Passmap - Drieentwintigste nummer - september 2014 Het Magazine van Passwerk, Het software testbedrijf dat positieve kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis inzet Alle test engineers aan de slag! Afbeelding: Nico De Cleen, directeur Passwerk Momenteel zijn bijna al onze test engineers aan de slag! Dit schrijven we met trots, want op commercieel vlak is Passwerk de voorbije maanden toch door 'zwaar weer' gegaan. Projecten die ten einde liepen of vroeger dan voorzien werden afgewerkt, projecten die later dan voorzien werden opgestart, personeelswissels enz. hadden tot gevolg dat verscheidene Passwerkers een tijd zonder opdracht op 'de bank' kwamen te zitten. Als gevolg daarvan waren er uiteraard minder inkomsten, maar zeker zo belangrijk was dat Passwerkers een tijd niet aan de slag konden en op werk moesten wachten. Gelukkig is het tij intussen gekeerd en zijn bijna al onze test engineers aan de slag met langlopende of kortlopende projecten. Hierdoor zullen we binnenkort een nieuw assessment kunnen opstarten en nieuwe krachten tot test engineer kunnen opleiden. Daarnaast kijken we verder uit naar mogelijkheden om ons dienstverleningsaanbod te diversifiëren in quality assurance opdrachten en andere aan ICT gerelateerde domeinen. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden om in andere nichemarkten – buiten de ICT – voor mensen met een autismespectrumstoornis een nieuw bedrijf op te richten. Tijdens de algemene vergadering van Passwerk, in juni laatstleden, werd de aanvraag tot uittreding goedgekeurd van de tot Business Angels Netwerk-Vlaanderen behorende D-aandeelhouders. Dat betekent dat nu in het kapitaal van Passwerk nog enkel A-aandeelhouders en B-aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. Wij danken de D-aandeelhouders voor hun steun en vertrouwen van de voorbije jaren. Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen om ons bijkantoor in Hasselt op te starten. Architecten werden aangesproken om de inrichting van het kantoor met oog voor ASS vorm te geven, intussen werd een jobcoach aangetrokken en binnenkort start het eerste assessment op teneinde nieuwe Passwerkers voor Limburg te selecteren. Onze opstart werd inmiddels door verschillende media aangekondigd. Wij kijken alvast uit naar de opstart in Hasselt en hopen ook daar een succesverhaal neer te zetten! In dit nummer: Getuigenis HealthConnect Interview met Kristiaan Nieuwe jobcoach in Hasselt treft mee voorbereidingen voor opstart van ons bijkantoor Kort nieuws Getuigenis HealthConnect Afbeelding: logo HealtConnect met tekst op logo "ICT expertise that cares" Afbeelding: logo CareConnect met tekst op logo "medical software" HealthConnect (www.healthconnect.be) HealthConnect is een Belgisch IT-dienstverlenend bedrijf dat zich exclusief toelegt op integratie-architecturen, software-ontwikkeling, project management en eHealth integratie binnen de overheids- en zorgsector. HealthConnect telt 35 personeelsleden en is een autonoom bedrijf binnen de Corilus groep. Gebaseerd op een uitgebreide ervaring en expertise verleent HealthConnect IT-diensten aan zorgverleners, zorginstellingen, mutualiteiten en de overheid. Momenteel telt ons klantenbestand meer dan 95 Belgische zorgorganisaties: . Overheidsorganisaties: Smals/VAZG, WIV, RIZIV, Kind & Gezin, Stichting Kankerregister (BCR), Centrum voor Kankeropsporing, Defensie, . 48 Ziekenhuizen . 