Passmap, achtste nummer, september 2009. Woord vooraf Foto: groepsfoto van het team van Passwerk. Onze medewerkers maken het verschil! Het klantenbestand groeit, de kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid van onze klanten blijven toenemen. Dit alles is in de eerste plaats te danken aan de inzet en de gedrevenheid van onze test engineers. Zij zijn het die, met ondersteuning van de job coaches en technische coaches, dagelijks voor onze klanten het verschil maken. Momenteel geeft de economische crisis ons geen extra wind in de zeilen, maar vanaf het moment er weer een economische heropleving zal plaatsvinden, zullen we er meer dan ooit staan. We zullen met een ervaren team, dat beschikt over diverse en elkaar aanvullende competenties, de uitdagingen van de markt kunnen aangaan. In ieder geval heeft ons Passwerkteam al volop bewezen dat het door zijn bijzondere kwaliteiten economische meerwaarde levert en in het vlak van testing uit ware specialisten bestaat. Passwerk zorgt voor de nodige ondersteuning van haar test engineers en voor de permanente kwaliteit van de dienstverlening. Onlangs werd, met pijn in het hart maar met het oog op het behouden van de hoge kwaliteitstandaard en het verzekeren van de continuïteit, afscheid genomen van enkele test engineers. Dergelijke beslissingen zijn moeilijk en worden met de nodige zorgvuldigheid genomen en uitgevoerd, maar horen nu eenmaal bij de realiteit van het normale economisch circuit waarvoor we bewust hebben gekozen en waarin we thuishoren. De positieve resultaten die dagelijks door onze test engineers worden neergezet, bewijzen dat we de juiste weg gekozen hebben en dat die tot een blijvend succes zal leiden. Ik wil het hele team erg graag danken voor zijn inzet en gedrevenheid! Nico De Cleen. Wist u dat ... Op de website van Passwerk kan u via de rubriek ‘autisme-spectrumstoornis’ en vervolgens ‘kenmerken’ een kort filmpje over ASS zien. In dit filmpje wordt een goed beeld gegeven van de kenmerken van ASS. Hierbij wil ik Geert Coppens, CEO van Instruxion, danken voor zijn toestemming het op onze website te mogen plaatsen. In dit nummer: Adviescomité opgestart Test engineer, Dirk van Belle, aan het woord Verhogen naamsbekendheid Passwerk groep op linkedin Getuigenis van fedict Test Coach bij Passwerk Bezoek van Ester Zabar (AQA) Online test voor ouders Het support team van Passwerk Jobcoaching bij Passwerk, een multifunctionele en boeiende job Media-aandacht Passwerk in cijfers Adviescomité opgestart Foto 1: leden van het adviescomité zitten lachend rond de tafel in de vergaderingzaal bij Passwerk. Op de tafel staan broodjes en drank. Foto 2: de leden van het adviescomité zitten rond de tafel in de vergaderzaal bij Passwerk en luisteren naar een presentatie. Het eerste adviescomité van Passwerk vond plaats op vrijdag 15 mei en heeft zijn start alvast niet gemist. Na een quick scan van het bedrijf is dieper ingegaan op de commerciële aanpak van Passwerk. Na een korte marktanalyse werden de marktopportuniteiten in kaart gebracht en suggesties naar voor gebracht om de commerciële aanpak te optimaliseren. Eén van de suggesties was een set van getuigenissen op te maken die dan actief bij het benaderen van de markt kan worden gebruikt. Het enthousiasme en de actieve ingesteldheid van alle aanwezigen én het continu positief meedenken waren kenmerkend voor deze eerste bijeenkomst. Er werd ook afgesproken Steven Slabbinck, COO bij Easypay, uit te nodigen als bijkomend lid van het adviescomité. Steven heeft inmiddels aanvaard en zal samen met de vijftien andere leden van het adviescomité en met Hans Vets (Ordina Belgium) en Danny Geenens (M2Q - Cronos) de bijeenkomst van september bijwonen. Het eerste adviescomité kwam samen in Berchem, zodat alle leden een kijkje konden nemen in ons nieuwe kantoor. De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in Brussel. Tijdens deze tweede meeting zal besproken worden hoe de marktcommunicatie en marktbenadering door Passwerk kan worden geoptimaliseerd. Onze derde bijeenkomst zal begin 2010 plaatsvinden en zal mogelijk worden ingeleid door een extern spreker. Wij houden u in de volgende Passmappen op de hoogte van de verdere evolutie. Dirk Van Belle (test engineer) aan het woord. Foto: Dirk Van Belle