Passmap - zeventiende nummer - september 2012 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis inzet Die Zeit bringt Rat! Afbeelding: Nico De Cleen, directeur Passwerk De jaarresultaten van Passwerk zijn voor 2012 veelbelovend. Zowel de vooruitzichten op het vlak van financiële resultaten als op het vlak van nieuwe en bijkomende bestellingen zijn gunstig. Deze goede resultaten en vooruitzichten bevestigen dat onze aanpak succesvol is en er in de nabije toekomst nog mogelijkheden tot groei zijn. Passwerk in Die Zeit Ons model heeft ook het Berlijnse Auticon geïnspireerd. Dit bedrijf heeft zijn eerste medewerkers in juli aangeworven en start momenteel de eerste samenwerking met klanten op. Auticon is intussen ook in Düsseldorf opgestart en zal bovendien snel in München een kantoor openen. Naar aanleiding van de uitwisseling tussen Passwerk en Auticon en hun recente opstart heeft de Duitse kwaliteitskrant Die Zeit een artikel over Auticon gepubliceerd met een getuigenis over de samenwerking van Verizon met Passwerk in België. Een mooi artikel en een getuigenis door Paul Bussé die u kunt nalezen op onze website. Permanente ontwikkeling In het tweede kwartaal heeft een aantal van onze ervaren test engineers een opleiding tot ISTQB advanced (module test analyst) gevolgd. Er wordt voortdurend aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van onze test engineers zodat zij kunnen beantwoorden aan de actuele noden van onze klanten. ICT Community for ASD In augustus vond de installatievergadering van het pas opgerichte fonds ICT community for ASD plaats. Onder voorzitterschap van Ilse Noens (KULeuven) werd beslist dat twee keer per jaar projecten een aanvraag voor ondersteuning kunnen indienen. In eerste instantie zullen projecten die focussen op tewerkstelling van mensen met autisme de voorkeur krijgen. Het bestuurscomité van dit fonds bestaat momenteel uit Ilse Noens, voorzitster, Sandra Deketelaere (vzw De Ploeg), Nico Foqué, Ingrid Hoffman (ADM), Dirk Rombaut en ikzelf. Dit jaar heeft Passwerk 50.000 euro in dit fonds gestort en wij hopen dat ook andere ICT bedrijven en mensen uit de ICT-community ons voorbeeld zullen volgen. Bent u op zoek naar een goed doel voor de opbrengst van uw kerstmarkt, quiz, jubileum, bedrijfsfeest enz? Twijfel dan zeker niet! Open dag Onze open dag in mei was een groot succes. Verder in deze Passmap vindt u een impressie van die dag. Wegens dat grote succes overwegen we volgend jaar een soortgelijk event te organiseren. Twee leden van het adviescomité op de lijst van de genomineerden van CIO of the year Afbeelding: Paul Danneels, CIO van VDAB. Afbeelding: Frank De Saer, CIO van FOD Economie. Twee van de tien genomineerden voor de titel van CIO of the year van Datanews behoren sinds de opstart van Passwerk tot ons adviescomité. Paul Danneels, CIO van VDAB, en Frank De Saer, CIO van FOD Economie, zetten zich al jaren belangeloos, samen met de andere leden van het adviescomité, in voor een succesvolle evolutie binnen Passwerk. Ons adviescomité helpt ons onder meer bij het inschatten van de nieuwe evoluties op de ICT-markt, geeft ons advies rond onze commerciële aanpak, rond het afstemmen van ons dienstverleningsaanbod op de behoeften van de markt, rond training en development van onze Passwerkers en rond de zakelijke mogelijkheden binnen deze markt. Zowel Paul als Frank verdienen meer dan wie ook onze en uw steun en stem. U kunt uw stem uitbrengen via deze link: http://acties.datanews.knack.be/acties/datanews/ictmanagercontest/ Veel leesplezier en tot binnenkort! In dit nummer: Die Zeit bringt Rat! Getuigenis Smals Interview met Jimmy Winst van Passwerk goed besteed Open dag was groot succes Bedrijfsfilm enthousiast onthaald Getuigenis Smals Afbeelding: het Gotot GT projectteam voor de Smals-site te