Passmap, vijfde nummer, juli 2008. Woord vooraf De 5de Passmap is een feit! Het doet me dan ook een groot plezier in opvolging van Dirk Rombaut deze traditie verder te zetten. De laatste maanden is Passwerk als organisatie met reuze sprongen vooruit gegaan en is er heel wat verwezenlijkt op operationeel en administratief vlak. Passwerk als entiteit en haar vernieuwende aanpak heeft ondertussen aardig wat bekendheid verworven. Naast een road-show richting scholen, verenigingen en andere organisaties die zich inzetten voor mensen met autisme heeft onze persconferentie van 9 mei 2008 ook heel wat positieve schade aangericht. We zijn dan ook heel dankbaar voor de media aandacht die Passwerk verkregen heeft na de persconferentie. Hier komen we uiteraard iets uitgebreider op terug in deze editie van de Passmap. Bij deze had ik wel graag onze gastsprekers bedankt voor hun aanwezigheid en toegevoegde waarde op die bewuste dag. Bedankt Nic Balthazar (regisseur en scenarist van de film Ben X) om als “peter” van Passwerk onze gastsprekers op originele wijze te verwelkomen en aan te kondigen. Bedankt Fatma Pehlivan (Schepen van de stad Gent) om diversiteit zo hoog in het vaandel te dragen. Bedankt Kathleen Van Brempt (Minister gelijke kansen) voor uw ongelooflijke steun en middelen die Passwerk met veel dank aanneemt. Bedankt Fons Leroy (Gedelegeerd bestuurder VDAB) voor uw kennis, ondersteuning en mankracht ter beschikking te stellen om Passwerk tot stand te brengen. Bedankt Dirk! Fantastisch vind ik het, het vaandel overnemen van iemand zoals Dirk (VDAB), onze opstartcoördinator die zeer ondersteunend was tijdens de overdrachtsfase. Dirk heeft nog wel een heel belangrijke rol gespeeld in het uitbouwen, managen en afsluiten van de persconferentie. Het doet me weer denken aan het moment dat we het toch honderden kilo’s zware hoofdkwartier (audiovisuele reis rond autisme) samen met enkele medewerkers van het Dr. Leo Kannerhuis opstelden en afbraken. Dirk vertelde me dat hij in jaren niet zo goed had geslapen, al kan de oorzaak van zijn goede nachtrust ook voort gekomen zijn uit het succes van de persconferentie. Dirk, nogmaals, en vanwege alle betrokkenen, bedankt voor alles !!! Nico De Cleen, Directeur Passwerk, 0474.087.200, nicodecleen@hotmail.com, nico@passwerk.be Wist u dat ... Passwerk ondertussen al 16 medewerkers heeft. Vier test engineers hebben een plaats bij een eindklant, twee TE hebben net hun opleiding achter de rug en 6 nieuwe Passwerkers vatten op 7 juli hun tewerkstelling aan. Deze zijn na hun opleiding ook beschikbaar om hun skills tentoon te spreiden vanaf september bij de eindklanten. De begeleiding en omkadering gebeurt vandaag al door 3 jobcoaches. In dit nummer: Concrete ervaringen (onze eerste succesverhalen) Enkele getuigenissen van eindklanten Trinsy Technics Lien en Katelijne aan het woord (onze 2 nieuwe jobcoaches) Persconferentie (onze gastsprekers) Bedankt Digipolis Persconferentie en artikel uit Datanews Persconferentie Concrete ervaringen (eerste succesverhalen) Over een succes verhaal gesproken! Onze Passwerkers, die de functie van uitvoerende software test engineer al een periode aan het uitoefenen zijn, bewijzen dat de match tussen activiteit, begeleiding, omkadering en hun drive om te presteren in een normaal economisch circuit meer dan lukt. De feedback die we krijgen van onze eindklanten leert ons dat ze niet alleen super functioneren in hun huidige functie, maar dat ze die job ook nog uitvoeren op een beter dan verwachte manier. Enkele voorbeelden uit die feedback van de eindklanten zijn: “Thierry test 2 keer sneller dan het huidig gemiddelde in onze testomgeving” “We zijn uiterst tevreden over de inzet en inbreng van Bart. Hijzelf houdt er een zeer goed