PASSMAP ZEVENENDERTIGSTE NUMMER MEI 2019 Het magazine van Passwerk en TRplus, Wij zetten de talenten van mensen met een autismespectrumprofiel in. VOORWOORD JUMIK GETUIGT, KENZIE PRESTEERT PASSWERK LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD (PLAA) 2019 VOOR PETER VERMEULEN OPENING KANTOOR IN BRUSSEL PASSWERK WINT SOCIAL INNOVATION AWARD 2019 ZESDE PASSWERK PRIJS EERSTE CHARITY GOLF EVENT BLIJKT SUCCESFORMULE KORT NIEUWS Voorwoord Het heeft even geduurd, maar na elf jaar is onze eerste award binnen! Het computermagazine Computable heeft ons in maart de Social Innovation Award 2019 toegekend. In het verleden waren we wel al genomineerd of vielen we in de prijzen ‘buiten categorie’, maar deze keer is het dan toch echt gelukt. We beseffen dat zulke prijzen relatief zijn, maar toch genieten we er van. Het is een erkenning voor ons hele team! Zoals in onze vorige Passmap al aangekondigd, hebben we vanaf februari onze intrek genomen in onze vestiging in Brussel. Momenteel wordt daar de opleiding van onze Franstalige test engineers afgerond en kunnen zij vanaf juni bij klanten worden ingezet . In het eerste trimester van dit jaar hebben x-ray screeners, die door ons worden begeleid en als bewakingsagent aan de slag zijn bij G4S, hun opleiding afgerond. Ze zijn nu effectief bezig met het scannen van bagage op de luchthaven van Zaventem. Begin juli zullen we een duidelijk zicht hebben op het niveau van hun prestaties. De raad van bestuur van Passwerk heeft inmiddels de derde laureaat voor onze Passwerk Lifetime Achievement Award verkozen. Voor dit jaar is dat Peter Vermeulen van Autisme Centraal. Na de officiële uitreiking, die ergens in november zal plaatsvinden, zullen we in onze Passmap van januari 2020 uitgebreid aandacht schenken aan de laureaat. Recent werd ook de zesde Passwerk Prijs toegekend aan Katrijn Van Damme en Daphne Paas. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor een masterproef of doctoraatsthesis die bijdraagt aan het verbeteren van de woon-, leef- of werksituatie van mensen met autisme of die bijdraagt aan de destigmatisering van autisme. Begin mei vond ons eerste Charity Golf Event plaats in de Royal Antwerp Golf Club in Kapellen. Met veertig inschrijvingen is deze eerste editie een succes geworden. De weergoden waren ons vrij gunstig gezind en de resultaten uitstekend. Ons fonds ICT Community for ASD kreeg dankzij dit event ongeveer 6000 euro extra in kas! De voorbije periode kwamen we alweer verschillende keren in de media. Verder in deze Passmap ontdekt u wat er allemaal over ons is verschenen. Tot slot leest u in onze rubriek ‘kort nieuws’ wat er in de voorbije periode verder gebeurd is. Veel leesplezier! Foto: Nico de Cleen zit aan bureau Jumik getuigt, Kenzie presteert Softwarehuis Jumik neemt met ProPlanner en ComBo sinds enkele jaren een prominente plaats in de automotive sector in. Terwijl Combo de opvolging van bonussen en de berekening van commissies bij de dealer voor zijn rekening neemt, staat ProPlanner in voor het organiseren van vervangend vervoer. In het najaar van 2017 werd een volledig nieuwe versie van ProPlanner uitgerold, eerst binnen een aantal concessies van D’Ieteren, daarna ook op de verhuurmarkt, onder meer bij Dockx Rental. Intussen is ProPlanner ook bij andere auto- en verhuurbedrijven uitgegroeid tot het centrale fleet management platform, maar het veroveren van de volledige markt vereist een continue ontwikkeling en verfijning van het pakket, denk maar aan integraties met andere applicaties. Om hieraan tegemoet te komen heeft ProPlanner een maandelijkse releasecyclus, waardoor behoeften en wensen van prospecten snel kunnen worden beantwoord. Inherent aan de ontwikkeling van een nieuwe functionaliteit is echter het risico op regressie van bestaande functies. Jumik zag al snel in dat dit zonder een toegewijd tester – die er tijdens de eerste maanden van de uitrol niet (fulltime) was – heel moeilijk onder controle te houden was. Er volgde een verkennend gesprek met Passwerk waarin duidelijk werd dat het unieke profiel van onze mensen aansluit bij de testing die voor