Gent. Afbeelding: logo van Smals. Afbeelding: Dirk, Jimmy en Thomas voor het gebouw van Smals te Gent. Met meer dan 1700 medewerkers is de vzw Smals één van de grootste ICT-dienstenorganisaties van ons land. Onder het motto ‘ICT for society’ ligt de focus er op ICT-ondersteuning voor de publieke instellingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Ontwikkeling en evolutief onderhoud van software-toepassingen op maat zijn kernactiviteiten van Smals. Daarin is uiteraard een belangrijke plaats weggelegd voor software testing. Een halfjaar geleden koos Smals voor Passwerk om een testprogramma af te werken voor een toepassing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Vanuit de Smals-site te Gent werkt Jimmy, tester en Passwerker nauw samen met het projectteam. “We hebben gekozen om het functionele testen voor dit project niet te laten uitvoeren door de analisten of te gaan automatiseren”, licht projectleider Thomas De Rycke toe. “Je moet hier immers voldoende tijd voor kunnen voorzien voor je analisten, terwijl de beschikbaarheid van de analisten voor dit project net een bottleneck was. De keuze voor Passwerk was daarom logisch.” Rendabele keuze Aan de keuze voor Passwerk ging een uitvoerige analyse vooraf. “Op basis van een SWOT-analyse hebben we beslist om ervoor te gaan”, aldus Thomas De Rycke. Smals kende de sterke punten van mensen met autismespectrumstoornis, zoals hun hoge precisie, concentratie en motivatie in het repetitief testen. Anderzijds is hun zakelijk-juridische kennis natuurlijk niet dezelfde als die van een ervaren analist of tester die al jaren voor de sociale zekerheid werkt. “Dit verwachtten we ook niet van Passwerk. Wat Passwerk ons beloofd heeft, hebben we effectief ook gekregen.” “Ik benadruk graag dat onze keuze in de eerste plaats moest renderen voor het project”, zegt Thomas De Rycke. “We bekijken Jimmy dus niet als iemand speciaal. Het belangrijkste is dat hij de voorziene tests goed uitvoert en dat is zeker het geval. Dat het sociaal ook nog klikt met de collega’s, is mooi meegenomen.” “Als we weten wat we nu weten, zouden we het opnieuw doen? Jazeker”, evalueert hij. “Er komt trouwens meer dan waarschijnlijk een vervolg project aan.” Sociaal contact Voor mensen met ASS is het vaak niet evident om sociale contacten te leggen. Passwerk zorgt daarom voor begeleiding en aanbevelingen voor de opdrachtgever. Zo treedt steeds één collega op als contactpersoon – voor Jimmy is dat Dirk Joye, testcoördinator op het project. “Op vraag van Passwerk hebben we het zo aangepakt. Toch blijkt het contact met Jimmy prima mee te vallen. Ook andere collega’s spreken hem regelmatig zelf rechtstreeks aan voor werkgerelateerde zaken”, vertelt hij. Er zijn geregeld groepsmomenten, bijvoorbeeld wanneer de ploeg samen uit eten gaat. “Jimmy gaat regelmatig mee uit eten. Hij voelt zich opgenomen in de groep, dat vind ik erg belangrijk”, vervolgt Dirk Joye. “Hij zal niet vaak meedoen met allerlei ‘social talk’. Toch zie ik hem wel glimlachen als één van de collega’s een grap vertelt. Ik heb echt wel de indruk dat Jimmy zich hier goed voelt. Evident is dat niet. Ik vind dat we een team hebben met een erg open cultuur.” “Ik heb de sociale vaardigheden van Jimmy nooit ervaren als een beperking. Ik heb het gevoel dat hij goed is opgenomen in het team”, vindt ook Thomas De Rycke. Jong geleerd Met zijn 21 is Jimmy veruit de jongste op de werkvloer. Toch lijkt dit de afstand met collega’s niet te vergroten. “Is iemand nu 21 of 51? Voor mij is een tester een tester. In het algemeen zijn we erg tevreden met wat Jimmy doet. Houden zo”, zegt Thomas De Rycke. Gaandeweg heeft Jimmy zijn takenpakket uitgebreid van pure operationele tests naar verwante taken. “Zo is er een functionele databank, met een aantal gegevenssets. Die beheert Jimmy