Passmap - Vijfentwintigste nummer - mei 2015 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis inzet 25ste editie! Afbeelding: Nico De Cleen, directeur Passwerk U leest de inmiddels al 25ste editie van Passmap. Vóór de effectieve opstart van Passwerk verschenen al Passmappen om onze stakeholders te informeren en te bevragen. We willen dit medium graag behouden om u verder te blijven informeren over ons bedrijf en onze activiteiten. Begin mei werd ons nieuwe kantoor in Hasselt officieel geopend. Na toespraken van minister Jo Vandeurzen (minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Hilde Claes (burgemeester van Hasselt) en Stijn Bijnens (algemeen directeur van LRM), werd het kantoor ingehuldigd met een receptie. Alle aanwezigen konden tijdens deze receptie, begeleid door onze jobcoaches, het autismevriendelijk ingerichte kantoor bezoeken. In deze Passmap vindt u een uitgebreide visuele impressie van deze officiële opening. De eerste opdrachten voor de Limburgse test engineers zijn een feit en hopelijk volgen er snel nog extra opdrachten zodat we in Hasselt op korte termijn nog meer Passwerkers kunnen aanwerven. In februari was er voor Passwerk eveneens belangstelling van Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post. De vicepremier bracht een twee uur durend bezoek aan ons kantoor in Berchem en gaf blijk van erg veel interesse voor onze aanpak, activiteiten en medewerkers. Verder in deze Passmap vindt u enkele foto’s van dit bezoek. Een internationale associatie en expertisecentrum rond autisme en werk krijgt stilaan vorm. De basislijnen werden uitgezet en allerlei contacten zijn gelegd. Zodra de nodige financiering is gevonden, kan worden gestart. Het adviescomité kwam voor het eerst in de nieuwe samenstelling bijeen. Naast een snelle scan van Passwerk werd voornamelijk ingezoomd op hoe we ons bestaande netwerk nog verder kunnen uitbouwen. Tal van suggesties werden dienaangaande gedaan. Wat het aantal opdrachten betreft gaat het met Passwerk vrij goed. Bijna alle Passwerkers zijn voor kortere of langere tijd aan de slag. Binnenkort zullen we op basis van concrete vooruitzichten op nieuwe opdrachten overwegen al dan niet in Berchem een nieuw assessment te organiseren. In dit nummer: Officiële opening van het Passwerkkantoor in Hasselt Vicepremier Alexander De Croo op bezoek Interview met Jeppe Hernieuwd Adviescomité gaat van start Kort nieuws Officiële opening van het Passwerkkantoor in Hasselt Afbeelding: slide met daarop "Media aandacht" en vervolgens de logo's van Datanews, Het Belang van Limburg, Jobat.be Limburg, Radio 2, TV Limburg, Kanaal Z, Het Laatste Nieuws, Manager Magazine en Limburgnieuws. Afbeelding: zes journalisten zitten rond een tafel en bekijken de animatie over autisme gemaakt voor Passwerk. Bijschrift bij de foto: het persmoment werd door verschillende journalisten bijgewoond. Afbeelding: jobcoach An geeft toelichting over de inrichting van het kantoor aan de journalisten die onze kantoorruimte bezoeken. Afbeelding: jobcoach Lien achter haar fototoestel. Bijschrift bij de foto: gelegenheidsfotografen, onze jobcoaches Lien en Femke. Afbeelding: jobcoach Femke achter haar fototoestel Afbeelding: jobcoaches Yolande, An, Katelijne, Femke, Lien en Tim zitten op een bank voor het gebouw waarin ons kantoor in Hasselt is gevestigd. Bijschrift bij de foto: onze jobcoaches, van links naar rechts, Yolande, An, Katelijne, Femke, Lien en Tim zijn er klaar voor! Afbeelding: Damien, commercieel verantwoordelijke Limburg en An, jobcoach zoeken naar de badge van de gast die zich aanmeld. Afbeelding: Dirk, commercieel directeur in gesprek met één van de gasten met op de achtergrond andere gasten die zich aanmelden. Afbeelding: enkele gasten in gesprek in afwachting van de