiten van Passwerk kan uitbreiden. Als geboren en getogen Limburger heeft hij hierbij ook nog eens een extra streepje voor. Verder zetten we in Limburg ook sterk in op het integreren van de netwerken van ondernemers. Wekelijks staan we in contact met diverse organisaties en proberen we bij diverse evenementen aanwezig te zijn en ons zo zichtbaar mogelijk op te stellen. Alleen zo zijn we in staat om, naast onze economische doelstellingen, ook tegemoet te komen aan de sociale dimensie waarvoor wij staan, met name: het verbeteren van leef-, woon- en werksituatie van mensen met een ASS. Met deze waarden in het achterhoofd zetten we de komende maanden in Limburg alles op alles om de nieuwe krachten zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, zodat we in de nabije toekomst snel weer nieuwe kandidaten kunnen aanwerven. Bezoek aan Meticulon in Calgary Afbeelding: Via een video gewaar worden wat autisme betekent qua auditieve en vizuele prikkels Afbeelding: Beleven wat autisme is door een huis identiek naar model te bouwen in lego met plastic bril op en met handschoenen Afbeelding: Ideeën worden individueel beoordeeld door de deelnemers aan de strategische denkoefening met als onderschrift: "Strategische denkoefening over de toekomst van Meticulon" Afbeelding: Groepsfoto Raad van Bestuur van Meticulon met Nico en Dirk van Passwerk met als onderschrift: "Board of directors met enkele andere “gasten”" Eind juli ontvingen we van Meticulon een uitnodiging om deel te nemen aan hun First strategic planning meeting in het Canadese Calgary. Die stond gepland voor eind oktober. Wat later werd ons gevraagd iets vroeger naar daar te reizen, zodat we ook konden deelnemen aan de Meticulon challenge, een open dag voor klanten en andere geïnteresseerde stakeholders. Calgary is de grootste stad van de provincie Alberta en ligt op zo’n 7300 kilometers van Brussel. Wij kennen de naam vooral van de Olympische winterspelen van 1988, maar economisch is de regio vooral bekend om zijn olie- en gasindustrie. Het aantal inwoners is de voorbije twintig jaar ongeveer verdubbeld en bedraagt momenteel ongeveer 1,3 miljoen. Meticulon werd eind 2013 opgericht. In september 2013 brachten Garth Johnson, CEO, en Michael D’Souza, CTO, een bezoek aan Passwerk (zie interview in onze 20ste Passmap van oktober 2013). Tijdens hun bezoek werd onze werking in detail voor hen toegelicht en werden de opgedane kennis, de ervaring en de binnen Passwerk opgebouwde tools en processen met hen gedeeld. Op basis van deze informatie is het team in Calgary aan de slag gegaan en heeft het in ongeveer één jaar alles vormgegeven, de eerste assessments georganiseerd en heeft het nu met een model als dat van Passwerk negen test engineers in dienst. Het Canadese systeem maakt het mogelijk dat zij deze test engineers enkel betalen als zij effectief voor een concrete opdracht worden ingezet. Het systeem van assessment, de jobcoaching, marktbenadering enz. zijn, op de cultuurgedreven aanpassingen na, erg gelijkend op die van Passwerk. Het leek Garth van Meticulon dan ook een goed idee om ons (Nico en Dirk) uit te nodigen om, samen met hen, een stand van zaken op te maken en mee te denken over hun toekomstplannen. Samen met de Raad van Bestuur van Meticulon werd de voorbije periode gedurende twee dagen geëvalueerd, werd gebrainstormd en werd de weg voorwaarts bediscussieerd. Ons bezoek was ook een goede gelegenheid om Meticulon nog eens onder de aandacht te brengen van verschillende media en ons in contact te brengen met mogelijke partners en klanten. Zowel door televisie (Global News), radio (CBC One) als de geschreven pers (Metronews) werd aan ons bezoek aandacht besteed. Kort nieuws Afbeelding: Logo fonds "ICT community for ASD" Afbeelding: Dirk Rombaut tijdens een presentatie te Parijs Afbeelding: Ouders met jongste deelneemster aan de receptie in hun handen Afbeelding: Twee test engineers met elkaar in gesprek Afbeelding: Twee test engineers uit Limburg met hun partner waren eveneens aanwezig op de receptie Afbeelding: Overzichtsfoto van de aanwezigen op de receptie Afbeelding: Overzichtsfoto van de aanwezigen op de receptie Fonds ‘ICT community for ASD’ steunt vier projecten Begin november van dit jaar ontvingen vier projecten steun vanuit het Fonds ‘ICT community for ASD’ (Koning Boudewijnstichting): iDrops vzw - www.idrops.be: ‘Kids Game Lab’. In het Game Lab gaan kinderen met een autismespectrumstoornis samen met game mentors aan de slag om ideeën rond games en prototypes uit te werken. Dit alles als onderdeel van een leerzaam en creatief proces in een naschools traject. - 7.500 € De Krone vzw - www.jec-dekrone.be: ‘Jobervaringscentrum voor personen met ASS’. Door het uitbaten van Brasserie De Krone kansen bieden aan iedereen met ASS om te ervaren wat arbeid is. Dit door middel van stages, try-outs, ondersteuning van scholen en vrijwilligerswerk. Met de hulp van een jobtrainer wil men samen met medewerkers met een ASS een teambuildingactiviteit uitwerken. - 7.000 € Assjette vzw - www.assjette.be : ‘Inrichting keukenatelier’ dat zal gebruikt worden voor de catering van hun ontmoetingsruimte. Doel is normaalbegaafde (jong)volwassenen met een ASS naar de arbeidsmarkt te begeleiden en/of een zinvolle dagbesteding aan te bieden. – 7.500 € Humance asbl: ‘Aankoop uit te lenen materiaal’. Aangepast materiaal uitlenen, zodat personen met autisme en hun naasten samen kwaliteitsvolle ontspannende momenten kunnen beleven. – 7.500 € In 2014 stonden de thema's 'wonen en vrije tijd' centraal. In 2015 staat het thema 'talentenontwik-keling' centraal. De oproep voor 2015 zal op 4 mei gelanceerd worden en op 8 oktober worden afgesloten. Op 12 november 2015 zal beslist worden welke vier projecten zullen worden ondersteund. Internationale presentaties In oktober 2014 gaf Passwerk een presentatie op de conferentie Digital solutions for people with autism. De conferentie werd in Parijs gehouden in het Institut Pasteur. Vervolgens was Passwerk in november gastspreker op de conferentie Promoting equal rights for people with autism in the field of employment and education, in Turijn georganiseerd door Autism Europe. Tot slot (voorlopig althans) zal Passwerk in maart ook op de conferentie Rethinking the enterprise in Brussel een presentatie verzorgen. Nieuwjaarsreceptie bij Passwerk Op zaterdag 17 januari vond onze nieuwjaarsreceptie plaats. Het was, bij een hapje en een drankje, weer fijn bijpraten met de collega’s van Passwerk. Jammer dat het maar één keer per jaar Nieuwjaar is, maar gelukkig zijn er nog voldoende andere gelegenheden om elkaar te ontmoeten.