ook”, vertelt Dirk Joye. “En tijdens het project heeft Jimmy geleerd om zelf testcases te maken, onder meer door testgegevens te beheren in XML en door TestLink aan te leren, onze software voor test management. Als er bugs gevonden zijn, rapporteert Jimmy ze ook zelf in ons Jira-systeem.” Interview met Jimmy Afbeelding: test engineer Jimmy Afbeelding: test engineer Jimmy aan het werk achter zijn computerscherm bij Smals “Als ik een bug gevonden heb, dan vind ik dat wel leuk. Dan kan ik de collega’s ook eens opjagen. Meestal complimenteren ze me dan. Ze klagen in elk geval niet. ‘Goed gevonden’, of zoiets zeggen ze dan. Ik denk dat we hier allemaal een gelijkwaardige rol spelen. Enerzijds met het vinden van fouten, anderzijds met het herstellen van die fouten, of het aanbrengen van verbeteringen.” Hoe ben je precies in ICT terechtgekomen? En bij Passwerk? Al sinds mijn twaalfde ben ik veel met computers bezig. Ik had interesse voor ICT, maar voor mijn zestiende bestond daar op school niet echt een opleiding voor. Tot in mijn vijfde middelbaar, toen was er ineens de optie Informaticabeheer. Ik vind het nog altijd een interessant domein, maar programmeren lag mij niet echt. Toen ik afgestudeerd was, keek ik naar wat nog mogelijk was. In mijn zoektocht naar werk ben ik bij testing uitgekomen, via Passwerk. De VDAB had me aangeraden bij hen een test af te leggen. In verder studeren was ik niet erg geïnteresseerd. Het kan misschien wel tof zijn om nog op de schoolbanken te zitten, maar ik zou er niet veel meer leren, denk ik. Het was een fijne tijd, maar ik zou niet terug willen. Ben je blij dat je ervoor gekozen hebt om bij Passwerk in dienst te treden? Ik ben blij dat ik altijd op een goede werkplaats aan de slag kan, er wordt op voorhand nagegaan of het haalbaar is en hoe de collega’s zijn. Bovendien moet ik niet al te veel zelf naar werk zoeken! Je bent pas 21. Op jouw leeftijd zitten velen nog op die schoolbanken. Hoe voelt dat? Mijn leeftijdsgenoten kom ik soms nog tegen op de trein. Sommigen studeren hier in Gent. Het voelt voor mij normaal aan. In het begin vond ik het wel een beetje raar om de jongste te zijn, maar uiteindelijk raak je daar wel aan gewend. Collega’s behandelen me toch allemaal als gelijke. Dit is pas mijn tweede werkervaring. Ik werk nu anderhalf jaar voor Passwerk en sinds februari op een project bij Smals. Ik heb voordien nog even als orderpicker gewerkt in een bedrijf dat hospitaalgoederen distribueert. Bij deze job gaat alles vlot, ik heb geen last van stress. De uren liggen ook goed. Wat ik voordien gedaan heb, was met nachtploegen en zo. Dagwerk is veel beter. Hoe verliep het eerste contact? Ik ben hier in maart begonnen. Ik vind dat ik goed ontvangen ben, ik leerde snel iedereen kennen. Intussen ken ik alle collega’s ook bij naam. Ze hebben mij niet al te veel lastiggevallen, in het begin toch. De vragen kwamen allemaal achteraf. Ze hebben mij gewoon het programma gepresenteerd en ik ben dan beginnen rondkijken hoe ik eraan moest beginnen. Ik werd niet meteen overdonderd met allerlei vragen. Wel heb ik gemerkt dat ze vanaf het begin al wat grapjes maakten. Dat vond ik wel leuk. Het team is vrolijk en springlevend, heb ik gemerkt. Ik heb er geen slechte dingen over te zeggen. Aan de werkplek moest ik even wennen, vooral dan aan het systeem van de tijdsregistratie. Die was ik in het begin vaak vergeten. Eén keer was ik een hele dag vergeten in te klokken en had ik geen idee wat ik moest doen. Dan moest ik rondvragen hoe dat ik dat kon oplossen. Wat houdt het project waaraan je werkt precies in? Ik werk op het project Gotot GT – Gelijktijdige Tewerkstelling. Dat gaat over de RSZ-aangifte voor mensen die in het buitenland werken maar in België wonen. Het is nogal een juridisch thema, sterk afhankelijk van de