gevoel aan over en krijgt op die manier een doel, hij wil eigenlijk liever geen verlof nemen omdat hij hier zo zelfstandig kan functioneren” “Marjan voert haar functie uit op een uitmuntende manier, vanaf het haar duidelijk is wat er verwacht word levert ze fantastische prestaties“ In samenspraak met onze eindklanten en aan de hand van wekelijkse KPI (Key Performance Indicators) rapportages komen we dusver tot de volgende conclusies: Wekelijkse KPI rapportages Productiviteit —> hoger dan gemiddelde. Leergierigheid —> heel brede horizontale interesse. Stiptheid —> tot zover steeds stipt en dit zonder uitzondering. Kwaliteit —> hoger dan gemiddelde. Stressfactor —> na een 2-tal dagen tot rust in hun nieuwe functie. Wekelijkse evaluatie gesprekken Motivatie —> zeer hoog. Loyalitiet —> stijgt constant, dit door hun begeleiding en omkadering. Zelfvoldoening —> zeer dankbaar voor de kansen en appreciatie die ze krijgen. Algemeen gevoel —> over de ganse lijn positief en willen liefst niet weg uit hun huidige situatie. Besluit “Passwerkers worden een maatstaf in de wereld van software testing” Bezoek onze website www.passwerk.be Afbeelding: banner van Passwerk (roodkleurige gold gate bridge op lichtblauwe achtergrond) met onderaan de tekst: "een nieuwe visie op ondernemen met mensen met een autismespectrumstoornis". Enkele getuigenissen van eindklanten Wij zelf zijn ervan overtuigd, dat een Passwerker ideaal kan functioneren in een software test omgeving. Dit wil niet zeggen dat iedereen er zo over denkt voor ze een Passwerker opnemen in hun eigen werkomgeving. Vaak zijn er vraagtekens bij mogelijke eindklanten of iemand met een autismespectrumstoornis wel zal passen in een normaal economisch arbeidscircuit. Nu we enkele maanden verder zijn konden we het gewoon vragen aan hun collega’s. Een mooier bewijs konden we niet leveren, bedankt, Stef en Freddy voor jullie getuigenis van Thierry en Marjan. Apart kader: Het is een cliché, maar mijn beeld over mensen met het autisme spectrum werd hoofdzakelijk bepaald door films als Rainman en Ben X. Na twee maanden intensief samenwerken is dat plaatje op z’n zachts uitgedrukt behoorlijk bijgestuurd. Thierry kwam bij Digipolis in dienst om een belangrijk softwarepakket voor het Antwerpse OCMW mee te testen en hij deed dat met verve. Gegeven een duidelijke structuur met welomschreven testscenario’s en stappenplannen, haalde Thierry al snel een meer dan behoorlijk werktempo. Bovendien beschikt deze Passwerker over een bijzondere nauwgezetheid. Van die gave maakte hij gebruik om een pak inconsistenties te signaleren, in het softwarepakket zelf, maar ook in testscenario’s en handleidingen. De meerwaarde was dus dubbel: Thierry zorgde voor een aanzienlijke verlichting van het werk voor ons testteam en spoorde fouten op die wij wellicht over het hoofd zouden zien. Ik kan een samenwerking met hem dus warm aanbevelen. Ook, en niet in het minst, omdat Thierry een aangename collega is, aandachtig, en met een flinke dosis humor wanneer het kan. Samengevat vraagt de samenwerking met een Passwerker mijns inziens een kleine inspanning bij de voorbereiding (voor het opzetten van de nodige structuur en ondersteuning) met een maximaal rendement tijdens een testproject. Niet twijfelen. Doen! Testimonial IVM Passwerk test engineer Thierry De Cour van Stef Meyfroodt, Klantbegeleider, Digipolis. Apart kader: Foto: Test engineer Marjan met begeleider Freddy aan het werk achter hun computerscherm. Na een aanpassingsperiode, waarvan we dachten dat die moeilijk zou verlopen maar dat niet is geweest, is Marjan goed geïntegreerd in de werkomgeving. Er worden door haar zeer verschillende taken uitgevoerd die zonder enig probleem worden afgewisseld. Er is geen enkel probleem met