Getuigenis FOD Kanselarij van de Eerste Minister Passwerker is even betrouwbaar als DNS DNS staat voor Domain Name System. DNS zorgt ervoor dat internetgebruikers tussen de miljoenen webservers en nog meer websites Google vinden en niet terecht komen op een verkeerde pagina. Deze vertaalslag gebeurt transparant voor de internetsurfer en nog razendsnel ook. DNS is even belangrijk voor het internet als elektriciteit voor de burger. Maar net als de upgrade van de infrastructuur voor elektriciteit van 110 volt naar 220 volt nodig was, zo heeft ook DNS soms een upgrade nodig. Deze upgrade moet minutieus worden voorbereid en uitgevoerd en alle domeinnamen met gerelateerde webserveradressen moeten 100 procent correct zijn, anders zijn de websites niet langer bereikbaar. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister beheert de domeinnamen voor de federale overheid. De infrastructuur om dit beheer in stand te houden was aan een upgrade toe. Door een incompatibiliteit tussen het oude en het nieuwe systeem kon niet alle informatie volledig op een correcte en/of geautomatiseerde manier worden overgenomen. Toen dachten we aan de Passwerk om dit precisiewerk te klaren. Het moest immers snel gaan en tegelijkertijd 100 procent correct verlopen. Met een paar duizendtal domeinnamen, aliassen en webserveradressen voorwaar geen sinecure. Volgens Passwerk zou Joeri die taak kunnen klaren. De eerste dag kwam Joeri, begeleid door twee sympathieke dames, samen met ons de problematiek doornemen. We verstrekten de lokale begeleider van Joeri de noodzakelijke uitleg en we maakten aan Joeri duidelijk wat zijn taak exact inhield en wat het uiteindelijke doel was. We meldden het Passwerkteam ook dat de taak voor de overheid erg belangrijk was omdat de sites continu online moesten blijven. We toonden Joeri de toepassing die hij voor de datamigratie moest gebruiken en de volgende dag kon hij al zelfstandig zijn taak uitvoeren. De snelheid waarmee hij zich door die massa aanpassingen werkte was opmerkelijk: al na een aantal dagen had hij alle namen en gerelateerde adressen doorgenomen, ingevoerd, aangepast en gekoppeld. Hij vond zelfs enkele inconsistenties tussen een aantal van de duizenden namen die hij eerder had ingegeven. De complete upgrade werd dankzij het nauwgezette werk van Joeri foutloos en op een transparante manier uitgevoerd, zonder dat ook maar één enkele site van de overheid onbeschikbaar werd. Knap werk Joeri. Gefeliciteerd en hartelijk dank. We kijken ernaar ook in de toekomst nog een beroep op u te kunnen doen. Leslie Goossens, expert binnen FOD Kanselarij van de Eerste Minister Mark Dillen, Adviseur-generaal FOD Kanselarij van de Eerste Minister Yves Vander Auwera, Director ICT Shared Services