Passmap - Zevenentwintigste nummer - januari 2016 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumprofiel inzet Uitstekende resultaten in 2015 Afbeelding: Nico De Cleen, directeur Passwerk De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op, maar toch wensen wij jullie op de valreep nog graag het allerbeste voor 2016 toe! Het voorbije jaar heeft Passwerk erg succesvol afgesloten. Het jaar werd gekenmerkt door groei in omzet en aantal test engineers, maar ook in het aantal langlopende samenwerkingen. Vooral dat laatste heeft het ons mogelijk gemaakt duurzaam te groeien. Ook dit jaar hopen we het aantal langlopende samenwerkingen verder te kunnen uitbouwen. Bovendien willen we graag Passwerk in Limburg duidelijk op de kaart krijgen. Met de komst van Roeland, onze nieuwe account manager voor deze regio, hopen we een lokale klantenportefeuille te kunnen uitbouwen die het mogelijk moet maken het jaar break-even af te sluiten. Dit jaar start Passwerk ook een nieuw bedrijf op dat zich in eerste instantie gaat richten op mensen met autisme met ondersteuningsbehoeften die beschikken over een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring). De naam van het nieuwe bedrijf blijft, tot het moment van de officiële oprichting, nog even geheim. Het nieuwe bedrijf zal ons in staat stellen nóg meer mensen met autisme kansen te bieden om hun talenten optimaal in te zetten en een significante meerwaarde te leveren in het economisch leven. In december werd de derde Passwerk Prijs toegekend. Deze keer werd de prijs toegekend aan de masterproef ‘De effecten van oxytocine op de herkenning van emoties, sociaal functioneren en hechting’ van Emmely Berra. In deze Passmap vindt u toelichting door de jury bij de keuze. Intussen zijn de boeken ‘Work Action Heroes’ van Fons Leroy en 'In goede en kwade dagen… financiële zorgvragen’ van Ingrid Stevens verschenen. Zoals eerder medegedeeld komt Passwerk in beide boeken aan bod. Voor de lezers van Passmap hebben we van elk boek een aantal exemplaren die u kunt winnen. Verder in deze Passmap leest u hoe u kunt deelnemen. Intussen vond ook het laatste adviescomité van het voorbije werkjaar plaats. In mei zal een volgende bijeenkomst plaatsvinden in de nieuwe samenstelling. In deze Passmap kunt u alvast ontdekken wie het adviescomité verlaat en wie er vanaf mei deel van uitmaakt. Passwerk zal binnenkort haar achtste werkjaar ingaan. We hopen dat dit jaar even succesvol mag zijn als 2015 en dat succes wensen wij ook jullie toe! Alvast veel leesgenot met deze nieuwe Passmap. In dit nummer: Resultaten 2015 in beeld Getuigenis MyForce Nieuw bedrijf wordt opgericht Interview met Kristof Hernieuwde samenstelling Adviescomité voor 2016 Fonds 'ICT Community for ASD' Win een exemplaar van het boek 'Work Action Heroes' van Fons Leroy of 'In goede en kwade dagen ...Financiële zorgvragen' van Ingrid Stevens Kort nieuws Resultaten 2015 in beeld. De resulaten van Passwerk worden visueel weergegeven op deze A4. In het midden staat een blauw ovaal met daarin 2015. Op het blauwe ovaal staat dan telkens een foto of afbeelding met een titel of toelichting. Bovenaan op de linkerbovenhoek van het ovaal begin ik met de beschrijving en zal zo in wijzerzin de verschillende elementen toelichten. 1) grafiek met daarop het aantal test engineers in 2014 (zijnde 43) en de toename in 2015 (zijnde 8). Daarnaast staat een blok met het aantal lange termijnopdrachten in 2014 (zijnde 25) en de toename ervan in 2015 (zijnde 11). 2) Tekstvlak met 'Omzet van meer dan 2 miljoen' 3) Tekstvlak met '2 Passwerk cafés': daaronder een foto waarop Passwerkers aan een tafel wraps aan het eten zijn. 4) Tekstvlak met 'media aandacht': logo's van Datanews, Het Belang van Limburg, Jobat.be Limburg, Radio 1, Radio 2, TVLimburg, Kanaal Z, Het Laatste Nieuws, Manager Magazine en Limburgnieuws.be 5) Tekstvlak met '3de passwerk prijs': daaronder een foto waarop Nico De Cleen, directeur van Passwerk de hand schudt van Emmely Berra, winnares van de prijs. 