Passmap - Eenendertigste nummer - mei 2017 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumprofiel inzet In dit nummer: VERHUISD NAAR POSTHOFBRUG IN BERCHEM GETUIGENIS UHASSELT PASSWERKERS ONDER ELKAAR VERHUISD NAAR NIEUWE THUISBASIS IN BERCHEM PASSWERK PRIJS GAAT NAAR DOCTORAALSTUDENTE PSYCHOLOGIE KORT NIEUWS Verhuisd naar Posthofbrug in Berchem Op de afgelopen maanden kijken we terug als een periode waarin zowel verandering als consolidatie kernbegrippen waren. De meest in het oog springende verandering, is zonder twijfel de intrek in de nieuwe thuisbasis in Berchem. Plaatsgebrek en een gedeeld verlangen naar een nieuwe omgeving, gaven de doorslag om andere oorden op te zoeken. Ofschoon het huidige, nieuwe adres zich slechts op wandelafstand van het vorige bevindt, heeft de fraaie setting aan de Posthofbrug haar effect meteen laten voelen. Deze nieuwe stap hebben we als bedrijf kunnen zetten in een economisch evenwichtige fase waarin we geslaagd zijn gunstige vooruitzichten te creëren. Doorheen deze 31ste editie van onze Passmap, bieden we u natuurlijk met veel trots een eerste blik in onze fonkelnieuwe kantoren. Daarnaast maken we een overzicht van de opvallende portie media-aandacht die Passwerk de voorbije periode heeft mogen genieten. Zowel op televisie, op de radio als in de geschreven pers werd de afgelopen maanden ingezoomd op onze dienstverlening. Na een korte kennismaking met de nieuwe leden van het adviescomité, krijgen uiteraard ook de vaste rubrieken zoals de klantgetuigenis (Uhasselt), een dubbelinterview met twee Passwerkers en het korte nieuws de nodige ruimte. Veel leesplezier! Getuigenis UHasselt In juni 2016 zijn we ermee gestart, onze samenwerking met Passwerk. De dienst ISA (InformatieSystemen & Applicaties) implementeert een groot aantal software applicaties voor personeel en studenten van de UHasselt. Sinds de integratie van de academische opleidingen van de PHL en Xios in de UHasselt worden deze applicaties intensiever gebruikt en wordt het eisenpakket steeds groter. Om hieraan tegemoet te komen drong de nood zich op om een volwaardig testproces op te starten in de Application Life Cycle. We wilden de kwaliteit van het opgeleverde werk verhogen door te gaan samenwerken met Passwerk. Tot dan werden applicaties immers enkel getest door de developers en de business owners. Het opmerken van details is zonder meer één van de sterkste punten van onze Passwerker. Details die de developers zelf niet altijd opvallen. Deze specifieke competentie komt ons bijzonder van pas tijdens het testen van software, maar ook tijdens het valideren van allerhande gegevens. Initieel lieten we het testwerk uitvoeren op basis van testscenario’s aangeleverd door de analist-programmeur. Momenteel stelt de Passwerker de testscenario’s zelf op, op basis van user stories. Winst in doorlooptijd, minder productie issues en kortere feedback loops zijn hierbij zeker toegevoegde waarden. Na de testcyclus door de Passwerker moet de business natuurlijk de applicatie nog testen vooraleer een nieuwe release in productie mag gaan. De doorlooptijd van de User Acceptance Tests vermindert aangezien meer testwerk richting System Testing verhuist. Op dit ogenblik zijn we het testproces nog verder aan het optimaliseren maar het testwerk door de Passwerker werpt reeds zijn vruchten af.  Ook de jobcoach verdient een pluim voor haar positieve medewerking. Tweewekelijks bespreken we samen met de jobcoach en de Passwerker de uitgevoerde taken en het testwerk dat op de planning staat. Er wordt feedback gegeven op het uitgevoerde testwerk en mogelijke verbeterpunten worden besproken. Daarna heeft de jobcoach een persoonlijk onderhoud met de Passwerker. Achteraf krijgen we een duidelijk verslag van het werkbezoek en blijven zo goed op de hoogte. Het inzetten van een Passwerker om gestructureerd applicaties te testen is voor de dienst ISA absoluut een grote meerwaarde gebleken. Passwerkers onder elkaar Afbeelding: Senne in zijaanzicht. Afbeelding: Stef kijkt recht in de lens. Voor de 31ste editie van de Passmap gingen Stef en Senne, twee ervaren Passwerkers, met elkaar in discussie rond een vijftal interessante vragen en stellingen. Hoe