toespraken. Afbeelding: Dirk, commercieel directeur en Nico, managing director, verwelkomen enkele gasten. Afbeelding: Een overzicht van de genodigden die in groepjes staan te praten in de "cuisine" van het Corda 1 gebouw in afwachting van de toespraken. Bijschrift bij de foto: onze gasten zijn aangekomen en wachten op het officiële gedeelte van de avond, de toespraken. Afbeeldingen: individuele foto's van de gastsprekers Stijn Bijnens, algemeen directeur van LRM, Hilde Claes, burgemeester van Hasselt en Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Afbeelding: Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin schudt de hand van Nico De Cleen, managing director van Passwerk. Afbeelding: de sprekers en andere aanwezigen luisteren zittend in een aula naar de verwelkoming door Nico De Cleen, managing director van Passwerk. Afbeelding: Hilde Claes, burgemeester van Hasselt, Tim, Passwerker en Nico, managing director van Passwerk poseren tijdens de receptie voor de foto. Afbeelding: Minister Jo Vandeurzen tijdens de receptie in gesprek met twee andere genodigden. Afbeelding: Drie genodigden, samen met Dirk, Commercieel directeur van Passwerk, poseren naast elkaar voor de foto tijdens de receptie. Afbeelding: Dirk, commercieel directeur van Passwerk poseert samen met de hoofdredacteur van Datanews, elk met een glas wijn in de hand. Afbeelding: Nico, managing director van Passwerk druk in gesprek met één van de genodigden. Afbeelding: Een overzichtsfoto van de gasten tijdens de receptie. De gasten staan in groepjes en zijn met elkaar in gesprek. Afbeelding: Detailfoto van het gezicht van Jurgen van M2Q. Afbeelding: Twee test engineers van Passwerk in gesprek tijdens de receptie. Afbeelding: Een overzichtsfoto tijdens de receptie. Een dienster voorziet de gasten van drank. Afbeelding: Egbert, lid van onze Raad van Bestuur, in gesprek met één van de gasten tijdens de receptie. Afbeelding: Twee van de aanwezigen kijken naar ergens. Afbeelding: Stijn Bijnens, algemeen directeur van LRM in gesprek met twee andere genodigden. Afbeelding: Een groepje gasten luistert naar jobcoach Tim tijdens de rondleiding in ons nieuwe autismevriendelijk ingericht kantoor. In aanwezigheid van een honderdtal gasten werd op maandag 4 mei in Hasselt ons nieuwe kantoor geopend. Na de toespraken van Stijn Bijnens (algemeen directeur LRM), Hilde Claes (burgemeester van Hasselt) en Jo Vandeurzen (minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) was er tijd om, begeleid door een jobcoach, het autismevriendelijk ingerichte kantoor te bezoeken en om tijdens de receptie bij te praten. Voor de middag was een persmoment voorzien. Dat resulteerde in heel wat aandacht in verschillende media. De artikelen, radiofragmenten en televisiebeelden vindt u op onze website. Vicepremier Alexander De Croo op bezoek Afbeelding: Tweet van Alexander De Croo na zijn bezoek met daarin: dankzij Passwerk vinden mensen met autisme IT jobs. "Wij gaan op zoek naar competenties van mensen ipv beperkingen". Foto werd toegevoegd met Minister De Croo in het midden en aan weerszijde van hem elk twee Passwerkers. Afbeelding: printscreen van de pagine van de website van Minister De Croo over zijn bezoek aan Passwerk. Afbeelding: Dirk Rombaut, commercieel directeur geeft in aanwezigheid van Nico De Cleen, managing director van Passwerk en Damien Tindemans, commercieel verantwoordelijk Limburg toelichting bij Passwerk aan de Minster en enkele van zijn medewerksters. Bijschrift foto: Voorstelling van Passwerk aan de Minister. Afbeelding: Nico De Cleen, managing director van Passwerk schudt Alexander De Croo de hand. Bijschift foto: Nico De Cleen en Alexander De Croo. Afbeelding: Minister Alexander De Croo in gesprek met enkele test engineers in ons kantoor. Bijschrift foto: