Passmap - Tweeentwintigste nummer - mei 2014 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis inzet Passwerk opent vestiging in Hasselt Afbeelding: Nico De Cleen, directeur Passwerk Afbeelding: Uitzicht op het Corda 1 gebouw dat nog in aanbouw is op de Corda Campus en waarin Passwerk intrek zal nemen Vorig jaar werd door onze Raad van Bestuur een positief advies gegeven voor mogelijke uitbreiding van Passwerk naar West-Vlaanderen en Limburg. Om de mogelijkheden te verkennen werden de regio’s een aantal keren bezocht en werd gesproken met lokale sleutelpersonen. Op die manier kregen we een goed zicht op de commerciële en lokale mogelijkheden om ons netwerk verder uit te bouwen. Daarnaast werd een aantal locaties bezocht waar een bijkantoor van Passwerk zou kunnen worden gevestigd. In een eerste fase werd beslist in Hasselt een kantoor te openen op de Corda Campus. Het gaat om een gloednieuw gebouw op de bedrijvencampus op de oude Philipssite aan de Kempische Steenweg. Het Corda1-gebouw, van waaruit Passwerk zal werken, wordt in oktober 2014 opgeleverd en wordt omringd met een 3 hectaren groot park. Momenteel zijn in de al bestaande gebouwen meer dan 50 ondernemingen gevestigd en werken op de campus meer dan 2000 mensen. De Corda Campus wil graag innoverende technologische en dienstverlenende bedrijven aantrekken en wil open innovatie en co-creatie op de campus stimuleren. Dit verhaal sluit volledig aan bij de filosofie van Passwerk en biedt de positieve perspectieven die we van een bijkomende vestiging verwachten. Momenteel wordt voor onze Limburgse activiteiten nog gezocht naar een account manager. De gesprekken in West-Vlaanderen worden verdergezet. Als in die provincie een positief opstartklimaat wordt gevonden, dan zullen we ook daar stappen ondernemen om een en ander vorm te geven. Vanaf heden kan Passwerk ook uw webapplicaties en mobiele apps testen op hun werking  op diverse browsers en devices.  Een nieuw dienstverleningsaanbod van Passwerk waarover u verder in deze Passmap meer informatie vindt. Begin april kwam in Berchem een tiental bedrijven samen die actief zijn binnen ICT en die overtuigd zijn van de kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis, of beter autismespectrumconditie. Verder in deze Passmap komt u meer te weten over deze eerste uitwisseling. We hopen dat deze bijeenkomst de start mag zijn van een regelmatige internationale uitwisseling van kennis, ervaring en goede praktijken. Intussen werd binnen Passwerk een nieuwe assessment en opleiding tot test engineer afgerond. Wij verwelkomen graag Geert, Jan, Jorn, Michael, Mike en Yasseen en wensen hen erg veel succes toe! In dit nummer: Laat uw webapplicaties én mobiele apps testen op hun werking op diverse browsers en devices! Getuigenis Medex Interview met Nathan Internationale uitwisseling over tewerkstelling van mensen met ASS in de VS en Europa Kort nieuws Laat uw webapplicaties én mobiele apps testen op hun werking op diverse browsers en devices! Afbeelding: een smartphone, een mini-tablet en een gewoon tablet. Afbeelding: een smartphone met op het schem idea, een ander scherm development, een ander scherm testing en een vierde scherm release. Passwerk beschikt voortaan over verschillende devices waarop u één of meerdere van uw web- en mobiele applicaties kunt laten testen. U geeft aan op welke browser en device uw applicatie uitstekend werkt en op welke browsers en devices wij moeten testen of de applicatie daarop even goed werkt. Wij hebben volgende devices beschikbaar: . PC . MacBook Pro 13-inch . Ipad 2 . Samsung Galaxy Tab 2 10.1 . Samsung Tablet 7” . Mini Ipad . iPhone 4S . Nokia Lumia 520 . Nokia Lumia 820 . Samsung Galaxy S3 . Samsung Galaxy S4 Browsers . Google Chrome . Mozilla Firefox . Internet Explorer . Safari . Opera Zodra wij van u hebben vernomen op welke toestellen (zie de beschikbare hierboven) en