Getuigenis Provincie Antwerpen. Foto 1: Marc Wellens, gedeputeerde ICT van de provincie Antwerpen. Foto 2: Ingrid Crocket, projectleider "Sindala" en Erik Boelen, testcoördinator "Sindala". Foto 3: Het provinciehuis van Antwerpen. Marc Wellens, gedeputeerde ICT van de provincie Antwerpen, was al in de beginfase overtuigd van de inzetbaarheid van mensen met een ASS in het project Sindala. Dit project kwam er om het systeem voor het opvolgen van dossiers op de mainframe, voor bijvoorbeeld milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, waterbeleid en ruimtelijke planning, te vervangen door een nieuw documenten- en procesbeheersysteem. Omwille van de omvang hiervan is daarvoor een termijn van ongeveer drie jaar voorzien. ‘De kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis worden vaak onderschat en ze hebben al te vaak – onterecht – af te rekenen met een enorme stigmatisering,’ zegt Marc Wellens. ‘Daarom vond ik het erg belangrijk om in het kader van Sindala Passwerk een kans te geven.’ ‘Natuurlijk zijn de juiste prijs-kwaliteitsverhouding en de juiste match bij het inzetten van externe partijen de eerste zorg. Uit een eerste proefperiode bleek dat Passwerk voor Sindala een belangrijke meerwaarde kon betekenen en de meest geschikte partner was voor het uitvoeren van de functionele testing. Het feit dat Passwerk niet alleen aandacht heeft voor de economische dimensie maar ook voor de sociale, gaf de opstart van de samenwerking voor mij een extra meerwaarde,’ geeft Marc Wellens aan. ‘In de praktijk zijn wij ook erg blij met de inzet van Passwerker Stijn’, zegt Ingrid Croket, projectleider van het project Sindala bij de Provincie Antwerpen. ‘De complementariteit van Stijn met testcoördinator Erik Boelen zorgt voor een verbluffend eindresultaat. Erik zorgt ervoor dat de interne communicatie met andere bij het project betrokken partijen vlot verloopt en geeft de nodige structuur en prioriteiten binnen de testaanpak aan. De bijzondere kwaliteiten van Stijn komen binnen zo’n kader echt tot hun recht. Stijn kan op korte tijd veel informatie opnemen, heeft oog voor elk detail en beschikt over een zeer groot doorzettingsvermogen om bepaalde repetitieve processen met blijvende aandacht en concentratie te doorlopen,’ aldus Ingrid Croket. ‘In de beginfase vond ik het wel even vermoeiend om met Stijn samen te werken,’ vult Erik Boelen aan. ‘Door zijn oog voor detail stelde Stijn ontzettend veel vragen, waardoor ook ik heel wat zaken in vraag begon te stellen. Na de inwerkperiode blijkt dat Stijn, door zijn gedisciplineerde werkwijze, een bovengemiddelde snelheid van werken haalt. Het totale overzicht, wat bij mij vaak primeert, gaat Boelen verder, ‘wordt aangevuld met de gerichtheid op details van Stijn en dat is een enorm voordeel. Het is wel belangrijk erop toe te zien dat de Passwerker zich niet in de details verliest, want dan wordt minder efficiënt gewerkt.’ ‘Ook de nauwgezetheid en correctheid van werken zijn kenmerkend,’ zegt Ingrid Croket. ‘Ik kan anderen alleen maar adviseren zich niet te laten afschrikken en met Passwerk samen te werken. Als de Passwerker een juiste omkadering en een goed aanspreekpunt worden geboden, dan kan door samenwerking met Passwerk in een testtraject een belangrijke meerwaarde worden geboekt.’ ‘We zien dat Stijn het werk graag doet,’ besluit Marc Wellens, ‘en dat hij de applicatie functioneel door en door kent waardoor hij dag in dag uit voor Sindala een belangrijke aanwinst blijft. Voor ons is deze samenwerking een echte win-winsituatie.’