poseert voor een boom. Dirk, wat is voor jou nu het verschil tussen werken bij Passwerk en het werken bij je vorige werkgever? Het grootste verschil is dat men zich nu concentreert op mijn analytische vaardigheden. Vroeger moest ik voortdurend ook de klassieke soft skills uit de kast halen: communicatief zijn, en vlot in de omgang. Ik herinner me mijn allereerste sollicitatiegesprek. De interviewer vroeg me in het Engels wat volgens mij het grootste struikelblok in mijn carrière zou worden. ‘Communication,’ antwoordde ik prompt. ‘We got a hell of a candidate here,’ antwoordde de interviewer. Hij besefte alleen niet onmiddellijk dat ik toen al aanvoelde dat het voor mij in de sociale omgang niet vlotte en daarom dat antwoord gaf. Bij de scouts was ik nooit de groepsleider, maar de stille die van al die bosspelletjes geen snars begreep. Ik weet nog dat ik mij toen in het bos verstopte, tot ik dacht dat het bosspel ongeveer uitgespeeld moest zijn. Ik begreep nooit goed wat de spelregels waren en vond al dat geduw en getrek iets om uit de weg te gaan. Waarom heb je bij Passwerk gesolliciteerd? Wat trok je bij Passwerk aan? ‘De werkomgeving zal aangepast worden aan jouw manier van werken en niet omgekeerd’. Het was het ‘ei van Columbus’ toen ik dit over Passwerk las. Vroeger zag men niet altijd in dat er ‘gekniptere’ karakters aanwezig waren om bijvoorbeeld de back-up van de klantendienst te verzorgen. Een soft skill zoals vlot zijn in de omgang, is voor de meeste mensen echter vanzelfsprekend, terwijl het net mijn grootste struikelblok is. Gaat het werk nu beter dan bij je vorige werkgever? Er zijn soms nog scharniermomenten waarop ik de pedalen verlies, vooral wanneer ik meer uitleg nodig heb om een bepaalde applicatie goed te kunnen testen. Het juiste moment vinden om inlichtingen te vragen aan collega’s die druk bezet zijn, is voor een asperger niet evident. Zodra ik, mits de nodige inlichtingen, weer op de rails zit, verloopt het werk opnieuw vlot. Ik kan me dan toespitsen op de analyse van teksten of bestaande testcases zonder dat ik onderbroken word door telefoon of onverwachte opdrachten. Wat typerend is voor aspergers, is dat we beter presteren in een impulsarme omgeving. Dat ik de telefoon niet hoef te beantwoorden, is voor mij dan ook een wereld van verschil. Beleef je nu minder stress dan bij je vorige werkgever? Buiten de inwerkperiode voor elke opdracht, ben ik nu minder onderhevig aan stress. Ik weet beter wat er van me verwacht wordt en hoef niet te multitasken. Multitasking is voor iemand met het syndroom van Asperger een afknapper, omdat wij niet beschikken over een automatische filter dat alle binnenkomende impulsen en geluiden onmiddellijk in juiste banen leidt, binnenlaat of blokkeert. Wij moeten dat actief filteren, wat extra energie vraagt. Binnen multitasking prioriteiten leggen is dus een hele opgave. We concentreren ons bijgevolg graag op één iets. Ook het feit dat de directe collega’s a priori van mijn specifieke handicap op de hoogte zijn, maakt dat de druk iets lager komt te liggen. Ben je blij dat je gekozen hebt om bij Passwerk in dienst te treden?   Ja, het is een bewuste keuze. Ik had voor de rest van mijn beroepsleven kunnen doen alsof ik geen last had van deze sociale handicap. Dat was me bijna twintig jaar lang min of meer gelukt en al bij al beschik ik over voldoende sociale vaardigheden om mee te kunnen, maar het kost me extra energie. Om anticiperend aan een burn-out te ontsnappen, is Passwerk dan ook een welgekomen oplossing. Passwerk vertrekt immers vanuit mijn psychotechnische troeven. Zo vergt het analyseren van een tekst voor mij niet bijzonder veel inspanning. Ik doe het namelijk graag. Passwerk is dan ook een win-winformule. Ik win erbij doordat een beroep wordt gedaan op mijn natuurlijke troeven en de werkgever of opdrachtgever weet dat onze analytische vaardigheden en onze zin voor detail bij het testen van nieuwe softwareapplicaties belangrijke troeven zijn. Wat heb je bijgeleerd bij Passwerk, zowel qua vaardigheden als over je persoonlijkheid? Als je zowel de analytische troeven als de sociale handicap bij jezelf erkent, dan zal je bij Passwerk een manier van werken ervaren die vroeger niet mogelijk was. Sommige Passwerkers hebben misschien drempelvrees voor