Passmap - Dertigste nummer - januari 2017 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumprofiel inzet In dit nummer: 2017, PASSWERK IS ER KLAAR VOOR GETUIGENIS SIGEDIS STUURGROEP PASSWERK VIERT TIENDE VERJAARDAG IN FEBRUARI 2017 INTERVIEW MET STEF LAUREATEN ‘ICT COMMUNITY FOR ASD’ 2016 PASSWERK DEELT ERVARINGEN OP DAG ‘ACCENT OP TALENT’ VAN VVA ADVIESCOMITE NEEMT AFSCHEID EN VERWELKOMT KORT NIEUWS 2017, Passwerk is er klaar voor 2017 is nog zeer jong en de goesting om dit nieuwe jaar succesvol van start te laten gaan is groot. Toch kan het geen kwaad even stil te staan bij de realisaties van het afgelopen jaar en hiervan de balans op te maken. Gelukkig kunnen we concluderen dat deze terugblik een glimlach op onze gezichten brengt. 2016 was namelijk een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Een referentie voor de toekomst. Daarover lijkt iedereen het eens te zijn wanneer we een blik op de voorbije twaalf maanden werpen. Het was een jaar waarin Passwerk, door de gezamenlijke inspanningen van het ganse team, op verschillende fronten stappen voorwaarts heeft kunnen zetten. De meest in het oog springende stap voorwaarts, is de stijging van het aantal Passwerkers van 57 naar een zeventigtal in Q1 van 2017. Laat dit in geen geval een eindpunt zijn, maar een motivatie om op dit elan verder te gaan. Naast de rooskleurige resultaten op economisch vlak, kunnen we als cvba met sociaal oogmerk enkel van een succesjaar spreken wanneer we ook onze bredere maatschappelijke bijdrage voldoende invulling hebben kunnen geven. Ook over deze inspanningen en resultaten zijn we erg tevreden. Zo kunt u verderop in deze Passmap onder meer over onze bijdrage op de dag ‘Accent op Talent’ van de VVA lezen en kennismaken met de projecten die we het afgelopen jaar financieel vanuit het fonds ‘ICT Community for ASD’ hebben ondersteund. Verder zal er, naast de gebruikelijke getuigenis van een klant en het interview met een Passwerker, ook worden teruggeblikt op het 10-jarige bestaan van de stuurgroep. Deze stuurgroep was aanvankelijk de drijvende kracht voor het tot stand komen van Passwerk. Een bondig verslag van de twee open dagen die het afgelopen jaar werden georganiseerd, maakt de cirkel rond. Veel leesplezier! Getuigenis Sigedis Sigedis, 7 december 2016. The day after …. gisteren is onze applicatie ‘mypension.be – mijn aanvullend pensioen’ live gegaan. Potentieel zijn er miljoenen burgers die deze applicatie kunnen bezoeken. Van in het begin was duidelijk dat dit een zeer kwaliteitsvolle applicatie moest worden. Maar misschien eerst kort onze organisatie voorstellen. Sigedis is een vzw en één van de opdrachten die Sigedis heeft, is het beheren van een databank die alle informatie over de aanvullende pensioenen in België bevat. Eén van de doelen van die databank is het bieden van een helder en compleet zicht aan de burger op zijn extra opgebouwde pensioenrechten (te bereiken via de link mypension.be). Naar de buitenwereld toe lijkt dit waarschijnlijk een eenvoudige online toepassing. Maar wie de materie een beetje kent, zal zien dat er vele verschillen zijn en experten aanvullende pensioenen weten dat vele variaties mogelijk zijn. Voor ons als team een hele uitdaging dus op gebied van ontwikkeling en zeker ook op gebied van testing. Een testplan hebben is dan een absolute must en mensen ter beschikking hebben die zich elke dag opnieuw willen inzetten om de vereiste kwaliteit te behalen is hierbij cruciaal. En dat laatste hebben we gekregen … er zijn ongelofelijk veel voorgedefinieerde testcases uitgevoerd door de Passwerkers. Daarnaast was er ook ruimte voor exploratieve testen en de teksten van de website zijn minutieus nagelezen. Telkens kwam hun ongelofelijk talent voor het opmerken van details bovendrijven. Ze hebben alle defecten minutieus geregistreerd in de tracking tool die we gebruiken en ook opgevolgd. En dit alles heeft geleid tot een schitterend resultaat. Over