beleven ze hun professionele loopbaan? Wat zonder Passwerk? Hoe gaan ze om met het etiket 'autist'? Beide heren gingen geen enkel thema uit de weg. Een diagnose van autisme: hebben jullie dit altijd makkelijk een plaats kunnen geven of was/is het moeilijk om dit te aanvaarden? Senne: Bij mij hebben ze autisme al heel vroeg vastgesteld en was dit nooit echt een groot vraagteken. Ik was nog geen 6 jaar oud. Het was meteen duidelijk, want in mijn familie zijn er heel wat mensen met de diagnose. Het was dus eigenlijk bijna te verwachten dat ook ik autisme zou hebben en dus heb ik er altijd mee leren leven. Stef: In de lagere school heb ik daar nooit iets van gemerkt, hoewel ik me herinner dat ik rond die leeftijd eens naar een psychologisch onderzoek ben moeten gaan doordat mensen rondom mij een vermoeden van autisme hadden. Het is pas op de middelbare school dat door mijn leerproblemen steeds meer mensen ervan overtuigd raakten dat ik autisme had. Daarnaast kwam ik ook op een leeftijd dat ik alsmaar beter van mezelf besefte dat ik als persoon heel introvert was en vaak moeilijk mijn plaats in een groep kon vinden. In zekere zin voelde het krijgen van de diagnose dan ook als geruststellend aan, omdat ik eindelijk wist wat er aan de basis van mijn moeilijkheden lag. Ik heb er ook nooit moeite mee gehad dit te aanvaarden of heb het ook nooit als excuus gebruikt. Soms was ik wel onzeker over wat andere leeftijdsgenoten van mij zouden denken. De goede GON-begeleiding die ik op school kreeg, heeft me ook altijd enorm geholpen. Senne: Dat is iets wat ik nooit gehad heb, een goede begeleiding op school. Ik ben vaak van school veranderd, misschien heeft dat er iets mee te maken. Maar in mijn middelbare periode had ik het ook vaak moeilijk om mijn agressie onder controle te houden. Dat was de manier waarop het autisme bij mij vaak tot uiting kwam en dat heeft mijn traject op school er niet makkelijker op gemaakt. Maar anderzijds heb ik het er ook nooit moeilijk mee gehad om mijn autisme te aanvaarden. Wat waren de gevoelens en gedachten die jullie hadden toen jullie destijds naar het intakegesprek met de jobcoaches gingen. Senne: Op dat moment was ik anderhalf jaar werkloos en ik beschouwde dat toen echt als m’n laatste kans. Ik heb die periode honderden sollicitatiebrieven verstuurd en heb op anderhalf jaar tijd maar twee reacties gekregen, waarvan één van Passwerk. Stef: Ik heb dat toen heel anders beleefd, omdat ik op dat moment nog aan het studeren was. Het was mijn moeder die me heeft voorgesteld bij Passwerk te solliciteren en op dat moment besefte ik ook wel dat het voor mij niet eenvoudig zou zijn om werk te vinden in de journalistiek. Toen ik hoorde dat er bij Passwerk ook coaching voorzien wordt, herkende ik dat wel meteen vanuit de GON-begeleiding en dat trok me wel aan. Senne: Ik had op dat moment al van alles gedaan om wat bij te verdienen en ik kwam daardoor in een stadium dat het niet echt uitmaakte wat het werk precies inhield, zolang ik maar een echte job te pakken kon krijgen. Ik was dan ook heel blij dat ik eindelijk eens een positieve reactie kreeg om op sollicitatiegesprek te komen. Wat is het verschil dat de jobcoaching maakt voor jullie dagdagelijks functioneren op het werk? Stel dat dit zou wegvallen, wat dan? Senne: Zelf heb ik altijd het meeste contact gehad met de SPOC’s (Single Point Of Contact) bij de klanten waarvoor ik al heb gewerkt. Ik vind de jobcoaching dan ook het belangrijkst tijdens de eerste twee weken van een nieuw project. De introductie door hen binnen het bedrijf, waarmee ze alles juist kaderen en aangeven hoe ik het beste kan werken, vind ik heel belangrijk. Daarna lukt het me wel om verder te werken met het aanspreekpunt binnen het bedrijf. Stef: Ook voor mij is de jobcoaching het belangrijkst in de beginfase. An, mijn jobcoach, begeleidt mij in het begin bijvoorbeeld altijd naar de juiste bushalte zodat ik goed weet hoe mijn traject eruit ziet. Ze stelt zelfs vaak voor om in het begin mee de trein te nemen, wat ik wel altijd afsla. Maar ze laat echt niets aan het toeval over en dat heb ik bij de start van een nieuwe samenwerking wel nodig. Ook de opvolgingsgesprekken