overdreven betutteling, maar collega’s ervaren snel hoeveel of hoe weinig extra feedback je nodig hebt. Je zou deze ervaring kunnen extrapoleren naar alle sollicitanten en hun rekruteerders: de juiste persoonlijkheid op de juiste plaats laat beide partijen scoren. Een jobadvertentie zou dus nog meer gecustomized mogen worden. Een sollicitant hoeft niet altijd over alle mogelijke soft skills te beschikken. Benadruk de kernvaardigheden en de belangrijkste soft skills die de job vereisen, zoniet gaan alle jobadvertenties op elkaar lijken. Met welke opdracht ben je bezig bij de huidige klant? Welk resultaat wordt er van jou verwacht? Voor de huidige klant moet een nieuwe meet-, berekenings- en facturatie-applicatie worden ontworpen. Samen met de collega’s schrijven we testcases voor een applicatie die ontwikkeld wordt door externe softwaredevelopers. Daarvoor moeten de vereisten van de klant goed worden geanalyseerd. Elke eis van de klant dient immers in de applicatie aanwezig te zijn en moet dan worden uitgetest. De analyse van de FDS, de Functional Design Specifications, is een van mijn favoriete opdrachten. Wanneer de testcases klaar zijn, moet de eerste applicatieversie worden getest. We helpen de testcases dus ook mee uitvoeren. Hierbij is het belangrijk advies in te winnen bij de collega’s die vertrouwd zijn met de vorige versie van de applicatie. Een realistische testomgeving simuleren is niet vanzelfsprekend, omdat er talloze inputdata moeten worden aangemaakt, zoals fictieve klanten en fictieve meetdata. Gelukkig staan de ontwikkelaars paraat om je doorheen de nieuwe applicatie wegwijs te maken. Vind jij dat je door neurotypicals anders wordt benaderd als zij weten dat jij een autismespectrumstoornis hebt? Ja, ze nemen eerst een afwachtende houding aan, wat heel begrijpelijk is. Neurotypicals moeten eerst kunnen aftasten in hoeverre ze zich anders kunnen opstellen om beter met ons te communiceren. Aspergers zitten tijdens gesprekken niet altijd op de juiste golflengte, omdat een mondeling gesprek per definitie een stortvloed aan prikkels in zich houdt en we daardoor al eens de essentie van de boodschap missen. Zijn ze niet op de hoogte van mijn ASS, dan wordt het moeilijker omdat ze dan met een bepaalde uitleg te snel kunnen zijn. Je wordt dus wel anders bekeken, maar als je een beetje moeite doet, merken ze al snel dat het meevalt. Welke ervaringen, kennis of vaardigheden die je hebt verworven tijdens je professionele verleden komen als test engineer goed van pas? Ik heb bijna twintig jaar als administratieve kracht in de privésector gewerkt, meestal op het verkoopsdepartement, maar wist al van in het begin dat ik geen vlot mondeling communicator was. Dit heb ik zo goed mogelijk proberen te camoufleren, maar mensen voelen toch aan dat er iets niet in de haak zit. Alleen kunnen ze er hun vinger niet precies op leggen. Daarom is het goed dat ze weten waar mijn handicap zich situeert. De belangrijke troeven van mijn professionele ervaring zijn het vertrouwd zijn met de klassieke ondernemingsstructuur die zowat overal dezelfde is: verkoop, marketing, boekhouding. Ik weet hierdoor ook waarover deze afdelingen gewoonlijk met elkaar communiceren, wat de relevantie van een te testen applicatie kan verhogen. Ook heb ik geleerd tijdig inlichtingen in te winnen. Iedereen doet dat de hele dag door, maar voor mij vergt het een extra inspanning. Heb je er iets aan dat ook collega’s een ASS hebben?   Het is verbazingwekkend hoe verschillend ASS zich kan manifesteren. Zo heb ik het moeilijk met gesprekken of mondelinge kennisoverdracht. Anderen hebben het moeilijker met het afwijken van een bepaald tijdschema, daar waar voor mij een vergadering mag uitlopen. Wat we wel gemeen hebben, is de spontane neiging alles bij naam te noemen. Ik heb wel geleerd me diplomatisch op te stellen, maar af en toe verwoord ik een boodschap toch iets te recht voor de raap. Ook delen we de neiging zo in een bepaalde activiteit op te gaan, dat we de omgeving ‘vergeten’. Soms vergeten we dan tijdig te pauzeren of te eten, waardoor we hoofdpijn krijgen. Ook merk je dat collega’s met een ASS meestal avondmensen zijn, omdat alles stiller wordt ’s avonds, dus impulsarmer. Welke tips heb jij voor neurotypicals om hun communicatie met