op welke browsers (verschillende versies) u de webapplicatie getest wil zien, starten wij met testen. De resultaten krijgt u zo spoedig mogelijk terug in een vlot leesbaar formaat. Dit nieuwe aanbod hebben wij samen met VDAB en M2Q ontwikkeld. De samenwerking met VDAB in dit verband werd on-site georganiseerd, maar in principe zullen we deze dienstverlening vanuit onze test factory in Berchem leveren. VDAB schakelt Passwerk in Met een nieuwe en responsieve site wil VDAB zich richten tot de doelgroep van de jongeren. De VDAB is ervan overtuigd dat jongeren het best kunnen worden geholpen met de middelen die het dichtst bij hun leefwereld aanleunen. Met de nieuwe site wil VDAB niet alleen een oplossing bieden voor wie via mobiele toestellen op zoek is naar een nieuwe job, maar wordt ook de volledige interactie tussen de werkzoekende en de VDAB aangepast. De nieuwe responsieve website moet toegankelijk zijn op diverse mobiele toestellen, waardoor iedereen de gewenste informatie op elk moment kan raadplegen. Ook de usability is voor deze opdracht zeer belangrijk. Vandaar dat VDAB een beroep heeft gedaan op Passwerk en M2Q (coördinatie) om ervoor te zorgen dat de nieuwe website voldoet aan de eisen van de jonge gebruikers. Hoe gingen we aan het werk? We maakten eerst een mindmap met daarin alle functionaliteiten die beschikbaar moesten zijn. Dit was nodig omdat we de Agile/Scrum methode volgen. De testcases worden voorbereid aan de hand van de mindmap en de mock-ups (statische schermen) in Testlink (test management tool). Zodra een versie klaar is om getest te worden, wordt de applicatie uitgerold op de verschillende toestellen en de al opgeleverde functionaliteiten worden manueel getest (zowel cross-browser als op de verschillende types van toestellen). Tijdens het testen wordt ook bekeken hoe gebruiksvriendelijk de applicatie is. Alle fouten en usabilitytekorten worden genoteerd in een defect tracking tool. De opgeslagen defects worden dan door het team opgepikt en waar nodig gecorrigeerd. De bedoeling is ook dat de nieuwe website AnySurfer compliant is. Ook hiervoor wordt een Passwerker ingeschakeld. Die voert aan de hand van de richtlijnen van AnySurfer een audit uit en geeft de gevonden mismatches door aan het ontwikkelingsteam. 'Toen het project (het responsief maken van onze website) binnen de VDAB werd opgestart, heb ik er geen moment aan getwijfeld het testwerk uit te besteden aan Passwerk,' zegt Paul Danneels, CIO van VDAB. 'Toen bekend werd wie het project mocht gaan doen, heb ik expliciet aan de leverancier laten weten dat men er rekening mee moest houden dat het testwerk zoveel mogelijk door een Passwerker moest worden uitgevoerd. Vandaag hebben wij twee fulltime Passwerkers in dienst die al gedurende meerdere jaren manuele testing voor ons aan het doen zijn. Hierover krijg ik van de werkvloer alleen maar positieve feedback. Het testen van een website op verschillende toestellen vergt hoge concentratie en nauwkeurigheid. Op een productieve manier hebben de Passwerkers de applicatie getest op de verschillende toestellen en hebben ze over de gevonden problemen feedback gegeven aan het projectteam,' besluit Paul Danneels. Getuigenis Medex Afbeelding: Logo Medex. Afbeelding: Test engineer Samuel aan het werk achter zijn computer met naast hem Marianne Schollaert. Het Bestuur van de medische expertise, kortweg Medex, is het medisch expertisecentrum dat zich situeert binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Onze taak: toezien op de medische geschiktheid van voornamelijk ambtenaren, piloten en chauffeurs. Wij voeren al onze expertises uit met een garantie van objectiviteit en met respect voor wetgeving en deontologie. We hebben een eigen team van een 50-tal artsen in 13 regionale medische centra en doen ook beroep op een netwerk van 100  zelfstandige controleartsen en 30 specialisten. Onze