de werking van Passwerk en de samenwerking met de jobcoaches heb ik ook alleen maar positieve dingen te vertellen. Elke veertien dagen hebben de coaches een persoonlijk onderhoud met de Passwerker die ze begeleiden en hierover krijgen we de nodige feedback. Een geweldig systeem waarvan ik me afvraag of we dit ook niet moeten invoeren voor onze eigen medewerkers zodat we voeling houden met hun behoeftes en opmerkingen over het werk dat ze uitvoeren. Om te eindigen nog even dit: het zijn heel toffe collega’s met een bij momenten subliem gevoel voor humor. Stuurgroep Passwerk viert tiende verjaardag in febrauri 2017 Afbeelding: De leden van de stuurgroep poseren in groep. Afbeelding: De voorzitter Piet Coppenrath poseert met das en oker vest met daarop drie plakbadges met namen. Ik (Dirk Rombaut) herinner het me nog als de dag van gisteren, de dag waarop ik voor het eerst de stuurgroep van Passwerk heb ontmoet. Het was ergens einde augustus 2007 en samen met mijn toenmalige chef van de VDAB, Geert Landuyt – die deel uitmaakte van die groep – was ik op weg naar de bijeenkomst van de stuurgroep. De groep kwam tot stand na de terugkeer van Willy Piedfort (toenmalige directeur van GOB De Ploeg) en Kristiene Reyniers (directrice van Ergasia) van een conferentie in Polen rond tewerkstelling van personen met autisme. Zij waren daar geïnspireerd geraakt door het verhaal van Paul Vermeer, die destijds in Nederland 'Autest', een softwaretestbedrijf, had opgericht met mensen met een autismespectrumprofiel. Na hun terugkeer hadden ze Piet Coppenrath (manager op rust), Hans Claerhoudt (CEO van Trinsy Technics) en in een latere fase Geert Landuyt rond de tafel verzameld om mee na te denken over de oprichting van een bedrijf binnen ICT in het normale economische circuit voor mensen met een autismespectrumprofiel en een normale tot hoge begaafdheid. De eerste plannen werden bedacht en uitgeschreven, maar voor de uitvoering ervan was de stuurgroep nog op zoek naar iemand die werkloos was met managementervaring, met veel grijze haren en die zijn leven een nieuwe zinvolle wending wou geven. Bij navraag bij de VDAB bleek het toch niet zo evident om zo iemand aan de haak te slaan… Dus ging Geert Landuyt in zijn eigen habitat (lees: IBO-dienst) op zoek naar mogelijke kandidaten… en daar zat iemand die wel aan het profiel zou kunnen beantwoorden. De stuurgroep werd vervolledigd met mijzelf en later kwamen daar ook Sandra Deketelaere, Nell Kuilman en Nico De Cleen erbij. Er werd vervolgens een plan van aanpak opgemaakt en een businessplan geschreven om een en ander te concretiseren. Al snel werd duidelijk dat Piet Coppenrath voor het voorzitterschap van de stuurgroep in de wieg was gelegd. Zijn enthousiasme en actiegerichtheid gaven hem het natuurlijke leiderschap over deze groep en zo werd hij al snel benoemd tot 'voorzitter'. De plannen lagen op een gegeven moment op tafel en toen werd het écht. Er moesten investeerders worden gevonden en nadien zou officieel een bedrijf moeten worden opgericht. De zoektocht naar investeerders en het opmaken van de oprichtingsakte verliepen min of meer parallel. Gelukkig moesten de uren die door onze ‘voorzitter’ werden besteed aan het opmaken, herschrijven en finaliseren van de oprichtingsakte niet worden vergoed. Anders waren we al failliet nog voor we van start gingen... Een eerste bijeenkomst met mogelijke investeerders vond in het najaar van 2007 plaats in de trouwzaal van het gemeentehuis van Brasschaat. Zonder budget, maar met de steun van de gemeente Brasschaat, werd deze eerste 'walk, drink, eat and discuss' een succes. Daarna had Nico De Cleen nog wel wat creatieve ideeën nodig om uiteindelijk alle investeerders over de brug te halen. Iedereen van de stuurgroep heeft tijdens de oprichtingsperiode het beste van zichzelf gegeven, altijd volgens eigen inzichten en expertise. Dat was ook nodig om een goede opstart te verzekeren. Naast het ernstige