jou te optimaliseren en de samenwerking met jou optimaal te laten verlopen? Noem een kat een kat. We zijn gevoelig voor inconsistenties. Het liefst wou ik dat iedereen tegen mij zou spreken als een volleerd nieuwslezer: traag, luid en goed articulerend, maar ik besef dat dit niet realistisch is. E-mails zijn ook welkom, omdat ik de boodschap dan onmogelijk kan missen. Een geschreven boodschap wordt immers minder snel door andere prikkels verstoord. Schriftelijke communicatie is voor mij dus makkelijker dan mondelinge communicatie, meer nog, schriftelijk ben ik een uitstekend communicator. Wat vindt je omgeving (familie, vrienden) ervan dat je nu bij Passwerk werkt? Mijn vrienden denken dat ik er meer voldoening uit zal halen. Voor mijn vrouw is het een opluchting, omdat ik vroeger al eens met bepaalde collega’s botste en mijn echtgenote de stress voelde die ik mee naar huis nam. Collega’s gingen er soms van uit dat ik van slechte wil was. Om een voorbeeld te geven uit de niet-professionele sfeer: toen ik zeventien was, ging ik eens op café. Voor mij toen een relatief nieuwe wereld. Het was dus niet in een werkomgeving, maar met collega’s ga je ook al eens iets drinken, dus het had ook daar kunnen gebeuren. Toen ik aan de toog op een barkruk zat, liet een van de kennissen me onverwacht zijn halflege pint zien en vroeg: ‘Pintje ?’ Ik vond het een beetje vreemd dat de man mij zijn halflege pint aanbood, maar heb toch uit beleefdheid het glas uit zijn hand genomen en leeggedronken. Een kanjer van een misverstand natuurlijk, een misverstand dat niet in dank werd afgenomen. Door de jaren heen heb ik beter tussen de regels leren lezen. Zou jij andere personen met ASS aanraden om bij Passwerk te komen werken?   Ik weet dat sommigen reserves hebben om zich als asperger te outen. Dat is gedeeltelijk terecht, omdat er over asperger misverstanden bestaan en men daardoor schrik heeft voor stigmatisering of verlies van sociaal statuut. Wij gedragen ons doorgaans niet als Rainman, Birdy of Ben X, maar soms kan het wel eens die richting uitgaan. Als ervaringsdeskundige meen ik echter dat het personage van de butler, gespeeld door Anthony Hopkins in The Remains Of The Day een realistischer beeld geeft van het syndroom van Asperger, ook al gaat deze film helemaal niet over het syndroom. De auteur van het gelijknamige boek zegt wel dat de inertie van de butler jegens het personage van Emma Thompson hoofdzakelijk is ingegeven door overdreven plichtsbewustzijn, maar volgens mij voelt de butler de non-verbale signalen van zijn collega ook onvoldoende of te laat aan en kan hij zich niet voorstellen hoe hij deze potentiële relatie een plaats kan geven binnen een ander kader dan dat van zijn huidige leven als butler. Immers, de auteur heeft zich mogelijk gebaseerd op memoires van een authentiek persoon, die zich vóór de Tweede Wereldoorlog niet bewust kon zijn van ASS. Om te besluiten zou ik durven aanraden je ego opzij te zetten en te erkennen dat ASS je directe communicatiepotentieel effectief belemmert. Passwerk past hier een mouw aan, dus is het essentieel deze sociale handicap niet te loochenen. Een vergelijking kan dit duidelijker maken: als je de kopieermachine niet ziet staan, dan is dat vreemd, tenzij je zegt dat je blind bent. Als te veel prikkels je kunnen overrompelen of verwarren en je daardoor soms mist wat er van je verwacht wordt, dan is dat vreemd, tenzij je aangeeft dat je gehinderd wordt door asperger. Verhogen naamsbekendheid Foto 1: Enkele promotionele dingen van Passwerk uitgestald zijnde, een glazen mok met logo van Passwerk erop, enkel stylo's met logo van Passwerk, post-its met blauw logo van Passwerk. Foto 2: Dirk achter de stand van Passwerk tijdens de open ledendag georganiseerd door Zorgnet Vlaanderen. Het verhogen van naamsbekendheid is belangrijk, zeker voor een bedrijf als Passwerk dat geen lange historiek achter zich heeft. Zoals u elders in deze Passmap kan lezen, trachten wij onze naamsbekendheid te verhogen via het trekken van media-aandacht, maar ook andere acties worden ondernomen om bij de naam Passwerk ‘een belletje te doen rinkelen’. Zo zijn we met een stand aanwezig op events en congressen, geven we geregeld presentaties over Passwerk en hebben we een informatiebundel samengesteld. Zo