De Minister in gesprek met enkele Passwerkers. Op 18 februari bracht Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post met enkele van zijn medewerkers een bezoek aan Passwerk. Tijdens het twee uur durend open gesprek stelde de vicepremier heel wat vragen waaruit duidelijk zijn interesse voor onze aanpak bleek. Ook de spontane en gemoedelijke kennismaking met enkele van onze test engineers viel erg in de smaak. Zowel in de sociale media als op de persoonlijke website van Alexander De Croo is aan zijn bezoek aandacht besteed. Op de website lezen we: “Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda en Post Alexander De Croo bracht vandaag een bezoek aan Passwerk in Antwerpen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het testen van software. Het bijzondere aan dit bedrijf is dat alle test engineers van Passwerk mensen zijn met een autismespectrumstoornis. Juist omdat ze deze stoornis hebben en mede door de professionele begeleiding door de jobcoaches van Passwerk, zijn de test engineers van Passwerk uiterst geschikt om nieuwe software te testen op bugs. Ze werken vaak sneller en kwalitatief beter dan hun collega’s, dankzij hun uitzonderlijke oog voor detail, nauwgezetheid en concentratievermogen. Sociaal doel Hoewel Passwerk werkt als een normaal bedrijf, heeft het vooral een sociaal doel: mensen met autisme aan een job helpen in ICT. De winsten van Passwerk worden niet uitgekeerd aan de aandeelhouders maar geïnvesteerd in projecten ten voordele van mensen met autisme. Alexander De Croo: “Passwerk gaat op zoek naar de competenties van mensen in plaats van naar hun beperkingen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe ICT mensen kan betrekken dewelke anders weinig kansen zouden krijgen . Passwerk geeft mensen met autisme de kans om te doen waar ze goed in zijn en biedt hen een job waar ze terecht fier op kunnen zijn. Ook hier gaat het om bij digitale agenda: zoveel mogelijk mensen betrekken bij de mogelijkheden die technologie te bieden heeft.” Passwerk heeft momenteel meer dan 80 klanten binnen en buiten de overheid, waaronder heel wat grote namen . Zij die de resultaten gezien hebben zijn uitermate positief. Toch kan nog heel wat gedaan worden om de drempel om Passwerkers in te schakelen verder weg te werken en deze organisatie verder te promoten, onder andere via de overheid.” Interview met Jeppe Afbeelding: test engineer Jeppe met blauwe T-shirt kijkt recht in de lens met op de achtergrond een deur en enkel fotokaders aan de muur. Hoe ben je bij Passwerk terechtgekomen? Wel, toevallig eigenlijk. Ik zag in Het belang van Limburg dat Passwerk in Hasselt een nieuw kantoor ging openen en dat het een IT-bedrijf is dat voor projecten mensen met autisme aannam. Ik dacht dat het om verschillende functies binnen jullie bedrijf ging. Daarom heb ik eerst via jullie website spontaan gesolliciteerd voor de functie van netwerkbeheerder voor het Hasseltse kantoor. Toen ik werd uitgenodigd voor een gesprek, was ik dan ook voorbereid op lastige netwerkvragen. Ik was even geschrokken toen ik hoorde dat het dus om de vacature van softwaretester ging, maar ze hebben me toen toch kunnen overtuigen het te proberen. Waarom heb je voor een job bij Passwerk gekozen? Ik was pas van school af en had al bij een aantal bedrijven gesolliciteerd. Ik spraak er eerlijk over mijn autisme, zodat dat later geen problemen kon geven. Ik kreeg na deze sollicitaties helaas maar weinig reacties. En als ik een reactie kreeg, dan had ik de indruk dat het ASS me tegenhield, waarschijnlijk ook omdat ik niet goed ben in het verkopen van mezelf. Vaak kreeg ik de reactie dat ze iemand hadden gevonden, maar een maand later was diezelfde functie weer vrij. Wat heb je gestudeerd? Kan je de vaardigheden uit je studies gebruiken