6) Tekstvlak met 'ondersteunde projecten': daaronder de logo's van de ondersteunde projecten, met name, Ados Pilifs, De Lift, Diversicom en SPK. 7) Tekstvlak met 'getuigenissen in boeken': dooronder de frontcovers van het boek 'Work Action Heroes' van Fons Leroy, waarop zes comics staan in een gloed van licht en het boek 'In goede en kwade dagen ... Financiële zorgvragen' waarop een roze orchidee op de cover staat met drie bloemen. 8) Tekstvlak met 'opening kantoor Hasselt: daaronder een foto van het gebouw, Corda 1, waarin Passwerk zijn kantoor te Hasselt heeft. Het gebouw lijkt op een driehoek. Het dak loopt schuin af en is voorzien van graspartijen. 9) Tekstvlak met 'bezoek Alexander De Croo': daaronder een foto van Nico De Cleen, directeur van Passwerk, die de hand schudt met Minister Alexander De Croo. Getuigenis MyForce Afbeelding: Bram zit naast test engineer Joeri achter een laptop en legt hem iets uit Afbeelding: Logo MyForce, 'My' in het lichtgrijs en 'force' in zwart. De 'O' van force lijkt op een zon en daarrond zijn drie zongele ovalen gemaakt. MyForce, opgericht in 2002, is gespecialiseerd in ICT-toepassingen in het domein van customer interaction. Meer concreet gaat het bijvoorbeeld over contact center telefonie-oplossingen, software voor het uitvoeren van marktonderzoek, speech processing/voice security technologie, enzovoort. Hierbij worden eigen ontwikkelingen gecombineerd met oplossingen van externe partners. Met een gemiddelde groei van 15% per jaar is MyForce vaak op zoek naar nieuwe collega’s om het team (op dit moment 19 medewerkers) te versterken. Sinds ongeveer anderhalf jaar heeft MyForce een echt testdepartement. Na een vlotte start was er snel nood aan uitbreiding van het testteam, en gedurende onze zoektocht naar een nieuwe collega zijn we in contact gekomen met Passwerk. Tijdens de verkennende gesprekken kwam tot uiting dat de samenwerking vele mogelijkheden bood, met als resultaat dat Passwerker Joeri lid geworden is van ons team. Ondertussen is hij al een half jaar bij ons aan het werk. Hij heeft zich vlot aangepast en al snel was duidelijk dat de samenwerking een zeer goede beslissing was. In het begin was het voor het test en development team wel even wennen om met Joeri samen te werken. Dat hij zo’n logische en ook kritische vragen stelt, maakt dat de teams anders moeten nadenken over bepaalde functionaliteiten. Zijn vragen en suggesties worden grondig bekeken, waarbij steeds wordt overwogen of de aanpassingen haalbaar zijn op korte tijd of eerder op een latere track kunnen uitgevoerd worden. Heel toevallig vielen onze jaarlijkse familiedag en onze team-buildingdag dit jaar in het najaar. Joeri heeft zich ook hier ontpopt als een heel enthousiaste medewerker met wie het niet enkel leuk is gewoon samen te werken, doch die ook heel sterk kan genieten van een gezamenlijk “wij”-moment. Ook de samenwerking met Passwerk zit heel goed. Vooraleer Joeri in het team kwam, heeft Passwerk aan het hele MyForce team een informatiesessie gegeven met aandacht voor wat we konden verwachten en hoe we in sommige situaties moeten reageren of handelen. Elke twee weken is er een opvolgingsgesprek met Lien, vertrouwenspersoon van Passwerk, waarbij bekeken wordt wat er de afgelopen weken gebeurd is. Ook als wij vragen of opmerkingen hebben is Lien steeds bereikbaar. Het testteam is nog steeds in ontwikkeling. Joeri heeft hier inspraak in en hij heeft al heel wat positieve veranderingen in gang gezet. Hij test voornamelijk de laatste niet gereleasete software, maar wordt soms ook ingezet voor tijdelijke uitdagende projecten. Nieuw bedrijf wordt opgericht Tijdens de Raad van Bestuur die in december laatstleden plaatsvond werd de oprichting van een nieuw bedrijf goedgekeurd. In het eerste trimester van dit jaar zal dit bedrijf officieel worden opgericht en van start gaan. Het is de bedoeling u hierover in onze volgende Passmap en