grootste klantengroep is het overheidspersoneel (van zowel de federale overheid, gemeenschappen (inclusief onderwijzend personeel), gewesten als lokale besturen). Afhankelijk van het statuut van een overheidsdienst zal Medex: . Oordelen of een afwezigheid door ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte al dan niet gerechtvaardigd is; . Bij een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van het werk nagaan of er letsels in verband staan met het ongeval, een uitspraak doen over het invaliditeitspercentage en de duur van die invaliditeit; . Ambtenaren onderzoeken in het kader van een beroepsziekte; . Onderzoeken of een ambtenaar in aanmerking komt om vervroegd op pensioen te gaan om medische redenen. Medex wordt hierbij ook geconfronteerd met veel encodering; een repetitief werk dat vraagt om snelheid, nauwgezetheid, een gestructureerde aanpak, concentratievermogen, sterke focus en doorzettingsvermogen. Voor die taak bood Passwerk een geschikte oplossing en zo zijn Samuel en Sarah bij ons terechtgekomen. Marianne Schollaert werd aangesteld als vertrouwenspersoon voor onze Passwerkers. “Omdat ikzelf eerder introvert ben, is het enigszins makkelijk om mensen met ASS-syndroom te begrijpen.  Ik hou net als zij, van rust en stilte. Bovendien voel ik mij op een prettige manier door hen uitgedaagd om anders te leren denken. Hun opleiding verliep veel sneller dan bij andere medewerkers. Eén keer een instructie geven volstaat, de taak wordt daarna nauwgezet uitgevoerd. Ze zijn heel productief, ze babbelen zelden met elkaar tijdens de werkuren.  Ze zijn nooit luidruchtig en storen niemand. Onze Passwerkers lijken niet moe te worden, ze zien feilloos alle details. De sporadische vergissingen die ze maken, zijn te wijten aan onduidelijke brongegevens. ’s Morgens neem ik even de tijd om hun taken voor te bereiden en klaar te leggen. Samuel en Sarah zijn verder vrij om hun  dagindeling zelf te bepalen. Ik ga regelmatig langs om eventuele vragen te beantwoorden. Door hun bijzondere aanleg kunnen zij op een dag bijna dubbel zoveel opdrachten verwerken dan de andere collega’s. We hebben hen gerustgesteld dat we soepel met de werkuren kunnen omgaan zodat ze zich niet hoeven nerveus te maken bij eventuele treinvertraging. De verloren tijd kunnen ze een andere keer inhalen. Deeltijds werken is voor hen ideaal, zo is er nog ruim tijd voor andere bezigheden. Zo hoeven dan ook niet elke weekdag de drukte van de trein en de mensenmenigte te trotseren. Sarah heeft een fijn gevoel voor humor op alle gebied. Ze werkt graag met klassieke muziek en speelt zelf viool. Ze is heel nauwkeurig en heeft elke afwijking in haar gegevens goed in het oog. Samuel studeert nog steeds voor zijn persoonlijk plezier. Hij lijkt de kalender van buiten te kennen. Hij is zeer verdiept in zijn werk en heeft een zeer goed geheugen. Hij kan ongelooflijk snel typen, zowel cijfers als letters. Er zit bij beiden een ongelooflijke brede kennis en een grote intelligentie verborgen achter een ”gordijn” van bescheidenheid. Ze zijn vertrouwd met antropologie, criminologie, theologie, taalkunde, … Ik kan er echt van genieten als er soms een tipje van dat gordijn opgelicht wordt. Eén ding is zeker : ik mis onze Passwerkers op de dagen dat ze er niet zijn.” Interview met Nathan Afbeelding: Nathan aan het werk achter zijn bureau. Hoe ben je bij Passwerk terechtgekomen? Een tante heeft me over Passwerk geïnformeerd. Zij had de vacature gelezen en heeft ze naar mijn ouders gestuurd. Waarom heb je voor Passwerk gekozen? Het is een perfecte aanvulling op mijn interesses en hobby's. In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk met computers bezig, zowel voor het spelen van games als om mezelf verder in het ontwikkelen van software te verdiepen. Hoe zag jouw loopbaan eruit voor je bij Passwerk begon? Ik kwam net van school voor ik bij Passwerk begon. Als