een wisselende werkomgeving. Marjan maakt graag een praatje, vooral over haar hobby, gaming. Helaas vind ze daarvoor bij mij geen goede gesprekspartner, omdat ik daarvan niet op de hoogte ben. Tot haar taken behoren het maken van screenshots, het omschrijven van de workflow voor een handleiding, uitvoeren van manuele testen en het automatiseren van testen. Dit alles wordt zeer nauwkeurig gedaan en aan een tempo dat soms hoger ligt dan het tempo van de andere teamleden. Freddy Brems, Cronos Group. Trinsy Technics Foto: Hans Claerhoudt, ondernemingshoofd van Trinsy Technics, met naast hem Pieter, collega binnen Trinsy Technics. Begin april werd het stilaan tijd om onze website www.passwerk.be vorm te geven. Hans Claerhoudt (ondernemingshoofd van Trinsy Technics) die trouwens ook deel uitmaakte van onze stuurgroep bleef maar aandringen dat de ontwikkeling van onze website gratis werd opgenomen door Trinsy, meer specifiek door Pieter Govers. Na een aangename meeting met Pieter liep ik buiten met de boodschap dat de inhoudelijke teksten, kleurkeuze en look and feel van de site het enige was waarmee ik me moest bezighouden. De ontwikkeling en technisch denkwerk alsook het ter beschikking stellen van het programma en werkuren was voor de rekening van Trinsy Technics. Heel normaal dus dat zij even Trinsy mogen voorstellen. “Daar zoemt de stille doos Daar voelt u de strakke rilling door de kabel U heeft vertrouwen – het gaat goed” Trinsy Technics is bedrijvig in de informaticasector. Ons bedrijf telt een tiental medewerkers. Wij staan bij, waar het onze klanten aan tijd of ICT-mensen tekort komt. De klant bepaalt de richting en geeft het ritme aan, wij waken erover dat alle informatica-aspecten van zijn onderneming perfect in orde zijn. Zo geven wij onze klant opnieuw de tijd en de slagkracht om zich met andere zaken bezig te houden dan met het systeembeheer of de helpdesk. De relatie met onze klanten berust op vertrouwen. Continuïteit vinden wij belangrijk. Een initiatief als Passwerk konden wij dan ook niet anders dan aanmoedigen. Het sluit direct aan bij onze activiteiten en het is gestoeld op specifieke kwaliteiten van nauwkeurigheid, grondigheid en correctheid die in onze sector onontbeerlijk zijn en een belangrijk ankerpunt vormen bij de snelle evolutie ervan. Wij hebben dan ook graag onze medewerking verleend aan het opstarten van het Passwerkproject, met de zaken waar wij het sterkst in zijn : ons advies – verleend door ondernemingshoofd Hans van second opinion tot strategie Bij het opstarten van Passwerk hebben wij van in het begin bijgestaan met adviesverlenig zoals we dat ook voor onze klanten doen die hun ICT-park willen vernieuwen of updaten. Onze consultants gaan zorgvuldig na wat de ICT-noden van het bedrijf zijn, op korte maar ook middellange termijn. Ze onderzoeken welke keuzes gemaakt kunnen worden vanuit de bestaande ICT-omgeving, rekening houdend met de richting die de belangrijkste hard- en softwareleveranciers uitgaan. Wij tekenen de architectuur en de configuratie uit voor een mooie ICT-toekomst. Wij kopen, leasen of huren in naam van onze klant de beste en voordeligste configuratie. Daarna volgen we de levering op en zorgen ervoor dat de volledige installatie perfect werkt. Eerder laten wij een project niet los. www.passwerk.be - ontwerp van onze medewerker Pieter Standaardsoftware en maatwerk Heeft onze klant geen eigen programmeurs in huis, dan kan hij op zoek gaan naar een softwarepakket dat aan al zijn noden voldoet. Bestaat het, dan installeren en configureren wij dat pakket voor hem. Of vullen het aan met enkele extra modules. Maar misschien wenst onze klant een oplossing op maat, die zijn manier van werken tot in alle details volgt. In dat geval analyseren onze