voor je job bij Passwerk? Ik heb aan de PHL (laatste jaar PXL) Toegepaste Informatica gestudeerd, met als specialisatie Systemen en Netwerkbeheer. Het enige waar ik in deze brede opleiding geen enkele ervaring mee heb gehad, is eigenlijk het testen van programma’s en het maken van testcases, maar dat kwam wel aan bod in de opleiding bij Passwerk. Al de rest, het maken van use-cases, programmeren (java, C#, .net, VB, Python, bash enz.), netwerken (Cisco en databeveiliging) en systemen (Linux, Windows, zowel server als pc) had ik dan weer wel al gezien. Hierdoor was ik er makkelijk mee weg, maar als je moet wachten op je collega’s die nieuw zijn in dit soort dingen, dan gaat je concentratie daar soms onder lijden. Het zelfde effect hadden we bij de opleiding Selenium. Een collega uit het assessment, die samen met mij aan de PXL zat, en ikzelf vonden dat het niet te vergelijken was met het niveau en het tempo dat wij daar gewoon waren. Hoe heb je het assessment ervaren? Hoe verliep het contact met je collega’s? Het assessment had voor mij z’n ups en downs. Groepswerken zijn minder geschikt voor mij. Sommige opdrachten waren dan wel weer erg leuk, al begreep ik soms het doel of het nut van andere opdrachten niet. Als ik thuis over deze opdrachten vertelde, begrepen ze er ook het nut niet van, waardoor ik me haast vernederd voelde om als afgestudeerd netwerkbeheerder met het oog op een job als softwaretester bijvoorbeeld een kookopdracht uit te moeten voeren. Het was mijn jobcoach An die me telkens uitlegde waarom bepaalde ‘onnuttige opdrachten’ in het leven waren geroepen en zij heeft me overtuigd toch door te gaan. Daarvoor ben ik haar zeer dankbaar. De collega’s vielen in het algemeen heel goed mee. Ieder heeft zo zijn eigen persoonlijkheid, waardoor iedereen uniek is. Soms is dat niet heel positief, maar bij de meesten weegt de weegschaal door naar het positieve van hun eigenheid. Degene waar ik het best mee kon opschieten, was natuurlijk Sien. Maar dat komt vooral omdat we elkaar al kennen van de PXL. Wat doe je in je vrije tijd? In mijn vrije tijd heb ik als hobby miniatuurspelen. Hier hoort zowel het assembleren als het verven bij, waarbij ik heel detailgericht te werk ga. Maar het interessantste is natuurlijk het spel op zich. Het spelen gebeurt in Oberonn, een Hasseltse spellenspeciaalzaak. Daarnaast doe ik vooral dingen samen met mijn vriendin: naar de bioscoop, uit eten, wandelen met de hond… Momenteel zijn we iets aan het zoeken om samen te wonen, en daar steken we natuurlijk veel van onze vrije tijd in. Ook ben ik een vertrouwenspersoon geworden voor aantal van mijn vrienden. Ze weten dat als ik iets voor ze kan doen, ik altijd voor hen klaarsta. Als ze me nodig hebben en ik kan komen, ben ik ook zo snel mogelijk bij ze om ze bij te staan. Daardoor doe ik ook vaak dingen met mijn vrienden, zoals naar de bioscoop of naar een café gaan of deelnemen aan georganiseerde bordspelavonden. Je werkt nu al enkele maanden voor je eerste project bij het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Wat moet je als test engineer precies doen en wat vind je van deze opdracht? Op dit moment moet ik Seleniumscripts die niet meer helemaal up-to-date zijn updaten en opnieuw laten werken. Dit neemt veel tijd in beslag, omdat het een complex programma is en de meeste scripts zeer uitgebreid zijn. Het werk loopt vlot, in mijn eigen tempo. Het heeft even geduurd voordat ik iets voor het team kon betekenen, want ik moest me nog in de applicatie inwerken en nog een aanvullende opleiding bij Passwerk volgen. Nu dit achter de rug is ben ik klaar voor het grote werk. Ik heb nu ook door dat deze job op zich ideaal is voor mij, want ik heb nu een vaste werkomgeving en een makkelijke treinverbinding van mijn huidige thuis. Ik