Resultaten 2010 Resultaten Ondanks de moeilijke markomstandigheden in 2010, werd ook dit jaar financieel weer positief afgesloten. De operationele winst bedraagt voor 2010 meer dan 128.000 euro op een omzet van om en bij 1,1 miljoen euro. Deze winst werd mede dankzij onze afspraken met beide distributeurs aangaande gegarandeerde afname gerealiseerd. Aangezien deze afspraken in de toekomst niet meer dezelfde zullen zijn, bestaat de mogelijkheid dat de ‘bankzitters’ een grotere financiėle inspanning zullen vragen van Passwerk zelf en kan de winst negatief worden beļnvloed. Wij gaan er echter van uit dat de marktomstandigheden gunstig zullen evolueren en dat ook de graad van inzet van Passwerkers deze trend zal volgen. We hopen in 2011 nog bijkomende test engineers te kunnen aanwerven, opleiden en bij klanten in te zetten. De verbreding van de activiteitenscope wordt ook in 2011 verder gezet.  Meerwaarde Ook al zijn financiėle resultaten erg belangrijk, ze zijn niet de enige parameters om te kunnen spreken over een al dan niet succesvol bedrijf. Ook de dynamiek, het partnership met klanten, de personeelstevredenheid, de maatschappelijke relevantie en meerwaarde, de transparantie en de communicatie zijn elementen die in belangrijke mate bijdragen tot het succes van een bedrijf. Wij zijn trots dat we ook op deze criteria het voorbije jaar positief hebben gescoord.   Alles kan beter De voorbije periode heeft bewezen dat Passwerk ‘er staat’ en niet tot een eenmalige en tijdelijke succesformule kan worden herleid. Dit betekent echter niet dat er geen mogelijkheden tot verbetering zouden zijn. Zowel bepaalde interne processen als de commerciėle aanpak zijn ongetwijfeld nog voor verbetering vatbaar. Een continue interne bevraging en kritisch zelfonderzoek zorgen ervoor dat de mogelijkheden tot verbetering effectief worden uitgewerkt. In de nabije toekomst zal worden bekeken of van onze website een meer dynamische tool kan worden gemaakt en of een ERP-systeem ons account management een toegevoegde waarde zou kunnen bieden. Het is steeds een afwegen tussen wat we vandaag nodig hebben en waar we morgen als bedrijf behoefte aan zullen hebben. Door ons bedrijf aan te passen en op de toekomst voor te bereiden, zijn wij ervan overtuigd ook morgen voor onze klanten en andere stakeholders klaar te staan.