programmeurs zijn businessbehoeften, maken snel een prototype en realiseren voor hem een programma op maat waarmee het bedrijf in een hogere versnelling kan schakelen. Ons team wenst Passwerk van harte een vliegende start toe. Lien en Katelijne aan het woord (onze 2 nieuwe jobcoachen) Foto 1: Lien Lamon, jobcoach. Foto 2: Katelijne Bervoets, jobcoach. Yolande, Lien en Katelijne, bedankt voor jullie inzet en professionele drijfveer. Jullie hebben niet alleen het hart op de juiste plaats, maar ook de juiste werk attitude en “”team”” mentaliteit. Fijne collega’s verdienen nu eenmaal schouderklopjes. Thanks !!!, Nico. Lien Lamon: Met mensen werken heeft me altijd aangesproken. Al vanaf mijn 15de wist ik dat ik iets in die richting wilde doen. Het lag dan ook al snel vast dat ik voor maatschappelijk assistent wou gaan studeren. Toch wist ik na het afstuderen nog steeds niet welke doelgroepen mij interesseerden en ik besloot het lot te laten beslissen. Je hebt ook niet echt te kiezen als je zonder ervaring op zoek moet gaan naar een job. Gelukkig ben ik terecht gekomen in iets wat voor mij redelijk onbekend was, maar me wel heel erg aansprak, namelijk jobcoaching. Ik ben mijn carrière gestart bij het WEL-project, waar ik mij kon toespitsen op het begeleiden van jongeren in een artikel 60-statuut. Helaas was dit een tijdelijke opdracht, maar ik had de microbe van jobcoaching wel te pakken. In mijn tweede job bij CBO De Kiem in Aarschot, kon ik ervaring opdoen in het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap. Daar ben ik eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met personen met ASS. Ondanks dat deze mensen niet tot mijn doelgroep behoorden, heeft het me wel altijd aangesproken. Ik was dan ook meteen verkocht toen Yolande (onze eerste jobcoach) me belde om te zeggen dat ze bij Passwerk nog op zoek waren naar een nieuwe jobcoach. Ik hou van uitdagingen en de combinatie van een nieuwe job met een nieuwe doelgroep behoren zeker tot die categorie. Met vernieuwde energie, na mijn zwangerschapsverlof, wil ik er dan ook volledig voor gaan. Katelijne Bervoets: Als trotse moeder van mijn zeventienjarige zoon, die een ASS heeft, was ik al langer op zoek naar een werkomgeving waar de ‘meerwaarde’ van deze bijzondere personen gekend en herkend kon worden. Want dat ze een ‘meerwaarde’ voor onze maatschappij kunnen betekenen, dat lijdt bij mij al lang geen twijfel meer. Als we ons op een ‘andere, iets subtielere frequentie’ afstemmen wordt dit vlug duidelijk. Personen met een ASS doorbreken vaak ‘evidenties’, zijn meestal niet vatbaar voor ‘manipulatie’ en daarom zo puur. Ze brengen je vaak terug naar essenties, iets wat ik doorheen mijn jaren ervaring in de ‘droge bedrijfswereld’ toch vaak heb gemist. Door het lot, of als bij toeval ben ik bij Passwerk terechtgekomen. Eindelijk zag ik de kans om mijn werkervaring (ik heb bijna steeds in de informatica sector gewerkt) voor een positief doel aan te wenden, nl. mensen met ASS te begeleiden en te integreren in de bedrijfswereld. Ik ben dan ook heel enthousiast en dankbaar deze interessante functie te kunnen uitoefenen in al zijn aspecten. De afgelopen dagen waren op zich al een hele ontdekking: op een veilige en respectvolle manier wordt contact gemaakt met de cursisten aan de hand van verschillende taken en opdrachten. Ik kijk ook al uit naar de opleidingen. Het is volgens mij erg zinvol dat de jobcoach al de facetten samen met de personen met ASS doormaakt. Wat volgens mij een niet te onderschatten deel uitmaakt van deze functie is de mensen op de werkvloer kunnen overtuigen van de ‘meerwaarde’ van personen met ASS. Zoals mijn familie veel vollediger, eerlijker en echter is geworden door onze speciale zoon, zo kan een bedrijf