werk, werd tijdens de bijeenkomsten van de stuurgroep toch ook heel wat gelachen. En dan kwam het 'moment suprême' op 13 februari 2008: de ondertekening van de oprichtingsakte bij de notaris. Een moment waar alle betrokkenen naar hadden uitgekeken en dat werd afgesloten met een receptie aangeboden door de toenmalige directeur van de VDAB, Luc Hostens. Sommige leden van de stuurgroep waren intussen aandeelhouder geworden en volgden van nabij het wel en wee van Passwerk. Ook de interesse van de andere leden van de stuurgroep bleef bestaan… en dat tot op de dag van vandaag! De stuurgroep is inmiddels omgedoopt tot 'de vrienden van Passwerk' en komt nog altijd twee keer per jaar bijeen. Een keer in het voorjaar op het kantoor bij Passwerk en een keer samen met de partners om ergens te gaan eten. Telkens een leuk weerzien waarbij de laatste nieuwtjes over iedereen en over de evoluties binnen Passwerk worden uitgewisseld. Om het verhaal compleet te maken hierna nog een woordje van 'de voorzitter': 'De stuurgroep viert in februari 2017 dus zijn tiende verjaardag. Het zal dan inderdaad tien jaar geleden zijn dat de door Dirk genoemde beginners op bezoek gingen bij Paul Vermeer van AUTEST Nederland. Een kleine reis met grote gevolgen! Passwerk viert zijn tiende verjaardag pas een jaar later: in februari 2018. Het toont aan dat aan de geboorte van Passwerk een moeilijke bevalling is voorafgegaan. Als gepensioneerd bedrijfsleider, vader van een zoon met autisme die door Kristiene Reyniers in bescherming werd genomen, kon ik niet anders dan meedoen. Maar van alle leden van de stuurgroep was ik degene die tegenover het project het meest sceptisch stond. Zonder geld, zonder opstartmanager, zonder uitzicht op hoogbegaafde autisten, zag ik het helemaal niet zitten. Maar het (grote) geld is er gekomen dankzij M2Q en ORDINA, de opstartcoördinator Dirk Rombaut is er gekomen dank zij de VDAB (merci Fons Leroy), de toekomstige directeur Nico De Cleen heeft op het juiste moment het pad van Dirk gekruist en de hoogbegaafde autisten leken minder schaars te zijn dan aanvankelijk gevreesd. De stuurgroep, nu uitgegroeid tot negen leden, heeft een fantastisch project uit de grond gestampt en tot dusver hebben we niet kunnen uitmaken wie van hen er het meest heeft aan bijgedragen. In onze 'amicale', onze Passwerkvriendenkring, blijven we elkaar over en weer lof toezwaaien. En het doet ons allemaal deugd. Eén dik jaar heeft de stuurgroep de lakens uitgedeeld, maar van 13 februari 2008 af hebben de andere actoren van Passwerk het waargemaakt: de aandeelhouders, zowel de kleine als de grote, de leden van de raad van bestuur, de twee uiterst gedreven directeurs, de maatschappelijk geëngageerde klanten en, last but not least, onze supergemotiveerde Passwerkers. Ik vernam dat Passwerk in 2016 een omzet heeft gerealiseerd van bij de 3 miljoen euro en dat het aantal Passwerkers begin 2017 zal aangroeien tot zeventig. Passwerk is zonder twijfel een succesverhaal dat in 2018, ter gelegenheid van zijn tiende verjaardag, dik in de verf mag worden gezet. Ik reken op een grootse viering. Ik nomineer Passwerk alleszins als dé onderneming van de voorbije tien jaar en beoordeel het management navenant.' Piet Coppenrath, stuurgroepvoorzitter. Interview met Stef Afbeelding: test engineer Stef aan het werk achter zijn bureau. Hoe lang werk jij al bij Passwerk? Ik werk nu al bijna anderhalf jaar voor Passwerk. Heb je hogere studies gevolgd? Ja, ik heb een professionele bachelor in de journalistiek. Had je vóór Passwerk al ergens anders gewerkt? Nee, ik had wel al vrijwilligerswerk en studentenjobs gedaan, maar dit is mijn eerste voltijdse baan. Wat was jouw belangrijkste motivatie om bij Passwerk te solliciteren? Wat mij het meeste aansprak was de kans om in een auti-vriendelijke werkomgeving te kunnen werken. Ik zag meteen dat dit een unieke opportuniteit was en die wou ik niet laten voorbijgaan. Nu ben je aan