hoop dat onze toekomstige woonst dezelfde voordelen zal bieden en ik zo een stabiele job kan behouden. Wat is voor jou belangrijk om in je werkomgeving goed te functioneren? Het belangrijkste vind ik aangename en geduldige collega’s. Ik doe mijn werk in mijn tempo. Ondanks het feit dat een groot deel van mijn collega’s op de vraag kalmte en rust zouden antwoorden, vind ik afleiding leuker. Zo word je niet ‘depressief’ als het werk wat saaier of eentoniger begint te worden. Begrijp me niet verkeerd, ik moet niet constant een telefoon of een alarm aan mijn oren hebben, maar me opsluiten in een kleine ruimte is niet aan mij besteed. Het is ook leuk dat er collega’s van mijn leeftijd zijn. Dan voel ik me minder eenzaam bij de al oudere werknemers. Mijn werkplek zoals ze nu bij MOW is, is op zich wel aangenaam. We zitten samen met de collega’s die ook aan de applicatie aan het werken zijn, maar het is er toch rustig. Als het werk boeiend is, dan let je niet op de afleidingen die er in een ruimte met meerdere mensen zijn. Vind je het fijn om op verschillende locaties te werken of zou je liever altijd op dezelfde locatie blijven? Hier heb ik een gemengd gevoel over. Omdat ik nog maar pas bij Passwerk ben, had ik liever eerst een paar kleine opdrachtjes gewild. Ik wist immers – gezien mijn achtergrond als netwerkbeheerder – niet goed of testwerk wel aan mij besteed was. Het project waar ik bij MOW aan werk, is een project van lange duur. Nu heb ik hier toffe collega’s waar ik nog even wat tijd voor nodig had om ze nog beter te leren kennen. Als ik bij een andere klant terecht zou komen, dan weet ik niet of de collega’s daar ook even leuk zouden zijn. Daar komt nog bij dat ik dan moet herbeginnen met iedereen te leren kennen en ik de enige nieuwe persoon in het team zou zijn. Wat zijn jouw goede kwaliteiten? Waaraan zou je willen werken om nog beter te kunnen functioneren? Ik probeer, als ze laten merken dat ze mijn hulp ook willen, zoveel mogelijk mensen te helpen. Zolang ik gemotiveerd ben, zet ik me ook 110 procent voor elk project in. Mijn sociale vaardigheden kunnen wel een boost gebruiken, maar ik ben daar mee bezig. Ook kan mijn werktempo nog wat hoger. Wat vind je van de ondersteuning die je jobcoach je geeft? An helpt me zeer goed. Zonder haar had ik het waarschijnlijk opgegeven, maar ze bleef me overtuigen dat de ‘rare’ onderdelen uit het assessment een doel hebben en dat die maar tijdelijk waren. Niet alleen voor mijn job is ze belangrijk, ook wat buiten mijn job gebeurt kan ik bij haar kwijt. Ze is ook echt geïnteresseerd in wat je te vertellen hebt. Om de een of andere reden helpt dit me ook echt om me op mijn gemak te stellen. Het helpt me ook dat ze van mijn eigen leeftijd is. Je hebt een betere vertrouwensband met mensen van dezelfde generatie. Misschien hebben oudere personen meer ervaring, maar als je ziet hoeveel de wereld op korte tijd al verandert, dan kan je beter iemand die net hetzelfde heeft meegemaakt vragen hoe hij of zij het heeft opgelost. En je kan ook bij jezelf zien dat je makkelijker begint te praten met iemand van je eigen leeftijd dan met iemand die wat ouder of jonger is dan jezelf. Dit is ook makkelijk te testen. Als je op de trein bij vreemden moet zitten, bij wie ga je dan het snelste zitten? Meestal bij leeftijdgenoten. Versta me ook niet verkeerd, als ik iets fout doe of het wil opgeven, dan krijg ik van An niet alleen raad en steun, maar als het nodig is ook een flinke trap onder mijn achterwerk. En dat is, denk ik, wat veel mensen met een ASS nodig hebben. Ik zie dat sommige mensen die ik ken en die ook een ASS hebben, te vaak ontzien zijn geweest. Ik ben daarom ook van mening dat mensen met een ASS zowel goede ondersteuning nodig hebben als mensen die zeggen wat ze moeten