in de beginfase vind ik heel goed. Ik heb het wel nodig om af en toe een babbel te kunnen doen en te kunnen vertellen hoe het verloopt. Ik zou dat niet kunnen doen tegen mensen die ik bij de klant nog maar amper ken. Senne: Daar heb ik het ook moeilijk mee. Bij mijn huidige project zijn er bijvoorbeeld veel zaken die stroef verlopen, zoals het op tijd opleveren van de taken waaraan ik kan werken. Ik ben heel blij dat mijn jobcoach er dan is om dit in mijn plaats naar het bedrijf te communiceren, want ik vrees altijd dat dit overkomt als kritiek op hen. Stef: Ik denk dus dat we kunnen stellen dat we de jobcoaching niet graag zouden missen. Stelling: klimmen op bedrijfsladder is voor mij geen doelstelling en dat zal het ook nooit worden. Senne: Of dit binnen tien jaar nog zo zal zijn, weet ik niet zeker. Maar op dit moment ben ik gewoon blij dat ik een job heb en ben ik totaal niet bezig met hogere functies. Stef: Ik heb ook nog nooit de ambitie gevoeld om binnen een bedrijf carrière te maken en op die ladder te klimmen. Senne: Wat ik ooit wel graag zou willen, is dat ik – samen met andere mensen – de verantwoordelijkheid kan dragen over het werk dat gedaan moet worden. Maar voorlopig zou ik het nog niet zien zitten om dat erbij te nemen. Stef: Als ik goed ingewerkt ben binnen een bedrijf en in een bepaalde omgeving, dan zou ik het ook misschien wel zien zitten om een leidende functie aan te nemen, maar voorlopig ben ik met carrière maken of meer verdienen absoluut niet bezig. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn vader, die heeft al bijna 25 jaar hetzelfde beroep op dezelfde plaats en doet dat nog altijd graag. Ik zoek ook eerder een stabiele job waarbij ik niet teveel ups en downs hoef te beleven. Senne: Ik zie mezelf niet weggaan bij Passwerk. Ik zou dit kunnen doen tot aan mijn pensioen. Stef: Promotie maken binnen Passwerk gaat volgens mij in zekere zin ook wel door mezelf inhoudelijk te verbeteren en bijkomende opleidingen te volgen. Het gaat tegenwoordig ook meer om de skills waarover je beschikt, dan puur om de diploma’s die je op zak hebt. Zeker binnen Passwerk is dat het geval. Senne: Ik kan deze stelling voor Passwerk anders kaderen en stellen dat het weinig waarschijnlijk is dat er Passwerkers zijn die graag naar de functie van jobcoach zouden evolueren. Stef: Goh, ik zou dat na verloop van tijd toch wel overwegen, mocht ik de kans krijgen om vanuit mijn ervaringen als test engineer anderen daarin te begeleiden. Ik heb trouwens lang getwijfeld om de lerarenopleiding te starten, maar mijn omgeving was toch niet zeker of dit iets voor mij zou zijn. Wat zonder Passwerk… Hoe zou jullie professionele loopbaan er dan uitzien? Senne: Ik zou het niet weten. Ik heb destijds alles geprobeerd, van horeca over een job bij de post tot een functie in een besloten werkplaats, maar dat laatste was ver onder mijn niveau. Toen nam ik simpelweg alles aan om toch maar bezig te kunnen zijn. Stef: In de tijd dat ik moest beginnen solliciteren, was ik er wel bang voor uiteindelijk een job te moeten aannemen waarin ik totaal niet pas of waarbij ik te maken zou krijgen met collega’s waarmee ik het niet zou kunnen vinden. Dan was de enige drijfveer het geld en dat zou jammer zijn. Bij Passwerk wist ik aanvankelijk ook niet precies wat ik moest verwachten, maar dat is uiteindelijk supergoed uitgedraaid. Ze weten hier hoe ze met mensen met autisme moeten omgaan en ik denk niet dat dit ergens anders zou kunnen. Ik was ook altijd bang voor de reacties tijdens sollicitaties indien ik zou vertellen dat ik met autisme te kampen heb. Dat probleem heb ik bij Passwerk nooit gehad. Senne: Mij hebben ze altijd gezegd dat je niet ver zult geraken als je dat tijdens sollicitaties vertelt. Stef: Ik denk ook wel dat dat klopt doordat mensen vaak toch een fout beeld hebben van autisme. Ik ben dan ook heel blij en opgelucht dat ik om te werken bij Passwerk een stabiele en veilige omgeving heb gevonden. Nu hoef ik niet van job naar job te springen en van interimbureau naar interimbureau. Senne: Bij Passwerk ben je ook nooit zeker van wat je zult moeten doen, maar je bent tenminste zeker van je loon en dat is een groot verschil