de slag bij de FOD Mobiliteit in Brussel. Wat houdt jouw opdracht hier precies in? Bevalt het je? Bij de overheidsdienst ben ik verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitvoeren van testcases voor verschillende applicaties. De applicaties die zij gebruiken worden voornamelijk gebruikt voor het registreren van rijbewijzen, nummerplaten, maar bijvoorbeeld ook van licenties voor treinbestuurders. Om op tijd in Brussel te geraken, moet ik elke dag vroeg opstaan, maar intussen is dat routine geworden. De mensen waarmee ik samenwerk zijn heel vriendelijk en het bevalt me hier uitstekend. Put je voor jezelf veel voldoening uit het werk dat je bij Passwerk doet? Ik haal veel voldoening uit de positieve feedback die ik krijg, zowel tijdens als aan het einde van een project. Als de klant tevreden is, dan ben ik ook tevreden. Wat is er voor jou belangrijk om in een werkomgeving goed te kunnen functioneren? Het is belangrijk een goede werkattitude en een positieve instelling te hebben. Je moet je ook flexibel kunnen opstellen, want je weet nooit zeker waar je terechtkomt. Wat zijn volgens jou jouw grootste troeven als softwaretester? Mijn grootste troeven zijn volgens mij mijn flexibele instelling en mijn aandacht voor details. Een verzorgd voorkomen en een goed humeur helpen natuurlijk ook altijd. Zijn er ook bepaalde zaken bij het testen van software waarmee je telkens moeilijkheden ondervindt? Soms gebeurt het weleens dat een opdracht onduidelijk is of dat er wat testdata ontbreken. Wat ook kan voorvallen, is dat de applicatie die je moet testen door een defect stilligt. Hoe probeer je daar dan mee om te gaan? Zoek je meteen hulp of ga je eerder zelf op zoek naar een oplossing? Wanneer er onduidelijkheden zijn, dan probeer ik zo snel mogelijk om verduidelijking te vragen. Indien de communicatie op afstand verloopt, kan het soms even duren voor je een antwoord hebt, maar meestal is het probleem wel snel opgeklaard. Ik probeer wel eerst zelf een oplossing te zoeken, maar uiteindelijk is het toch het beste de hulpvraag te stellen. Als een applicatie stilligt, dan is er natuurlijk weinig wat je kunt doen. Dan moet je gewoon afgaan op wat je begeleider zegt en hopelijk kun je dan snel terug verder met testen. Ik zoek dan meestal een taak waar de applicatie niet voor nodig is. Hoe verloopt je contact met je begeleider binnen de FOD Mobiliteit? Is hij of zij een meerwaarde voor jou? Een goed begeleider biedt zeker een meerwaarde, vooral wanneer je op locatie werkt. Ik ben heel tevreden met mijn huidige begeleidster. Zij is mijn aanspreekpunt op kantoor en ze is altijd vlot bereikbaar. Ondervind je soms moeilijkheden met collega’s omwille van je ASP? Nee, tot nu toe heb ik wat dat betreft nog geen problemen ondervonden. Mijn beperking komt eigenlijk weinig tot nooit ter sprake. Hoe zie jij je toekomst binnen Passwerk? Ik hoop dat ik nog vele jaren bij Passwerk kan blijven en dat ik de afdeling in Hasselt verder kan zien groeien. Tot slot, welke tip zou je toekomstige collega’s bij Passwerk willen meegeven? Ik begrijp dat het niet evident is om de eerste stap naar nieuw werk te zetten. Maar als je de juiste ingesteldheid hebt en je toont een goede inzet, dan komt de rest vaak vanzelf. Laureaten 'ICT community for ASD' 2016 Afbeelding: Noor Seghers, bezielster van Magenta, tijdens haar toespraak na ontvangst van de prijs 'Gert Noël'. Afbeelding: logo's van de vijf ondersteunde projecten in 2016. Een instrument waarmee Passwerk haar maatschappelijke doelstellingen in de praktijk tracht te brengen, is ons fonds 'ICT Community for ASD' in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting. Uit alle inzendingen van Belgische initiatieven die zich inzetten voor de verbetering van de woon-, leef- en werkomstandigheden van mensen met een autismespectrumprofiel, worden jaarlijks enkele winnaars gekozen. Op 17 november werd de volgende vijf laureaten een financiële steun