doen, anders worden we te 'lui' en zijn we zeker niet klaar voor de buitenwereld. Hernieuwd adviescomité gaat van start Afbeelding: Nico De Cleen staat recht voor een slide die wordt geprojecteerd met daarop het programma van het adviescomité in de zaal van het hotel waar het adviescomité plaatsvindt. Afbeelding: Enkele leden van het adviescomité zitten rond de tafel en kijken naar de presentatie van Nico De Cleen, managing director. Half mei vond de eerste meeting van ons hernieuwde adviescomité plaats. Zoals elk jaar werd tijdens de eerste meeting een snelle scan van Passwerk uitgevoerd. Ditmaal werd ook ingezoomd op hoe we ons bestaande netwerk nog verder kunnen uitbouwen. Wat dat betreft kregen we heel wat suggesties. Kort nieuws Afbeelding: De winnaressen Astrid Van Der Most en Nele Soors met in het midden van hen Nico De Cleen, managing director van Passwerk. Afbeelding: De juryleden rond de tafel tijdens een gezamelijke lunch met de winnaressen van de Passwerk-prijs. Afbeelding: Voorblad van de brochure "Yes I Drive". Afbeelding; Uitnodiging van het event Close-Up met op de achtergrond een foto van Sven Pichal en Dirk De Wachter, sprekers van de avond en een aantal driehoekige vlakken in kleur op de rechter onderhoek van de uitnodiging. Afbeelding: De zes studenten van de Artesis hogeschool poseren. Bijschrift foto: van links naar rechts: Jonas Hufkens, Kim Schildermans, Jolien Van den Bergh, Sarah Dovogja, Aline Elsermans en Laura Ceulemans . Afbeelding: Vier studenten, Aline, Sarah, Jolien en KOm houden de cheque met daarop 600 Euro bestemd voor het fonds ICT community for ASD vast voor hen, voor de ingang van één van de gebouwen binnen de school. Afbeelding: foto van Hautekiet. Afbeelding: Selfie gemaakt door Dirk Rombaut met links van hem Kathelijn Vanhaute, stafmedewerker van In|C en rechts van hem Andrea Croonenberghs. Afbeelding: Voorblad van de brochure met daarin de toelichting bij het ontwerp en de gemaakte keuzes voor de inrichting van het nieuwe kantoor van Passwerk te Hasselt. Afbeelding: Schematische voorstelling van de kantoorruimte van Passwerk: leesbaarheid van de ruimte. Afbeelding: Overzicht van de verschillende ruimte met toelichting bij bijzondere aspecten binnen de ruimte. Afbeelding: Enkele foto's van de nieuwe autismevriendelijke kantoorruimte: foto van afschermde bureau met stoffen scherm, foto op werkpost met afscherming vanuit andere invalshoek, gebogen toog op verhoog van 10 centimeter waarachter jobcoaches werken en zicht op een tafel in de keuken met daarrond 5 licht aardkleurige zeteltjes en een houten bank. Passwerk Prijs 2014 Einde februari werd, met enige vertraging, de Passwerk Prijs 2014 toegekend aan de masterproef: "Lokale - Globale Visuele verwerking bij ASS: Multiple object tracking en Gaborized visual search" van Nele Soors en Astrid Van Der Most. Wetenschappelijk onderzoek toonde al aan dat mensen met ASS, vergeleken met zich typisch ontwikkelende individuen, meer detailgericht werken. Een sterke focus op details bemoeilijkt evenwel de automatische aandacht voor grotere gehelen die de wereld rondom ons structureren en zo betekenis geven. Dit fenomeen noemt men globale interferentie. Voor hun masterproefonderzoek maakten Nele Soors en Astrid Van Der Most gebruik van twee experimentele taken om na te gaan in welke situaties deze globale interferentie bij visuele prikkels wél of niet optreedt. Zo konden ze vaststellen dat 8- tot 14-jarigen met ASS in situaties waarin expliciete taakinstructies worden gegeven even goed presteren als mensen zonder ASS. Met andere woorden, er lijkt geen sprake te zijn van globale interferentie wanneer deelnemers met ASS zeer precieze taakinstructies krijgen. Wanneer echter in het experiment de taakinstructies minder expliciet werden