werd vóór de zomer onder meer deelgenomen met een stand aan de open ledendag van Zorgnet Vlaanderen (zie foto), zijn presentaties gegeven aan de Hogeschool Gent, aan het Hoger Instituut Voor de Arbeid in Leuven (HIVA) en in het kader van een studiedag georganiseerd door Proleron (Professionalisering van Leraren en Docenten op het vlak van Ondernemerschap) en namen we deel aan een adviesraad voor personen met een handicap in Sint-Niklaas. Recent zijn daar ook nog een aantal gadgets bijgekomen waarop het logo van Passwerk wordt vermeld. Zo hebben we een mok, een balpen en post-its laten maken. Indien u mogelijkheden ziet om Passwerk in het daglicht te stellen op een event of een congres, laat het ons dan even weten. Passwerk groep op Linkedin Afbeelding: schermafdruk van de linkedinpagina van Passwerk. Op Linkedin, een virtueel professioneel netwerk, werd onlangs een groep rond Passwerk opgestart. Via deze groep worden de leden ervan op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen binnen Passwerk, van de artikelen die erover verschijnen en van getuigenissen van klanten. Als u een profiel heeft bij Linkedin, dan kan u lid worden van de groep. Getuigenis Fedict Afbeelding: logo van Fedict. Uitzonderlijk oog voor detail Fedict staat voor Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie. De opdracht van Fedict bestaat er in om met de mogelijkheden van IT de overheidsadministratie voor burgers en bedrijven zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat werpt vruchten af, want België behoort bij de koplopers in e-government. Fedict vertrouwde begin dit jaar een testopdracht aan Passwerk toe. Snel ingewerkt “De medewerkers van Passwerk raakten snel op dreef – veel sneller dan wij zelf voor mogelijk hielden”, geeft Chief Technology Officer Peter Strickx toe. Dit project maakte duidelijk hoe belangrijk testing is. Het toonde ook aan dat aanvullende testen, naast die door de ontwikkelaars, geen overbodige luxe zijn. Testen is een specialisatie op zich. ... Uit de rapporten van de opgeleverde testresultaten bleek telkens opnieuw de uitstekende kwaliteit van het geleverde testwerk.” Volgehouden concentratie “Regelmatig verrasten de Passwerkers ons met hun uitzonderlijke oog voor detail”, zegt Project Manager Bert Beyl. “Zo ontdekten zij bijvoorbeeld hoe hoofdletters en kleine letters in de extensie van een bestand soms problemen opleverden. Dat hun aandacht niet verslapte, bewees een major bug die helemaal aan het einde van het testtraject nog naar boven kwam. Die volgehouden concentratie bleek ook uit de constante kwaliteit in elke testcyclus, ook al passeerden sommige scenario’s tot vervelens toe opnieuw. Leuk detail: de Passwerkers deden spontaan vaak nog extra testwerk in afwachting van een nieuwe opdracht.” Test coach bij Passwerk Foto: Sarah Founeau, test coach. Als test coach bij M2Q hou ik me voltijds bezig met Passwerk. Binnen de functie van test coach is er veel afwisseling: opleiding geven na een assessment, opvolging van de Passwerkers bij de klant (op technisch vlak), administratie, extra opleidingen indien nodig, samen oefeningen maken met de mensen die geen project hebben, opfrissingscursussen enz. Een willekeurige dag ziet er voor mij als volgt uit: De dag begint met een aantal administratieve taken zoals timesheets opstellen, een verslag afwerken van de dag voordien, vergaderingen voorbereiden, planningen opstellen, enz. Als dit allemaal in orde is, vertrek ik naar de sites waar Passwerkers aanwezig zijn om een opvolging te doen. Dit houdt in: het praten met de coaches en Passwerkers om te zien of alles goed verloopt en of er eventueel nog bijsturing nodig is. Die bijsturing kan bijvoorbeeld een extra opleiding of een opfrissingscursus zijn. Een ander deel van mijn tijd besteed ik aan het voorbereiden en geven van opleidingen. Zo geef ik zelf de opleidingen voor het behalen van een ISTQB-certificaat, test case development, de testmanagementtool ‘quality center’, SQL en basis programmeren in Access en Excel. Mijn collega Darko verzorgt de opleiding in QTP, een tool om tests te automatiseren. Ook Els en Joke geven opleidingen. Elke opleiding is anders, want iedere persoon die de opleiding volgt is anders. Naargelang het niveau en de concentratie kan op een dag meer of