27 extramurale labo’s . Assuralia, verzekeraars en preventiediensten CareConnect (www.careconnect.be) HealthConnect bouwt een innovatief elektronisch medisch dossier systeem dat door de moederfirma Corilus wordt verdeeld en ondersteund aan huisartsen. CareConnect is de eerste en enige cloud-gebaseerde software voor huisartsen dat officieel goedgekeurd is op voor Belgische markt. Vier keer per jaar wordt deze software aanzienlijk uitgebreid met nieuwe releases. Dit project vergt een continue en duurzame teststrategie. Hiervoor doen wij beroep op Passwerk. Jan en Jorn ondersteunen HealthConnect in het accuraat en gestructureerd testen van CareConnect. Door Passwerk worden beide collega’s getraind en daarna opgevolgd. Samen met hun coaches wordt er gekeken naar een optimale start en ondersteuning in de bedrijfsvoering. De samenwerking verloopt helder en persoonlijk. Interview met Kristiaan Afbeelding: Kristiaan aan het werk achter zijn bureau. Kristiaan, hoe ben je bij Passwerk terecht gekomen? Een vriendin van mijn moeder had over Passwerk gehoord, en dat aan mijn moeder doorgegeven. Zelf was ik toen nog niet zo druk bezig met auti-vriendelijk werk te zoeken, ik had mijn diagnose nog maar recent gekregen toen, maar na zelf in het journaal van Eén een korte reportage over Passwerk te hebben gezien, heb ik zelf toch de eerste stap gezet door mijn cv te mailen. En gelukkig heb ik dan eigenlijk redelijk snel, na vier maanden ongeveer, de CEBIR-tests kunnen laten afnemen en kon ik vlot aan het proces deelnemen. Waarom heb je voor Passwerk gekozen? Ik had nog maar recent mijn diagnose gekregen en het was toen nog een beetje zoeken wat verder te doen. Passwerk kwam geregeld in de media, het leek mij het enige bedrijf dat professioneel met mensen met autisme omging en ze echt effectief nuttig in dienst stelde. Dus dacht ik: ‘Waarom niet? Laten we dat eens proberen’. En dat is zeer goed meegevallen. Hoe zag jouw loopbaan (leven) eruit vóór je bij Passwerk begon? Hm, niet echt fijn om eerlijk te zijn, ik heb mijn diagnose pas laat in mijn leven gekregen, vier of vijf jaar geleden. Ik altijd geprobeerd in een ‘normaal’ circuit mee te draaien, maar dat kon ik niet aan. Ik had veel last van depressies, kon mijn studies daardoor niet afmaken en kon ook nooit lang een vaste baan houden. Na een zware periode kreeg ik van het OPZ in Geel de diagnose ‘depressie en tekenen van autisme’ en werd ik in een dagopvang ‘beziggehouden'. Dat beviel me niet. Op aanraden van een vriendin liet ik me zorgvuldig testen bij Indigo, en daar kreeg ik dan eindelijk een duidelijk antwoord, ik had autisme. Eindelijk kon ik de nodige begeleiding zoeken om een gezond en aangepast leven op te bouwen. Hoe heb je het assessment en de opleiding ervaren? Had je een goed contact met je collega’s? Het assessment en de opleiding erna waren met momenten best wel moeilijk voor me. Plots moest ik voltijds actief zijn. Maar ik heb het overleefd, mede door de steun van de jobcoaches en van mijn moeder. Het was ook soms een beetje moeilijk om bij sommige collega’s raakpunten te vinden, maar het waren allemaal zeer vriendelijke rustige mensen. En zelf probeerde ik dan ook beleefd en vriendelijk terug te zijn. Het was wel een beetje vreemd meer mensen te zien die een beetje zoals ikzelf zijn, meestal ben ikzelf degene die de enige ‘rare’ is. Vind je het fijn om op verschillende locaties te werken of zou je liever altijd in dezelfde testomgeving werken? Ik denk dat ik toch graag lang op eenzelfde locatie zit, zo leer ik de omgeving en het werk beter kennen, en weet ik ook beter wat men van me verwacht en kan ik beter aan de noden voldoen. Ik heb het geluk dat ik na het behalen van mijn ISTQB meteen bij Belfius kon beginnen en dat ik nog altijd hier mag werken. Zo ben ik gegroeid in het werk hier en zijn ze zeer tevreden met wat ik doe. Waaruit bestaat jouw huidig takenpakket? Ik ben al aanzienlijke tijd vast ingesteld om de Mobile Banking apps op tablets en smartphones te testen. Het gaat vooral om regressietests en om dynamisch werken. Omdat niet altijd een vast scenario is voorzien, moet ik vooral op mijn vorige