ProPlanner noodzakelijk was. Enkele weken later startte Kenzie met zijn opdracht. Vandaag zijn we een halfjaar verder en is de balans uitermate positief. Voor Jumik gold van bij het begin dat het succes van de samenwerking zou worden afgetoetst aan het aantal issues dat eventueel nog bij de klant zou opduiken, en dat aantal is tot quasi nul herleid. Kenzie heeft zich met een minimum aan begeleiding in ProPlanner ingewerkt en had snel een eerste reeks met testscenario’s klaar om de kwaliteit van de basisacties en -modules te waarborgen. Intussen zijn deze scenario’s verder uitgebreid waardoor ze de volledige applicatie afdekken, en is Kenzie op eigen initiatief gestart met het automatiseren ervan. Opvallend is ook dat hij ProPlanner bekijkt vanuit een UX-standpunt (de ervaring door de gebruiker) en dus niet alleen bugs maar ook verbeteringen aan de flow rapporteert en zijn stempel op de verdere ontwikkeling probeert te drukken. Tot slot moeten zeker ook de omkadering en de ondersteuning vanuit Passwerk zelf worden onderstreept. Door het systeem van een tweewekelijks afstemmoment met de jobcoach kan in geval van eventuele spanningen bij Kenzie of Jumik zeer snel worden bijgestuurd. De neuzen wijzen op die manier altijd in dezelfde richting. Foto: Het logo van Jumik Passwerk Lifetime Achievement Award (PLAA) 2019 voor Peter Vermeulen Dit jaar besliste onze raad van bestuur de PLAA toe te kennen aan Peter Vermeulen, werkzaam bij Autisme Centraal. De PLAA wordt uitgereikt aan de persoon die zich op buitengewone wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor medemensen met een autismespectrumprofiel. Daarbij zijn de duur van de inspanning en het uitzonderlijke karakter ervan bepalende criteria. De soort van de bijdrage en het domein waarin is gewerkt (zoals diagnose, onderwijs, werk, cultuur, vrije tijd, onderzoek enz.) zijn voor de toekenning niet van belang. Het is vooral de passie en de inzet die wij willen honoreren. Peter is in de wereld van het autisme zeer bekend en geroemd. Hij geeft vaak lezingen (nationaal en internationaal) over autisme en schreef er tal van boeken over. In november zal de officiële uitreiking van de PLAA plaatsvinden tijdens een rond deze award georganiseerd event. In het januarinummer van de Passmap zal een interview met Peter verschijnen. Peter is de derde persoon die onze PLAA ontvangt. Voordien waren dat in 2017 Kristien Reyniers (Ergasia) en in 2018 Cis Schiltmans (Vlaamse Vereniging Autisme). De winnaar van de PLAA krijgt een biografie. Die wordt op basis van gesprekken met de winnaar of winnares geschreven door Cas Raaijmakers. Bovendien wordt een van onze kantoorruimtes naar de winnaar vernoemd. De assessment- en opleidingsruimte in het kantoor in Berchem zal voortaan de ‘zaal Peter Vermeulen’ worden. Tijdens een plechtigheid met aansluitende receptie krijgt Peter een oorkonde. Zijn naam werd inmiddels vereeuwigd met zijn naam op een koperen plaatje. Tot slot mag de laureaat ook tijdens de volgende toekenningsronde van ons fonds ICT community for ASD, dat wij destijds in de schoot van de Koning Boudewijnstichting hebben opgericht, mee beslissen aan welke projecten met meerwaarde voor de autismegemeenschap wij financiële steun toekennen. Foto: Close up van Peter Vermeulen glimlachend in graslandschap Opening kantoor in Brussel In februari openden we in Brussel onze vierde vestiging. Op 13 mei werd het in het kantorencomplex van Be-Here officieel ingehuldigd. Via het nieuwe kantoor zullen we vooral in Brussel en Waals-Brabant ook Franstalige test engineers met een autismespectrumprofiel inzetten bij Franstalige klanten. Na een succesvol instroomproces en de opleiding tot software test engineer zijn de zes Franstalige Passwerkers klaar om tegen eind mei actief bij klanten aan de slag te gaan. Passwerkers blinken vaak uit met hun analytische denkvermogen, hun uitzonderlijke oog voor detail en de extreme focus die zij kunnen leggen. Onze nieuwe Passwerkers zijn heel sterk in het repetitief, gedocumenteerd, procedureel, gestructureerd en eenduidig werken. Dit is zeker een meerwaarde voor huidige en nieuwe