minder theorie worden gegeven. Ook de oefeningen zijn aangepast aan verschillende studiemethodes: er zijn meerkeuzevragen, kruiswoordraadsels, mind maps enz. voorzien, zodat iedereen op zijn eigen manier de leerstof kan verwerken. De Passwerkers hebben een goed tot zeer goed leervermogen. De resultaten voor de test van het ISTQB-certificaat zijn zeer goed. 80 procent van de aan het ISTQB-examen deelnemende Passwerkers slaagt bij de eerste deelname. Anderhalf jaar na het eerste opleidingstraject bij Passwerk verloopt alles vlot, werkervaring van de Passwerkers stapelt zich op en bedrijven beginnen Passwerk te kennen. Hopelijk valt ook bij anderen de twijfel nu snel weg. Uit eerdere projecten blijkt duidelijk dat heel goed werk wordt geleverd. Bezoek van Ester Zabar (AQA) Foto 1: Ester geeft een presentatie aan de jobcoaches en het management van Passwerk alsook aan de distributeurs. Foto 2: Een 10-tal geïnteresseerden luisteren aandachtig naar de presentatie van Ester over haar bedrijf in Tel Aviv, AQA. Foto 3: Ester en jobcoach Katelijne. Foto 4: Ester, haar echtgenoot en een testconsultant zitten rond de tafel tijdens het bezoek aan VDAB. Foto 5: Ester Zabar. Op 18 en 19 augustus laatstleden bracht Ester Zabar, samen met haar echtgenoot, een bezoek aan Passwerk. De bedoeling van dit bezoek was kennis te maken met de aanpak en de werkwijze van Passwerk. Ester heeft AQA enkele maanden na Passwerk opgericht. In de vorige Passmap kon u al kennis maken met AQA. Tijdens haar bezoek gaf Ester een presentatie over de huidige status, de werkwijze en de uitdagingen van AQA. AQA heeft inmiddels een vijftiental mensen met asperger opgeleid tot softwaretester. Ester gaf aan dat het niet zo eenvoudig is om in Israël kandidaten met ASS te vinden, ook al zijn er theoretisch gezien heel wat. Bij AQA krijgen zij, in tegenstelling tot Passwerk, bijna geen spontane sollicitaties. Zij heeft evenmin een samenwerking met een organisatie zoals GTB in Vlaanderen, waarmee Passwerk systematisch samenwerkt. De concrete resultaten van de AQA-medewerkers zijn goed. De klanten getuigen dat ze erg tevreden zijn over hun leervermogen en over de kwaliteit van de dienstverlening. De conclusie is positief, ook al heeft AQA, net zoals Passwerk, om verschillende redenen afscheid moeten nemen van enkele test engineers. Hierna een impressie van Ester hoe zij haar bezoek aan Passwerk heeft ervaren. During 18-19 August I had the honor of being a guest of Passwerk. Dirk Rombaut (who is the originator of Passwerk) and I met January 2008 at Specialisterne in Denmark and since then we were in professional contacts. Based on the Danish concept of Specialisterne, I started AQA in Israel on 1 May 2008 (gedetailleerde informatie hierover verscheen in de vorige Passmap). I was very interested to see the progress of my colleagues in Belgium and to share experience. My first impression of Passwerk was the comfort and functional design of the offices. I was given the opportunity to present AQA to a large group of highly interested people related with Passwerk. I hope that they were able to gain benefits from our experience. After my presentation, I had several enriching meetings with several participants. ISTQB training The first meeting was with Sarah Fourneau who is conducting the ISTQB trainings. We compared our training approaches. I was impressed by the original approach of start by ‘feeling’ the software testing area through testcase design and not starting directly with the theory. I find this approach as well as the initial training of Quality Center and QTP as very beneficial since it starts with ‘hands on’ and then comprehending the logic of the theory on basis of the practice. I also liked the logic of doing the course 4 days a week and having a break on the middle of the week (on Wednesday) to give the students a relief from the pressure of the intensive studies. We both encounter the same challenges of training people with different backgrounds and a wide range of abilities. The MindMap presentation of the material seems facilitating the comprehension of the material. Passwerk test engineers are in good technical hands! CEBIR tests We were visiting at VDAB and met there Lien Smet who is part of the team that is conducting the CEBIR tests