Getuigenis Fedict Afbeelding: logo van Fedict. Uitzonderlijk oog voor detail Fedict staat voor Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie. De opdracht van Fedict bestaat er in om met de mogelijkheden van IT de overheidsadministratie voor burgers en bedrijven zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat werpt vruchten af, want België behoort bij de koplopers in e-government. Fedict vertrouwde begin dit jaar een testopdracht aan Passwerk toe. Snel ingewerkt “De medewerkers van Passwerk raakten snel op dreef – veel sneller dan wij zelf voor mogelijk hielden”, geeft Chief Technology Officer Peter Strickx toe. Dit project maakte duidelijk hoe belangrijk testing is. Het toonde ook aan dat aanvullende testen, naast die door de ontwikkelaars, geen overbodige luxe zijn. Testen is een specialisatie op zich. ... Uit de rapporten van de opgeleverde testresultaten bleek telkens opnieuw de uitstekende kwaliteit van het geleverde testwerk.” Volgehouden concentratie “Regelmatig verrasten de Passwerkers ons met hun uitzonderlijke oog voor detail”, zegt Project Manager Bert Beyl. “Zo ontdekten zij bijvoorbeeld hoe hoofdletters en kleine letters in de extensie van een bestand soms problemen opleverden. Dat hun aandacht niet verslapte, bewees een major bug die helemaal aan het einde van het testtraject nog naar boven kwam. Die volgehouden concentratie bleek ook uit de constante kwaliteit in elke testcyclus, ook al passeerden sommige scenario’s tot vervelens toe opnieuw. Leuk detail: de Passwerkers deden spontaan vaak nog extra testwerk in afwachting van een nieuwe opdracht.”