van 7500 euro toegekend: IMOB van de Universiteit Hasselt met het project 'Shifting gears to autism' – een project om autisme tot een vast begrip te maken in bijscholingen voor rijlesgevers. In samenwerking met Federdrive zal het IMOB namelijk een lessenpakket ontwikkelen om rijlesgevers op te leiden en hen tips en tricks aan te reiken voor de omgang met autisme. Auti-Huis Anke (Machelen) voor hun 'Time-out' – Hiermee willen zij voor kinderen en jongeren met autisme een rustpunt bieden als zij het op bepaalde momenten moeilijk hebben met de drukte van de school, de maatschappij of thuis. Op die manier geven zij de kinderen en jongeren de kans om het functioneren in die omgevingen op een aangename manier vol te houden. Twerk (Herentals) voor hun project ‘Twerk 2.5’ – Dit project heeft tot doel de talenten van mensen met autisme te ontwikkelen en in de kijker te zetten via een volledig nieuwe website, een publicatie, een evenement en een ‘chocolator’. Dit laatste is een app die de specialiteit van het Twerk moderniseert. TSAmusées (Aarlen) – Zij willen de culturele en toeristische sites in de provincie Luxemburg zo aanpassen dat ze beter toegankelijk en aangenamer worden voor bezoekers met autisme. BOS+ Vlaanderen (Melle) voor hun project ‘Groen leren’ – Dit project wil kinderen met een mentale achterstand en/of leerproblemen basisvaardigheden bijbrengen door middel van de stimuli uit een groene leeromgeving.  Met een aantal partners hebben zij een toolbox ontwikkeld die scholen en gespecialiseerde instellingen bijstaat bij het stimuleren van het non-formeel leren in een groene omgeving. Elk van deze projecten tracht op een originele, vernieuwende manier een maatschappelijk verschil tot stand te brengen in het belang van mensen met autisme in België. Passwerk is er sterk van overtuigd dat deze financiële bijdrage op haar beurt een voelbaar verschil kan betekenen voor de realisatie van hun doelstellingen. Tot slot maken we graag van de gelegenheid gebruik om een van de in het verleden ondersteunde projecten van harte te feliciteren. Magenta – een project van de KU Leuven dat door de toepassing van managementideeën ouders van een zorgenkind bijstaat voor het combineren van hun verschillende rollen – heeft namelijk onlangs de Prijs Gert Noël in ontvangst mogen nemen. Dit fonds bekroont elk jaar een Belgisch initiatief dat zich inzet voor de begeleiding van patiënten en hun familie in een ziekenhuismilieu. Van harte gefeliciteerd! Passwerk deelt ervaringen op dag 'accent op talent' van VVA Afbeelding: test engineer Tim geeft een uiteenzetting voor een groep luisteraars. Op de achtergrond wordt een slide geprojecteerd. Op zaterdag 15 oktober werd aan de Arteveldehogeschool Gent de dag 'Accent Op Talent – Autisme Werkt!' georganiseerd. Initiatiefnemer van dienst was de VVA, de Vlaamse Vereniging Autisme. Deze organisatie, die al in 1975 werd opgericht, streeft naar een Vlaamse samenleving waarin diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren en focust daarbij op de belangen van mensen met autisme. In het kader van deze brede doelstelling brengt VVA mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk geregeld samen. Op 15 oktober heeft ook Passwerk, aan de hand van een presentatie en een getuigenis door een Passwerker, bijgedragen aan dit knappe initiatief. Zo legde Dirk tijdens zijn presentatie de nadruk op de verschillende tewerkstellingsvormen voor mensen met autisme op internationaal niveau. Daarop namen Passwerker Tim en jobcoach An gezamenlijk het woord. Met een boeiende getuigenis gaf Tim het publiek een inkijk in de manier waarop hij enkele jaren geleden met zijn diagnose omging en hoe hij hier vandaag mee omgaat. De rol die zijn tewerkstelling als test engineer bij Passwerk hierin heeft gespeeld, stond hierbij uiteraard centraal. An, die Tim als jobcoach opvolgt, zoomde dan weer in op haar rol om Passwerkers naar topprestaties te stuwen. Afgaande