via andere kanalen (onder meer in de media) uitgebreid te informeren. Waarom een nieuw bedrijf? De voorbije periode zijn meermaals sollicitaties binnengekomen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vaak mensen met een autismespectrumprofiel die aangeven een ondersteuningsbehoefte te hebben, maar niet bereid zijn om als tester aan de slag te gaan. Binnen Passwerk een nieuwe activiteit ontwikkelen om deze kwalitatief hoogstaande kandidaten verder te helpen leek, na intern overleg, geen optie. Vision statement We willen de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal inzetten, zodat zij een significante economische meerwaarde kunnen realiseren. We willen iedereen die over talenten beschikt, maar ondersteuning nodig heeft, de juiste ondersteuning bieden zodat zij een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunnen leveren. We zorgen ervoor dat talenten worden herkend en ingezet, dat werkgevers focussen op competenties en niet op beperkte mogelijkheden. We laten de ruwe diamanten schitteren. Op vijf jaar tijd willen wij minimaal honderd mensen doen schitteren! Naam van het nieuwe bedrijf De naam zal bekend worden gemaakt zodra het bedrijf officieel is opgericht. Profiel van de medewerkers Het nieuwe bedrijf richt zich op hooggekwalificeerde arbeidskrachten, met een afstand tot de arbeidsmarkt, die een bijkomende ondersteuning nodig hebben teneinde uitzonderlijke prestaties neer te zetten. Met hooggekwalificeerd bedoelen we mensen die minimaal één masterdiploma hebben behaald (of gelijkwaardig door vele jaren ervaring). In de beginfase zal vooral worden gewerkt met mensen met een autismespectrumprofiel en met een specialisatie in ICT of daaraan gerelateerde specialismen. In een latere fase kan de instroomgroep worden verbreed, maar in eerste instantie zal de focus liggen op de groep waarmee we reeds ervaring hebben opgedaan. Ondersteuning aan de medewerkers De meerwaarde van het nieuwe bedrijf ligt in de ondersteuning die wordt geboden zodat de medewerker uitzonderlijke prestaties bij de klant neer kan zetten. In beginsel zal dit bedrijf voornamelijk ondersteuning bieden zodat mensen met een autismespectrumprofiel met een hogere opleiding (of gelijkwaardig) aan de slag kunnen gaan en blijven. Voornamelijk zal dit bedrijf dus de screening van de kandidaten doen, ondersteuning bieden voor de profilering van de kandidaat naar de markt toe (bijvoorbeeld voor het opstellen van het cv, voorbereiden op een interview enz.), matching naar klanten verzorgen én concrete ondersteuning via jobcoaching aanbieden. In een latere fase kunnen eventueel bijkomende diensten worden uitgewerkt en aangeboden. Tabel met daarin de veschillen tussen Passwerk en het nieuwe bedrijf. De tabel bestaat uit twee kolommen met in eerste kolom 'Passwerk' en in de tweede kolom 'Nieuwe bedrijf'. Eerst beschrijf ik wat in de eerst kolom staat (nummer 1) en dan wat er in de tweede kolom staat (nummer 2) 1) Oplossing voor uitvoerende software testing en QA. 2) Consulting door persoon X met specifieke kwaliteiten 1) Voorziet in technische opleiding. 2) De medewerker heeft de benodigde opleiding genoten en beschikt al over ruime ervaring alvorens in dienst te treden. 1) Aanwerving zonder zekerheid van opdracht. 2) Medewerkers wordt aangeworven na zekerheid over concrete inzet. 1) Uitsluitend dienstverlening rond testing en QA. 2) Aanbod afhankelijk van profiel van kandidaat. 1) Aanbodgericht. 2) Vraag- en aanbodgericht. 1) Uitsluitend werknemers. 2) Zowel werknemers als zelfstandigen. 1) Eenheidsprijs. 2) Prijs in functie van profiel. 1) Actief in Vlaanderen en Brussel. 