schoolverlater is het niet eenvoudig om vast werk te vinden. Mijn werkervaring situeert zich vooral in de wereld van interim- en vakantiewerk. Ik heb na mijn schoolperiode, om mijn kennis op dat vlak te verbreden, ook nog een cursus multimedia en webdesign gevolgd. Hoe heb je het assessment en de opleiding ervaren? Had je een goed contact met je collega’s? Er was een goede sfeer en ik kwam met alle collega’s goed overeen. Momenteel heb ik nog altijd een goed contact met Paul, waarmee ik samen op een project bij Delaware zit. Het voordeel van samen op een project te zitten is dat je elkaar beter begrijpt en elkaar kan helpen. We hebben elk onze sterktes en zwaktes en we kennen elkaar. Tijdens de theoretische opleiding was het wel moeilijk om de hele tijd geconcentreerd en aandachtig te blijven. Praktijkoefeningen gaan me beter af. Vind je het fijn om op verschillende locaties te werken of zou je liever altijd in dezelfde testomgeving werken? De locatie maakt me niet uit. Ik ben vrij flexibel in de samenwerking met anderen en voor het takenpakket dat ik krijg. Bereikbaarheid is voor mij wél belangrijk, want ik ben aangewezen op het openbaar vervoer. Een rustige werkplek zorgt ervoor dat ik me beter kan concentreren. Hoe ervaar jij de huidige opdracht bij Delaware? Het is een vrij complex project dat al ver gevorderd was vooraleer wij mee zijn beginnen testen. We hebben dus een uitgebreide opleidingsperiode gehad. Vooral het omgaan met de terminologie, die gelinkt is aan het project, met afkortingen en andere onderdelen kostte wat tijd om onder de knie te krijgen. Maar dit verloopt steeds beter, waardoor we ook steeds zelfstandiger kunnen werken. Hoe verloopt de communicatie tussen jou en je begeleider bij Delaware? Hij is niet altijd fysiek aanwezig, maar dat is ook niet nodig. We kunnen hem, als er vragen of problemen zijn altijd mailen of aanspreken op de chat. Ik zit er samen met een andere Passwerker en we hebben ook veel aan elkaar. Is het voor jou belangrijk om bij de klant een centraal aanspreekpunt te hebben? Dat maakt het in ieder geval wel makkelijker, aangezien we niet altijd weten welke ontwikkelaar we voor specifieke problemen het best aanspreken. Een centraal aanspreekpunt biedt hier meer zicht op en kan ons naar de juiste persoon doorverwijzen. Hoe verloopt het contact met andere collega’s? Goed, als we vragen hebben dan stellen we die aan elkaar. Ze staan hier ook altijd voor open. Heb je nog contact met andere Passwerkers? Ik heb er een aantal op Facebook en Seth kende ik al buiten Passwerk. Veel contact is er met Passwerkers die op een ander project zitten niet. Passwerk organiseert om de drie à vier maanden een Passwerkcafé, waar we wel de gelegenheid hebben om elkaar te ontmoeten. Hoe verloopt het contact met je jobcoach? Goed, als ik vragen of problemen heb kan ik bij haar terecht. Geeft zij een meerwaarde aan de invulling van jouw job bij Passwerk? Ja, ze verduidelijkt mijn opdrachten en zorgt voor een goede samenwerking met de klanten. Wat is voor jou belangrijk om in een werkomgeving goed te kunnen functioneren? Een rustige omgeving met een goede verlichting. Verder kan ik wel vrij zelfstandig werken zodra ik weet wat van mij verwacht wordt. Mijn achtergrond en ervaring in ICT zijn hier zeker een meerwaarde. Wat zijn jouw beste kwaliteiten? Het inzicht in hoe computers en programma's werken en de basiskennis van programmeercodes zorgen ervoor dat ik goed kan inschatten waar zich fouten kunnen voordoen. Waaraan zou je nog willen werken om nog beter te kunnen functioneren? Ik zou graag mijn kennis in programmeertalen willen uitbreiden en leren werken met automatiseringsprogramma's. Internationale uitwisseling over de tewerkstelling van mensen met ASS in de VS en Europa Afbeelding: Groepsfoto van de deelnemers voor het hotel Tulip Inn Afbeelding: Scott Standifer staat voor het