Getuigenis van Frank De Saer, ICT Directeur van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Foto: Frank De Saer voor het gebouw van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Voor n van haar prioritaire projecten (berekening van de prijsindex) die de FOD Economie aan het migreren is naar een nieuwe moderne toepassing hadden we dringend nood aan het uitschrijven van een duidelijke gebruikershandleiding. Dit is een zeer accuraat en specifiek werk omdat alle nieuwe schermen van de toepassing n voor n dienden doorlopen te worden en op een gebruiksvriendelijke manier vertaald naar een duidelijke gebruikershandleiding. We vonden het een voordeel dat dit zou gebeuren door medewerkers die "buiten" het project staan en die alzo de interpretatie van een externe gebruiker het best konden simuleren. Binnen Passwerk vonden we medewerkers die hiervoor de gepaste competenties hebben. Op een nauwgezette en productieve manier hebben ze de applicatie doorlopen en een manual opgeleverd die voor onze eindgebruikers begrijpbaar en bruikbaar was. Deze positieve ervaring heeft er ons toe aangezet een tweede project met Passwerk op te zetten. Dit project kadert in de volledige hernieuwing van de website van de FOD Economie. En van de taken die bij dit project dient te gebeuren is de inbreng en conversie van de verschillende teksten in de WebContentManagement (WCM) tool Tridion. De teksten worden aangeleverd door de interne medewerkers van de FOD in MS-Wordformaat. De collega's van Passwerk zullen een gepaste opleiding krijgen over de technische manipulaties die moeten gebeuren om deze teksten in de WCM te kunnen inbrengen. Het betreft in totaal meer dan 1500 bladzijden tekst ! Het project loopt van begin december 2008 tot eind maart 2009. We sluiten niet uit dat we in de loop van 2009 nog zullen beroep doen op de competenties van Passwerk voor het testen van ICT-toepassingen".