Getuigenis van RSVZ Foto 1: het logo van RSVZ en INASTI op een venster. Foto 2: Patrick Vanderbauwede, IT Manager. Foto 3: Caecilia Soutiana Sendjaja, business analist en begeleidster binnen RSVZ van de Passwerkers. Bij RSVZ werd een nieuwe testmethodologie ingevoerd omdat we de kwaliteit van de bedrijfsspecifieke applicaties wilden optimaliseren. We willen op termijn niet alleen alle nieuwe applicaties systematisch testen, maar ook bij elke nieuwe belangrijke versie van bestaande applicaties deze hertesten. Deze manier van werken, vooral het opstellen van de test-scenario’s – en de uitvoering ervan –, is zeer arbeidsintensief en wij beschikken momenteel niet over voldoende interne medewerkers om dit volledig zelf uit te voeren,’ zegt IT-Manager Patrick Vanderbauwede. ‘We zijn dan ook op zoek gegaan naar een externe partner die hiervoor ­de juiste mensen kon inzetten. Passwerk bleek ons al snel de beste keuze.’ Caecilia Soetiana Sendjaja, business analist, voegt eraan toe: ‘We begrepen al snel dat mensen met een autismespectrumstoornis van nature uit uitstekende testers zijn.’ ‘Initieel zijn we in het kader van onze vennootschapstoepassing met één Passwerker van start gegaan. De samenwerking beviel ons zo goed, dat we na enige tijd een tweede Passwerker hebben ingezet bij de voorbereiding van de .Net migratie van de pensioentoepassing. Beide Passwerkers maken test-scenario’s op, voeren de tests uit en registreren defecten. De opstart van de samenwerking met de Passwerkers verliep erg vlot. We hebben er van in de beginfase voor gezorgd dat zij in optimale omstandigheden konden starten, bijvoorbeeld in een rustig bureau. De andere medewerkers werden op hun komst voorbereid door middel van een informatiebijeenkomst over autisme door een van de jobcoaches van Passwerk,’ aldus Patrick Vanderbauwede. ‘Wij hebben ook gezorgd voor een centraal aanspreekpunt binnen RSVZ en een goede begeleiding. Het resultaat van dit alles is zeker de moeite waard.’ ‘Deze begeleiding resulteert in tevreden medewerkers met een hoge productiviteit en motivatie. Voor mij zijn de Passwerkers hoogst bekwame mensen met een hoge werkmotivatie en een uitzonderlijke intelligentie,’ vult Caecilia aan. ‘Het zijn krachten die sneller en accurater werken dan mensen zonder een autismespectrumstoornis. Ze leren erg snel en zijn erg gemotiveerd om voortdurend nieuwe dingen aan te leren.’ ‘Wat mij ook opvalt, zegt Patrick, ‘is dat de Passwerkers zeer geconcentreerd zijn, waardoor zij zo goed als geen tijd verliezen met dingen die niets met hun werk te maken hebben. Zij zijn ook zeer betrouwbaar en stipt. Er mag gerust gesteld worden dat de taken waarvoor zij worden ingezet sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd dan door de meeste andere IT’ers.’ ‘Voor mij zijn er minstens drie positieve kanten aan de samenwerking met Passwerk,’ geeft Patrick aan. ‘Op de eerste plaats de beschikbaarheid die wij hebben over bijkomende medewerkers voor het uitvoeren van specifieke taken op het vlak van testing, ten tweede de beroepsernst en inzet van de Passwerkers en ten derde de tarieven die door Passwerk worden gehanteerd. De inzetbaarheid van de Passwerkers die bij ons aan de slag gingen overtreft onze initiële verwachtingen en is vaak breder dan we hadden verwacht. Ook was het onze betrachting samen te werken met gemotiveerde testers die gedurende een langere termijn effectief als test engineer willen werken en ook deze verwachting is zeker ingelost.’ ‘Door de inzet van de Passwerkers ontstaat er eveneens een erg positieve dynamiek op de werkvloer,’ aldus Ceacilia. ‘De Passwerkers blinken uit in het ontdekken van tegenstrijdigheden en foutieve logica en leveren zo een extra bijdrage aan het team. Door de inzet van de Passwerkers brengen we voor onszelf ook meer structuur in het werk en hebben we meer aandacht voor een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Ook dat levert intern een meerwaarde op.’ ‘Wij hadden over de samenwerking met Passwerk hoge verwachtingen en deze verwachtingen werden zeker ingelost,’ besluit Patrick Vanderbauwede.