projectiescherm tijdens zijn presentatie waarnaar aandachtig wordt geluisterd door de deelnemers Afbeelding: De deelnemers zitten aan tafels die opgesteld staan in U-vorm Afbeelding: De deelnemers aan het diner voeren geannimeerde gesprekken aan tafel Afbeelding: De deelnemers aan het diner maken een keuze uit het menu Afbeelding: De logo's van Auticon, ITvitae, NoXqs, AQA, Sucuritism, Autitalent, Meticulon en Specialisterren. Op 1 april vond een eerste internationale ontmoeting plaats van negen bedrijven die werken met mensen met een autismespectrumstoornis. Daarnaast nam nog een aantal andere geïnteresseerde organisaties en bedrijven aan dit event deel. De aanleiding voor deze uitwisseling was het bezoek van Scott Standifer (als clinical associate professor verbonden aan het Disability Policy and Studies Office van de Missouri University's School of Health Professions) aan Passwerk. Dit bezoek was een ideale gelegenheid om bedrijven die de kwaliteiten van mensen met een ASS inzetten, in Berchem uit te nodigen. We hopen dat met deze eerste bijeenkomst een startschot werd gegeven voor een natuurlijk internationaal 'netwerk-plus' of een 'open-sourcenetwerk'. Hiermee bedoelen we dat we binnen deze groep het nodige onderlinge vertrouwen kunnen opbouwen om informatie uit te wisselen, maar ook kennis met elkaar te delen rond het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, goede praktijken, netwerken, commerciële mogelijkheden, methodieken, modellen, opleidingsprogramma’s enz. Het zou erg mooi zijn als op termijn ook concreet zou kunnen worden samengewerkt rond onder meer onderzoek en ontwikkeling. Zulk natuurlijk 'netwerk-plus' vraagt om een minder klassiek denkpatroon. In plaats van te denken in termen van WIFM (what’s in it for me? - wat is het voordeel voor mij?), moet gedacht worden in termen van 'wat kan ik betekenen voor u?', 'welke toegevoegde waarde kan ik leveren voor uw bedrijf?' Ook is het een gedeelde verantwoordelijkheid van de leden van zulke 'netwerk-plusorganisatie’ bijeenkomsten te organiseren, er invulling aan te geven en aan te sturen. Tijdens deze eerste bijeenkomst werd Scott Scandifer gevraagd een overzicht te geven van de tewerkstellingsinitiatieven voor mensen met een ASS in de Verenigde Staten. Vervolgens stelden alle aanwezigen hun bedrijf kort voor en gaf Dirk Rombaut een overzicht van andere binnen Europa actieve bedrijven. ’s Avonds werd nagepraat tijdens een diner. In de Verenigde Staten viel het bedrijf Rising Tide Car Wash uit Florida, dat zeer succesvol medewerkers met ASS inzet, erg in de smaak van Scott. Een andere opvallende speler in de VS is het bedrijf Walgreens, een drogisterijketen, dat voor haar distributiecentrum meer dan 40 procent medewerkers met een arbeidshandicap inzet, waarvan een zeer groot deel medewerkers met autisme. Op het vlak van inzet van medewerkers met ASS binnen de ICT is het van origine Deense Specialisterne in de Verenigde Staten het bekendste bedrijf, en geniet ook Aspiritech uit Chicago veel media-aandacht. Ook werkt een aantal bedrijven in de landbouwsector met medewerkers met een ASS. In Europa heeft vooral Dirk Müller-Remus van Auticon zijn bedrijf regionaal verder uitgebouwd. Met hoofdkwartier in Berlijn heeft hij intussen kantoren geopend in Düsseldorf, Frankfurt en München en staan er dit jaar nog twee bijkomende locaties op het programma. Zowel het Nederlandse ITvitae als het Britse SecurITism zit nog in opstartfase. AQA uit Israël heeft intussen (AQA bestaat inmiddels al meer dan vijf jaar) al meer dan 45 personen met een ASS aan een job geholpen nadat zij succesvol door de organisatie waren opgeleid. Tot slot lijkt Meticulon in het Canadese Calgary in Canada de start, zowel naar klanten als naar media, niet te hebben gemist. Tijdens de ontmoeting werd ook melding gemaakt van een aantal bedrijven dat specifiek inzet op tewerkstelling van