enkel maar toenemen in zijn draagkracht en uitstraling. Want personen met ASS geven door hun bijzondere kleur een regenboogeffect aan een bedrijf. Persconferentie (onze gastsprekers) Bedankt Hans Claerhoudt (Trinsy Technics) en Wilfried Schul (GOB De Ploeg), onze sympathieke amateur fotografen van dienst, die Passwerk honderden foto’s bezorgde waaruit je een greep kan vinden op de komende pagina’s. Foto 1: Fons Leroy achter het spreekgestoelte. Foto 2: Nico Balthazar achter het spreekgestoelte. Foto 3: Fatma Pehlivan achter het spreekgestoelte. Foto 4: Kathleen Van Brempt achter het spreekgestoelte. Foto 5: de aanwezige gasten (50-tal) luisteren met volle aandacht naar de sprekers. Tekst bij de vier foto's: Onze 4 gastsprekers op de persconferentie, Fons Leroy (Administrateur Generaal van VDAB), Nic Balthazar (Regisseur van de film Ben X), Fatma Pehlivan (Schepen van Gent) en Kathleen van Brempt (Vlaams Minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen) en hun aandachtig luisterend publiek. De uitgeschreven toespraken kan je terug vinden op onze website www.passwerk.be Persconferentie en artikel uit Datanews De pers was alom vertegenwoordigd op 9 mei 2008. Vanuit de vele artikels die er verschenen zijn, die je trouwens nog eens kan nalezen op onze website is het artikel van DATANEWS mee opgenomen in deze Passmap. Toch zijn we heel fier dat Passwerk serieus wat aandacht heeft gekregen via de media. Zo hebben we het VRT en ATV nieuws gehaald, De Vlaamse ondernemer, Jobat, GVA, Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en vele anderen staken een hart onder de riem door iets over Passwerk te laten verschijnen. Radio 1 en radio 2 namen ons op in enkele van hun programma’s (Ochtendpost en Feyten of Fillet). Ook dit te bekijken en te beluisteren via onze website. Mensen met autisme zijn betere softwaretesters 26 mei 2008 -- Kristof Van der Stadt ( DATANEWS ) Ordina en M2Q - een onderdeel van de Cronosgroep - hebben samen met vier social profit organisaties een softwaretestbedrijf opgericht. De softwaretesters van Passwerk zijn personen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een normale begaafdheid, het syndroom van Asperger. Ordina en M2Q zien een groeiende nood aan softwaretesters, en geloven dat ASS'ers beter dan eender wie geplaatst zijn om de vacatures in te vullen. Op vijf jaar tijd wil Passwerk 75 gedreven test engineers opleiden. Ordina en M2Q engageren zich om de mensen aan een job te helpen. Enkele eerstelingen zijn nu al ijverig aan het werk bij eindklanten - onder meer bij de VDAB en het OCMW Antwerpen. En ijverig is wel het juiste woord: "Eigen aan personen met een autismespectrumstoornis is dat ze een hoog niveau van details nastreven. Ze houden ook van repetitief werk", zegt Nico De Cleen, directeur van Passwerk. En dat zijn eigenschappen die prima van pas komen voor een erg precies werk als het testen van software waar kwaliteit voorop moet staan. Belangrijk is wel dat er permanente ondersteuning en begeleiding blijft. Doordat ASS'ers zo gedreven, aandachtig én snel werken, zijn ze veel sneller uitgeput en hebben ze bijvoorbeeld een aangepast uurschema nodig. Er is dus ook wel de nodige sensibilisering en bewustwording nodig bij de bedrijven. "De betere kwaliteit in het testen leidt dan weer tot een hoger serviceniveau en een grotere tevredenheid bij de gebruikers, klanten en leveranciers", zegt Hans Vets, ceo van Ordina. "We zien ook duidelijk een verschuiving in de markt, waardoor de nood aan software test engineers alsmaar groter wordt. De combinatie van beide punten maakt dat we beslist hebben om mee te stappen in het verhaal, en een belangrijke bijdrage aan het startkapitaal te leveren", zegt Hans Vets nog. SUBSIDIES Passwerk werd in