wetgeving. In het begin heb ik veel in het programma en in de documentatie erover rondgekeken. En ook veel vragen gesteld aan mensen die al langer op het project werken. Het was in het begin wel wat moeilijk om mijn vragen te formuleren, maar na een tijd lukte dat wel. Mijn rol is, denk ik, vooral ervoor te zorgen dat fouten zo snel mogelijk uit het programma verdwijnen, zodat het uiteindelijk minder kost om problemen op te lossen dan wanneer dit niet systematisch was gebeurd. Als je achteraf nog fouten vindt, dan is dat nooit goed, dan nemen ze een veel grotere hap uit je budget. Als ik een bug gevonden heb, dan vind ik dat wel leuk. Dan kan ik de collega’s ook eens opjagen. Meestal complimenteren ze me dan. Ze klagen in elk geval niet. ‘Goed gevonden’, of zoiets zeggen ze dan. Ik denk dat we hier allemaal een gelijkwaardige rol spelen. Enerzijds met het vinden van fouten, anderzijds met het herstellen van die fouten, of het aanbrengen van verbeteringen. Bij Smals vind ik dat er een goede balans is tussen de tijd om te testen, de tijd om bugs op te lossen en tegelijk nieuwe zaken toe te voegen. Het evenwicht ligt echt wel goed. Wat vind je van je collega’s? We babbelen vaak onder collega’s. De meesten zijn programmeurs. Het gaat vaak over computers, maar ook over games en zo. Af en toe gaan we tijdens de middag allemaal samen naar een frituur of een andere eetgelegenheid. Ja, ik vind het een leuke bende. Werk is belangrijk, maar het is toch fijner als je er ook nog eens plezier bij hebt. En eens goed lachen mag ook. Er is niet één collega waar ik in het bijzonder mee optrek. Ik ben even goeie vrienden met ze allemaal. Is het voor jou van belang dat er bij de klant een centraal aanspreekpunt is? Ja, dat is belangrijk want daardoor weet ik precies bij wie ik met mijn vragen over het project terecht kan. Is voor jou de jobcoaching vanuit Passwerk belangrijk? Ja, een gesprek over eventuele problemen kan altijd wel handig zijn. Wat vindt jouw omgeving (je familie, je vrienden) ervan dat je nu bij Passwerk werkt? Zij vinden dat goed, goed dat ik toch iets gevonden heb wat ik graag doe. Wens jij nog lang als softwaretester aan de slag te blijven of zou je liever op korte of langere termijn andere activiteiten uitvoeren? Ik zou het helemaal niet erg vinden dit op lange tijd te blijven doen. Zou jij andere personen met ASS aanraden bij Passwerk te komen werken? Nee! Anders is er geen werk meer voor mij! (lacht) Grapje, ik zou het aanraden omdat testen wel fijn is, en het echt zeer veel voldoening geeft. Winst van Passwerk goed besteed Dit jaar werd door Passwerk een bedrag van 50.000 euro gestort in het Fonds ICT community for ASD van de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds heeft als doel de leef–, woon– en werkomstandigheden van mensen met een autismespectrumstoornis (=ASS) te verbeteren en de destigmatisering rond ASS te bevorderen. In 2011 werd voor een totaalbedrag van 50.000 euro een aantal projecten ondersteund. Project Autisme en werk (Vlaamse Vereniging voor Autisme): 12.500 euro Project Magenta (Centrum voor Gezins– en Orthopedagogiek): 12.500 euro Project Inrichting werkbureau coaches (Katrinahof): 5000 euro Project Vervoer jobcoaches en begeleidende werkers (vzw De Hoeve): 5000 euro Project Rematch (vzw De Ploeg): 12.500 euro Project Autism Specs (Stichting Dr. Leo Kannerhuis): 2500 euro Hieronder wordt een stand van zaken en/of realisaties gegeven van de projecten die we hebben ondersteund. Project Autisme en werk (Vlaamse Vereniging voor Autisme) Door allerlei interne omstandigheden is de start van dit project van voorjaar 2012 uitgesteld naar najaar 2012. Een verslag hierover volgt later. Project Magenta (Centrum voor Gezins– en Orthopedagogiek) Zorg-werk-levenbalans voor ouders van een zorgenkind. Op 1 januari 