met tijdelijke jobs via interimbureaus. Die onzekerheid van inkomen was absoluut niet aan mij besteed. Verhuisd naar nieuwe thuisbasis in Berchem Afbeelding: zicht op werkruimte jobcoaches. Op voorgrond een bureau, daarachter lage witte kasten, achter de kasten een grote eiken tafel waaraan een jobcoach werkt met daarachter een glazen vergaderruimte. Afbeelding: Aan de andere zijde van de jobcoachruimte werden assessment ruimte, een vergaderzaal en flexibele kantoorruimtes voorzien. Op de foto is een gangpad te zien met aan de linkerzijde een natuurhouten muur met aparte kantoren. De idee om het kantoor aan de Potvlietlaan te verlaten en in te ruilen voor een ruimere, modernere accommodatie speelde al een tijdje. De stevige groeicurve die Passwerk de laatste kwartalen heeft weten door te trekken, maakte van plaatsgebrek stilaan een doorslaggevend argument om hierin een beslissing te nemen. Op 17 april namen we uiteindelijk met een kantoor op de benedenverdieping  onze intrek in het kantorencomplex City Link. Het nieuwe adres is Posthofbrug 12 (bus 7), 2600 Berchem. Naast de fraaie en ruime infrastructuur van City Link, gold ook de perfecte bereikbaarheid van het nieuwe kantoor als een belangrijke troef. Vermits een groot deel van de Passwerkers zich niet met de auto verplaatst, is de nabijheid van openbaar vervoer van groot belang. Met onder meer het station van Berchem op wandelafstand, is hieraan meer dan voldaan. Wat de inrichting van het nieuwe kantoor betreft, werd het goede voorbeeld van de vestiging op de Corda Campus in Hasselt gevolgd. Dit wil zeggen dat er sterk werd ingezet op het creëren van een autismevriendelijke werkomgeving waarin onze consultants zich voor de volle 100 procent kunnen concentreren. Een doordacht kleurenspel, weloverwogen materiaalkeuze en strategische indeling vormen hierbij de basisrichtlijnen. Het ganse team is alvast erg enthousiast om Passwerk vanuit deze gloednieuwe omgeving nieuwe resultaten te laten boeken! Passwerk Prijs gaat naar doctoraalstudente psychologie Afbeelding: Nico De Cleen geeft Lisa Lemmens een hand om haar te feliciteren met op de achtergrond een bar in een restaurant. Voor het vierde opeenvolgende jaar beloonde Passwerk, in samenwerking met de KU Leuven, de beste masterscriptie rond het brede thema autisme. Een zeskoppige jury, evenwichtig samengesteld uit afgevaardigden van de KU Leuven enerzijds en Passwerk anderzijds, beoordeelde de ingezonden scripties. Naast een interessante onderzoeksvraag, een degelijk opgezet onderzoek en een vlotte schrijfstijl, evalueert de jury hierbij ook de maatschappelijke bijdrage van de thesis. Met andere woorden: in welke mate kunnen de resultaten een meerwaarde betekenen voor het verbeteren van de levensstandaard van mensen met autisme? Uiteindelijk werd besloten de Passwerk Prijs dit jaar toe te kennen aan Lisa Lemmens, doctoraalstudente psychologie. Zij deed experimenteel onderzoek naar ensemble encoding bij kinderen met autisme. Lisa onderzocht of en op welke manier kinderen met autisme gebruik maken van ensemble encoding, een informatieverwerkingsstrategie om groepjes van gelijkaardige stimuli (bv. de bladeren aan een boom) te verwerken. Voorgaand onderzoek toonde aan dat het brein van zich typisch ontwikkelende personen gebruik maakt van deze informatieverwerkingsstrategie en de statistische kenmerken van de groepjes gelijkaardige stimuli (bv. de gemiddelde kleur en de richting van de bladeren) gebruikt om deze stimuli te representeren. In haar masterproefonderzoek bij kinderen met en zonder autisme kon Lisa vaststellen dat kinderen met een ASS wel degelijk gebruik maakten van de strategie.  