Getuigenis Christelijke Mutualiteit Afbeelding: Button CM (soort van logo). Afbeelding: Foto van het hoofdkantoor van de Christelijke Mutualiteit gelegen te Brussel. Afbeelding: Foto van Chu Chi How, test engineer bij de CM en Isabelle Graindorge, coördinator van de test engineers bij de CM. CM bestaat uit een centrale zetel in Brussel en negentien regionale ziekenfondsen verspreid over heel België. Samen spreken we dan over ongeveer 6000 medewerkers. Hoewel velen CM vooral kennen als terugbetaler van medische kosten, is ze meer dan een loutere verzekeringsinstelling. CM biedt haar leden immers ook een uitgebreid en eigentijds pakket diensten en voordelen aan en is bovendien een dynamische sociale beweging met 70.000 vrijwilligers. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. Met haar 4,5 miljoen leden is CM het grootste ziekenfonds van het land. CM vs. Passwerk Vanuit het sociale karakter van CM vonden we het opportuun om met de organisatie Passwerk samen te werken. De missie van onze organisatie liegt er niet om: Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen. Dirk, medewerker van Passwerk werd ingeschakeld in het ICT-departement, dat bestaat uit een 300-tal medewerkers. Om applicaties te testen waren wij al een tijdje op zoek naar de juiste testprofielen om onze equipes te versterken. Op deze manier zijn we in contact gekomen met Passwerk en is Dirk bij ons aan de slag gegaan als Test Engineer. “Toen ik voor het eerst over het Passwerk initiatief hoorde spreken was ik meteen gecharmeerd door dit project. Zoals velen hadden we bij het begin enige terughoudendheid, maar gezien onze eigen waarden en het sociale karakter van onze organisatie is Passwerk steeds op de radar blijven staan. In 2010 hebben we een samenwerking opgezet en onze ervaringen met Passwerk en met Dirk in het bijzonder zijn positief”, aldus Erik van Overloop, Adjunct-directeur informatica. Samenwerking met Dirk Onze Passwerker Dirk is begin 2010 bij ons van start gegaan en is ondertussen aan zijn derde project toe. Zijn eerste project was het testen van een applicatie in kader van arbeidsongevallen. Daarvoor werkte hij samen met Test Engineer Chu Chi How. Chu Chi How vond het een meerwaarde om met Dirk te mogen samenwerken. Dirk is zeer aangenaam in de omvang en heeft zich snel aan zijn omgeving aangepast. Een meevaller voor onze organisatie is dat Dirk tweetalig is, waardoor taal geen barričre is. Samenwerken met een passwerker vergt dat er een duidelijk kader is. Dit betekent een duidelijke en stabiele omgeving waarbinnen de passwerker kan functioneren. Een duidelijke afbakening van wat en hoe Dirk het moest doen, was nodig zodat hij optimaal kon functioneren. Het project rond arbeidsongevallen was goed gedocumenteerd en onder controle, wat het functioneren van Dirk ten goede kwam. Eens er een afgelijnd kader was, ging Dirk zeer punctueel, minutieus en gedetailleerd te werk. Hierin was hij uitstekend. Aldus Chi How: “hij merkte zaken op, die wij niet zagen. Hij werkte zeer gefocust, met aandacht voor de details.” Als het kader afwezig was, dan had Dirk problemen met het uitvoeren van zijn opdrachten. Stressvolle situaties en onzekerheden kunnen best vermeden worden. Zodra dit geweten was, kon er op ingespeeld worden. Dirk was ook zeer strikt: als iets niet werkte, werkte het niet en aarzelde hij ook niet om het te zeggen of als hij ruimte voor verbetering zag, gaf hij dit ook aan. Wat toch zeker een meerwaarde is voor onze organisatie die o.a. instaat voor de uitbetaling van de uitkeringen van haar leden. Als er iets misloopt bij het in productie zetten van een toepassing, heeft dit direct impact op een grote groep mensen. Niet bij alle IT-projecten van CM zou een passwerker kunnen betrokken worden, want soms wordt er toch flexibiliteit, technische bagage en het op zoek gaan naar informatie verwacht van de betrokken testers. Door opgestelde deadlines en eventuele vertragingen komen onze testers ook voor stressvolle situaties te staan, wat voor passwerkers toch beter te vermijden is. Twee maal per dag zaten Chu Chi How en Dirk samen. ’s Morgens om te overlopen wat er gedaan moest worden en ’s avonds om de resultaten samen te bekijken. Opvolging en af en toe wat bijsturing was nodig. Voor Chu Chi How kwam de begeleiding van Dirk boven op zijn takenpakket, maar hij heeft er alleen maar positieve woorden voor. Voor hem was het een meerwaarde om Passwerker Dirk te begeleiden. Chu Chi How was tevreden over het werk dat uitgevoerd werd door Dirk. Als organisatie juichen wij de samenwerking met Passwerk eveneens toe: mits de juiste omstandigheden, is de bijdrage van een passwerker een grote meerwaarde.