2) Enkel praktische haalbaarheid rond jobcoaching (verplaatsing) is beperking rond plaats van inzetbaarheid. Interview met Kristof Afbeelding: Test engineer Kristof zittend aan een tafel. Hoe zag jouw loopbaan eruit vóór je bij Passwerk begon? Ik heb universiteit gedaan (natuurkunde en wiskunde) tussen 2003 en 2013. Ik heb gedoctoreerd in de wiskunde. Daarna heb ik nog twee jaar naar iets nieuw gezocht tot ik dan bij Passwerk kon beginnen. Hoe ben je dan bij Passwerk terechtgekomen? Ik had in het verleden al over softwarebedrijven gehoord die met ASS-mensen werkten, maar daar heb ik concreet nooit iets mee gedaan. In 2014 hoorde ik van mijn Raster-begeleidster over Passwerk en zij gaf me wat uitleg over hoe het bedrijf werkt. Ik heb ook een krantenartikel gekregen over de opening van Passwerk in Hasselt, met de suggestie daar te solliciteren. Ik had al een sollicitatie binnengestuurd, maar heb na het lezen van dat artikel toch nog eens extra gepord. Hoe ervaar jij je eerste opdracht bij Proximus? Het heeft toch mijn beeld van de werking van testen in de praktijk opengegooid. Er zijn puntjes waar ik over kan zagen, maar in het algemeen is het wel positief. Vind je voldoende uitdagingen in deze opdracht? Daar leef ik me wel in uit. Ik zoek altijd wat om dingen te doen en te leren. Ik heb nog niet veel echt moeten stilzitten. Soms zou ik het niet erg vinden als het wat rustiger zou gaan. Hoe verloopt de communicatie tussen jou en je begeleider bij Proximus? Mijn begeleiding probeert me goed te helpen en is altijd vriendelijk en voldoende respectvol voor mij. Ik zit nu wel veel meer met de test managers on the job samen. Die behandelen mij goed, al ligt de nadruk dan natuurlijk vooral op het werk zelf. Is het voor jou belangrijk bij de klant een centraal aanspreekpunt te hebben? Dat maakt me niet zoveel uit, eigenlijk. Al zit een bedrijf als Proximus wel vol met regeltjes over rapporteringen en aanvragen die altijd grondig besproken moeten worden met iemand die je goed genoeg kent. Misschien is dat wel belangrijk. De mensen die je moeten aanspreken zijn het best op de hoogte van wie je bent en wat je allemaal kan. Zeker als onervaren nieuwkomer weet je dat niet altijd zelf. Hoe verloopt het contact met je collega’s? Het valt me op dat het een drukke bedoening is. Heel veel collega’s zijn voortdurend in de weer. Dat maakt het soms moeilijk om zelf goed te leren hoe alles werkt en zelfs om je eigen opdracht uit te voeren want je bent vaak van anderen afhankelijk. Desalniettemin kan ik niet klagen over iemand die moedwillig onvriendelijk is geweest. Heb je nog contact met andere Passwerkers? Ik werk met een paar andere Passwerkers die ik tijdens de opleiding leerde kennen. We gebruiken onze lunch samen en ik kan tijdens het testen wel eens bij hen terecht als sommige testcases verwarrend zijn of de systemen niet mee zijn of om na te gaan hoe hún werk verloopt. Het is altijd goed te zien of je dezelfde problemen ondervindt en je kan van elkaar ook leren hoe je met problemen omgaat. Hoe verloopt het contact met je jobcoach? Ik zie Yolande om de twee weken en ze is bereid mijn lange monologen te aanhoren. Ik probeer er althans op te vertrouwen dat zij mijn moeilijkheden weet te mitigeren. Geeft zij een meerwaarde aan de invulling van jouw job bij Passwerk? Ik vertrouw hier zeker op. Als bemiddelaar kan zij mijn problemen en die van Proximus begrijpen en met elkaar verzoenen, zonder dat ik er uiteindelijk slecht uitkom. Ik vertel vrij over mijn moeilijkheden, zodat bij een conflict mijn visie alvast gekend is. Wat is voor jou belangrijk om in je werkomgeving goed te kunnen functioneren? Ik vind in deze job begrip en respect het allerbelangrijkste. Als tester hang je zo hard vast aan externe factoren en omgevingen. Het moet zo zijn, vind ik, dat wanneer je je best doet en iets lukt niet, men je voorthelpt en begrijpt. Ondanks de stress die deadlines met zich meebrengen, is het belangrijk dat je snapt dat een tester niet zomaar alles zelf kan oplossen en alleen kan doen wat binnen zijn toch beperkte mogelijkheden ligt. Daarnaast vind ik het ook fijn duidelijke opdrachten te krijgen en zo goed mogelijke middelen te krijgen om de opdracht uit te voeren. Niets is zo vervelend als een vage opdracht te krijgen waarvan je zelf niet weet