battery to screen the candidates for Passwerk. She presented the targets of the screening and the rational of the tests themselves. She also allowed us to get the ‘feeling’ of how it is to perform these tests. The general impression was that these valuable tests cover a wide scale of capabilities and personal characteristics. The results of the tests are analyzed and are evaluated in the interview with the candidate. A summary with recommendations is presented to Passwerk and also discussed in a meeting to decide on the final acceptance. We were impressed from the ongoing improvement of the screening process which insures the high quality of the test engineers. Jobcoach duties We were having a meeting with Katelijne Bervoets who is an experienced job coach. She gave us a detailed overview on the preliminary screening process. She also presented the assessment process, task types and method of watching the behavior of each candidate during this period. This gives very clear measures on their ability to integrate in working environment: coming on time, following instructions and work procedures, pace, etc. Also, the procedures of ensuring smooth entrance of the test engineers into their workplace were reviewed, and the ongoing coaching of the test engineer and his manager or contact person. Very detailed records are kept on the work of each test engineer and job coach visit summaries. Passwerk test engineers are in good hands! Summary In addition to an exceptionally warm welcome, by Dirk and all the other people, I got the impression that Passwerk has a very clear and professional screening procedure as well as a training and coaching program for the test engineers. Also the marketing efforts done by Dirk are original, wide scope and fruitful to create public awareness of the abilities of people with Asperger, gathering candidates and reaching customers to employ them. I would like to specially thank Dirk who planned and arranged the agenda and hosted us very attentively during the visit! I wish Passwerk good luck and great progress. Dank aan onze klanten: via de logo's van onze klanten wordt een overzicht gegeven van onze klanten tot nu toe. Online test voor ouders Afbeelding: printscreen van de website die in het artikel wordt toegelicht. Het Dr. Leo Kannerhuis (aandeelhouder van Passwerk) heeft een soort test met een aantal vragen ontwikkeld waarmee ouders zelf in hun eigen omgeving online kunnen nagaan of er bij hun kind mogelijk sprake is van een vorm van autisme. De vragen zijn gericht op kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar. Na het doorlopen van de vragen krijgt de bezoeker een advies. De test is niet bedoeld om een diagnose te stellen, maar om ouders een eerste oriëntatie te bieden. Via deze link kan u de test raadplegen: http://leokanneradvisor.byelex.net/index.jsp Het support team van Passwerk. Foto 1: Katelijne Bervoets, jobcoach Foto 2: Lien Lamon, jobcoach Foto 3: Yolande Pacco, jobcoach Foto 4: Tim Schampheleer, jobcoach Foto 5: Sarah Fourneau, test coach Foto 6: Dirk Rombaut, sales manager Foto 7: Nico De Cleen, directeur Jobcoaching bij Passwerk, een multifunctionele en boeiende job! Foto: Yolande Pacco, jobcoach bij Passwerk vanaf de opstart. Vandaag een dagje Brussel! Het is soms zeer praktisch dat de kantoren van redelijk wat van onze klanten in het Brusselse gelegen zijn. Zo verlies je een minimum aan tijd. Ik heb een afspraak met drie test engineers die in verschillende bedrijven tewerkgesteld zijn. Ik heb ook een evaluatiegesprek met een begeleider gepland. Op voorhand weet je nooit echt wat er je te wachten staat. Mogelijk loopt alles goed, maar soms kan het, om allerlei redenen, nodig zijn dat er duidelijke actiepunten worden afgesproken. Na zulke gesprekken voel je dat je echt op de werkvloer moet komen om mogelijke problemen te vermijden. Het leukste deel van mijn baan vind ik de site surveys waarmee ik op verkenning ga bij nieuwe klanten om te zien in welke omgeving onze test engineers tewerkgesteld zullen worden. Het is boeiend om verschillende mensen op verschillende locaties te ontmoeten. Meestal voel je ook, bijvoorbeeld als je de presentatie over autisme geeft, hoe hard mensen al geëngageerd zijn om onze test engineers een kans te geven. Dat is