ervaringen en kennis van deze apps afgaan en goed nadenken wat alle mogelijkheden en combinaties van handelingen zijn. Wat vind je van deze opdracht? Het is wel leuk, het lijkt telkens op een grote complexe puzzel. Het is zoeken naar wat ik allemaal kan doen en waar misschien nog naar gekeken moet worden om de ervaring voor de klant zo comfortabel mogelijk te maken. Wat vind je ervan om met andere Passwerkers te werken? Zoals eerder gezegd is het wel fijn ook andere mensen te zien die een beetje dezelfde ervaringen en moeilijkheden als ik ondervonden hebben. Maar soms gaat het leggen van contacten daardoor een beetje moeilijk. Bovendien heb ik in mijn vrije tijd nogal wat heel gefocuste interesses en kan ik daardoor niet altijd even vlot over andere zaken meepraten. Hoe verloopt de communicatie tussen jou en de klant? Die verloopt zeer goed denk ik, ik heb een vast aanspreekpunt voor mijn opdrachten en verder doen we ons best voor iedereen enthousiast en vriendelijk te zijn. Is het voor jou belangrijk bij de klant een centraal aanspreekpunt te hebben? Dit is voor mij een zeer grote meerwaarde. Als ik zou moeten beginnen met zelf rond te vragen wie mij opdrachten moet geven, dan denk ik dat ik een beetje verloren zou kunnen lopen. Het is zeer handig duidelijk te weten wie bepaalt wat moet gebeuren. Hoe verloopt het contact met de andere collega's bij Belfius? Ik heb niet echt veel contact met andere collega’s op de werkvloer, ik probeer wel altijd vriendelijk en beleefd te zijn, maar vooral mij bezig te houden met mijn werk en de opdrachten. Wat is voor jou belangrijk om in een werkomgeving goed te kunnen functioneren? Niet veel afleiding en vooral dat het er niet te warm is, ik heb nogal snel last van de hitte, dus is airco altijd zeer aangenaam! Wat zijn jouw beste kwaliteiten? Dat kan ik moeilijk van mezelf zeggen, ik probeer altijd beleefd te zijn, door te zetten tot iets zo goed mogelijk af is en vooral behulpzaam te zijn. Waaraan zou je nog willen werken om beter te kunnen functioneren? Mezelf beter leren kennen, en een beetje meer discipline zou ook wel handig zijn. Ik zou graag ook nog meer ervaring opdoen en kennis verwerven inzake testen en het IT-gebeuren in het algemeen. Ik kom uit een heel andere richting, en voor mijn huidige opdrachten heb ik beide nog niet echt nodig, maar voor latere opdrachten zou het handig zijn mezelf misschien wat meer ‘expert’ te kunnen voelen. Wat vind je van de ondersteuning die de jobcoach jou geeft? Haar begeleiding is zeer nuttig, in het verleden werd ik in mijn werk niet ondersteund en dat had zeer nadelige gevolgen. Ik voel me nu veel beter begrepen en op mijn gemak. Nu weet ik dat er iemand is die me volgt en die ik kan vertrouwen. En die problemen die ik niet meteen zelf zie, op correcte wijze kan aankaarten. Hoe heeft Passwerk jouw leven veranderd? Passwerk is bijna wonderbaarlijk op het juiste moment in mijn leven gekomen, ik was net in het proces van mezelf te leren kennen en om te gaan met mijn autisme. Ik woonde ongeveer een halfjaar alleen. In Aarschot, geholpen door begeleid wonen van het Kids. Ik was dus druk bezig met het opbouwen van een nieuw leven en met Passwerk dat er op het juiste moment bij kwam, voel ik dat ik de voorbije drie jaar een enorme weg heb afgelegd. Dat is iets wat ik me aanvankelijk niet had kunnen inbeelden. Ik heb over mijn capaciteiten en taken nog nooit zoveel dankwoorden gehoord, dat ik het nog altijd bijna niet geloof… Zijn er zaken die je toch nog anders wou zien? Het enige wat ik me op dit moment kan zeggen is dat ik misschien wat meer bijscholing of bijkomende cursussen had verwacht. Zo zouden we professioneel nog meer kunnen uitblinken. Maar het is mogelijk dat ik dit denk omdat ik uit een niet-IT-omgeving