Getuigenis Itineris Foto 1: kantoorgebouw van Itineris Foto 2: Wim, één van de interne begeleiders van de Passwerkers bij Itineris. Foto 3: Frederik, één van de interne begeleiders van de Passwerkers bij Itineris. ITINERIS NV, actief op de markt van de IT consultancy is gespecialiseerd in de implementatie van IT projecten voor nutsbedrijven. Met haar 100+ medewerkers beheert zij projecten voor energie-, distributie- en waterbedrijven in België, Nederland en daarbuiten. Frederik en Wim, ITINERIS collega's en begeleiders van 2 Passwerk medewerkers geven graag woord en uitleg bij de samenwerking tussen Passwerk en ITINERIS. Onze ervaring: een ideale resource in kwaliteitsbewaking ... Sinds geruime tijd zijn we bij ITINERIS op zoek naar testers om de kwaliteit van onze IT toepassingen na te gaan. Maar gezien de krapte op de arbeidsmarkt, vinden we niet meteen de juiste profielen. We hebben positieve ervaringen opgedaan met Passwerk en we besloten dan ook om als organisatie structureel beroep te doen op Passwerk en haar medewerkers. Al snel werden we voorgesteld aan 2 Passwerk medewerkers die vandaag actief zijn binnen onze organisatie. Deze medewerkers draaien mee op projecten van een zekere omvang. Zo maken ze onder meer deel uit van het WSI product team voor de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en Antwerpse Water Werken (AWW). Dit product-implementatieteam heeft tot doel de Vlaamse waterbedrijven te voorzien van de meest up to date technologie inzake ERP oplossingen. Binnen dit project staan ze in voor de kwaliteit van het project en het geleverde werk door op continue basis testen uit te voeren. Vanuit onze recente ervaring, kunnen we alvast opmerken dat concrete en gestandaardiseerde taken, zoals regressietesten zeer vlot, nauwgezet en pijlsnel door de Passwerk medewerkers uitgevoerd worden. De kwaliteit van het geleverde werk is bovendien van een hoger niveau dan we gemiddeld op de markt terugvinden. Voor bepaalde taken zijn overleg, initiatief & autonomie noodzakelijk. We merken dat deze taken wat moeilijker liggen. Maar gelukkig zijn deze taken zeker niet onmogelijk. Doorslaggevende factor bij de slaagkans van dit type taken, is de begeleiding die geboden wordt vanuit de bedrijfsorganisatie ... wat soms wel doorweegt op de begeleider(s) van de Passwerk medewerkers, aangezien deze personen dit er vaak bij nemen bovenop hun dagdagelijkse taken. Het is een goede oefening! Het 'in huis hebben' van een Passwerk medewerker is een goede oefening voor de onderneming in haar geheel, de interne medewerkers die voor de begeleiding instaan en de Passwerk medewerker zelf. Alle 3 de partijen worden als het ware uit hun comfortzone gehaald en dienen zich aan deze situatie aan te passen. Als jonge en dynamische onderneming is het voor ons geen evidente opdracht om deze nieuwe rol op te nemen en ons sociaal engagement te tonen. Zeker als je kijkt naar de markten waarin we als onderneming actief zijn: energie-, water- en distributiebedrijven. Daarnaast zijn we als IT consultancy bedrijf onderhevig aan scherpe deadlines, grootse projecten en veeleisende klanten. Voor deze klanten is het onder meer een vereiste om een zeker flexibiliteit aan de dag te leggen. Gezien de activiteitenradius van Passwerk was dit voor ons geen evidente combinatie.Hoewel de investering aan de kant van de bedrijfsorganisatie vrij hoog is (begeleiding/aanpassing van de eigen werkgewoontes/...) en dit soms doorweegt op het initiële rendement, zijn we blij met onze 2 Passwerk collega's. Hun aanwezigheid stelt ons in staat om bepaalde taken van onze vaste medewerkers uit handen te nemen en zo de werkdruk te verlichten... tijdens kritieke momenten, zoals releases, upgrades etc. De toekomst en verdere samenwerking... Voor onze organisatie is de aanwezigheid van een Passwerk medewerker nog vrij nieuw en we moeten als organisatie nog groeien in onze rol, maar we staan zeker en vast open voor nog meer ervaringen met Passwerk. Als organisatie willen we ook graag aan Passwerk een tip meegeven m.b.t. de begeleiding op het terrein... We denken vanuit ITINERIS dat het een goed idee zou zijn voor Passwerk om ook aanwezig te zijn op de werkvloer. Enkel op die manier kan Passwerk zich een goed beeld vormen - en proeven van de dagdagelijkse werksituatie, - cultuur en filosofie binnen een bepaalde bedrijfsorganisatie. Dit zal zowel Passwerk, haar medewerkers en onze eigen organisatie in staat stellen om nog beter op elkaar in te spelen...wat de samenwerking nog zal versterken in de toekomst. Itineris in cijfers. Opgericht: in juni 2002 Medewerkers: meer dan 100 voltijds medewerkers Omzet: 14 miljoen Euro in 2009 Technologie: Microsoft Dynamics AX (CRM/ICM/Billing etc.), Integratie met ander MS applicaties zoals MS SQL/BizTalk Server, MS Sharepoint, MS Office, Silverlight voor Web toepassingen. IT-activiteiten: integrated solutions, business consulting, system implementation, managed services, business intelligence. Actieve markten: België, Nederland, Internationaal wordt gewerkt met lokale itineris partners. Klantenportefeuille. Energie: Essent, EDF, Lampiris, Delta (NL) enz. Distributie: DNWB, Intergas enz. Water: AWW, VMW enz.