Hoe precies of nauwkeurig de set gerepresenteerd werd, bleek echter toch te verschillen. Hoewel die detailgerichte, nauwkeurige verwerkingsstrategie van kinderen met een ASS in de taak van het onderzoek in hun voordeel speelde, is het representeren van al die details en variatie vaak overbodig en legt dit heel veel druk op het brein als verwerkingssysteem. De bevindingen van deze studie vormen op die manier een belangrijke schakel naar verder onderzoek rond informatieverwerking bij personen met een ASS en geven ze meer inzicht in de manier waarop personen met autisme de wereld waarnemen en ervaren. Kort Nieuws Afbeelding: Dirk Rombaut zit achter een spreektafel samen met een andere spreekster met op achtergrond schermen met daarop de talen waarin toespraak wordt vertaald en de vertalers in een glazen kantoor. Afbeelding: Groepsfoto van de deelnemers aan het teamevent aan het standbeeld van Karel Buls op de Graanmarkt te Brussel Afbeelding: Vier nieuwe leden poseren voor een dressoir in het zaaltje waar het adviescomité plaatsvond, Jo Coutuer, Erik Lamoral, Barbara Van Den Haute en Gert Vanhaecht. Heel wat media-aandacht voor Passwerk Passwerk heeft met haar unieke model altijd al kunnen rekenen op heel wat interesse vanuit de media. Zowel op televisie, in kranten als in tijdschriften werd sinds het ontstaan in 2008 aan onze dienstverlening veel aandacht besteed. Dit deed ons telkens erg veel plezier en we hebben hieraan altijd met genoegen meegewerkt. Toch is de voorbije periode extra opvallend te noemen. Vanuit verschillende hoeken kregen we de voorbije maanden namelijk de vraag mee te werken aan interviews en reportages. Zo zoomde Radio 1 tijdens het programma De Ochtend op vrijdag 24 maart in op onze samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid. In het kader van een datamigratie project, werden vijf fulltime Passwerkers succesvol ingezet. De kwaliteit van het afgeleverde werk bleek voor Radio 1 de aanleiding om Passwerk in het daglicht te plaatsen.Als inspiratiebron voor dit radioverslag gebruikte Radio 1 een artikel over deze samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid dat diezelfde ochtend in De Standaard en Het Nieuwsblad was verschenen. Een week later, op vrijdag 31 maart, was het de beurt aan Radio 2. In aanloop naar Wereldautismedag op 2 april, maakte de omroep een reportage over onze werking, waarbij zowel een Passwerker als een jobcoach aan het woord werd gelaten. Op onze site www.passwerk.be kunt u zowel beide geluidsfragmenten als de artikels raadplegen. Sensibilisering vanuit Passwerk Regelmatig wordt aan Passwerk gevraagd te komen praten over haar model en aanpak, maar ook meer algemeen over de mogelijkheden van mensen met een autismespectrumprofiel op de arbeidsmarkt. We doen dit graag als we daartoe de mogelijkheid zien. Deze uiteenzettingen gebeuren voor kleine of grotere groepen in binnen- en buitenland. De voorbije periode werden aan onder meer volgende organisaties en groepen presentaties gegeven: BuSO Kristus Koning - Brecht 1st International Aspiedays - Lille (Frankrijk) HO Gent KDG Antwerpen SOF Gent SUSA Mons European Economic and Social Committee – section for employment, social affairs and citizenship - Brussel De Ploeg - Antwerpen UCLL - Campus Diepenbeek Passwerk op uitstap naar het authentieke Brussel In voorgaande edities van deze Passmap gaven we u al meermaals een indruk mee van de ‘Passwerk Cafés’. Hierbij geven we alle Passwerkers geregeld de gelegenheid om in een feestelijke setting met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Met datzelfde doel voor ogen werd iedereen op zondag 22 januari uitgenodigd op onze ‘Teamdag’ in Brussel. Op het menu: een stevige gidstocht doorheen het hart van onze hoofdstad. Onder leiding van stadsgids Mia Droeshout, Brusseleir in hart en nieren, ontdekten we heel wat verborgen troeven van de stad. Ofschoon de zon ons geen moment in de steek liet, kwamen de temperaturen niet veel hoger dan het vriespunt. Dit maakte dat de culinaire tussenstops op drie verschillende adresjes extra in de smaak vielen! Adviescomité komt eerste keer samen in nieuwe samenstelling Op donderdag 18 mei laatstleden vond het eerste adviescomité in nieuwe samenstelling van dit jaar plaats. Het hoofdthema van deze bijeenkomst was de GDPR (General Data Protection Regulation) die vanaf 25 mei 2018 in gans Europe van kracht zal worden. Deze wetgeving heeft als doel dat bedrijven op een verantwoorde wijze omspringen met persoonsgegevens. Het adviescomité had vooral aandacht voor de mogelijkheden die GDPR voor Passwerk biedt. Aangezien deze wetgeving heel wat mogelijke opportuniteiten biedt voor Passwerk zullen verschillende pistes verder worden verkend.