klanten. Voor onze nieuwe vestiging in het hartje van Brussel namen we Isabelle Van de Wouwer, een jobcoach, en Waqass Mehmood, een account manager aan. Waqass startte zijn loopbaan als account manager in de vastgoedsector en bouwde als commercieel persoon heel wat expertise op. Daarna besliste Waqass in de IT-sector aan de slag te gaan. Hij is verantwoordelijk voor regio Brussel en Waals-Brabant. Zijn focus zal voornamelijk liggen op het uitbouwen van het klantenbestand. Hij zal vooral nieuwe klanten trachten te overtuigen, maar ook zorg dragen voor al bestaande klanten. Waqass staat er niet alleen voor, hij werkt nauw samen met jobcoach Isabelle. Ze heeft autisme leren kennen door haar 21-jarige zoon. Om hem te helpen zich open te stellen voor de wereld, verdiepte Isabelle zich in het autismespectrum. Dit door lezingen, trainingen, werken met ouderverenigingen enz. Zo ontdekte ze de meerwaarde van autisme. Ook haar eerdere professionele ervaring is nuttig voor haar huidige job: een master als vertaler, ervaring in twee Amerikaanse bedrijven, management van een kleine kmo en een baan in HR voor een vzw. Ook werd voor de regio een ambassadrice van Passwerk aangetrokken, met name Alice Suls. Alice is al jaren actief binnen het autismewerkveld (onder meer als vicevoorzitster van APEPA) en heeft het vooronderzoek rond onze opstart met Franstalige kandidaten voorbereid. Alice zal ons verder, op afroep, ondersteunen in de uitbouw van ons netwerk. Samen met dit team willen we de komende maanden en jaren in de regio een sterke groei realiseren. Foto: Account manager Waqass zittend achter een tafel met naast hem jobcoach Isabelle in een kantoorruimte Passwerk wint Social Innovation Award 2019 Op 21 maart kreeg Passwerk de Social Innovation Award 2019 uit handen van Luc Blyaert, redacteur bij Computable. Dit jaar waren er acht finalisten. De zeven andere finalisten waren: BeCode, Close the Gap, CoderDojo, Digidak, MolenGeek, PeoplesProjects, WeGoSTEM. Nico De Cleen sprak een dankwoord uit en Gert Vanhaecht van Belfius bracht een getuigenis over onze samenwerking. We zijn trots op deze eerste échte award. In het verleden waren we al verschillende keren voor een award genomineerd en kregen we een ‘audience award’ of een prijs ‘buiten categorie’. Dit is een erkenning voor alle medewerkers van Passwerk! Laten we hopen dat dit het begin is van een hele reeks. Foto: Nico staat op een podium en neemt award in ontvangst van de presentator. Er zijn toeschouwers aanwezig Foto: Groepsfoto met Gert Vanhaecht, Nico De Cleen, Dirk Rombaut en Luc Blyaert. Dirk houdt de award vast Zesde Passwerk prijs Onlangs werd de zesde Passwerk Prijs toegekend aan Daphne Paas en Katrijn Van Damme voor hun thesis ‘Jongvolwassenen en autismespectrumstoornis. De relatie tussen individuele en sociodemografische kenmerken, de jongvolwassenheid en de kwaliteit van leven bij hoogfunctionerende jongvolwassenen met ASS’. De thesis snijdt een thema aan dat voor mensen met autisme bijzonder relevant is. Jongvolwassenheid is een periode die gekenmerkt wordt door veranderingen in meerdere levensdomeinen: de stap naar het hoger onderwijs, de eerste werkervaring, de keuze om met ouders, met partners of alleen te wonen... plaatst de jongvolwassenen telkens weer voor uitdagingen. De masterproef versterkt het (nog jonge) onderzoeksdomein van ASS in de jongvolwassenheid, doordat hij niet alleen de focus legt op groepsverschillen in termen van sociodemografische variabelen en indicatoren van psychosociaal welzijn (zoals de traditionele onderzoeksaanpak), maar hieraan ook nog een ontwikkelingspsychologisch mediërend mechanisme toevoegt. De meerwaarde van de masterproef zit in het aantonen van het belang van ‘experimenteren’ tijdens de jongvolwassenheid van personen met ASS. Paas en Van Damme geloven dat ‘experimenteren’ met verschillende sociale rollen en interesses in de jongvolwassenheid ook in het geval van ASS kan worden ondersteund, maar dat hier een taak is weggelegd voor de persoon met ASS én zijn of haar omgeving (door gepaste informatie te verstrekken over bijvoorbeeld hoger