februari al opgestart en werd deze maand in Antwerpen formeel voorgesteld in de gebouwen van Digipolis. Ook Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Sociale Economie, was van de partij. Zij kwam vertellen dat Passwerk erkend wordt als een 'invoegbedrijf', een onderneming die bereid is om kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen in een omgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. "En als een minister langskomt, dan brengt die centen mee", grapte ze. Verdeeld over vier jaar krijg Passwerk een subsidie voor het aannemen van 62 voltijdse medewerkers met autisme. Daarbovenop reserveert het Fonds ter bevordering van de Sociale Economie dat sociale innovatie wil stimuleren, ook een opstartsubsidie van 320.000 euro. VOOROORDELEN WEGWERKEN De hoofdzaak is nu om de vele misverstanden en vooroordelen rond autisme weg te werken. "We merken nog een zekere terughoudendheid bij de bedrijven", zegt Hans Vets. "Dat hopen we te verhelpen, want de voordelen op het vlak van productiviteit zijn er. En bovenal: deze mensen wíllen ook echt werken, dat enthousiasme voel je. Passwerk is gegroeid vanuit de VDAB, als een project onder leiding van VDAB-werknemer Dirk Rombaut. Hij liet zich daarbij inspireren door een gelijkaardig project in Denemarken. De oprichters van Passwerk hopen dat hun project op zijn beurt inspirerend werkt voor andere bedrijven. En de testers zelf? Die hebben het klaarblijkelijk naar hun zin. Bart Van Loy (26) is een van de testers die via Ergasia - een van de participerende vzw's - met Passwerk in contact kwam, en die ook het logo ontwierp. "Dat ik nu in de it-branche werk, spreekt mij het meest aan. Dat het werk ook aangepast is aan personen met autisme, maakt het voor mij ook gemakkelijker dan in het 'gewone' circuit", aldus een enthousiaste Bart. Langs de andere kant maken de testers wel deel uit van een 'echte' werkomgeving, en dat is voor hun eigenbeeld zeker belangrijk. Overigens worden ze met een bruto startloon van 1.850 euro ook beter betaald dan een doorsnee tester. Bedankt Digipolis !!! De Persconferentie van Passwerk heeft mogen plaatsvinden in de gebouwen van Digipolis Antwerpen, een prachtige locatie die ideaal was vanwege de ruimte die ons toeliet het hoofdkwartier (zie foto’s) op te stellen en vanwege de prachtige persruimte. Drank en hapjes tijdens de receptie werden ook aangeboden door Digipolis. Thanks for everything !!! Persconferentie Foto 1: iedereen praat na op de receptie, op deze foto Minister Van Brempt, Nic Balthazar en Dirk Rombaut. Foto 2: Fons Leroy en Willy Piedfort wisselen van gedachten en Jurgen Meheus op de achtergrond samen met Danny Geenens van M2Q. Foto 3 en 4: 2 foto’s van het hoofdkwartier (een metalen constructie in de vorm van een hoofd, met daarin beeldschermen gemonteerd en hoofdtelefoons) , een audio-visuele reis rond autisme. Het Dr. Leo Kannerhuis stelde deze technologische constructie ter beschikking gedurende een ganse week. Met de ondersteuning van SEN (steunpunt expertise netwerk)en VVA kon Passwerk het hoofd gedurende een aantal dagen open stellen voor het grote publiek. SEN organiseerde dit alles en het bracht in totaal meer dan duizend bezoekers in vervoering. Foto 5: Onze aandeelhouders beantwoorden gedurende een half uurtje allerlei vragen van de pers. Op de foto aan partytafels: Egbert Reijnen (Dr. Leo Kannerhuis), Frank De Swert (Auticura), Hans Vets (Ordina Belgium), Danny Geenens (M2Q), Willy Piedfort (GOB De Ploeg) en Kristiene Reyniers (VZW Ergasia). Passwerk Nico De Cleen, Directeur, telefoon: 03 650 00 13, GSM 0474 087 200, Fax 03 653 17 07 Dirk Rombaut, Sales Manager, 0495 290 196 www.passwerk.be Passwerk cvba met sociaal oogmerk, Verhoevenlei 47, 2930 Brasschaat Passwerk dat werkt!