hoe eraan te beginnen en er geen aanspreekpunt voor te vinden. Goede organisatie op dat vlak is dan zeker een troef. Het gaat echter soms om werken met onzekerheden en daardoor kan een goede organisatie niet altijd worden gegarandeerd. Dan zijn begrip en respect eens te meer van belang. Wat zijn jouw beste kwaliteiten? Ik ben iemand die niet stil kan zitten en die werk graag afgerond ziet. Ik probeer dingen te doen en als ik dat niet kan, dan ga ik door naar het volgende. Ik probeer mij te houden aan de nauwkeurigheid die ik kan opbrengen en stel me altijd open om – als ik onduidelijk ben geweest – dialogen aan te gaan. Ik kan mezelf wel organiseren en neem verantwoordelijkheden op waar ik kan. Zeker als ik gewezen word op opdrachten die ik echt kan doen. Ik denk dat ik ook goed concepten kan aanvoelen. Leg me zaken uit met de juiste parameters en ik werk veel beter dan dat je zaken uitlegt aan de hand van concrete gevallen. Dit werkt voor defecten, en ook voor processen. Waaraan zou je willen werken om nóg beter te kunnen functioneren?  Ik zou het liefst meer algemene toegangen kennen en die durven nemen. Soms voel ik me nog te afhankelijk van anderen en ligt de tijdsdruk wat aan de basis van niet te lang zoeken. Ook zou wat meer zelfzekerheid me geen kwaad doen. Niet te veel tijd verliezen met het nagaan van alle gegevens en niet te onzeker zijn voor het melden van defecten. Dit kan mijn werktempo versoepelen en contra-intuïtief toch mijn nauwkeurigheid ten goede komen. Hernieuwde samenstelling Adviescomité voor 2016 Afbeelding: pasfoto's van de nieuwe leden, met name Marc Debois, Sabine Demey, Carl Tilkin-Franssens en Jeroen Ghysel. In januari vond de laatste vergadering van het werkjaar van het adviescomité plaats. Zoals gebruikelijk werd afscheid genomen van een aantal leden en werd nieuwe kandidaten gevraagd om tot ons adviescomité toe te treden. Via deze weg willen we nogmaals de uittredende leden Kris Cloots, Gerdy De Clercq, Rudi Maerschalck en Jef Van Der Wee bedanken voor hun meedenken, introducties en hun waardevolle adviezen in de voorbije periode. Graag verwelkomen wij volgend werkjaar de volgende nieuwe leden: Marc Debois (UCB), Sabine Demey (Materialise), Carl Tilkin-Franssens (Acerta) en Jeroen Ghysel (AXA Bank Europe). Hieronder vindt u de nieuwe samenstelling van ons adviescomité. Tabel waarin de per lid van het adviescomié in nieuwe samenstelling zijn of haar voornaam en naam staat met tussen haakjes het bedrijf of organisatie waarvoor zij werken alsook hun functietitel. Stijn Bijnens (LRM, Algemeen Directeur) Peter Billiau (EDF Luminus, CIO) Els Blaton (Everis, CEO) Alain Conrath (Christelijke Mutualiteit, Strategic Executive Advisor) Nico Cras (Cipal, CEO) Paul Danneels (VDAB, CIO) Marc Debois (UCB, VP IT) Sabine Demey (Materialise, Director Software Research & Development) Frank De Saer (Eandis, CIO) Matthew Fite (Randstad, Country CFO & director B-bridge) Günther Ghijsels (Baloise Insurance, Directeur ICT) Jeroen Ghysel (AXA Bank Europe, CIO) Eric Goris (Worldline, Interim manager - Cost Control and Senior Program Manager COO) Ben Lambrechts (Hogeschool PXL, Algemeen Directeur) Frank Robben (Smals, CEO) Carl Tilkin-Franssens (Acerta, CIO) Fonds 'ICT Community for ASD' Afbeelding: Logo fonds ICT community for ASD zijnde een at-teken in lichtblauw met daarover de naam van het fonds. Afbeelding: Zicht op het keukenatelier van Assjette. Op de voorgrond zitten een aantal mensen aan een tafel en op de achtergrond zie je een koeltoog met daarachter een aantal medewerkers van Assjette. Afbeelding: Een time-timer. Een vierkante klok met uur ingedeeld in 60 minuten en er kan met een rode schijf aangegeven worden hoe lang iets zal duren. Afbeelding: Een regenboogprojector. Een witte boog die een regenboog projecteert. Fonds ondersteunt in 2015 vier projecten Tijdens het bestuurscomité van het fonds ‘ICT Community for ASD’, opgericht en hoofdzakelijk door Passwerk