2012 kon, met de steun van Passwerk, het Magentaproject worden opgestart. Ouders van een zorgenkind tot veertien jaar kunnen een reeks workshops volgen waarin ze inspiratie opdoen om hun eigen zorg-werk-levenbalans beter te managen. Inge, mama van een kindje met een verstandelijke beperking en autisme, schreef zich voor een Magentareeks in: ‘Eigenlijk ben ik al een manager. Als mama wil ik ervoor zorgen dat mijn hele gezin in evenwicht is. Dat iedereen zich goed voelt. Mijn man, mijn drie kinderen en ikzelf. Soms voel ik dat iemand oververmoeid geraakt en dan besef ik dat we wat meer tijd voor elkaar moeten maken.’ We zijn nu acht maanden bezig en blikken terug op een intensieve maar verrijkende periode in ons streven om de veerkracht van ouders te versterken. In de maanden mei en juni zijn er in Roeselare (overdag) en Leuven (avonden) eerste try-outs van de workshopformule geweest. Er werd gewerkt met twee fijne groepen ouders, elk met een eigen dynamiek, die voor de workshops ‘proefkonijn’ waren. Ouders van een kind met ASS zaten rond de tafel met ouders van andere zorgenkinderen. We werkten rond timemanagement, de organisatie van de zorg met een belangrijk accent op het delen van de zorg (delegeren) en rond overleg met professionele hulpverleners. Niet om standaardoplossingen aan te bieden, ouders maken hun eigen keuzes en pikken uit de ideeën, oefeningen en gesprekken op wat bij hen past. Die persoonlijke invulling is een heel belangrijk uitgangspunt, dat door de mama van Daan in ons logo verwerkt werd. De deelnemers zijn over het algemeen zeer tevreden. Het programma is intussen aangepast op basis van hun feedback, zodat we klaar staan voor de volgende ronde. De planning van het najaar is klaar en ook de locaties en formules (dag, avond, weekend) voor 2013 zijn vastgelegd. Ze zijn terug te vinden in de rechterbovenhoek van de Magenta-website. Er zijn initiatieven in alle Vlaamse provincies. We zijn voor de reeks in Berchem te gast in de kantoren van Passwerk (daar zijn nog enkele plaatsjes vrij). We zijn Passwerk erg dankbaar voor de morele, praktische en financiële steun vanaf het prille begin (jullie geloof in het project heeft anderen over de streep getrokken). Het Magentateam: Noor Seghers en Bea Maes Afbeelding: logo van Magenta. 'De kleur zit er in .... de letters zitten er in .... elke letter een ander schrift want elk kind, elke ouder en elke persoon is anders.... maar dan ook een geheel (als achtergrond) omdat iedereen toch iets gemeenschappelijks heeft’. Project Inrichting werkbureau coaches (Katrinahof) Afbeelding: goed verlichte ruimte met 4 burelen. Zoals we aangekondigd hadden bij de aanvraag naar sponsoring is de dienst uitgebreid naar 677 begeleidingen op jaarbasis en werd een extra personeelslid aangeworven. Momenteel werken we met vier jobcoachen en beschikken we over vier ruime burelen waar de jobcoach een assessment met een kandidaat begeleid werker kan starten. Daarnaast hebben we nog voldoende gespreksruimte en heel wat mogelijkheden in onder andere keuken en tuin om specifieke vaardigheden aan te leren of te trainen die nadien op de arbeidspost kunnen toegepast worden. Steeds meer mensen met ASS vinden de weg naar onze dienst en we trachten met hen een traject naar vrijwillige tewerkstelling in het reguliere circuit uit te stippelen. De bijgevoegde foto toont aan dat onze nood aan bureelruimte voor jobcoachen, de nood aan gespreksruimte, ruimte voor opleiding en bijhorend materiaal werd ingevuld. Hartelijk dank dat we hiervoor op uw steun mochten rekenen! Project Vervoer jobcoaches en begeleidende werkers (vzw De Hoeve) Afbeelding: begeleid werker aan de slag in een serre. Met onze dienst Begeleid Werk begeleiden we met drie (deeltijdse) medewerkers 28 cliënten. Elf woonbegeleid(st)ers zijn in hetzelfde gebouw