kom. En wie weet, volgend jaar op de grote LARP misschien een paar bekende Passwerkgezichten op bezoek? Nieuwe jobcoach treft mee voorbereidingen voor opstart van Hasselts bijkantoor Afbeelding: Jobcoach An Lambrechts in frontaanzicht voor een natuurlijke achtergrond met bomen Je bent de nieuwe jobcoach en gaat in Hasselt aan de slag. Wat waren jouw redenen om bij Passwerk te komen werken? Tijdens mijn studies, en in mijn vorige job, lag de nadruk vaak op ontwikkelingsstoornissen. Hierbij werd, naar mijn gevoel, te vaak gefocust op de beperkingen die samengaan met een ASS, terwijl het net personen zijn met veel potentieel en talenten waar neurotypische personen vaak niet in die mate over beschikken. Helaas krijgen personen met een ASS door de beperkingen te weinig jobkansen. Omdat Passwerk vooral inzet op de kwaliteiten van deze personen en met de hulp van jobcoaches de beperkingen probeert op te vangen, worden deze mensen opgenomen in het normale economische circuit. Ze zijn niet langer verplicht langs de zijlijn toe te kijken. In mijn zoektocht naar een job was dit de doorslaggevende reden. Ik wil meewerken aan een evenwaardige tewerkstelling van personen met een ASS. Wat heb je vóór Passwerk professioneel gedaan? Na mijn studies psychologie heb ik in een psychologiepraktijk gewerkt. Daar deed ik voornamelijk psychodiagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Wat zijn de komende tijd voor jou de grootste uitdagingen voor Passwerk Limburg? Er moeten voldoende kandidaten gevonden worden die de ambitie hebben een goed software test engineer te worden. Daarnaast is het natuurlijk ook noodzakelijk bedrijven te vinden waaraan Passwerk diensten kan leveren. Met welke partijen wordt in Limburg samengewerkt om nieuwe kandidaten te rekruteren? Op dit moment werken we samen met GOB Azertie uit Zonhoven en GTB Limburg. Omdat het aanbod aan IT-gerelateerde opleidingen van GOB Azertie en dat van Passwerk zeer compatibel zijn, kunnen we perfect samen op zoek. Personen met een ASS die bij Azertie hun gading niet vinden, kunnen bij Passwerk terecht. Daarnaast is GTB (Gespecialiseerde Trajectbepaling- en begeleiding) zeer nauw betrokken. Zo gaat GTB personen met een ASS en met een zekere interesse voor IT naar Passwerk oriënteren. Niet weerhouden kandidaten van Passwerk of personen die zelf beslissen niet met Passwerk verder te gaan, kunnen ook instromen bij Azertie of GTB. Daarnaast is het ook belangrijk in Limburg bij verschillende instanties meer naamsbekendheid te verwerven, om zo personen met een ASS, die op de huidige arbeidsmarkt niet aan een geschikte job raken, aan te spreken. Zal de aanpak in Hasselt verschillen van die in Berchem? Het is de bedoeling dat de aanpak dezelfde blijft als die in Berchem. Het team van jobcoaches van Berchem heeft de voorbije jaren uitstekend werk geleverd en heeft veel expertise opgebouwd. Ik ga dus voor de vestiging van Hasselt niet opnieuw het warm water uitvinden, maar ik ga er uiteraard wel mee voor zorgen dat we samen vooruit komen. Daarbij komt nog dat ik zeer nauw zal samenwerken met de andere jobcoaches om samen dezelfde visie naar buiten te dragen, ook al werken zij in een andere regio dan ik. Wanneer zullen de eerste test engineers vanuit het Hasseltse bijkantoor beschikbaar zijn? In de maand september en oktober gaan we kennismakingsgesprekken organiseren voor kandidaat-Passwerkers. Hierna volgt de CEBIR-test bij VDAB Limburg, gevolgd door het assessment en de opleiding tot software test engineer later dit najaar. Zo hopen we op het einde van dit jaar of begin volgend jaar de eerste test engineers te hebben klaargestoomd. Bij wie kunnen geïnteresseerde kandidaten terecht? Voor informatie kunnen geïnteresseerden altijd terecht op de uitgebreide website van