gegeven en de taak dus minder voorgestructureerd was, presteerden de jongeren met ASS vergeleken met hun leeftijdgenoten zonder de stoornis minder goed. Dergelijke onderzoeksbevindingen tonen aan dat het expliciet afstemmen van (werk)instructies op taakvereisten, de prestatie van personen met ASS in belangrijke mate kan verbeteren. Dat de bevindingen van deze masterproef inmiddels internationale weerklank kregen, bevestigt de wetenschappelijke kwaliteit van deze onderzoeksresultaten. Yes, I Drive Het fonds 'ICT Community for ASD' steunt projecten die tot doel hebben de leef-, woon- en werksituaties van mensen met een autismespectrumprofiel te verbeteren of de destigmatisering dienaangaande te bevorderen. In 2014 werden vijf projecten financieel ondersteund, waaronder het project 'Yes, I Drive' van de Universiteit Hasselt. Met de financiële steun werd een brochure samengesteld die bedoeld is om rijinstructeurs en rijlesbegeleiders te informeren over hoe ze hun lesaanbod beter op personen met autisme kunnen afstemmen. De brochure kan u op onze website downloaden. Promotie van fonds ‘ICT Community for ASD’ Zes studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen hebben ­– in het kader van hun eindproject voor hun studie communicatie – gedurende een tweetal maanden een aantal tools uitgewerkt om het fonds 'ICT community for ASD' meer bekendheid te geven. Daarnaast organiseerden ze een event waarvan de opbrengst bestemd voor het Fonds was. Ze werkten een prachtig magazine uit – 'In Detail' – dat u op onze website kunt lezen, een facebookpagina, een website, een korte video en last but not least het event over autisme 'Close-Up', met radiomaker Sven Pichal en psychiater-psycho-therapeut Dirk De Wachter als keynotesprekers. Het event bracht voor het fonds 600 euro op. Korte bijdrage van Passwerk tijdens Radio 1 programma Hautekiet Op woensdag 2 april, wereldautismedag, werd tijdens het programma Hautekiet aandacht besteed aan autisme op de werkvloer. Passwerk kwam in die uitzending kort aan bod. Als u ze gemist hebt, dan kan u ze herbeluisteren via onze website. Passwerk in kortfilm in opdracht van In|C over verschillende werkvormen binnen de sociale economie Onlangs werd een kortfilm gemaakt over de vijf werkvormen binnen de sociale economie, zijnde coöperaties, lokale diensteneconomie, starterslabo’s, maatwerkafdelingen en maatwerkbedrijven. Tijdens een reis door Vlaanderen maakt Andrea Croonenberghs kennis met de verschillende werkvormen en stelt ze die aan de kijkers voor. De opname bij Passwerk past in de werkvorm van coöperaties. Tijdens het ToekomstForum Sociale Economie dat op 19 mei plaatsvond ging de kortfilm in première. Van zodra deze openbaar beschikbaar wordt kan u hem bekijken op onze website. Toelichting bij autismevriendelijke inrichting van ons Hasseltse kantoor Bij de inrichting van ons kantoor op de Corda Campus in Hasselt was de leidraad het autismevriendelijk inrichten van de kantooromgeving. Op basis van beschikbare documentatie (waaronder de masterproef die de Passwerk Prijs 2013 won) werd een aantal architecten gevraagd een ontwerp te maken waarin optimaal met de verschillende suggesties en bevindingen rekening werd gehouden. Wat zeer nadrukkelijk in onze Hasseltse kantoorruimte opvalt is de aandacht die werd geschonken aan het zo prikkelarm mogelijk maken van de ruimte. Daarnaast werd ervoor geopteerd de ruimte goed leesbaar en gestructureerd te maken en toch voor een warme uitstraling te zorgen en een gevoel van veiligheid te creëren. De toelichting bij de verschillende elementen van dit autismevriendelijk ingerichte kantoor vindt u in de vier bladzijden tellende brochure die daarover werd geschreven. U kunt deze brochure consulteren of downloaden via ons website (pagina 'downloads').