gefinancierd, dat in november plaatsvond werd beslist uit dertig ingediende projecten vier ervan financieel te ondersteunen. Hieronder een overzicht van de ondersteunde projecten: Ados Pilifs (Neder-over-Heembeek): sociale en professionele integratie alsook waardering van competenties van jongeren met autisme door het ontwikkelen van tuinbouwactiviteiten zodat zij via deze activiteiten zichzelf op verschillende vlakken verder kunnen ontwikkelen. De financiële ondersteuning zal dienen om twee serres en verschillende tuingereedschappen aan te kopen. De Lift (Diest) voor het project ‘Lift up Robotica’: met dit project wil de secundaire privéschool voor jongeren met een autismespectrumprofiel – gevestigd in Diest –leerlingen laten profiteren van de economische en therapeutische mogelijkheden van robotica. Het project ontplooit hun sociale vaardigheden, hun STEM-vaardigheden (Science, Technology, Engineering & Maths) en kan opleiden in de ontwikkeling van robotica-apps. Het toegekende budget wordt voornamelijk gebruikt voor de aankoop van een aantal robots. SPK (Strategische Projectorganisatie Kempen - Turnhout) voor het project ‘Digitale Talent Telt Toolkit’: het project Talent Telt werd gefinancierd door ESF. In het kader van het project heeft een aantal organisaties een toolkit met instrumenten voor coaches van personen met autisme ontwikkeld. Met de instrumenten worden ze ondersteund bij de begeleiding naar werk. De financiële ondersteuning zal gebruikt worden om deze tools te digitaliseren. Diversicom (Schaarbeek) voor het project ‘Making disability work’: deze organisatie geeft ondersteuning aan personen met een arbeidshandicap die op zoek zijn naar werk, waaronder ook personen met autisme. Zij zullen hun budget voornamelijk besteden aan coaching en sensibilisering. Nieuws van enkele projecten die eerder al werden ondersteund Assjette: inrichting keukenatelier: het keukenatelier werd intussen ingericht met een moduleerbaar inductievuur, een koelkast, een diepvries, een dampkap, een broodjesoven, een spoeltafel, een mengkraan, een handwasbak en twee inox tafels. De Krone: aanbieden van teambuildingactiviteiten: samen met een job trainer werken medewerkers met ASS teambuildings uit. Ze hebben ook ‘gekke fietsen’ aangeschaft die tijdens de teambuildingactiviteiten worden gebruikt. iDrops: ‘Kids Game Lab’: de sessies waarin kinderen met een autismespectrumprofiel samen met game mentors aan de slag gaan om ideeën rond games en prototypes uit te werken, vonden plaats in de maanden april, mei en juni van 2015. Humance: aankoop uit te lenen materiaal: er werd onder meer volgend materiaal aangekocht: een aangepaste fiets, een aangepaste step, drie didi cars, een driewieler-tweezitter, een time-timer en boeken om pictogrammen te maken. Voor de snoezelruimte die men zelf thuis kan creëren : UV-lichten, twee tentjes, verduisterende gordijnen, een projector met beelden van de zee en bijhorend geluid, een regenboogprojector, lichtstaven die op het UV-licht reageren, lichtgevende handschoenen, UV-zaklampen en een muzikale tapijtpiano. MPI GO Zonneken: aanpassen en uitwerken van bestaand programma voor training van sociale vaardigheden en preventie van gedragsproblemen (LIFT) voor kinderen met een ASS en een lichte verstandelijke beperking: de aanpassing van het programma vond plaats en werd bezorgd aan het Fonds. Indien gewenst kan u bij Passwerk een kopie ervan aanvragen. Nieuwe oproep voor 2016 In 2016 wordt een nieuwe projectoproep gelanceerd. Het accent zal in 2016 worden gelegd op projecten die focussen op ‘maatschappelijke participatie’ van mensen met autisme. Op de website van de Koning Boudewijnstichting zal binnenkort meer informatie hierover gevonden kunnen worden. Ook in 2016 zullen vier projecten financieel worden ondersteund. Welke projecten deze steun zullen ontvangen, zal in november 2016 duidelijk worden. Win een exemplaar van het boek 'Work Action Heroes' van Fons Leroy of 'In goede en kwade