Passwerk, maar ook bij Nico De Cleen, onze directeur. Op de website van Passwerk staat duidelijk uitgelegd hoe gesolliciteerd kan worden. Dat kan via een formulier op de website. Daarnaast kan er ook een e-mail, met daarin het cv van de kandidaat, naar Nico worden gestuurd. Bij wie kunnen ondernemers met hun vragen rond dienstverlening terecht? Voorlopig kunnen ze terecht bij Dirk Rombaut, onze commercieel directeur. Op korte termijn zal een commercieel manager voor de Limburgse regio worden aangetrokken. Die zal dan het aanspreekpunt worden. Waar zal het bijkantoor in Hasselt gevestigd zijn? Op de Corda Campus in Hasselt. Dat is op de voormalige terreinen van Philips aan de Kempische Steenweg. De Corda Campus is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Zo ligt het treinstation van Kiewit op wandelafstand en is er een uitgebreid busnetwerk van De Lijn van en naar verschillende Limburgse regio’s. Je hebt al een eerste kennismaking met Passwerk achter de rug, wat zijn jouw indrukken? Ik werk nu een maand voor Passwerk en dat bevalt me heel erg goed. Ik loop met mijn collega jobcoaches mee en zie hoe zij te werk gaan. Ze leiden me ook op in het administratieve gedeelte van de job. Daarnaast legde ik contacten met personen en diensten waarmee we gaan samenwerken. Ik maakte ook al kennis met de meeste Passwerkers en met de bedrijven waar ze te werk zijn gesteld. Het zijn allemaal zeer relevante ervaringen die ik zeker mee kan nemen naar Passwerk in Hasselt. Wat is jouw ambitie voor het bijkantoor van Passwerk in Hasselt? Ik wil ervoor zorgen dat mensen met een ASS die over de juiste capaciteiten beschikken, maar op de huidige arbeidsmarkt geen geschikte job vinden, bij Passwerk kunnen worden opgeleid en vervolgens echt aan de slag kunnen. Daarnaast moeten Limburgse bedrijven geïnformeerd worden over wat Passwerk is en welke diensten Passwerk levert. Op die manier hoop ik dat Passwerk in Hasselt evenwaardig wordt aan Passwerk in Berchem. Gezien de nieuwe locatie in Hasselt, begint een mens ook te dromen over een kantoorruimte die in de mate van het mogelijke afgestemd is op de doelgroep die erin terecht gaat komen: personen met een ASS. Ik hoop dat Passwerk hier een voortrekkersrol in kan spelen en als voorbeeld kan dienen voor bedrijven waar werknemers met een ASS actief zijn. Zijn er bepaalde eigenheden die in Limburg van andere Vlaamse provincies verschillen? Door het feit dat de dienstverlening van het openbaar vervoer in Limburg minder uitgebreid is dan in andere provincies, kan het zijn dat het voor sommige Passwerkers minder evident is bij de klant zelf te werken. Hierdoor vermoeden we dat we meer gebruik zullen maken van de test factory. Kort nieuws Afbeelding: Logo van Business Angels Netwerk vlaanderen Afbeelding: Egbert Reijnen Afbeelding: Jobcoach An Lambrechts, achter de tafel van een infostand op het Participate! congres, geeft toelichting aan enkele bezoekers Afbeelding: logo van het fonds ICT community for ASD Afbeelding: logo van kranten belang van limburg, het nieuwsblad, het laatste nieuwe en gazet van antwerpen Afbeelding: logo van WK-spel 2014: een ronde met daaroin een gezicht met op de kaken een belgische vlag en horentjes van een duivel Gewijzigd aandeelhouderschap Passwerk De algemene vergadering van juni laatstleden heeft de aanvraag tot uittreding goedgekeurd van de D-aandeelhouders, behorende tot BAN Vlaanderen. Dit betekent dat er momenteel enkel nog A-aandeelhouders (M2Q en Ordina) en B-aandeelhouders (Auticura, De Ploeg, Ergasia en het Dr. Leo Kannerhuis) zijn. Wij wensen via deze weg BAN Vlaanderen nogmaals uitdrukkelijk te danken voor hun steun en medefinanciering tijdens de opstart van ons bedrijf. Voortaan maakt Ridder Egbert deel uit van onze Raad van