hartverwarmend! Nadien proberen we de route naar de plaats van tewerkstelling eens samen met de Passwerker uit, zodat er al herkenningspunten zijn. Het stressniveau op de eerste werkdag wordt hierdoor al een heel stuk verlaagd. Het grootste deel van ons takenpakket bestaat uit bovenstaande opdrachten, maar uiteraard start de eerste kennismaking met al onze kandidaten test engineer bij het intakegesprek. Daar checken we de verschillende voorwaarden. Geeft een kandidaat een goede indruk, dan hij wordt deze ingeschreven voor de ‘Cebir’-tests bij VDAB, waarmee we het intellectuele potentieel en de competenties van de kandidaten in kaart brengen. Vervolgens start het drie weken durende assessment, waar de job coaches de kandidaat-Passwerkers begeleiden en observeren. Dit is zeer intensief en soms een heel gepuzzel door de afspraken die werden vastgelegd met bestaande klanten en met bedrijven die binnenkort met Passwerkers zullen samenwerken. Altijd weer sta ik er versteld van hoe een groep op zo’n korte termijn kan groeien en kan openbloeien. Dit is een waardevolle periode waarbinnen de vertrouwensband tussen de job coach en de test engineer wordt gelegd. Als job coach werken we ook samen met het netwerk van de test engineers waarbij we soms contact opnemen met een auticoach, psycholoog, partner of ouder. Is er ondersteuning uit verschillende hoeken, dan is er meer kans op slagen. Om goed te kunnen functioneren blijven we zelf onze manier van begeleiden continu in vraag stellen tijdens de inhoudelijke vergaderingen met een medewerker van het Dr. Leo Kannerhuis. Deze vergaderingen worden nog aangevuld met intervisies met andere organisaties die met autisme bezig zijn. De vrijheid, variatie en waardering die je binnen deze job krijgt, maken het werken in een team van job coaches bijzonder zinvol en aangenaam. Media-aandacht Afbeelding 1: voorblad Antwerpen Manager magazine. Afbeelding 2: Voorblad HR Square magazine. Afbeelding 3: Voorblad van Handblad magazine. Afbeelding 4: voorblad van zorgwijzer. Passwerk komt geregeld in de media. Zowel in dag-, week- als maandbladen wordt regelmatig aandacht aan ons besteed, en ook op radio en televisie komen we aan bod. Deze interesse is meer dan welkom. Zo kunnen wij onze ideeën, onze specifieke aanpak en onze resultaten toelichten voor een breed publiek. In het juninummer van HR-Square, Handblad en Zorgwijzer en in het julinummer van Antwerpen Manager verscheen een artikel over ons. In de nabije toekomst verschijnt nog een artikel in Bodytalk waarin een van onze job coaches toelichting geeft bij autismespectrumstoornis. In het najaar volgt nog een artikel in Fedra, een publicatie voor federale ambtenaren. Momenteel loopt nog een aantal contacten die hopelijk tot extra media-aandacht leiden. Er staan bovendien nog heel wat media op ons verlanglijstje, waaronder De Tijd en Kanaal Z. Hopelijk lukt het ons ook daar interesse voor Passwerk te wekken. Indien u ons in contact kan brengen met media die voor Passwerk interesse zouden kunnen hebben, dan horen wij dat graag. Via onze website, rubrieken ‘nieuws’ en ‘pers’, kan u deze, maar ook de eerder verschenen artikelen over Passwerk lezen en de interviews beluisteren. Passwerk in cijfers Altijd leuk om dingen in één oogopslag te kunnen zien... daarom onze hele werking heel strak, kort en bondig in cijfers: 29: Medewerkers in dienst, waarvan 23 test engineers met ASS 4: Test engineers zijn vrouwen 10: Test engineers wonen in de provincie Antwerpen, 6 in Oost-Vlaanderen, 3 in West-Vlaanderen, 2 komen uit Limburg en 2 uit Vlaams-Brabant 8: Test engineers beschikken over een bachelor- of masterdiploma 20: Klanten deden al of doen momenteel een beroep op onze dienstverlening 1: Het adviescomité van Passwerk kwam al één keer samen, een tweede bijeenkomst staat gepland voor begin september 24: Artikelen zijn over Passwerk verschenen in allerlei kranten, weekbladen, maandbladen, 5 radio-interviews en 2 tv-interviews werden uitgezonden 16: Enthousiaste CIO’s en directeuren vanuit verschillende sectoren maken deel uit van ons adviescomité 80: Procent van onze test engineers behaalde een ISTQB-certificaat Passwerk Nico De Cleen, directeur, 0474 087 200 Dirk Rombaut, sales manager, 0495 290 196 www.passwerk.be Potvlietlaan 5b, 2600 Berchem