onderwijs, door stapsgewijs ervaringen te laten opdoen om keuzes voor te bereiden (bijvoorbeeld verschillende onderwijsinstellingen op voorhand laten bezoeken om de sfeer vooraf al te kunnen ervaren), door het in overleg samenstellen van een team om de nodige veranderingen te begeleiden (met (uitdovend) ouders, loopbaanbegeleiders, hulpverleners), of door het inzetten op sterktes en zelfdeterminatie om gepaste levenskeuzes te maken). Daarnaast benadrukt het onderzoek ook de instabiliteit en de onzekerheid die deze ontwikkelingsperiode oproepen en die des te sterker zijn bij de doelgroep van personen met ASS. Deze kennis en inzichten kunnen de basis vormen van meer begrip voor de grote uitdagingen die de jongvolwassenen met ASS ervaren. Wij wensen hierbij Daphne en Katrijn nogmaals te feliciteren. De integrale thesis kan worden geraadpleegd op onze website (downloads). Foto: Daphne Paas, Nico De Cleen en Katrijn Van Damme staan voor een witte gevel met groene ramen. Veel zonlicht Foto: Nico zit buiten in de zon aan een tafel met zes andere mensen Eerste Charity Golf Event blijkt succesformule Op vrijdag 3 mei organiseerde Passwerk zijn eerste Charity Golf Event in de Royal Antwerp Golf Club in Kapellen. Dit nieuwe concept is het resultaat van een collectieve brainstorm waarbij we op zoek gingen naar leuke, vernieuwende ideeën om ons fonds ICT Community for ASD van een financiële injectie te voorzien. Het uiteindelijke resultaat was een absoluut succes: een sportieve dag in het gezelschap van fijne mensen die resulteerde in een mooie financiële steun voor het fonds. Het fonds ICT Community for ASD werd in 2012 door Passwerk opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Hierin parkeren we als bedrijf jaarlijks een deel van onze winsten. Deze financiële middelen worden aangewend ter ondersteuning van diverse projecten en initiatieven die bijdragen tot een verbetering van de woon-, leef -en werkomstandigheden en de destigmatisering van mensen met een autismespectrumprofiel. Samen met de directe steun die we vóór de oprichting van het fonds gaven, werd al aan meer dan veertig projecten een bedrag van om en bij de 300.000 euro steun verleend. Boven alle verwachtingen mochten we op 3 mei een fraai deelnemersveld van twintig enthousiaste duo’s verwelkomen, verdeeld over tien groepjes van vier, zogenoemde flights. Om 13.00 uur stipt, nadat alle flights zich strategisch over de achttien holes hadden verspreid, werd het startschot gegeven voor een geanimeerde, competitieve middag. Hoewel de weergoden voor een derde mei niet echt thuis gaven– het was namelijk niets te warm en de paraplu’s hebben hun nut even moeten bewijzen – zorgden enkele spelelementen onderweg voor dat extra tikkeltje sfeer en beleving. Zo was er een Longest Drive, een Closest to the Pin en een Beat the Pro, telkens gekoppeld aan mooie prijzen voor de best presterende deelnemer. Er werd gespeeld in een scramble formule (wat wil zeggen dat men van de positie van de per duo best gespeelde bal verder speelt). Het duo dat in deze formule het meeste stableford punten bijeenspeelde werd de dagwinnaar. De dagwinnaars van ons eerste Charity Golf event zijn niet alleen een duo, maar ook een echtpaar, met name Cathérine Swolfs en Hugo Geerts. Nogmaals van harte proficiat Cathérine en Hugo! De dag eindigde met een gezellig samenzijn in het restaurant van de club. Aansluitend op een welverdiend aperitief en het in de bloemetjes zetten van de verschillende winnaars, werd het eerste Charity Golf Event van Passwerk afgesloten met een lekker buffet. Gesteund door de unaniem enthousiaste reacties van de deelnemers en het mooie bedrag ten voordele van het fonds dat eruit voortvloeide, is er de ambitie om hiervan een jaarlijks weerkerend evenement te maken. We hebben er alvast vertrouwen in dat we in 2020 veel bekende gezichten opnieuw aan de start zullen zien verschijnen. Foto: Mensen zitten in een zaal te eten aan verschillende tafels Foto: Cathérina Swolfs en haar echtgenoot Hugo Geerts samen met Nico in een ruimte Kort nieuws Aandacht in de media De voorbije periode kwam Passwerk/TRplus weer