werkzaam en ondersteunen 41 ambulante cliënten. Voor al deze begeleid(st)ers en hun cliënten hebben we momenteel twee gesprekslokalen en één vergaderlokaal. In deze ruimtes worden kennismakingsgesprekken gehouden, worden arbeidsinteressetests afgenomen, hebben overlegmomenten en evaluatie- en functioneringsgesprekken plaats enz.. Hierdoor komen we op bepaalde ogenblikken lokalen tekort en is het ook zo dat alle materialen waar cliënten mee aan de slag gaan – voor bijvoorbeeld een interessetest of een training – telkens weer moeten worden opgeborgen en één of enkele dagen later telkens weer moeten worden bovengehaald. Daarom zochten we al lang naar extra ruimte waarmee we, voor zowel voor begeleid(st)ers als voor cliënten, meer mogelijkheden konden creëren. In ons gebouw is er nog een zolder die vroeger als feestzaal werd gebruikt. Dankzij diverse sponsors hebben we deze zaal opnieuw opgeknapt (de afwerking is gepland in september) en zullen we hier voor de dienst Begeleid Werk ook een assessment- en trainingsruimte voorzien. De sponsoring van Passwerk wordt ingezet om de begeleid-werkzone te installeren. Daarnaast werd ook werk gemaakt van het ontwerp van een nieuwe folder voor toekomstige werkplekken (ook de afwerking daarvan is voor dit najaar gepland). Project Rematch (vzw De Ploeg) Rematch, het project binnen GOB De Ploeg, biedt bedrijven de professionele oplossing bij het optimaliseren van het arbeidsrendement van de werknemer met een functiebeperking. Hierdoor stimuleren we het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de diversiteit binnen een gezond HR-beleid. Vanuit onze expertise met verschillende doelgroepen realiseren we door middel van coaching op de werkvloer de juiste match van het werknemersprofiel met het jobprofiel. Samen met werkgever en werknemer zoeken we welke aanpassingen nodig zijn voor het behoud van de tewerkstelling. Vragen van de werkgevers gaan van het in kaart brengen van het huidige functioneren van een werknemer met een functiebeperking over coaching van de werknemer en co-workers op de werkvloer van tot het organiseren van workshops of vorming voor specifieke doelgroepen (ASS, NAH, reuma, rugproblematiek…). Met de schenking van Passwerk in 2011, ten bedrage van 12.500 euro, kon enerzijds een administratieve kracht worden ingezet voor prospectie, waardoor we nu het project efficiënter aan bedrijven kunnen voorstellen. Van november 2011 af werd ook een extra jobcoach, Iris Tilkens, voor zes maanden halftijds in het project tewerkgesteld. Iris kreeg de kans zich in te werken in het project, en zo de expertise verder in te zetten bij het beantwoorden van de verschillende vragen van werkgevers voor hun werknemers. Na de opstartfase slagen we er nu in, onder meer door het toevoegen van een extra jobcoach, steeds meer vragen op een efficiënte en realistische manier te beantwoorden. Mocht u, als werkgever, vragen hebben of een oplossing willen bij het zoeken naar een geschikt functieprofiel voor iemand van uw werknemers, of bij coaching op de werkvloer, of op zoek naar meer informatie, aarzel dan niet ons te contacteren. Annick en Iris staan altijd voor u klaar. Team Rematch: Annick Mortelmans/Iris Tilkens, Verhoevenlei 47, 2930 Brasschaat, Telefoon 03 650 00 10 annick.mortelmans@deploeg.be iris.tilkens@deploeg.be Project Autism Specs (Stichting Dr. Leo Kannerhuis) Autismspecs is een project van het Dr. Leo Kannerhuis in het Nederlandse Doorwerth, waaraan Passwerk financiële steun heeft verleend. Het doel van dit project is mensen zónder autisme de wereld te kunnen laten ervaren als een persoon mét autisme. Literatuuronderzoek en een aantal casestudy’s hebben geleid tot de volgende ontwerpspecificaties voor beeld en geluid: Gefragmenteerde beeld, Volgens verschillende patronen bewegend beeld, Variatie