op de feedback en het applaus van het publiek, werd onze bijdrage erg gesmaakt. Adviescomité neemt afscheid en verwelkomt De kracht van het adviescomité voor Passwerk zit niet alleen in het concept op zich, maar zeker ook in het feit dat de samenstelling ervan jaarlijks wordt herbekeken. Net zoals voorgaande jaren werden dus ook voor 2017 een zevental leden hartelijk voor hun erg gewaardeerde diensten bedankt. Hun plaats zal worden ingenomen door nieuwe prominente IT-figuren van het zakenlandschap. Meer specifiek nemen we dit jaar afscheid van Els Blaton (Everis), Alain Conrath (Christelijke Mutualiteit), Nico Cras (Cipal), Sabine Demey (Materialise), Matthew Fite (Randstad Group), Eric Goris (Worldline) en Ben Lambrechts (Hogeschool PXL). Het volgende werkjaar zullen Jo Coutuer (BNP Paribas Fortis), Gerdy De Clercq (Baloise), Erik Lamoral (H. Essers), Barbara Van Den Haute (Vlaamse Overheid), Marc Vandersmissen (FOD Financiën), Peter Vandevenne (Janssen Companies) en Gert Vanhaecht (Belfius) ons adviescomité versterken. De nieuwe samenstelling van het adviescomité vindt u hieronder. Stijn Bijnens (LRM, Algemeen Directeur); Jeroen Ghysel (AXA Bank Europe, CIO); Peter Billiau (EDF Luminus, CIO); Erik Lamoral (H. Essers, CIO); Jo Coutuer (BNP Paribas Fortis, Chief Data Officer); Frank Robben (Smals, CEO); Paul Danneels (VDAB, CIO); Carl Tilkin-Franssens (Acerta, CIO); Marc Debois (UCB, VP IT); Barbara Van Den Haute (Vlaamse Overheid, Afdelingshoofd ICT); Gerdy De Clercq (Baloise, Managing Director ICT & General Services); Marc Vandersmissen (FOD Financiën, CIO); Frank De Saer (Eandis, CIO); Peter Vandevenne (Janssen Companies, EMEA VP IT and CIO ); Günther Ghijsels (Randstad Group, Directeur ICT); Gert Vanhaecht (Belfius, Head of IT Distribution, Intelligence & Sales Platforms). Kort Nieuws Afbeelding: Hilde van Belfius en Mike van Passwerk geven uitleg bij hun ervaringen met/binnen Passwerk aan mogelijke klanten tijdens de open dag. Afbeelding: Slide met afbeelding van het hoofd van Dirk Rombaut die wordt geprojecteerd tijdens de uitreiking van de 'business tour award'. Afbeelding: Vier kantoorgebouwen met een pijl naar het derde gebouw waarin het nieuwe kantoor van Passwerk gevestigd is. Afbeelding: Personeelsadvertentie van Passwerk verschenen in Metro Afbeelding: Enkele test engineers aan het praten met een biertje in de hand tijdens het passwerk café in Hasselt. Open dagen in Berchem en Hasselt De voorbije maanden had het brede publiek met onze Open Dagen twee kansen om van naderbij kennis te maken met Passwerk. Op 7 oktober en 18 november waren de kantoren in respectievelijk Berchem en Hasselt publiek terrein. Het gehele team stond telkens ter beschikking om iedere bezoeker te woord te staan en te voorzien van een hapje en een drankje. Geheel in lijn met de open-sourcemen-taliteit van Passwerk, richtten de Open Dagen zich zowel op kandidaat test engineers, op algemeen belangstellenden als op geïnteresseerde bedrijven. Om aan de verwachtingen van de eerste twee groepen bezoekers te voldoen, werd onder meer doorlopend door de jobcoaches een infosessie gegeven. Hierin werd alle informatie meegegeven rond de selectieprocedure en de verdere begeleiding van de Passwerkers. Daarnaast kon men aan de hand van allerlei proeven ondervinden wat het effect van autisme op het alledaagse denken is. Voor de aanwezige geïnteresseerde bedrijven werd telkens een aparte informatiesessie georganiseerd. Een getuigenis door een klant over de samenwerking met Passwerk, een getuigenis van een Passwerker zelf en een presentatie rond de jobcoaching vormden deze sessies. Een extra woordje uitleg over het recent opgerichte zusterbedrijf TRPlus kon niet ontbreken. Passwerk grijpt naast de hoofdprijs Voor het vijfde opeenvolgende jaar organiseerde Trends, samen met enkele partners, de Trends Business Tour. Met dit concept tracht het blad visibiliteit en belangstelling te genereren voor Vlaamse