Bestuur Op 23 juni werd, ter gelegenheid van het afscheid van Egbert Reijnen als bestuurder van het Dr. Leo Kannnerhuis, in Arnhem een symposium gehouden. Diverse sprekers gaven een uiteenzetting rond het thema 'daar word ik blij van'. Bij zijn afscheid ontving Egbert voor zijn verdiensten de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Egbert blijft nu wel nog deel uitmaken van onze Raad van Bestuur. Egbert Reijnen wordt als bestuurder bij het Dr. Leo Kannerhuis opgevolgd door Henrie Henselmans. Passwerk met infostand op derde congres van Participate! Passwerk was op 20 september laatstleden met een infostand aanwezig op het derde nationale congres dat Participate! organiseerde in het Management Centre Europe in Brussel. Het congres handelde over autisme en kwaliteit van bestaan. Meer dan 700 deelnemers namen deel aan het congres en bezochten tijdens de pauzes de infostanden van verschillende organisaties actief op het vlak van autism. 50.000 Euro schenking aan het fonds ‘ICT community for ASD’ De algemene vergadering van Passwerk besliste tijdens haar vergadering op 12 juni laatstleden dat in het kader van haar winstbestemming 50.000 euro wordt geschonken aan het fonds ‘ICT community for ASD’. Het fonds werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Media-aandacht naar aanleiding van opstart bijkantoor van Passwerk in Hasselt Naar aanleiding van de nakende opstart van ons bijkantoor in Hasselt, werd in diverse kranten een artikel over Passwerk gepubliceerd. Zo verscheen in Het Belang van Limburg op 2 september een artikel met als kop 'Opvallende vacatures bij Hasselts softwaretestbedrijf: werknemers met autisme gezocht'. Daarnaast verscheen diezelfde dag een artikel in Het Nieuwsblad en in Gazet van Antwerpen. Ten gevolge van deze publicaties werd het recordaantal bezoekers aan onze website met glans verbroken. 625 personen bezochten die dag onze website. De dag erop verscheen een artikel in Het Laatste Nieuws wat meer dan 200 bezoekers voor onze website genereerde. WK-spel 2014 Zoals eerder in een van onze vorige Passmaps gemeld, heeft Sportfans for Autism een WK-spel georganiseerd ten voordele van het fonds 'ICT community for ASD'. Duitsland heeft het WK inmiddels gewonnen, maar ook het fonds ’ICT community for ASD’ mag zich als winnaar beschouwen. 774 deelnemers hebben deelgenomen aan de wedstrijd die is door gewonnen Cathy Tissens. Dit betekent dat 7740 Euro naar het goede doel gaat. Nogmaals dank aan de organisatoren van dit WK-spel en aan alle vrijwilligers en deelnemers die van deze wedstrijd een succes hebben gemaakt. Talentenbol in Microsoft Executive Briefing Center Brussels Een drietal keer per jaar is er overleg tussen Passwerk en een aantal soortgelijke, in Nederland gevestigde bedrijven. Deze keer was Microsoft zo vriendelijk als gastheer op te treden in zijn Microsoft Executive Briefing Center Brussels in de Montoyerstraat. Tijdens deze meeting werd onder meer gesproken over het al dan niet voortzetten van deze bijeenkomsten. De Nederlandse bedrijven willen eerst zicht krijgen op de plannen van een ander, Nederlands platform, en daarna beslissen of zij met Talentenbol verder willen. Indien we zouden beslissen verder te gaan, dan zal tijdens de volgende vergadering gesproken worden over de scope (zowel qua regio als inhoud) van de nieuwe Talentenbol, de financiële en/of tijdsinvestingen die eenieder wil doen, de doelstellingen, de missie en de visie, en de verwachtingen van alle deelnemende organisaties en bedrijven. Peter Maynard, audience marketing manager van Microsoft gaf tijdens deze meeting een presentatie over de verschillende applicatieplatformen van Windows, de verschillende ontwikkelingstools voor applicaties en een overzicht van de Microsoft Virtual Academy.