in de helderheid van het beeld, Variatie in het volume van het geluid, Instelbare frequenties van het geluid, Wegvallende fragmenten tijdens het wisselen van geluidsbron. Het resultaat van dit project is software die ontwikkeld is voor zowel een embedded system als voor Windows in combinatie met een Vuzix Video Eyewear (video bril). De user interface van Autismspecs biedt de gebruiker de mogelijkheid om:De wereld in realtime auditief en visueel te ervaren zoals iemand met autisme, Tijdens de ‘autisme-ervaring’ mobiel te blijven, Verschillende profielen in te stellen voor variatie in intensiteit van de ervaring met de user interface. Open dag was groot succes Afbeelding: drie personen rond een tafel maken een oefening van het assessment. Afbeelding: een rechtstaand persoon kijkt een map in met opdrachten van het assessment. Afbeelding: drie mensen praten met elkaar met een glas drank in de hand. Afbeelding: een groepje mensen praat bij met een glas in de hand. Afbeelding: een test engineer van Passwerk demonstreert op een computer aan iemand hoe hij bij een testopdracht te werk gaat. Aan de andere computer is iemand, onder toezicht van 3 andere personen, bezig met het maken van een testoefening. Afbeelding: een groep mensen kijkt toe hoe onze twee test engineers van Passwerk een testopdracht uitvoeren. Afbeelding: een jobcoach geeft uitleg aan twee bezoekers en wijst naar het computerscherm waar een test engineer een opdracht uitvoert. Afbeelding: enkele mensen staan en zitten en kijken naar de bedrijfsfilm van Passwerk die op de muur wordt geprojecteerd. Afbeelding: vijf mensen zitten in de vergaderzaal van Passwerk en bekijken de bedrijfsfilm van Passwerk. Afbeelding: vijf personen praten overde ABC Box, via dewelke men via allerlei opstellingen een indruk krijgt van bepaalde kenmerken van autisme. Afbeelding: enkele bezoekers doen een praktische oefening van de ABC Box. Afbeelding: een van de jobcoaches, die instond voor de bediening. met een bordje in haar hand en de andere hand in de lucht. Op donderdag 24 mei hielden we onze eerste open dag. We schatten het aantal bezoekers op meer dan driehonderd! Geïnteresseerde kandidaat-medewerkers, ouders, familieleden en vrienden van huidige medewerkers, klanten en potentiële klanten, leden van onze Raad van Bestuur, ons adviescomité, leden van onze toenmalige stuurgroep, partnerorganisaties en -bedrijven, geïnteresseerden en sympathisanten, ze waren allemaal van de partij. Hieronder een impressie van onze open dag. Bedrijfsfilm enthousiast onthaald Tijdens onze open dag in mei ging onze bedrijfsfilm in première. Het enthousiasme van de aanwezigen was groot. Na de open dag hebben we de film zowel op onze website als op YouTube geplaatst. Ook daar hebben we al heel wat lovende reacties ontvangen. Hieronder een aantal daarvan: ‘Hope it can inspire more people around us.’ ‘Je trouve que cette vidéo est très bien faite et qu'elle présente honorablement l'entreprise.' ‘The film is really impressive.’ ‘What a fantastic video!’ ‘Het geeft een heel mooie weergave van het bedrijf. Na het zien van de film heeft geen enkel bedrijf nog een reden om testing ergens anders onder te brengen dan bij Passwerk.’ ‘An EXCELLENT video! One of my past jobs was making videos like this, and I am very impressed. It is well shot, but the things the people say are also very informative and not just “happy talk”.’ 'Mijn felicitaties met deze mooie bedrijfsfilm... de bedrijfsmissie komt perfect over.’ ‘Knap filmpje, zeer professioneel gemaakt, niet te lang en echt “to the point”: hiermee gaan jullie zeker scoren!’ ‘Wat een mooie, professionele en aangename film!! Mooi ook hoe gefocust wordt op de sterktes van mensen met autisme, maar dat zijn we gewoon van Passwerk. Echt knap gedaan.’ ‘Degelijk en professioneel gemaakt.’