bedrijven die sterke inspanningen leveren op het vlak van innovatie en duurzaamheid. Passwerk diende dit jaar haar kandidatuur in. Uit alle inzendingen selecteerde een jury per provincie vijf genomineerden die kans maakten op de Business Tour Award. De kandidatuur van Passwerk werd voor de provincie Limburg bij de vijf finalisten weerhouden, wat we als een hele prestatie mogen beschouwen. Tijdens de plechtige uitreiking, die plaatshad in het businesscenter Frame 21 in Herentals, gingen de trofeeën uiteindelijk naar Parcify (Antwerpen) en De Meander (Limburg). Parcify is een klant -en milieuvriendelijk pakjesbedrijf dat de pakjes van haar klanten bij de klant zelf bezorgt, waar deze zich ook bevindt. Dit realiseren ze door een mobiele app waarop men de plaats van afgifte zelf kan bepalen. De Meander, de organisatie die de Award voor Limburg wegkaapte, is een innovatief zorgcentrum voor mensen met een mentale of motorische beperking. Zij ontwikkelden een zeer vernieuwend intranetsysteem voor de zorgsector dat zowel toegang biedt voor de zorgverleners als voor de zorgbehoevenden, telkens rekening houdend met hun specifieke noden. Wat ons betreft lovenswaardige concepten en verdiende winnaars. Ondanks het feit dat Passwerk uiteindelijk naast de hoofdprijs greep, heeft onze nominatie hoe dan ook heel wat aandacht kunnen genereren. Zo werd in Trends (in de editie van 17 november) een hele pagina aan ons gewijd. Op onze website (Nieuws, media) kunt u het artikel in kwestie raadplegen. 2017 wordt ook het jaar van de verhuizing Na de opstartfase, tijdens dewelke Passwerk op de gastvrijheid van GOB De Ploeg mocht rekenen, vestigde Passwerk zich aan de Potvlietlaan in Berchem. In combinatie met de recent geopende vestiging in Hasselt, bood dit kantoor tot voor kort de benodigde faciliteiten. Rekening houdend met de vooruitzichten op zakelijk vlak en het alsmaar groeiende aantal Passwerkers, werd echter de idee nieuwe oorden op te zoeken alsmaar sterker. Onlangs werd de knoop doorgehakt: Passwerk zal in de loop van het tweede kwartaal van dit jaar het kantoor aan de Potvlietlaan verlaten. In ruil daarvoor zullen we onze intrek nemen in een groter en moderner kantoor enkele straten verder, namelijk aan de Posthofbrug. In de volgende editie van onze Passmap zoomen we hier uiteraard sterker op in en stellen we u graag en met veel trots onze nieuwe thuisbasis voor. Passwerk vergroot het aantal Passwerkers De erg positieve groeicurve die Passwerk in de loop van 2016 realiseerde, werd hier al benadrukt. Dat heeft logischerwijs ook gevolgen voor het personeelsbestand. Om de nieuwe kansen die de markt ons biedt optimaal te kunnen aangrijpen, werd de opstart van nieuwe assessments voor het aantrekken van getalenteerde testers een absolute must. Na de talrijke kennismakingsgesprekken in het najaar van 2016, werden door de jobcoaches uiteindelijk dertien kandidaten geselecteerd. Met volle moed startten zij aan het twee maanden durende selectieparcours, bestaande uit diverse opleidingen, taken en tests. Voor het assessment dat halfweg januari werd opgestart en waarvan de uitstroom begin maart wordt verwacht, werd bovendien een personeelsadvertentie in het gratis dagblad Metro geplaatst. In de edities van 6, 9, 12 en 13 december verscheen de hieronder afgebeelde  advertentie. Begin januari verscheen nog een bijkomende advertentie in de Zondagskrant. Achteraf bekeken bleek deze strategie de juiste! Stilaan een traditie: de Passwerk Cafés Naar goede gewoonte werden recent twee Passwerk Cafés georganiseerd. Zowel op het kantoor in Berchem als in dat van Hasselt werden alle Passwerkers uitgenodigd om gezellig samen te eten en wat bij te praten. Op die manier hebben de Passwerkers de gelegenheid elkaar te ontmoeten, werkervaringen uit te wisselen en ook kennis te maken met de andere jobcoaches en de directie. Aan de lachende gezichten te zien, viel het concept ook deze keer volop in de smaak!