mensen met een ASS. Zo is er het bekende voorbeeld van SAP dat in een persmededeling heeft gemeld dat het van plan is om 1 procent van het totale personeelsbestand in te vullen met medewerkers met een ASS. SAP focust in eerste instantie op eigen vestigingen in India, de Verenigde Staten, Canada, Ierland en Duitsland. Ook bij L’Oréal in Italië worden mensen met een autismespectrumstoornis ingezet voor verschillende opdrachten, zoals werken met databases, actualiseren van bestanden, inbrengen van gegevens, archiveren, verpakken van producten, kwaliteitscontrole, veiligheid enz. L'Oréal voorziet voor deze medewerkers interne jobcoaching. In Nederland werd binnen een aantal bedrijven recent een systeem van ASS-ambassadeurs opgestart. Zo zijn er bij Shell, de NS (Nederlandse Spoorwegen) en ABN Amro ambassadeurs met autisme. Het gaat om mensen die minimaal al één jaar een diagnose hebben, goed over hun autisme kunnen vertellen én betaald werk hebben. Werkgevers die willen deelnemen aan het project zullen hun ambassadeur ruimte én tijd (naar schatting gemiddeld twee uur per week) moeten geven om binnen hun bedrijf – maar soms ook daarbuiten – workshops en lezingen over autisme te kunnen geven. En de personeelsafdeling zal open moeten staan voor een gesprek met de ambassadeur over eventuele aanpassingen die nodig zijn om werknemers met autisme hun werk optimaal te laten uitvoeren. De reacties van de deelnemers aan deze eerste internationale bijeenkomst waren alvast erg positief. Iedereen was het erover eens dat dit 'netwerk-plus' een mooie toekomst heeft. Hopelijk zullen in de toekomst nog meer bedrijven bij dit netwerk aansluiten. Deelnemende bedrijven die werken met medewerkers met ASS: . AQA (Israël) - www.aqa.co.il . Auticon (Duitsland) - www.auticon.de . AutiTalent (Nederland) - www.autitalent.nl . ITVitae (Nederland) - www.itvitae.nl . Meticulon (Canada) - www.meticulon.com . NoXqs (Nederland) - www.noxqs.nl . Passwerk (België) - www.passwerk.be . SecurITism (Verenigd Koninkrijk) - www.securitism.com . Specialisterren (Nederland) - www.specialisterren.nl Andere aanwezige bedrijven, organisaties: . De Lift (België) - www.delifteducation.be . Dr. Leo Kannerhuis (Nederland) - www.leokannerhuis.nl . M2Q (België) - www.m2q.be Kort nieuws Afbeelding: Vier nieuwe leden van het adviescomité met name, Matthew Fite, Eric Goris, Gerdy De Clercq en Kris Cloots. Afbeelding: Logo van ADM Afbeelding: Een studente van AP Hogeschool te Antwerpen verkoopt deelnames aan WK-spel tijdens receptie ADM Afbeelding: Nico Foqué verkoopt deelnames aan WK-spel tijdens receptie ADM Kick-off van adviescomité in nieuwe samenstelling Op 15 mei laatstleden kwam het vijftiende adviescomité samen. Het was de eerste meeting van het nieuwe werkjaar, dus met een nieuw samengesteld comité. In ons vorige nummer kon u al kennismaken met de nieuwe leden. Tijdens dit adviescomité werd gefocust op hoe Passwerk het aantal key accounts kan uitbreiden. Talrijke ideeën en suggesties kwamen naar voor. Maar natuurlijk geldt ook hier: 'the proof of the pudding is in the eating!' Meer dan 150 extra deelnemers voor het WK-spel tijdens ADM receptie! Tijdens de jaarlijkse receptie van ADM op 19 maart, kreeg Sportfans for Autism de mogelijkheid de aanwezigen te overtuigen deel te nemen aan het WK-spel ten voordele van het fonds 'ICT community for ASD'. Enkele leden van het bestuurscomité van het fonds, bijgestaan door enkele studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, konden meer dan 150 mensen overtuigen deel te nemen. Meteen goed voor een opbrengst van meer dan 1500 euro die integraal naar het goede doel gaat. Bedankt alle deelnemers en verkopers van dienst! Ook u kan nog deelnemen aan dit WK-spel! Voor slechts 10 euro kan u een pronostiek invullen met daarop de uitslagen van de verschillende wedstrijden van het WK in Brazilïë. Neem deel op www.sf4a.be