dagen ...Financiële zorgvragen' van Ingrid Stevens Intussen is zowel het nieuwe boek van Fons Leroy als dat van Ingrid Stevens verschenen. Work Action Heroes Afbeelding: Fons Leroy zit achter een stand op de boekenbeurs om zijn boeken te signeren met acher hem een zicht op de boekenbeurs. Afbeelding: cover van 'work action heroes' met daarop een aantal stripfiguren. Veiligheidsniveau 4 doorkruiste de plannen van Fons Leroy om de boekvoorstelling op de aanvankelijk geplande datum te laten doorgaan. Uiteindelijk vond op 8 december de persvoorstelling plaats in het Stripmuseum in Brussel. Fons Leroy is van kinds af een groot stripfanaat. Hij heeft een zwak voor Marvel Comics, waarin alter ego's helden worden en vijandelijke acties in de kiem worden gesmoord. Na tien jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, trekt Fons Leroy de parallel. De uitdagingen op de actuele arbeidsmarkt zijn niet min, maar ook niet onoverwinnelijk. Op voorwaarde dat er Work Action Heroes zijn. In dit boek worden zes helden voorgesteld, in stripvorm maar ook in levende lijve/uit de dagelijkse praktijk. Eén van die helden is Luminous Luke, in de dagelijkse praktijk vertegenwoordigt hij de Passwerkers. Tussen hun verhalen in kom je HR-managers, middenveldorganisaties en ondernemers tegen die de helden ondersteunen. Aan het einde van de rit wordt een blik op de toekomst gericht. Welke uitdagingen komen op ons af en hoe kunnen de Work Action Heroes ermee aan de slag? Dit boek wil meer dan een inspiratiebron zijn. Het is een oproep om actie te ondernemen en een arbeidsmarkt vol Work Action Heroes te creëren. U kunt een exemplaar van dit boek winnen door ‘Work Action Heroes’ te mailen naar dirk@passwerk.be. Vergeet niet uw voornaam, naam en volledig adres te vermelden. Uit de inzendingen worden er drie winnaars getrokken. In goede en kwade dagen … Financiële zorgvragen Afbeelding: Ingrid Stevens met naast haar Dirk Rombaut, commercieel directeur van Passwerk. Zij houden samen het nieuwe boek van Ingrid Stevens vast. Afbeelding: Cover van het boek 'in goede en kwade dagen ... financiële zorgvragen' met daarop een roze orchidee met drie bloemen. Op dinsdag 15 december werd onder belangstelling van meer dan honderd genodigden en in aanwezigheid van Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, het nieuwe boek van Ingrid Stevens voorgesteld. Ze kreeg voor haar werk de medewerking van erenotaris Johan Verstraete, fiscalist Rik Deblauwe, vrederechter Ingrid Verstringe, financial planner Jo Stremersch en vermogensbeheerder Karl Ruth. Professor Herman Nys geeft inzicht in de rechten van de zieke. Aan de hand van concrete, uit de praktijk gegrepen situaties, schetsen de auteurs, vanuit hun respectieve expertise, de contouren van mogelijke oplossingen en laten ze zien welke financiële , juridische en fiscale instrumenten er bestaan om op de best mogelijke manier met zorgsituaties om te gaan. Daarbij besteden ze ook ruim aandacht aan de omgeving van de zorgbehoevende, namelijk het gezin, de familie en andere nauw betrokken personen, en aan alle met de zorgen gepaard gaande emoties en gevoeligheden. Daarnaast zorgen de getuigenissen van ervaringsdeskundigen en specialisten ervoor dat Financiële zorgvragen veel verder gaat dan de theorie en intens doorleefd is. Eén van de getuigenissen gaat over Passwerk. U kunt een exemplaar van dit boek winnen door ‘Financiële zorgvragen’ te mailen naar dirk@passwerk.be. Vergeet niet uw voornaam, naam en volledig adres te vermelden. Uit de inzendingen worden er 3 winnaars getrokken. Kort nieuws Roeland Briers versterkt commercieel team Afbeelding: Roeland Briers. Begin oktober 2015 is Roeland Briers bij Passwerk in dienst getreden als account manager. Zijn eerste opdracht bestaat erin nieuwe klanten aan te trekken in de regio Limburg en het netwerk in die regio verder uit te bouwen. Roeland studeerde af als Master in de Bedrijfscommunicatie aan de KULeuven en volgde daarna een lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen. Roeland wil voluit gaan voor een loopbaan in de commerciële richting. Hij zal voornamelijk werken vanuit ons kantoor te Hasselt. Aantal bedrijven dat medewerkers met een autismespectrumprofiel inzet neemt toe Het voorbije jaar begonnen diverse bedrijven medewerkers met autisme in te zetten voor software testing en andere kwaliteitsopdrachten. Zo kwamen er nieuwe bedrijven bij in Canada, Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten. Inmiddels vinden we dit soort bedrijven in zeventien landen. Recent werden wij gecontacteerd door mogelijke oprichters van nieuwe bedrijven in Rusland en Kenia. Aantal website bezoekers stijgt in 2015 licht Afbeelding; twee taartgrafieken met op de ene grafiek het percentage terugkerende (19,8 procent) in 2015 en nieuwe bezoekers (19,8 procent). Op de andere grafiek het percentage terugkerende bezoekers op onze website (19,7 procent) in 2014 en het procentueel aantal nieuwe bezoekers in 2014, zijnde 80,3 procent. In 2015 is het aantal bezoekers aan onze website licht gestegen. Vorig jaar telden we 24.735 bezoekers, waarvan ongeveer 80 procent nieuw was, en een 20 procent uit terugkerende bezoekers bestond. Dit komt neer op gemiddeld 67 bezoekers per dag. Het merendeel van de bezoekers komt uit België (18.506). Verder staan in de top 10: Frankrijk (1.511), Nederland (944), Verenigde Staten (678), Duitsland (532), Verenigd Koninkrijk (281), Brazilië (216), Canada (161), India (156) en Italië (118). De bezoekers van onze website kwamen – als we enkel rekening houden met die landen waarvan er minstens twintig personen onze website bezochten – uit 34 verschillende landen. 3de Passwerk Prijs toegekend aan Emmely Berra Afbeelding: Nico De Cleen, directeur van Passwerk, schudt de hand van Emmely Berra, winnares van de Passwerk Prijs. Afbeelding: Vijf leden van de jury zitten achter een tafel naast elkaar met voor hen de verschillende masterproeven. In december 2015 werd de Passwerk Prijs 2015 toegekend aan de masterproef ‘De effecten van oxytocine op de herkenning van emoties, sociaal functioneren en hechting’ van Emmely Berra. Emmely bestudeerde de effecten van intranasale toediening van oxytocine op emoties, sociaal functioneren en hechtingsgedrag. Oxytocine is een neuropeptide dat aangemaakt wordt in de hypothalamus en werkt als een belangrijke mediator van prosociaal gedrag door sociale motivatie en waarneming van sociale ‘cues’ in de omgeving te vergroten. Door deze unieke werking op het sociale systeem wordt oxytocine naar voor geschoven als een mogelijke en beloftevolle behandelingsmethode om de sociale moeilijkheden die mensen met autisme ervaren te verlichten. Dat de bevindingen van deze masterproef inmiddels nationale weerklank kregen en binnenkort ook deel zullen uitmaken van een bijdrage voor de International Meeting for Autism Research (IMFAR), bevestigt de wetenschappelijke kwaliteit van deze onderzoeksresultaten. De thesis vormt bovendien een belangrijke schakel in een groter onderzoeksproject, waarin gebruik wordt gemaakt van beeldvormingstechnieken (fMRI) om de neurale en gedragsmatige effecten van oxytocine – zowel op korte als op lange termijn – in kaart te brengen bij mensen met autisme. Dit onderzoeksproject is nog lopende en ofschoon de hypothese ‘oxytocine als behandelingsmethode om de sociale moeilijkheden van mensen met autisme te verminderen’ beloftevol klinkt, moeten we toch voorzichtig zijn en verdere resultaten afwachten. Bovendien moet onze samenleving voldoende ruimte geven aan mensen met autisme. Dit betekent dat mensen met autisme zichzelf moeten kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun noden, en dat we onze samenleving moeten durven aanpassen. Verder blijft het al dan niet innemen van medicatie hun keuze en mag dit geen ‘verplichting’ worden. Van zodra wij de nodige toestemming krijgen, zal u de winnende masterproef op onze website kunnen raadplegen.