verschillende keren in de verschillende media. Naar aanleiding van een persbericht dat uitging van beveiligingsfirma G4S en Brussels Airport, dat u hierna kunt lezen, verschenen heel wat berichten in verschillende kranten en op nieuwssites. Naar aanleiding van Wereldautismedag op 2 april verscheen een dubbelinterview met Pieter De Winne, directeur van De Passer in Brugge, en Dirk Rombaut, medeoprichter en commercieel directeur van Passwerk/TRplus in het magazine van de Koning Boudewijnstichting. Het interview droeg de titel ‘Jongeren met autisme helpen te navigeren door turbulenties, gedeelde drive voor De Passer en Passwerk’. Foto: Dirk en Pieter zittend aan een tafel voor een schoolgebouw Eveneens verschenen nog een aantal artikelen naar aanleiding van de Social Innovation Award 2019. Deze award werd op 21 maart uitgereikt tijdens de Infosecurity.be en Data & Cloud Expo in Brussel. Tot slot verscheen naar aanleiding van Wereldautismedag in de weekendeditie van Het Nieuwsblad onder de titel ‘Hun stoornis is hun sterkte’ een getuigenis van vijf werknemers met autisme. Test engineer Silke nam één van deze vijf getuigenissen voor haar rekening. Foto: Silke in een kantoorruimte met laptop in handen Foto: Screenshot van artikel Brussels Airport: G4S schakelt mensen met autisme in bij bagagecontrole On the road Passwerk/TRplus is vaak present tijdens beurzen, congressen of andere events die verband houden met autisme. Zo waren we in maart aanwezig op een infobeurs autisme in Leuven. Eveneens waren we vertegenwoordigd op de “Journée de sensibilisation à l’autisme”, een event dat plaatsvond in het Koninklijk park in Brussel. Tijdens het event ‘Vulnerable Abilities’ ingericht door BlinkOut in Gent gaf Dirk Rombaut een presentatie over Passwerk en TRPlus, over arbeid en inclusie, dempels bij bedrijven en het enorme potentieel van mensen met autisme. Foto: Paulien staand achter een tafel, pratend met andere persoon Op bezoek bij collega’s van het Nederlandse Swink Op 4 april brachten jobcoach Peter van der Velden en COO Tim Schampheleer een bezoek aan hun Amsterdamse collega’s van het Nederlandse internetbureau Swink. Swink biedt bedrijven online een waaier van diensten aan bedrijven en heeft hiervoor uiterst getalenteerde medewerkers met autisme in dienst. Naar aanleiding van de verdere uitbreiding van hun dienstverlening, nodigden zaakvoerders Niels van Buren en Paul Malschaert Passwerk uit ervaringen en best practices uit te wisselen. Passwerk vertrekt hierbij, mede door haar pioniersrol, steeds vanuit de open source gedachte om gericht te kunnen bijdragen aan gelijkgestemde bedrijven of organisaties. Deze ontmoetingen blijken voor beide partijen keer op keer erg zinvol. Ze zorgen telkens weer voor (gratis!) nieuwe inzichten, herkenbaarheid en collegialiteit over grenzen heen. En laat dat net enorme motivators zijn om met volle overtuiging te blijven ondernemen! Foto: Tim Schampheleer, Paul Malschaert, Peter van der Velden, Margreet Kok, Suzanne van Kastel en Niels van Buren staand voor een muur met logo van Swink Aan tafel met Nederlandse collega’s Op 12 maart kwamen we naar jaarlijkse gewoonte samen met onze Nederlandse collega’s die soortgelijke bedrijven runnen. Deze keer kwamen we samen in het kantoor van CarapaxIT in Eindhoven, waar een vertegenwoordiger van elk aanwezig bedrijf een update gaf over de werking ervan en een inkijk gaf in de toekomstplannen. Nadien werd samen van een heerlijke lunch genoten bij Brownies & downieS. Foto: Mensen zittend binnen aan tafel, kijkend in de lens Spektakel in het Sportpaleis Bij heel wat Passwerkers stond 14 maart ongetwijfeld met stip aangeduid in de agenda. Die avond was het namelijk verzamelen geblazen aan de ingang van het Sportpaleis voor een avond vol acrobatie. Cirque du Soleil, het befaamde en meest prestigieuze circusgezelschap ter wereld, maakte die dag een tussenstop in Antwerpen met zijn show Toruk – The First Flight, gebaseerd op de kaskraker Avatar. Ons baserend op de unaniem lachende gezichten tijdens én na de show, bleek dit idee voor onze jaarlijkse uitstap een schot in de roos!